P0

Svarbu, Temos

Virš savivaldybės įmonės vadovo galvos – Damoklo kardas (atnaujinta 28 d.) (76)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2019-12-28


Pirmadienį sušauktame, beveik puspenktos valandos trukusiame neeiliniame Klaipėdos savivaldybės valdomos UAB „Gatvių apšvietimas” valdybos posėdyje buvo kalbama ir apie galimą šios įmonės vadovo Dangero Aleksandrovo atleidimą.

Dėl pačio valdybos posėdžio sušaukimo priežasties pateikiamos skirtingos versijos.

Dangeras Aleksandrovas po vadybos posėdžio nuo komentarų susilaikė. Martyno Vainoriaus nuotr.
Prireikė dar vieno posėdžio

Valdybos posėdis buvo sušauktas Savivaldybės administracijai sulaukus informacijos dėl galimai neskaidrių įmonės vykdytų viešųjų pirkimų. Taip sakė posėdyje dalyvavęs, tačiau iš jo vidurio išėjęs įmonės akcijų valdytoju esantis Savivaldybės administracijos direktorius Gitaras Neniškis.

„Savivaldybė gavo duomenų apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Valdybai pavesta tai išsiaiškinti, ji dirba savo darbą”, – lakoniškas buvo G. Neniškis.

Valdybos, kurią sudaro nepriklausomi nariai Andrius Saveikis (einantis pirmininko pareigas), Aldona Staponkienė, Giedrė Švedienė, Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyriausioji specialistė Alina Mikalauskė ir įmonės vadovas D. Aleksandrovas, posėdis buvo gana karštas. Vienas iš „Gatvių apšvietimo” darbuotojų bandė išprašyti lauk „Atviros Klaipėdos” žurnalistą iš bendrų įmonės patalpų, tačiau nepasidavus šiam spaudimui, pavyko girdėti, kaip buvo keliamas klausimas dėl įmonės vadovo atleidimo, įmonės audito, nesutariama.

Nepaisant skirtingų pozicijų, po valdybos posėdžio su žurnalistu buvo deleguotas kalbėti tik pirmininkas. O pastarasis nebuvo nusiteikęs komentuoti nei klausimų turinio, nei sprendimų.

„Buvo priimtas sprendimas nekomentuoti situacijos viešai. Tai yra darbinė situacija, kurią mes kaip valdybos nariai turime pareigą aiškintis ir nagrinėti situaciją įmonėje. Tai nuolatinė mūsų pareiga. Tas ir vyksta. Einamieji klausimai apima visus įmonės reikalus – nuo finansų, organizacijos, personalo valdymo, tame tarpe yra ir direktorius. Buvo plačiai svarstoma”, – sakė A. Saveikis.

Jis patvirtino tik tai, kad D. Aleksandrovas vis dar yra įmonės vadovas. Pastarasis po posėdžio sakė nieko negalintis komentuoti.

Vėliau valdybos pirmininkas dar papildė, kad susirinkimas buvo inicijuotas iš įmonės vadovo gavus signalą apie galimą jo šantažą.

„Vadovo atleidimo klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Valdybos tikslas yra išsiaiškinti ir nebūti manipuliacijos įrankiu”, – teigė A. Saveikis.

Kitas valdybos posėdis planuojamas sausio pradžioje.

Viešieji pirkimai – su pažeidimais ir įdomybėmis

„Atviros Klaipėdos” duomenimis, kalba eina apie beveik 2,3 mln. eurų vertės beveik 40 sutarčių dėl įvairių prekių ir paslaugų, kurias „Gatvių apšvietimas” 2017-2019 m. sudarė su UAB „Namų kultas”, nuo kovo persivadinusia UAB „Ecomas”. Didžiausias sandoris – už 1,375 mln. eurų – buvo sudarytas dėl dekoratyvinių apšvietimo atramų, kurias kritikavo dizaineriai.

Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi neplaninį patikrinimą, buvo konstatavusi, kad minėtoji sutartis dėl šviestuvų pažeidžia teisės aktuose įtvirtiną skaidrumo principą. Atsižvelgiant į tai, tarnyba rekomendavo sutartį nutraukti

Su pilna tarnybos išvada galima susipažinti čia

ATNAUJINTA I. Beje, įgyvendinant sutartį, susijusią su Kanto gatvės šviestuvais, pats „Gatvių apšvietimas” kažkodėl tapo subrangovu – 2017 m. spalį įmonė „Namų kultui” už 9 458,4 Eur įsipareigojo atlikti gatvių tinklų kapitalinio remonto darbus.

Pora šią subrangos sutartį „Atvirai Klaipėdai” pakomentavusių versle ir viešajame sektoriuje dirbančių asmenų teigė, jog toks mechanizmas gali būti naudojamas tam, kad pelnas koncentruotųsi „Namų kulte”, o kaštai gultų ant „Gatvių apšvietimo” pečių. Taip pat daroma prielaida, jog „Namų kultas” kartu neturėjo ir pajėgumų atlikti rangos darbus ir pasisamdė „Gatvių apšvietimą”, kurio darbuotojai galėjo dirbti už minimalius tarifus.

Vienintelis „Namų kulto” („Ecomo”) akcininkas nuo 2014 m. yra Liberalų Sąjūdžio narys Armandas Viskintas, šiais metais nesėkmingai dalyvavęs savivaldos rinkimuose Klaipėdos rajone. Sonata Viskintienė buvo ar tebėra bendrovės vyriausiąja finansininke. Ar tai tik sutapimas, pirmadienio vakarą sužinoti nebepavyko – nei A. Viskintas, nei D. Aleksandrovas į skambučius neatsakė. 29-erių A. Viskintas, dalyvaudamas rinkimuose, savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė, ar turi sutuoktinę, o anketoje nenurodė šeimyninės padėties. „Atviros Klaipėdos” duomenimis, A. Viskintas yra S. Viskintienės sūnus.

ATNAUJINTA II: Po švenčių, penktadienį, nuvykus į „Gatvių apšvietimą” S. Viskintienė nebuvo nusiteikusi komentuoti šios situacijos.

