Programa „Erasmus+“ siekiama per mobilumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, skatinti kokybišką ir įtraukų mokymą(si), skatinti inovacijas ir padėti įgyti daugiau žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų sparčiai besikeičiančioje, vis judesnėje,...