Tai buvo seniai. Tada, kai per Kalėdas dar spausdavo šaltis ir lauke būdavo daug sniego. Vienkiemyje pas močiutę netoli Salantų per Kūčias kambary degdavo žibalinė lempa, pakabinta ant sienos, nes elektra atokaus vienkiemio dar nebuvo pasiekusi. Eglutės irgi, regis,...