P0

Miestas, Svarbu

Pievų Tako daugiabučiui žada priešintis iki galo (18)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2019-08-02


Nauji daugiabutį sklype Pievų Tako g. 36A planuojančių verslininkų pateikti projektiniai pasiūlymai aplinkinių namų gyventojų pasipriešinimo nesumažino.

Visos pretenzijos buvo ne tik išsakytos viešo sprendinių pristatymo metu ketvirtadienio vakarą, į kurį atėjo apie trisdešimt klaipėdiečių, bet ir išguldytos įvairioms institucijoms skirtame skunde. Taip pat gyventojai kreipėsi į miesto vadovus su atskirtu prašymu inicijuoti sklypo detaliojo plano keitimą, nes būtent jis suteikia teisę čia statyti net iki 12 aukštų pastatą.

UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacija
Ką suprojektavo?

Pačių verslininkų ir projektuotojų iniciatyva parengti nauji projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti liepos viduryje. Jų autorė UAB „Progresyvūs projektai“ vadovė Danutė Zubavičienė susirinkusiems teigė, kad pastato išraiška buvo pakeista atižvelgus į pastabas, pokalbius su specialistais ir gyventojais.

Projektiniuose pasiūlymuose rašoma, kad kaip ir anksčiau čia projektuojamas devynaukštis, tačiau jau numatyta mažiau – 54 butai (anksčiau planuoti 58). Numatoma „integruota pusiau atvira” automobilių saugykla, įrengta pirmame aukšte ir rūsyje. Ties pagrindiniu įėjimu į sklypą, pietinėje sklypo dalyje, projektuojama vaikų žaidimo aikštelė su ramaus poilsio zona bei sporto įrenginių zona.

„Pastato architektūrinė išraiška – trys tarpusavyje sujungti tūriai, kurių du šoniniai yra projektuojami su pasvirusia išorine siena, taip vizualiai mažinant pastato aukštingumo pjūtį. Šoniniai tūriai įstiklinami, juose įrengiami uždari balkonai su berėmėmis stiklinimo sistemomis. Fasadų apdailai parenkami Klaipėdos miestui būdingas molio raudonumo atspalvis su pilkos spalvos intarpais. Fasadų žaismingumui balkonuose numatomos perforuotos langinės, kurių tonai parenkami jūros melsvumo, nuo apačios kylant aukštyn palaipsniui šviesėjantys”, – rašoma projektinių pasiūlymų tekstinėje dalyje.

Pietinėje sklypo dalyje, detaliuoju planu nurodytoje vietoje, projektuojamas dengtas įvažiavimas į automobilių saugyklą.

UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacija

Numatoma, kad iš senojo pastato liktų tik dalis sienos, kuri būtų integruojama naujai įrengiamose konstrukcijose.

Palaikė tik viena

„Daugumai atėjusiųjų tikriausiai nepatinka tokia statyba, bet galime tik atsiprašyti, nes tai patvirtinta dar prieš dvidešimt metų. Detalųjį planą rengė gerbiamas architektas Andrijauskas, Architektų sąjungoje tuomet jam buvo vienbalsiai pritarta, tokia statyba buvo atžymėta ir aukštybinių pastatų schemoje. Tačiau leistinų 12 aukštų nesiekiama. Užjaučiu, kad jums nepatinka tokia padėtis, bet nieko pakeisti negaliu, nes nenorite girdėti, koks yra parengtas detalusis planas. Aš negaliu projektuoti žemesnio nei devynių aukštų pastato”, – susirinkusiesiems sakė D. Zubavičienė.

Beveik visi uždavusieji klausimus ar pasisakusieji buvo prieš tokias statybas šioje vietoje.

Istorikas Dainius Elertas teigė, jog visiškai neatsižvelgta į dar pernai išsakytas pastabas, kad čia yra istorinė miesto dalis ir sureaguota priešingai – esą padidinti pastato kvadratūros, gylio parametrai.

„Rengiame pagal galiojantį teritorijų planavimo dokumentą, buvo atliktos urbanistinės analizės, darė jas protingi ir išsilavinę specialistai, mes maksimalių parametrų nepasiekiame, jie arti minimalių parametrų”, – į tokį klausimą-pasisakymą reagavo projektuotoja.

Kęstutis Sinskas kėlė klausimą dėl pastatui numatomo esą per mažo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus.

