1947 m. lapkričio 12 d. LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku Klaipėdos miestui priskyrus visą Lietuvos TSR ribose buvusią Kuršių nerijos teritoriją, ja Klaipėdos miesto Vykdomasis komitetas (VK) administravo iki 1961-ųjų, kai vasarviečių pagrindu buvo įkurtas...