1950 m. įsteigta srities biblioteka, neturėdama normalių patalpų, kvalifikuotų kadrų, sukomplektuotų fondų, dar neaptarnaudama skaitytojų, jau vykdė savo pagrindinę funkciją – teikė metodinę pagalbą srities bibliotekoms, tai liudija 7-uoju numeriu pažymėtas gruodžio 8...