„Parkavimo vietų skaičius negalės būti mažesnis už reglamentinį skaičių”, – pareiškė susirinkimą vedęs advokatas Remigijus Bukėnas.

UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacija

Lijana Strikauskienė teiravosi, kaip statytojai žadate užtikrinti, kad statybų metu nebus viršijama oro, vibracijos, taršos normos, kai iki kitų sklypų ribos „yra 3 metrai” ir kas atsakytų, jei greta esantys namai pradėtų griūti. D. Zubavičienė tikino, kad normų laikymasis bus numatyta statybiniame projekte, o R. Bukėnas tikino, kad visą atsakomybę dėl galimos statybų žalos pagal teisės aktus tenka statytojui.

Taip pat buvo keliami klausimai dėl insoliacijos, sklype esančio vertingu laikomo ąžuolo išsaugojimo (nuo jo, anot projektuotojos, statybos atitraukiamos gerokai toliau nei leidžiama detaliajame plane ir medis esą liks sveikas).

„Šis statinys neatitinka šiandieninės gyvenimo kokybės, turi būti atsižvelgta į architektų ekspertų nuomonę. Reikėtų bent trupučiuką jautriau pažiūrėti nei numato detalusis planas. Yra ir neįvykdytos infrastruktūros sutartys. Erzeliai yra iš išliks, kol nebus išspręsta. Mes nesame prieš statybas šioje vietoje,  bet nenorime tokio statinio ir imsimės visų žingsnių pakeisti situaciją”, – teigė Marius Aleksynas.

Pristatyme dalyvavęs architektas Edmundas Benetis sakė pirmiausiai norintis išreikšti užuojautą projektuotojams, kuriuos „blogo detaliojo plano sprendinių realizavimas padarė įkaitais, o ir gyventojų reakcija yra normali”.

„Tad daiktas tame sklype netelpa. Kai visiems reikės per pietus parvažiuoto pavalgyti, parkavimas bus gretimuose sklypuose. Tai pakankamai akivaizdus svetimkūnis. Po K ir D raidžių turėsime trečią”, – sakė E. Benetis.

Benas Volodzka tikino, kad toks daugiabutis „absoliučiai nesuderinamas su istorine miesto dalimi”.

„Architektė elgiasi neetiškai, aš nepritariu tokiam projektui”, – teigė jis.

Analogišką nepritarimą išreiškęs Virginijus Ruikis teigė matantis šį pastatą Dragūnuose ar pietinėje miesto dalyje, bet ne miesto centre.

Vienintelė iš atėjusiųjų ir išreiškusių pritarimą projektui buvo Milda Dautartaitė.

„Aš norėčiau gyventi K ir D pastatuose, bet ten nėra galimybės įsigyti buto. Man toks projektas atrodo priimtinas, kaip ir daugiabutis, esantis prie „Vėtrugės”. Dauguma žmonių gyvena neaukštuose pastatuose, bet yra ir norinčių tokiame gyventi, o šis projektas suteikia galimybę. Aš esu augusi Zauerveino gatvėje, todėl neoriu gyventi prie BIG’o. Grupelė žmonių neturėtų nuspręsti”, – teigė ji.

Po viešo svarstymo gyventojai su „Atvira Klaipėda” pasidalino kreipimosi į Klaipėdos merą ir Savivaldybės administracijos direktorių kopija. Jame prašoma „įvertinti galimybę koreguoti detalųjį planą, keičiant tvarkymo reglamentus bei jų rodiklius, siekiant architektūros kokybės kriterijų” ir tai padarius koreguoti šį detalųjį planą.

„Pastarųjų dviejų metų praktika akivaizdžiai įrodė būtinybę koreguoti minėtąjį planą ir neleisti potencialiems projektuotojams manipuliuoti šiuo detaliuoju planu bei projektuoti (Klaipėdos m. Pievų Tako g. 36 A) net iki 33 m aukštingumo pastatus ir tuo pažeisti besiribojančių sklypų savininkų, aplinkiniuose pastatuose gyvenančių ar darbinę aplinką kuriančių miestiečių interesus ir gerovę. Planuojant naujas statybas Klaipėdos senamiestyje, Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir kitose kultūros paveldo teritorijose, privalu išsaugoti istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą šiai miesto daliai erdvinę struktūrą, paryškinant paveldo objektų savybių savitumą, dominavimą naujos architektūros atžvilgiu. Naujos architektūros siluetas, tūriai, užsatymo linijos, kompozicija, mastelis ir fasadų medžiagos turi būti suderintos su tradicinėmis ir sudaryti pusiausvyrą su kontekstu, jam nepakenkiant, nesumažinant bendro naudojimo erdvių”, – rašoma kreipimęsi, kurį pasirašė 25 gretimų namų gyventojai.

