Jonas Pyragius

Istorija, kurią pasistengė kuo greičiau užmiršti

1923-1938 metų rudens mėnesiais Lietuva autonomijos pagrindais jai priklausiusiame Klaipėdos krašte patyrė ir triumfo akimirkų, ir tokių atsitikimų, kuriuos norėjosi kuo greičiau pamiršti. Apie šiuos įvykius pasakoja dar vienas ciklo „Tarpukario Klaipėdos...

Steponas Darius: „Kur vienybė, ten ir galybė”

Net ir visiškai nesidomintys Lietuvos istorija, be abejo, bus girdėję Stepono Dariaus vardą. Ir nors nemažai daliai lietuvių Dariaus vardas savaime siejasi su kito lakūno – Stasio Girėno – vardu, o sąskambis Darius ir Girėnas neretai suvokiamas kaip nedalomas vienis, šįkart mus domina būtent žymiojo lakūno S. Dariaus asmenybė ir jo dalyvavimas Klaipėdos sukilime, šiais metais mininčiame savo 95-metį.

Pin It on Pinterest