Dar nė viena Jungtinių Tautų (JT) organizacijos struktūra nebuvo taip susimovusi. JT Pagalbos ir darbų Palestinos pabėgėliams (angl. UN Relief and Works Agency fot Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) – viena gausiausiai finansuojamų JT tarnybų atsidūrė...