Vieną sausio pavakarę Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje nutiko gražus įvykis: Arūnas Pečiulis, per šventes atidėjęs darbus Austrijoje, sukvietė kolegas prisiminti šios muzikos mokymo įstaigos buvusį dėstytoją, savo buvusį mokytoją, miesto ir Žemaitijos krašto mėgėjų chorų puoselėtoją Stanislovą Juščių (1931 – 2015).