XIX a. viduryje Karaliaučiaus istorikas profesorius Johanesas Foitas (Johannes Voigt) pilies Slaptajame archyve aptiko manuskriptą – receptų rankraštį, viduramžiais parašytą Teutonų ordino valstybės teritorijoje. Remiantis paleografine analize, kurią...