1922-ųjų rugsėjį parengti, dabar Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi su Klaipėdos kraštu susiję dokumentai rodo, kad tuo metu Lietuvos valdžia ir aktyvus jos atstovas krašte Jonas Žilius didelį dėmesį skyrė ir propagandai, ir ekonominio spaudimo priemonėms....