Dveji metai Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Jungtinėse Tautose (JT) dauguma valstybių-narių įvertino Rusiją kaip teroristinę valstybę. Paradoksalu, bet JT struktūroje iki šiol Kovos su terorizmu biurui vadovauja rusofašistų statytinis Vladimir Voronkov. Skaitytojai...