SKUNDAS

Teiginiai iš gyventojų skundo, skirto Klaipėdos savivaldybei, Lietuvos architektų rūmams, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriui,  Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos m. agentūrai, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos m. žemėtvarkos skyriui,  Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriui, Seimo nariui Nagliui Puteikiui ir Klaipėdos miesto tarybos narei Ninai Puteikienei:

Pateikti sprendiniai <…> negali būti vertinami teigiamai bei priimtini, nes neatitinka aktualaus Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento, nėra tinkamai laikomasi kitų galiojančių įstatymų;

Šiuo projektu yra pažeidžiami viešo intereso principai, o manipuliuojant statybą reglamentuojančiais įstatymais užprogramuotas aplinkinių namų gyventojų, Klaipėdos miesto bendruomenės interesų pažeidimas bei tęstinis konfliktas;

Projektuotojų pateiktuose pasiūlymuose įžvelgiame šiurkščių statybos įstatymo reglamentų pažeidimų, kad bus pažeidžiami mažiausiai leistini priešgaisriniai atstumai, taip pat pažeidžiami mažiausi leistini atstumai, užtikrinantieji trečiųjų asmenų interesų apsaugą;

Statybos planuojamos vietoje šio apleisto pastato. Martyno Vainoriaus nuotr.

UAB „Saulėgauda“, jiems atstovaujantys projekto rengėjai UAB „Progresyvūs projektai“, pateikdami projektinius pasiūlymus, nepakankamai įvertino išskirtinę Klaipėdos miesto centrinę dalį, neatsakingai įžvelgia galimą statybų metu žalą aplinkiniams paveldosaugos objektams, namams, saugomiems medžiams;

Rekomenduojame įvertinti projektavimo užduoties apimties (butų skaičiaus, parkavimo vietų skaičiaus) ir sprendinių poveikį aplinkos kokybei dėl eismo intensyvumo, planuojamų parkavimo vietų skaičiaus ir jų dislokacijos pokyčių. Toks poreikių ir galimybių vertinimas turi būti atliktas ne atskiro sklypo, bet viso kvartalo apimtimi;

Kai visa Lietuva laikydamasi ES reglamentų stato A+ statinius, Klaipėdos miesto centre planuoja statyti B energetinio naudingumo ir C akustinio komforto klasės daugiabutį;

Projekte numatyti 54 butai, tačiau lengvųjų automobilių parkavimo vietų skaičius projekte nenurodytas, pateikiant tik brėžinius su menamomis parkavimo vietomis. Statant gyvenamosios paskirties pastatus privalu laikytis minimalių automobilių stovėjimo vietų reikalavimų. Manome taip vengiama parodyti realią projekto situaciją, kuri neatitinka šiuolaikinių statybos reikalavimų bei visuomenės poreikių;

Pagal galiojančią tvarką, privalomųjų automobilių kiekis gali būti sumažintas statytojui sumokėjus kompensaciją Klaipėdos m. savivaldybei, o tai padarius parkavimo vietų skaičius tampa patenkinamu projektui vystyti. UAB „Progresyvūs projektai“ realiai užprogramuoja senai gyvenančių ir naujakurių konfliktus;

Mums net sunku įsivaizduoti, kur šioje aplinkoje bus pėsčiųjų, dviračių takai, vaikų žaidimo aikštelės. Tai reiškia, kad mes nuolat kvėpuosime išmetamomis dujomis, mūsų vaikai neturės nė vieno metro kiemo, būsimo namo gyventojai ir stomatologinės poliklinikos lankytojai nebeturės vietos parkuoti automobilių;

Suprojektuoto pastato aukštis sumažins saulės šviesos kiekį mūsų ir aplinkinių gatvių namuose. Tai reiškia, kad mes nebematysime saulės šviesos vieni iš rytų, kiti iš pietų;

