Klaipėdos rajone bendrojo ugdymo mokyklose dirba 455 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose – 152 ir neformaliojo švietimo mokyklose – 72. Į bendrojo ugdymo mokyklas atėjo 4978 mokiniai (iš jų pirmokų 520),  ̶  23 daugiau, negu...