Žinia, kuri iš tikrųjų sukrėtė ligi širdies gelmių, klausant, matant girdint apie Vakarų politikos katastrofą Afganistane: anglų ambasadorius, seras Laurie Bristow tuo metu, kada Vakarų koalicijos remiami oficialūs Afganistano pareigūnai ieškojo galimybių kur nors...