Kad ir kiek stengėsi komunizmo statytojai tarybinėje Klaipėdoje, bet visas jų pirmų metų triūsas galėjo būti vertinamas tik patenkinamai. Ir tai ne kokia nieko apie tuos laikus nebesuprantančio XXI a. trečiojo dešimtmečio pradžios rašytojėlio iš „Atviros...