AB „Lietuvos geležinkeliai” per trejus metus tikisi parengti priemonių ir poreikio mažinti geležinkelių transporto poveikį urbanizuotoms teritorijoms Klaipėdos miesto centrinėje dalyje vertinimo galimybių studiją.  Artūro Šulco nuotr. Parengus tokią studiją...