Šiuo metu skubiai ir tylomis, neatliekant jokio poveikio aplinkai vertinimo ir tinkamai neinformuojant visuomenės, rengiami planai įgyvendinti tamsiojo šviesolaidžio (angl. long-haul dark fiber) projektą, kuris apimtų visą Lietuvos pajūrį. Šis projektas taip pat...