Spyglys labai didžiuojasi, gavęs pakvietimą į balių su koncertine programa Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100 metų sukakties proga. Ir visiems po nosim kaišioja šio renginio Dramos teatre kainininką: Scenarijaus sukūrimas – 1080 eurų (VšĮ „Projektas LT”)....