Akivaizdu, kad projektuotojai neįžvelgia arba nenori įvertinti būsimų statybų vibracijų pasekmes prieškarinės statybos namams, jų konstrukcijoms, nes daugumos jų perdangos yra medinės. Abejojame, kad už galimas pasekmes, kai bus kasami poliai grandiozinio namo su požeminiais garažais pamatams, atsakomybę prisiims projektą teikiantys, jam pritariantys ir statantys juridiniai asmenys;

Manome, detalusis planas ir pateikti sprendiniai yra netinkami, pristatomas daugiabutis pastatas labai blogins esamų gyventojų gyvenimo gyvenimo kokybę;

Mūsų bendruomenė tikisi ir imsis priemonių, kad toks projektas nebūtų patvirtintas, nebūtų išduoti statybą leidžiantys dokumentai. Priešingu atveju neatmetame galimybės kreiptis į teismą.


  2019-08-02

  18 komentarai “Pievų Tako daugiabučiui žada priešintis iki galo”

  1. AvatarDM (IP: 45.56.155.102)

   Nu bet kaip reik suprojektuoti tokia baisybe ????

  2. AvatarValdas (IP: 159.203.87.130)

   „Klaipėdos juodoji architektūra”, viešas svartymas – diskusija vyks rugpjūčio 5 d., trukmė 1,5 val. su pertrauka (tik stovimos vietos).

   II-ąją dalį, rugpjūčio 1 d. įrašą galima peržiūrėti „YouTube” platformoje

  3. AvatarKlaipediete (IP: 86.100.162.203)

   Jei sklypo savininkai kreiptusi į teismą, kad atlygintų žalą tie miesto centre norintys gyventi kaip kaime, būtų super

  4. AvatarC7 (IP: 78.57.231.140)

   Yra teiseti sklypo savininku lukesciai. Pirko sklypa su galiojanciu detaliuoju planu. Pirkdami i kaina ikalkuliavo numatoma parduodamu kvadratu kieki.
   Jei dabar kazkas ( savivaldybe) savavaliskai pakeis detaluji, pletotojas drasiai gali kreiptis i teisma ir prisiteisti kompensacija.
   Dabar savivaldybes sprendimas ar pataikauti gyventojams ir pradeti sita kara. Beje pralaimeto teismo atveju bus mokami musu visu klaipedieciu pinigai. Gal pigiau butu tiesiog savivaldybei aplinkinius kiemus pagal kiemu tvarkymo programa sutvarkyti?

  5. AvatarRomas (IP: 88.118.160.21)

   Architektūra ir urbanistika jau senokai tapo visuomeniniu šou žanru apie kurį visi viską išmano ir moko, o ypač valdžia ir politikai. Tad ir pasekmės tokios kokias matote. Kada miesto valdžia ir politikai pradės įsiklausyti ir vertinti specialistų ( nebūtinai architektų) rekomendacijas nežinau, bet tam sukurtos visos sąlygos ir duoti visi demokratijos įrankiai. Belieka tik jais vadovautis. Kodėl kiršinami žmonės, verslas, kuriami “gelbėtojų komitetai” ir kodėl tada mes renkame tokius politikus, jau nežinau tad ir nesiimu vertinti. Bet prieš metus laiko šis darbas, dar pirminėje projektavimo stadijoje, buvo vertinamas ir su Architektų Rūmų Klaipėdos Regioninės architektų tarybos ekspertų išvada galite susipažinti čia. http://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/18_5_RAT_180712_Isvada_PievuTako36A_0720-2.pdf

  6. AvatarVirginija (IP: 90.131.45.253)

   Mes už kad naujas namas butų bet ne 33 metru 😥

  7. AvatarMindaugas (husky) (IP: 83.176.245.88)

   Sveiki klaipėdiečiai,ypač gyvenantys senojoje Klaipėdoje,turiu žemės 2ha.,miestas už 10km.,vietos automobiliams turėsite,vaikai užterštu oro nekvėpuos ir t.t.,kokio velnio dūstate senamiestyje ir trukdote miestui pasiekti Kopenhagos,Stokholmo ar kitų mažesnių miestelių prie jūros lygį? 30 žmonių ar kaip ten,pirdylų reguliuos gyvenimą miestui?! Meras,va dar ta stomotologine nunešt reiktų,tada išvis,gera vieta būtų…

  8. AvatarKlaipediete (IP: 62.16.159.99)

   Baisus projektas ir ne vietoje.I ka ta Klaipeda su savo architekturiniais “sedevrais” pavirto?
   Tai yra senoji Klaipedos dalis.Manau, vienas is geriausiu pavyzdziu, kokiais pastatais turetu buti uzstatytas senamiestis-tai daugiabutis, esantis Pievu takas 8.Pagarba architektams ir projekto vystytojui.

