Klaipėdos „Nuaro” akiratin vėl pateko Širdukas, apie kurio bėdas jau rašėme. Paskelbus informaciją apie sugautą gyvūną, netrukus atvyko jo „šeimininkas“ ir paaiškino, jog Širdukas 9 metus buvo laikomas garažų masyvuose, kuriuose garažų savininkai ir jų...