„Žemaičiams ypač būdingi visiems gerai žinomi lietuvių tautos bruožai – niūrumas, uždarumas, įtarumas; išorinis pamaldumas ir pomėgis  bylinėtis”, –  tai tik viena iš daugelio taiklių ką tik išleistos istoriko Gedimino Kulikausko knygos...