Žmogaus teisių pažeidimai Kinijoje jau nieko nebestebina – religijos ir sąžinės laisvės, kaip pamatinių Vakarų vertybių, suvaržymai nuolatos iškyla santykių su Kinija fone. Komunistų partijos valdomą valstybę apie tai reguliariai įspėja tarptautinės nevyriausybinės...