   • AvatarPastebejimas (IP: 86.100.77.253)

    Pastebejimas- Pievu Tako 8 projektas – tos pačios įmonės Progresyvūs projektai kūrinys!

  9. AvatarKlaipėdietis (IP: 78.57.211.116)

   Čia kaip su krepšiniu… kiek žiūrovų tiek ir “trenerių” 🙂
   Taip ir su šiuo pastatu… kiekvienas sau “ekspertas”… vienam gražu, kitam ne.
   Pastatą projektuoja profesionalai, jei nesilaikys statinio projektavimo reikalavimų, tai ir negaus statybą leidžiančio dokumento!.
   Jei norim, kad Klaipėda gražėtų, tai neturim stabdyti miesto vystymosi, progreso ir modernumo. Man asmeniškai norisi, kad vietoj apleistų senamiesčio teritorijų ir griuvenų, atsirastų nauji pastatai ir būtų sutvarkytos teritorijos!
   Šis devynaukštį man gražūs. Taip, kad pirmyn!

  10. AvatarKamara (IP: 86.100.115.25)

   Susirinko ne kokie svieto lygintojai, bet miestiečiai, kuriems šioje miesto dalyje tokio aukštingumo pastatas yra labai blogai. Tą antrina ir architektas. Ar reikia kabinti etiketes miesto gyventojams? O gal reikia tam, kas įsigijo šį sklypą, aiškiai pasakyti, kad negalima sumaišyti istorinę miesto dalį su Big -u ar Dragūnais.

   • AvatarAnonimas (IP: 188.69.197.6)

    Tas detalusis planas galioja nuo 2002 metų (berods). Pagal jį galima tokia statyba. I jei gyventojams nepatinka – išsipirkote sklypą ir laikykit tuščią. Įtariu geriau jiems, kad benamiai tose griuvenose laiką leidžia.

  11. Avatarseniūnaitė (IP: 90.131.38.141)

   Pastatas puikus ir raiškiai papuoš miesto viumą. Tik pikta ir bjauru, kai konkrečius bei gerus darbus miesto labui nuolat stengiasi gadinti žinomieji nepakeičiamieji ,,svieto lygintojai” .

   • AvatarSeniūnaitis (IP: 86.100.15.154)

    Pastatas normalus, bet jis per didelis šiam sklypui su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

  12. AvatarViktorija (IP: 86.100.48.105)

   Man nelogiška. Miestas leidžia statyti visiškai neekonomiškus, šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančius pastatus. Gaila gyventojų, toks gigantas užstos šviesą. Sugadins senamiesčiui būdingą jaukumą.

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    del sviesos sunku pasakyti is vizualizaciju nelabai matosi kontekstas, bet apie sitos vietos “jaukuma” cia is kur istrauket, ar bent esate ten buvusi? Dabar bent jau sandeliukus nugriove, o siaip tai galite isijungti google maps street view ir pamatysit, kokia toje vietoje landyne ir niekam ji metu metus netrukde viskas puiku, labai su senamiescio dvasia derinosi, ar ne 😉 Man asmeniskai vaizdas vizualizacijoje mielesnis…

  13. AvatarMiestietė (IP: 78.57.214.60)

   Yra tuščių vietų, kodėl vis į tą senamiestį reikia grūsti?

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    Yra milijonai portalu (tusciu vietu) kodel savo komentara butinai turite grusti i Atvira Klaipeda? 😀 Niekas nieko negruda, zmones turi sklypa ir stato ten kur gali ir toki koki gali, o jei proto neuztenka atsakyti i klausima kuo senamiestis skiriasi nuo “tuscios vietos”, tai atsidarykite bet kuri NT portala ir pasiziurekit i kainas… aiskiau dabar? 🙂
    Beja jei jus turetumete galimybe (sklypa ir pinigu), tai dar ne toki “igrustumet”, net neabejoju …

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt