Žmogų dažnai vadiname neteisingai. Jį, kaip rūšį, vadovėliai aprašo kaip mąstančią būtybę. Ar iš tikro visuomet taip yra? Palyginimui galima būtų žmogų vadinti ir judančiu, nes tikriausiai ramiu galima būti vadinti tik numirėlį. Bet iš tiesų tai laikini ir gana...