Kad Lietuva turi didžiulį ir turtingą kultūrinį paveldą, galima neabejoti, tačiau šiek tiek keista, kai tai primena iš svečios šalies atvykęs ir lietuviškai prabilęs žmogus. Toks yra amerikietis Abraham Brody, Klaipėdos publikai panoręs pristatyti su niekuo...