Rusnės saloje, senajame Šyškrantos kaime, medienos pirklio šeimoje, 1890 m. gimė Šarlotė Kaizer (Charlotte Keyser) – vokiečių rašytoja, kurią labiausiai išgarsino romanas „Ir vis naujos dienos“ (vok. „Und immer neue Tage“). Kūrinys parašytas Rytprūsių tarme, o...