Vengrijos ir Latvijos ambasadorių, reziduojančių Lietuvoje, dovanotos knygos praturtins Klaipėdos universiteto bibliotekos fondus, skatins šių valstybių istorinį ir kultūrinį pažinimą. Unikalų 25 tomų Vengrijos miestų ir regionų istorijos rinkinį, išleistą šios šalies...