„Jau prirašėte”, – teigė ji ir visgi davė suprasti, jog A. Viskintas yra jos sūnus.

Vyriausioji finansininkė taip pat teigė nekomentuosianti, kaip jai pačiai atrodo situacija, kad sūnaus valdoma įmonė laimi bendrovės, kurioje ji dirba, organizuojamus konkursus. Esą ji su tuom nėra susijusi.

Pats A. Viskintas, kuriam jau pavyko prisiskambinti penktadienį, sužinojęs, kokiu klausimu į jį kreipiamasi, pareiškė, jog yra išvykęs ir paprašė atsiųsti klausimus raštu.

Kol kas A. Viskintas į raštu nusiųstus klausimus atsiuntė tik savo klausimus:

„Prašome nurodyti ar Jūs į Armandą Viskintą kreipiatės kaip į fizinį ar juridinį asmenį?

Prašome nurodyti, kokiu įstatyminiu pagrindu turėtume teikti Jums prašomą informaciją, susijusią su asmens privataus gyvenimo neliečiamumu?

Prašome nurodyti, kokiu Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pagrindu, turime pareigą Jums atsakinėti į pateiktus klausimus, susijusius su asmens privačiu gyvenimu?

Prašome nurodyti, kokiu tikslu Jūs reikalaujate atsakyti į pateiktus klausimus ir kokiu tikslu Jūsų pateikti klausimai yra ir/ar bus naudojami?

Prašome nurodyti, ar pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą Jūs užtikrinate asmens duomenų apsaugą?

Kodėl būtent Jūs renkate ir siekiate skleisti informaciją apie mano asmenį, kuo tai kelia susidomėjimą visuomenei, kad ji būtų skleidžiama per Jūsų leidinį „Atvira Klaipėda”?

Ar Jūsų veiksmai atitinka LR Visuomenės informavimo įstatymo III skyriaus imperatyvias nuostatas, kurios reglamentuoja žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareigas ir atsakomybę?

Pateikus raštu atsakymus į Jums pateiktus klausimus, spręsime ar Jūsų prašoma suteikti informacija, atsakant į užduotus klausimus, nepažeidžia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, ir priimsime sprendimą dėl prašomų atsakymų pateikimo”.

Jei visgi A. Viskintas teiksis atsakyti į klausimus, gavus jo atsakymus publikacija bus papildyta.

Beje, kai D. Aleksandrovas dirbo „Klaipėdos vandens” Pardavimų departamento direktoriumi, ši įmonė su „Namų kultu” sudarė 520 300 Eur vertės sutartį dėl skysčių ir dujų srauto, lygio ir spaudimo matavimo prietaisų įsigijimo.

Pagal „Klaipėdos vandens” pateikiamą struktūros aprašymą Pardavimų departamentas eksploatuoja ir įrengia vandens apskaitos prietaisus.

Į akis krenta ir aplinkybė, kad keturis darbuotojus turinčios UAB „Ecomas” vidutinis mokamas darbo užmokestis „Sodros” pateikiamais duomenimis šių metų vasario-spalio mėnesiais yra tik 485,75 Eur, kai nuo šių metų pradžios minimali alga sudaro 555 Eur. 2018 m. bendrovė gavo 832 662 Eur pajamų, uždirbo 145 572 Eur grynojo pelno. 2017 m. šie rodikliai atitinkamai siekė 586 241 ir 128 977 Eur.

Dar įdomiau skamba šiemet Viešųjų pirkimų tarnybos parengta „Gatvių apšvietimo” tikrinimo ataskaita. Jos išvadose rašoma, kad per 2018 m. 878 viešuosius pirkimus atlikusi įmonė juos vykdė neturėdama patvirtinto darbo reglamento.

Martyno Vainoriaus nuotr.

„Tikrinimo rezultatai atskleidė Perkančiojoje organizacijoje esančią nepakankamą  sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo kontrolę (netinkamai įforminamas / neįforminamas prekių priėmimas).  Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad tiekėjas UAB „Namų kultas“ ir tiekėjas UAB „Relija“ viešojo pirkimo sutartis 2018 m. yra sudarę išimtinai tik su Perkančiąja organizacija. Remiantis viešai prieinama informacija nustatyta, kad nei UAB „Namų kultas“, nei UAB „Relija“ vykdoma tiesioginė veikla nėra susijusios su tikrintų pirkimų objektais (pavyzdžiui, UAB „Namų kultas“ veiklos sritis yra „baldai (prekyba)“, tačiau iš tikrintų pirkimų didžiąją dalį jų laimi būtent UAB „Namų kultas“. Atkreiptinas dėmesys, kad dažnai (27 atvejai iš visų tikrintų) Perkančioji organizacija, apklausdama potencialius tiekėjus, kreipėsi į vieną tiekėją UAB „Namų kultas“. Tarnyba pažymi, kad konkrečioms įmonėms suteikiant palankesnes sąlygas laimėti pirkimuose, Perkančioji organizacija dirbtinai mažina konkurenciją ir neužtikrina Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo bei pirkimų tikslo siekimo, kaip tai yra nustatyta Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte. <…> Perkančioji organizacija pirkimų dokumentuose nenurodo pirkimo objektui keliamų reikalavimų (techninių, funkcinių ir pan.), dažnu atveju apsiribodama prekių pavadinimu bei jų kiekių nustatymu. Tarnyba pažymi, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą tiekėjams suteikti pakankamai informacijos (įskaitant pirkimo sąlygas), kuri leistų tiekėjams jas vienodai aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai/objektyviai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka”, – rašoma išvadose.

Su pilna ataskaita galima susipažinti čia. 

Ataskaitoje minimos tik du darbuotojus turinčios UAB „Relija“ vienintelė akcininkė šiuo metu yra 23-iejų Ugnė Čichunovaitė. Prieš tai įmonę valdė Simonas Gardauskas, dar anksčiau akcininkais buvo Aurelijus Gardaukas ir Giedrė Gardauskaitė. Visos dvylika nuo 2018-ųjų per viešuosius pirkimus šios bendrovės sudarytų sutarčių yra tik „Gatvių apšvietimo” užsakymai. Jų vertė – daugiau nei 261 tūkst. eurų. Didžiausia sutartis, kurios vertė 108 900 Eur, dėl apšvietimo įrenginių ir elektros šviestuvų sudaryta veikiant kartu su ta pačia UAB „Ecomas” (buvusia UAB „Namų kultas”).

