Piešėjų draugijos dabar yra populiarios visame pasaulyje: Australijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Britanijoje. Gyvojo piešimo seansai vyksta dailės galerijose, muziejuose, bibliotekose ir įvairiose auditorijose. Dailininkų draugijų nariai renkasi kartą...