Kristina Paulikė

Švietimo įstatymo pakeitimai: milijonai be vizijos mažai ką tepakeis

JT Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja šalinti vaikų su negalia diskriminaciją, atskirtį ir įtraukti juos į visų pakopų ugdymo procesą. UNESCO kviečia šalis įdiegti įtraukiojo ugdymo požiūrį į švietimo politikos struktūras, įgyvendinimą, stebėseną bei vertinimą,...

Viešosios paslaugos – į bendruomenių rankas

Iki šių metų pabaigos ne mažiau kaip 15 proc. viešųjų paslaugų socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir sporto srityse savivaldybės turi perduoti bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ar privačiam sektoriui, o viešasis sektorius turėtų teikti tik tas...

Socialinių darbuotojų dieną akcentuotas ir orumas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 dieną oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šiemet šia proga į Klaipėdos universiteto konferencijų salę...

Pin It on Pinterest