2018 m. „Relijos“ pajamos sudarė 38 370 Eur, įmonė patyrė 4 468 Eur nuostolį. 2017 m. pajamos atitinkamai siekė 44 331 Eur, įmonė gavo 14 651 Eur grynojo pelno.

„Gatvių apšvietimas” buvo sudaręs ir 3 630 Eur vertės bendrojo duomenų apsaugos reglamento audito ir dokumentų rengimo paslaugos teikimo sutartį su iš darbo po „Atviros Klaipėdos” publikacijos pasitraukusios Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyriausiosios specialistės Simonos Razgutės-Mažūnienės MB „Progresyvus miestas”.

Įdomi aplinkybė yra ir tai, kad šiemet „Gatvių apšvietimas” sudarė dvi sutartis su MB „Dūminė laboratorija”: pirko baldus už 10 563,3 Eur ir tinklo įrengimo paslaugą už 7 804 Eur. Vienintelis šios mažosios bendrijos dalyvis – Dainius Budrys. Kai D. Budrys šį pavasarį dar ėjo uostamiesčio savivaldybės valdomos AB „Klaipėdos vanduo” valdybos nario pareigas, buvo gautas skundas, jog jis turi ryšių su vienu iš kandidatų į bendrovės vadovo pareigas, atrinktų į antrąjį konkurso etapą. D. Aleksandrovas buvo patvirtinęs, kad dalyvauja šiame konkurse. Pastarąjį naujoji valdyba nutraukė.

Vien šie du sandoriai reiškia, kad MB „Dūminė laboratorija” turės daugiau pajamų nei pernai – 2018 m. jos sudarė 8 730 Eur. Bendrija patyrė 8 Eur nuostolį.

Kai „Gatvių apšvietimas” sudarinėjo daugumą šių sandorių įmonėje dar buvo ir iš valdančiosios daugumos politikų sudaryta Stebėtojų taryba. Jos nariais buvo Audrius Vaišvila, Vidmantas Plečkaitis ir Vaida Žvikienė, kurią nuo 2017 m. kovo pakeitė Arvydas Cesiulis. Valdybos nariais buvo Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis, Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius Ričardas Zulcas ir pats D. Aleksandrovas. Įmonės akcijų valdytoju buvo tuometinis Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas.


  2019-12-28

  76 komentarai “Virš savivaldybės įmonės vadovo galvos – Damoklo kardas (atnaujinta 28 d.)”

  1. AvatarJuozas (IP: 85.232.131.111)

   Liberalai susipyko! Ar GRIGEO skandala uzglaistineja ?

  2. AvatarT (IP: 195.14.182.157)

   Paaiškinkite, kodėl mero patarėjo žmona į darbą neina trečdalį viso darbo laiko, ar tai normalu ar tiesiog taip turi būti

   • Avatarpinigus gauna ne už darbą (IP: 81.7.91.14)

    Todėl. kad gražiai Vitkui namie tapo…

  3. AvatarTesininkas (IP: 78.63.37.213)

   Prieš linčo teismą paskaitykite kokia atsakomybė taikoma už pažeidimus:

   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas –užtraukia įspėjimą arba baudą perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.
   Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).
   Viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas, taip pat trukdymas įgyvendinti kitas jų teises – užtraukia baudą perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo komisijos nariams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki septynių šimtų dvidešimt keturių eurų.
   Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

   Nieko neteisiu ir nieko neginu, bet akivaizdu, kad didžiausia galima atsakomybė – darbo netekimas. Tačiau pirmam kartui galima praplaut šimtus milijonų ir susimokėt 100 eur baudą ir likt sausam. O šiai situacijai, jeigu ir įpaišys pažeidimą, tai manau už pirmą kartą nubaus viso labo įspėjimu. Nepamirškite, kad ne tik vadovas perka, bet ir yra sudaryta pirkimo komisiją, kurioje dalyvauja ne vienas asmuo. Atsakomybė kolegiali.

   • AvatarOperatyvininkai (IP: 188.69.195.176)

    O baudžiamojo kodekso neskaitėte? Gal galėtumėte irgi pacituoti?

   • AvatarSNORO BANKAS (IP: 78.63.37.213)

    Deja, bet šioje vietoje baudžiamosios veikos požymių NĖRA. Jeigu būtų vogęs, kyšininkavęs ar pan. kas nors, tokiu atveju taip, bet turiu nuvilti tave ir visą tautą. Tiesą sakant manau, kad net didžioji dauguma komentatorių pavydi Aleksandrovui. Pavydi, bet kokiam žmogui kuris vadinasi DIREKTORIUS. Jeigu pvz. Aleksandrovas pasivadintų manageriu arba kokiu inžinierium, čia visiems būtų žymiai mažiau pavydo. Jūsų pavydas toks didelis, kad net tokie kaip Vainoriai iš jūsų bapkes darosi, nes vienintelis kas ploja ranka tai Vainoris, nepriklausomas Klaipėdos keleivinio transporto žurnalistas ir tarybos nario Petrošiaus liaupsintojas.

   • AvatarSnorui (IP: 78.57.250.51)

    Ne, gerbiamasis, nepavydim, o tiesiog baisimės, kad šiais laikais valstybiniame sektoriuje vyksta tokie dalykai. Ko gi čia pavydėt? Nėra ko. Tikimės, kad valdyba nedelsdama ir nedvejodama priims reikalingus sprendimus.

  4. AvatarAnonimas (IP: 84.15.191.26)

   Nuvažiuok į Šiaulius ir pamatysi jei nebuvęs, centrinė dalis spindi, aikštės sutvarkytos, daugybė namų renovuota, ne taip kaip mus Atgimimo aikštė per Kalėdas kaip kapinės, Dangės skeras su įgriuvusiomis krantinėmis, senamiestis su savo griuvėsiais, gatvės išraustos ir tt. Pas mus tik galimybių studijos ir begalės projektų, darbų nulis.

   • AvatarAsmeninis interesas (IP: 81.7.91.14)

    Bet kiek milijonų užtat išplauta…

  5. AvatarAnonimas (IP: 84.15.191.26)

   Žurnalistas pajudino klaną, dar nemačiau tiek puolimo. Visa Klaipėdos valdžia vienas klanas, žmonės ir miestas – paskutinėje vietoje, dėl to miestas visiškam dugne. Labiausiai apleistas miestas, gėda prieš turistus. Šiauliai jau visa galva aukščiau, apie Kauną net kalbų nebeliko, miestas pakilime.

   • Avatar:))) (IP: 88.119.46.105)

    Gal galėtumėt plačiau apie Šiaulius?:D

  6. Avatarto Mhmh (IP: 213.226.131.133)

   Ne viešai ir ne visiems. Citata iš VPT tikrinimo ataskaitos:” Atkreiptinas dėmesys,kad dažnai(27 atvejai iš visų tikrintų) Perkančioji organizacija, apklausdama potencialius tiekėjus,kreipėsi į vieną tiekėją UAB”Namų kultas” .
   Nuoroda į VPT tikrinimo ataskaitą pateikta straipsnyje.

  7. AvatarGerai pavare (IP: 78.57.203.191)

   Gerai pavare eilinis komentatorius, tik pamirso ir kita puse viso sito reikalo: reikalinga vieta kazkam, juk cia reiskiantis su komentarai spyglys bedarbis, kiek jis gali trintis po savivaldybe be darbo, juk geras draugelis ex vandenu direktoriaus. Ir kaip viskas idomiai vyksta. Visai pamirsta kaip vandenys pirko vaistus prie buvusio direktoriaus ir kam tie vaistai buvo skirti? Kodel cia nebuvo taip ieskoma? Turbut uzglaiste viska tyliai. O cia perkama buvo tai kas reikalinga, ir konkursai viesi, visi gali dalyvauti. Kazkas slypi po visu tuom.

   • AvatarMhmh (IP: 188.69.194.223)

    Dėl teiginio “visi gali dalyvauti”. O kaip sudalyvauti, jei pirkimas mažos vertės ir kviečiami tik trys tiekėjai? Galimai šiuo atveju dažniausiai ir būdavo. Negi visi tie pirkimai buvo viešai skelbti ir prieinami visiems tiekėjams? Va tai įdomu sužinoti!

   • AvatarEiliniai komentatoriai (IP: 84.15.191.42)

    Tai aš jum ir sakau į ką kreiptis jeigu net nėra daugiau į ką apart 1 įmonės. O jeigu ji perbrangiai siūlo tai nereikia pirkt iš viso. Bet vėl problema, davė pinigų liepė nupirkti, nenupirkai nes per brangiai ar įmonė kokio giminaičio, tai vėl lieki kaltas kad nenupirkai. Žodžiu jei nori gali rasti kaltų visur ir visuomet, čia viskas ne dėl to kad kažkokia korupcija, o dėl to kad nori kažkas užimti tą direktoriaus vietelę ir sugalvojo kaip. Nes nėra paaiškinimo kaip galėjo savivaldybė tylėti, tarnybos tylėti metų metus, o dabar atsibudo

   • AvatarCha (IP: 188.69.194.223)

    Cha, cha, cha, ar pačiam nejuokinga? Vien tik Klaipėdoj visokių įmonių keli tūkstančiai, o šalyje dar daugiau, bet pasirodo, tik viena gali tiekti YPATINGĄ produkciją 😉

   • Avataravsas (IP: 88.118.167.154)

    Tu davai nepridenginėk sukčių ir pinigų plovėjų (gal geriau grobstytojų) veiklos. Nereikia maišyti nieko, o tai dar pasirodys kad nieko teisti nereikia jaigu kalti nes per visą pasaulį dar ne tokių machinatorių galima atrasti. Už viską atsakyti reikia, jeigu nusižengiai įstatymui.

  8. AvatarEiliniai komentatoriai (IP: 84.15.188.183)

   Jūs chebra pavarot, ko jūs norit iš tų įmonių. Čia Klaipėda yra provincija, visi čia su vienais kitais susiję ir viens iš kito yra kažką pirkę ar viens kitam pardavę. Suprasčiau jei būtų milijonas gyventojų ir dešimtys alternatyvų iš ko ką pirkt, tada galima stebėtis sutapimais, o jūs dabar kaime ieškot priežasčių kodėl kaimynas pas kaimyną dirba, sugyventinis pas sugyventinę ir pan. Norit visus lauk išmėtyt, bet net nepamąstot, kad visvien ateis vietoj esančių vadovų kitas ir atsives savą chebrytę ir toliau tos pačios bėdos liks. Taigi matot, kad visų įmonių valdybos, tarybos nėra nepriklausomos. Partijose tie patys žmonės lieka, miesto tarybose tie parys žmonės tik kitoj partijoj, kitaip tariant tas pats š tik kitoj saujoj. O iš straipsnio matosi, kad nieks nieko nepavogė kaip kad kas bando čia rašyti. Paslaugos suteiktos, pinigai sumokėti, konkursas įvykęs. Viešųjų pirkimų tarnybai užkliuvo, kad įmonė ne ta. Okei, išmes direktorių, išmes buhalterę, bet ir vėl pirks iš tos įmonės ir nebebus prie ko prikibt. Jeigu pirks iš kitos įmonės tai veikiausiai bus susijusi su kokiu valdybos ar tarybos nariu ar jo giminaičiu, draugeliu. Manau geriau žiūrėt į rezultatus ar darbai daromi, ar nėra pažeidimų ar nėra nuostolių, o gatvių apšvietimas šiemet tikrai matos šį tą nuveikė

   • AvatarTai viskas gerai? (IP: 86.100.114.172)

    Kitaip tariant, “vsio zakonno”!!!
    Šaunuoliai eiliniai komentatoriai

   • AvatarElena (IP: 83.189.34.43)

    Sutinku , kad visada bus pažįstamų ir net gal pirks iš jų įmonių ir gal net nebūtų nieko blogo , jei ….pvz .. kompostas , kurio maišelis parduotuvėje gal iki 3 eurų kainuoja , o ,,pažįstamam,, moka po 6 eurus ? O jei tik pelnas ,,nugula ,, į ,,pažįstamo ,, uabą , o darbiniai kaštai lieka savivaldybės įmonei t.y. panašu turtėjamas vyksta iš mokesčių mokėtojų pinigų ? O nieko tokio , kad pirkimai – pardavimai vyksta tarp giminių ? Man, kaip mokesčių mokėtojui , tokie sandoriai yra daugiau nei abejotini jau nekalbant apie taip deklaruojamą skaidrumą . Tada nesuprantu žodžio ,, skaidrumas ,, prasmės .

  9. AvatarO ką galėtų, (IP: 213.226.131.133)

   šiuo visuomenei aktualiu klausimu,pasisakyti tuo metu UAB “Gatvių apšvietimas” Finansų ir aptarnavimo departamento vadovo pareigas ėjęs ir tiesiogiai už įmonės viešuosius pirkimus atsakingas – M.Bagočius? Gal matydamas, kokie “skaidrūs”darbeliai vyksta įmonėje,laiku( kaip tie protingi gyvūnai,bėgantys iš skęstančio laivo) pasitraukė ir daug kam “netikėtai” tapo Klaipėdos”SODROS”vadovu.

  10. AvatarPastebėjimas (IP: 213.226.131.133)

   Kaip matosi iš VPT tikrinimo ataskaitos, kryptinio apšvietimo darbus laimi UAB “Elektros pliusai”,o jos vadovas, ir vėl, “netyčia”, yra ir UAB”Gatvių apšvietimas” darbuotojas. Tikriausiai čia tik “eilinis” sutapimas? Pasidomėk, Martynai.

  11. AvatarTo Elenai, Anonimui (IP: 86.100.53.185)

   Tikra tiesa -faktas , kad mūsų miestas jo aplinka “nugyventa” Nesugeba savivaldybė per 30 m. nors ženkliai sumažinti namų vaiduoklių. Daugybė šaligatvių netvarkyti dešimtmečiais. O kas darosi daug. namų kiemuose? Žaliųjų plotų jau beveik nebėra ,nes juos užėmė automobiliai. Didžiausia GĖDa dėl šių metų Atgimimo aikštės Kalėdinio “vaizdo”. Atgimimo aikštėje. Tai juk kapinių vaizdas. Nueikit, pažiūrėkit. Taip, Palanga esanti čia pat, tvarkosi nuostabiai..
   Tai kas dabar vyksta ,tai ką aprašo AK Martynas Vainorius “Gatvių apšvietimas” tai juk nusikaltėliški darbai. Ne tik kad turi direktorius atsistatydinti, dar jį reiktų nubausti. Ir tai ką jis darė “Kl. vanduo”. Kodėl savivaldybė taryba tyli? Kur yra visa dauguma su konservatoriais kartu? Jie irgi tapo liberalais ir groja kartu su Meru į vieną dūdą…

  12. AvatarElena (IP: 83.189.34.43)

   Man baisiausia , kad per tiek liberalių Klaipėdos ,,valdymo ,, metų , jau yra tokie susukti ,, savų lizdai ,, ir jie tapo tokie bebaimiai , kad juos bandyti išardyti galėjome tik mes rinkėjai . Suįžūlėjo net tiek , kad drįsta klausimus – atsakymus uždavinėti , varyti iš salės , kalbėti apie ,,vidinius reikalus ,, nors žurnalistas domisi SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS t.y mūsų miestiečių pinigų panaudojimu . Klaiku pagalvoti kokie ,,poslinkiai ,, turėjo būti rinkėjų galvose , kad vėl rinkti Grubliauską meru , o jo ,,komitetas,, su konservatoriais yra tarybos dauguma . ,,Lizdai ,, ir toliau klęsti bei įžūlėja , nes mes rinkėjai neuždėjome jiems apynasrio ar bent baimės neįvarėme , jog atėjo laikas atsiskaityti kam ir kokiomis kainomis panaudojami miestiečių sunešti pinigai .

   • AvatarAnonimas (IP: 83.189.34.43)

    Vakar buvau Palangoje . Žavesys kaip išpuošta šventėms , žmonių būriai , kavinės ir koncertų salės pilnos , vitrinos papuoštos , eglė NUOSTABI . O kokia ,, šventinė ,, Klaipėda ? Nykuma , net miesto centre nėra eglės , matyt savivaldybės ponai , ,,netilpo ,, į tūkstančius eurų ? O kur ta miestiečių remiama menuomenė ? Kur jų įdėjos kaip padėka miestiečiams už jų eurus ? Panašu reikėjo tik senojo policijos pastato … Situacija su miestu visose srityse ,mano nuomone, nugyventa iki ,,žemiau kristi ,, jau nėra kur …. o pokyčiai – daugėja mero ,,aptarnavimo ,, viešųjų ryšių specialistų , kad kurti įvaizdį ? Nusivyliau …labai .

   • AvatarElenai (IP: 78.57.193.166)

    Pritariu Jums. Suįžulėjo visai. Matė 15 metų liberalų valdymo laikais kaip galima daryti ,,verslus”’ iš mokesčių mokėtijų pinigų nebaudžiamiems. O nebaudžiamumas gimdo vis naujus, vis įžulesnius nusikaltimus.

  13. AvatarRytis (IP: 86.100.53.185)

   Negalvojau, kad ŽURNALISTO darbas gali būti toks sudėtingas ,sunkus. Tai patvirtino šis straipsnis ir Vainoriaus M. tikslas sužinoti, ištirti kas darosi Klaipėdos savivaldybės įmonėse. Ir tai komunikuoti klaipėdiečiams… Kaž-koks Viskontas su mamyte Viskontienė drįsta stabdyti žurnalisto darbą visaip. Jis drįsta užduoti klausimus ,o ne atsakymus duoti … Įsigilinkim gerai (aš tai padariau) į M.V. straipsnį, tai darosi labai jau ne jauku – kodėl meras Grubliauskas , administr. direktorius Neniškis nestabdo ryškios korupcijos faktų.? O jų juk ne tik “Gatvių apšvietime” tokia “veikla” su beveik milijoninėmis E sumomis… Juk “Klaipėdos vanduo” dir pavaduotojas Špučys , o savivaldybėje ilgametė finansų valdytoja jo žmona Špučienė, Neniškio pavaduotojas Dobranskis TS-LKD narys ramiai atėjo į šį postą o žmona dirba KK trans. įmonėje. Ir t,.t. Ko gero “Juokingiausia” kaip KU docentai, net profesoriai vis įsiveržia į šių įmonių valdybas. steb. tarybas. KU rektorius neseniai buvo ” Kl-os vandenyse” .KU prof. Povilanskas KRATCE yra, vicemeras Cesiulis KU mokslininkas vis aktyvus ten dalyvis …..Vis trūksta pinigėlių , laukia tantjemų ir kt apmokėjimų… O dar jau ir pensininkai ten įsiprašė buvę tarybos nariai Staponkiene, Anužis (buvęs SODROS dir.) Viskas, nepamirškim “eina ” iš gyventojų mokesčių šioms įmonėms… Tikrai Klaipėda turi ” sumanų ” merą Grubliauską…

  14. AvatarAnastasija (IP: 90.131.43.56)

   O kodel apie Budrio sugyventinę Jolita Laseviciute kuri dirba šioje įmonėje nei žodžio ?? Gerai organizuoja pirkimus savo sugyventiniui.. Sugyventine perka is sugyventinio.

  15. Avatar (IP: 85.206.30.170)

   Gerai dėjo Viskantas su klausimais Vainorių į vietą:)
   Ir nėr ką atsakyt šiam.

  16. AvatarAnonimas (IP: 195.14.182.157)

   Šaunu kaip dirba žurnalistai pagal užsakymą, kažin kiek pasipildė šio asmens sąskaitą už šiuos senus tyrimus. Koks tikslas yra šio viso straipsnio gal atskleiskite ko siekiate, taip keldami sumaištį visuomenėje?

   • AvatarAlio (IP: 78.57.239.28)

    Kuom senas tyrimas? Tamstos nuomone tyriamoji zurnalistika – tik sumaisti visuomeneje kelti? Kiek jusu saskaita pasipildys parasius si sena komentara? Koks tamstos tikslas?

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 84.15.180.166)

    Drąsusis anonime, ateikite su tuom, kurio užsakymu už pinigus parašiau nors vieną straipsnį “Atviroje Klaipėdoje” ir abu galėsite tapti jos savininkais.

  17. AvatarTai va (IP: 82.135.140.15)

   Visur savi dirba, administracijos direktoriaus patarejo Dobranskio zmona KKT darbuojasi.

  18. AvatarElena (IP: 83.189.34.43)

   Tie ,,savi , kaip suprantu jau senokai prie liberalios Klaipėdos valdžios yra radę asmeninio turtėjimo ,,aukso gyslą ,, ? Tik kur buvo buvusios kadencijos miesto taryboje Kontrolės komitetas ? Pirmininkas opozicinis konservatorius Barbštys TADA ,, nieko blogo ,, ne neįžvelgė ,, , todėl per šiuos rinkimus taip džiaugsmingai palaikė ,, komitetą ,, ir nukeliavo į valdančią daugumą ? Na ir kurioje vietoje tos ,, vertybės ,, sutapo ? ) Todėl ir manau – konservatoriais kaip rinkėjas negaliu pasitikėti .

  19. AvatarElena (IP: 83.189.34.43)

   Dėl tokios savų ,, veiklos,, ir kalbėjau , kad balsuoti už ,, Grubliausko komitetą ,, padorūs rinkėjai neturėtų . ) Nereikėtų jokių tarnybų , kurios dažnu atveju ,, bedantės ,, , o tokie ,,savi ,, atsisijotų natūraliai . Man sekantys rinkimai į savivaldą bus lengvi pagal pasirinkimą . Atmetimo principas , nebalsuoju nei už vieną iš ,,komiteto ,, ir valdančios daugumos – VISI konservatoriai , kurie jau po pirmo turo rankas spaudė ir reiškė palaikymą , man jie patys nepatikimiausi , nes kritikuoti , o paskui kartu balsuoti ,, už ,, , nesuprantu tokių ,, vertybių ,, ) . Liko dar tie 2 , iš ,,centro ,, . Aš myliu Klaipėdą , čia gimiau ir augau , gyvenu , todėl noriu pokyčių miestui ir jo gyventojams , o ne tik ,, saviems ,,

  20. AvatarValė (IP: 90.131.39.205)

   O Budino sunus nebedirba??

   • AvatarKazin (IP: 84.15.186.38)

    O deklaravo tai? Juk admin direktorius buvo, atsakingas kas tuomet dejosi sioje imoneje.

  21. AvatarLiūdnas (IP: 86.100.53.185)

   Jei ne AK ir Martynas Vainorius tai nežinotume labai klaipėdiečiams svarbių žinių.Liūdnų, bet nors su viltimi kad gal vieną kartą bus sustabdyta korupcija Savivaldybės įmonėse..
   Kike tai gali tęstis? Kodėl spec. tarnybos nestabdo drąsių-įžūlių , kaip “ereliai besielgiančių “Gatv. apšvietimas”.”Kl. vanduo”. KRATC vadovų, darbuotojų, valdybos, steb. tarybų narių? Taip pat – kada meras Grubliauskas atsimerks, nebepriims į savo patarėjus, padėjėjus tokių kaip Makūnas , kuris per 15 m. nesugebėjo sutvarkyti nuotekų valyklos smarvės, dumblo ir pn? Kas vyksta Kl. savivaldybėje, taryboje? Nejaugi iš 31 nėra narių kurie netylėtų ir padėtų savo rinkėjams-klaipėdiečiams gyventi žinant viską skaidriai, demokratiškai, o ne korupcijos, nepotizmo apimtų darbų?
   Viską ką pateikė puikus, drąsus žurnalistas M. Vainorius, visos paminėtos pavardės turi būti spec. tarnybų įvertintos. Nubausti jie ar ne, bet privalome mes, miestiečiai, žinoti, kaip tvarkomi mūsų pinigai-mokesčiai už vandens tiekimą, nuotekas, atliekų tv. , gatvių apšvietimą, šilumos tiekimą ir pn .

   • Avatarakis (IP: 188.69.210.178)

    o tau neatrodo, kad Grubliauskas seniai atsimerkęs ir ne veltui vienus ar kitus globoja ar priima į darbą

  22. AvatarVirga (IP: 86.100.68.14)

   Senai zinoma, cia dirba mero zmones. Daile baigusi Indre Vitkuviene, garsaus mero sekretoriaus Modesto Vitkaus zmona. Sumona Pukinaite, naujos partijos pirmininkes Vaidos Zvikienes sesuo ir t.t.

   • AvatarTaip taip (IP: 90.131.39.205)

    Šimtas metu sesuo nedirba.
    Baikit svaigti !

   • AvatarTo Virga (IP: 84.15.186.38)

    Uz melagingu ziniu apie asmeni skleidima atsakomybe taikoma. VŽ sesuo visiskai kitoje ir ne savivaldybes imoneje dirba!

   • Avatartranas (IP: 81.7.99.131)

    tai bent mero sekretoriaus zmona se kad nori, oho…o kaip tai matyt gerai vieni kitiems patarinėja, tai va kur nepotizmas – is pacios savivaldybės lenda, o tai daile kaip su gatvemis susijus?

  23. AvatarArmandas bet ne juridinis :) (IP: 78.57.199.247)

   Skaitau mamytės klausimus Martynui ir noriu užduotį klausimą: aš namo gryžtu kaip fizinis ar kaip juridinis asmuo – atspėk 🙂 o konkursus laimiu tik dėl to kad esu fizinis ar juridinis asmuo 🙂 ? Jaučiu kad man gyvenime sekasi tik dėl to kad esu sūnaus asmuo 🙂 ačiū mamyt :* // o šiap tai jei žmonės taip neadekvačiai vertina situacija kai nesupranta kad čia ne jų UAB, o savivaldybės ir miestiečių pinigai – vieši pinigai! vieši aišku šiuo atveju kabutėse vieši pirkimai belieka apgailestauti jog žmonės ir ypač vyr. finansininkė ir vadovas skaidrumą “nurašo”… Kai skaidrumas yra svarbiausias kriterijus valdant ir dirbant savivaldybės o ne nuosavoje įmonėje -įmonėje su savo sūnumi – absoliutus korupcijos bei nepotizmo pavyzdys… Kai vyr. finansininkas ir vadovas nebesugeba atskirti viešų ir privačių bei fizinių ir juridinių santykių laikas atsakyti pagal baudžiamąjį kodeksą… Ši situacija klasikinis korupcijos pavyzdys… Klausimas ar taryba su tuom taikstytis… Tikiu jog ras jėgų rauti su šaknimis – tikiuosi jog ir spec. tarnybos neleis vogti iš visų mūsų kišenės! P. S. Sūnau tu juridinis ar fizinis darinys? 🙂 P. P. S. Martynai sėkmės tyrime – šaunuolis!

  24. AvatarCaca (IP: 78.57.243.2)

   Durniu laivas..

  25. AvatarSiaubas (IP: 90.131.39.205)

   Negeros kalbos jau senai sklando apie ši vadova.

  26. Avatar12345 (IP: 88.119.15.189)

   Idomu ka pakomentuos mero patarejes, kad jo zmona dirba sioje imoneje. Taip pat tarybos nare, kokias pareigas uzima jos sesuo. Kokius kokursus jos laimejo?

   • Avatartigras (IP: 81.7.99.131)

    oho…tai taip dar idomiau, kurio patarėjo ir tarybos narės

  27. Avatar..... (IP: 83.189.34.43)

   Na , nežinau , kaip valdybai atrodo , bet man panašu , į eilines ,,pinigų ,, lesyklas partiniams . Keistoka kada laimi ,nieko bendro su pirkimo objektu , nevykdantys uabai . Ar ne taip buvo lyg ,, energijoje ,, krace ? Sukasi ,,savi ,, kuriuos ,,apklausinėjo ir palaimino pirkimus taip ,,savi,, ?
   Na kada baigsis miestiečių pinigų ,,įsisavinimas ,, ? Būtų keista , jei valdyba nesugebėtų po audito išvadų atleisti vadovo . Ar ne ir ,, perkėloje ,, buvo panaši situacija ? ,, Valstybė ,, sugebėjo , pažiūrėsime kaip ,,miestas ,, sugebės .

  28. AvatarValdybai (IP: 90.131.38.206)

   O ką dar čia aiškintis valdybai? Tikitės, kad apšvietimo žmonės ims ir prisipažins? VPT aiškiai konstatavo neskaidrumus ir pažeidimus. Jei direktoriui neužtenka sąžinės atsistatydinti, tai valdybai reikia tokį direktorių tiesiog atleisti.

   • AvatarVPT (IP: 84.15.180.178)

    VPT kaip tik nieko blogo neįžvelgė, o tik pasiūlė rekomendacijas,kurios buvo įvykdytos! Raganų medžioklė, nes reikia saviems darbo vietos! Artūras ŠULCAS bedarbis juk!

   • AvatarVPTui (IP: 90.131.38.206)

    Kreivas veidrodis pas tamstą. Neklaidinkite žmonių. Atlikta daugybė neaiškių ir neskaidrių pirkimų. Šiuos faktus ir konstatavo. O VPT tokiu atveju rekomendacijas ir teteikia, nes jau po fakto viskas. Gaila,kad tik tuo ir apsiriboja!

  29. Avatar (IP: 78.57.222.199)

   Ir ką? Šunys loja, o karavanas kaip ėjo, taip toliau eina.

  30. Avatarpranas pričkus (IP: 86.100.20.52)

   Koks “subingalvis” davė nurodymą ir įrengė šviesoforą Jūrininkų pr. – Mogiliovo trišalėje sankryžoje, kitoje pusėje laukai. Neva rūpinasi užteršimu, atšilimu, o faktiškai dirbą antraip. Be tikslo stabdomos dešimtys pakrautų fūrų, net neįsivaizduojat kiek pradedant važiuoti papildomai išdeginama kuro. Paprotėjo po rašymų išjungti Laukininkų – Jūrininkų pr., kuo skubiau išjunkit ir Mogiliovo. Papildomų sekcijų reikėjo pridėti, o ne likviduoti esamas. 23 d. apie 15:45 h Taikos pr.policija su sirenomis jau lakstė šaligatviais, greitai pradės važinėtis šaligatviais greitosios ir gaisrinės. Kada baigsite eksperimentus, negi nėra praktikų, eismą reguliuoja kabinetiniai klerkai, nemokantys net vairuoti?

  31. Avatarklaipėdietė (IP: 86.100.172.187)

   o jetus,tai kur dings visi nuo to lovio paleisti su visom monikitom

  32. Avatarprincipas (IP: 78.62.180.29)

   labai aiškiai matosi, kad kažkas savo buvusiems ar esamiems kolegoms nori atlaisvinti vietas ir bando ale tipo pažeidimus iš viešųjų pirkimo tarnybos ataskaitos sukurpti…ten juk aiškiai parašyta, kad teikiamos rekomendacijos. Keista, kad vis dar politikai kišasi į valdybų ir stebėtojų darbus, kažin koks jų interesas,gal atitinkamos institucijoms irgi būtų įdomu pasiaiškinti dėl kokių priežasčių jie ,,mosikuoja damoklo kardais”

   • AvatarPrincipui (IP: 78.61.50.37)

    Ar nebūsit tamsta tik iš lovio chebrytės, kuriai šviečiasi netekti šėryklos? Taip, tik rekomendacijos, nes tarnyba bedantė. Jums kaip matau normalu, kad sūnelis “laimi” konkursų už daugiau nei du milijonus iš mokesčių mokėtojams priklausančios įmonės, kurioje dirba jo mamelė ir kuri dirbtinai mažina konkurenciją. Man tai ne.

   • AvatarCha (IP: 46.36.71.11)

    Turėtumėt gėdos…akivaizdu, kad netvarka įmonėje, kai viskas perkama iš vieno tiekėjo. Nenormalu. Primityviai įžūlu, sakyčiau. Jei turėtų sąžinės, atsistatydintų, bet kur tau…

  33. Avatarvalymai (IP: 86.100.161.157)

   kaip matome nauja tarybos dauguma jau imasi veiksmų ir prasivalys sau postų…

   • AvatarAnonimas (IP: 84.15.190.147)

    Seniai vyt ji reikejo. Budriams ir visiems biesams sutartis sudarineja, kur tai matyta??? Kitu tiekeju nera? Visas miestas seniai kalba apie si veikeja.

  34. AvatarLAIVAS AUKŠTAITIS (IP: 51.158.113.142)

   1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj.

   2. Laivas „SŪDUVIS” bus „UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”.

   Tiems, kas rašo komentarus tinklaraštyje ir nežino kur stovi Smiltynėje „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”,
   rekomenduojame nuvykti į Klaipėdos geležinkelio stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį…

  35. Avatar (IP: 85.232.128.60)

   Visa tai reikia perduoti prokuratūrai, o ne uždarai svarstyti taryboje

  36. AvatarSkaidrius (IP: 84.15.182.228)

   Kai laikinas vadovas A. Gumuliauskas išmetė 3 nemokšas direktorius, tačiau ištikimus Makūno “rudnosiukus” (subinlaižius) ir dar auditą užsakė, tada Makūno pakalikai sunerimo! Ar ilgai Gumuliauskas išsilaikys? Stiprybės jam!

   • AvatarAnonimas (IP: 84.15.190.147)

    Taip. Atejo per menesi budamas tik laikinu direktoriumi ir perprato imone tokio dydzio. Aiskiaregys ne kitaip. Ko taip skuba laikinasis??? Tuoj pastovus bus. Kur interesas tokio skubejimo???

  37. AvatarTiesa (IP: 84.15.182.228)

   Šulcas su Makūnu nori savo įpėdinį į Klaipėdos vanduo direktorius įstatyti, o Aleksandrovas labai rimtas kandidatas tapti Klaipėdos vanduo direktoriumi, bet ne jų! Štai tau reputacijos menkinimo akcija

   • AvatarTiesa akivaizdi (IP: 188.69.197.123)

    Nu kad tiesa tai tikrai akis bado šiame atvejyje. Ir faktai kalba už save. Apie kokį reputacijos menkinimą čia kalba eina? Čia jau reputacijos tai visai nebėr, tiek pirkimų iš vienos įmonės, informacija vieša juk ir kiekvienas gali pasižiūrėt ir pasigėrėt. Keista, kaip 3 metus to nematė: akcininkas administracijos direktorius, stebėtojų taryba ir valdyba? Kam šie organai reikalingi, jie yra akli?

   • AvatarTiesai tiesa (IP: 88.119.114.88)

    Panašu, kad jis kandidatas ne į vandenis, o į cypę.

  38. AvatarAnonimas (IP: 84.15.190.147)

   Budinas tuo laiku buvo administracijos direktorius ir imones akcininko atstovas. Kodel nei zodzio?

  39. AvatarRadau (IP: 78.57.203.191)

   O as radau dar idomesne informacija, kad ta pati imone laimejo ir 2019 metu “klaipedos vandenu” konkursa. Bet kaip cia gaunas, Aleksandrovas jau nebe direktorius ten? Hmmm… keista, ane? Kazkai tendencinga visa tai, tik i vienus vartus. Laukiam tesinio.

  40. AvatarKlaiku (IP: 188.69.197.123)

   Čia jau turėtų spec. tarnybos domėtis, ne tik savivaldybė. Kaip tiek laiko niekas nematė? Juk pirkimų duomenys šiais laikais vieši!

  41. AvatarPovilas (IP: 78.57.193.166)

   Jei ne ,,Atviros Klaipėdos” tyrimai, visuomenė nieko nežinotu. Baisuma.

  42. AvatarPamiršote, kad (IP: 84.15.190.147)

   pats Aleksandrovas yra Liberalų sąjūdžio narys? Gerai sukosi, nieko nepasakysi.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt