P0

Mums rašo

Nepriklausomas valdybos narys – labai pelninga profesija (atnaujinta komentaru) (58)

Atvira Klaipėda

Povilas Baltausis
2020-01-06


2019 m. lapkričio 13 d. AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos posėdžio metu buvo atšauktas iš pareigų laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Algirdas Špučys, prieš tai įmonėje ėjęs gamybos direktoriaus pareigas daugelį metų. Paskiriamas į laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas valdybos narys Alenas Gumuliauskas.

Alenas Gumuliauskas ir Algirdas Špučys. Martyno Vainoriaus nuotr.

Visų pirma, reikia pažymėti keistą keitimą tuo metu, kai iki naujojo įmonės vadovo išrinkimo lieka 1 ar 2 mėnesiai. Kam visi tie judesiai prieš pat naujuosius rinkimus? Galima kelti visokiausių klausimų apie A. Špučio tinkamumą eiti šias pareigas, bet pastarasis neturėjo jokių pastabų savo darbui iš visų valdymo organų pusės. Netgi neturėjo užuominų apie blogą ar netenkinamą darbą.

Apie tai, kad pastarasis atsistatydino pats savo iniciatyva, kaip tai byloja valdybos posėdžio protokolas, tikrai yra naivu galvoti.

Ko gero, jam tiesiog buvo pasiūlyta pačiam pasitraukti į savo buvusią kėdę ar būti atstatydintam, bet to protokole nėra.

Matome, ką A. Špučys pasirinko. Už tai dabar dar sėdi gamybos direktoriaus vietoje, o nebuvo išmestas, kaip kiti trys bendradarbiai už kažkokius mistinius nepaklusnumus 2019-12-17 įsakymu Nr. 2019/V-PERS.03-265 Jūratė Spudulienė, Nr. 2019/V-PERS.03- 263 Aldona Jonaitienė ir Nr. 2019/V-PERS.03-264 Vytautas Valantinas.

O gal viskas banaliai paprasčiau? Tiesiog nepriklausomas valdybos narys Alenas Gumuliauskas ir nepriklausomas stebėtojas Vaidotas Balynas buvo „Vitras-S“ valdybos nariais (Balynas net pirmininku) ir dirbo vienoje komandoje. Juos abu vienija toks pilietis Olegas Osinovskis – „Skinestgroup“ savininkas, kuri valdo „SkinestRail“ ir „Vitras-S“. Pasiknisus dar giliau, galima išknisti, kad O. Osinovskis turi didinančių riziką ar keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui ryšių su užsienio valstybių institucijomis ar jų fiziniais ar juridiniais asmenimis. O. Osinovskis taip pat yra įsivėlęs į skandalą su buvusiu Latvijos Kovos su korupcija ir prevencijos biuro (KNAB) pareigūnu Juriu Jurašsu. Jis teigė, kad jam buvo siūlomas 1 mln. eurų kyšis, kad jis pasinaudodamas savo padėtimi paveiktų teismo sprendimą palankia kryptimi O. Osinovskiui. Kilus skandalui Latvijoje, sugrįžta į Lietuvą ir galimai vykdo savo tamsius reikalus jau kitoje įmonėje – jų dar kol kas kontržvalgyba nedemaskavo. O gal dar viskas paprasčiau – nėra pajamų iš Latvijos, reikia susiveikti iš Lietuvos.

Kitas keistas dalykas, tai valdybos nario A. Gumuliausko, paskirto laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas, godumas. Jis visų pirmą užsiprašo atlyginimo, kuris siekia 5080 Eur dydžio mėnesinį atlyginimą ir dar 1270 Eur nuolatinį mėnesinį priedą. Net ir laikais, kai įmonę valdė Leonas Makūnas, priedas visada buvo kintantis ir priklausė nuo įmonės rezultatų ir galėjo būti nuimtas netgi pačiam generaliniam direktoriui.

Dar A. Gumuliauskas užsiprašo nuomoti iš jo automobilį, mokant jam dar po 50 Eur per vieną darbo dieną. Ir prašau nemaišyti – į tai kuras neįeina. Taip, įmonėje naudojama praktika nuomoti darbuotojų automobilius darbinei veiklai vykdyti. Pagal įmonės tvarką tokios sutartys sudaromos su darbuotojais, kurie sutinka atsisakyti bendrovės transporto ir darbinę veikla vykdo savo nuosavu automobiliu. Nuomos mokestis priklauso nuo atliekamos darbuotojo veiklos ir griežtai „pririštas” prie nuvažiuojamo kilometražo. Tokia išmoka siekia vidutiniškai apie 15 Eur per vieną darbo dieną. Iš jų atskaitomi mokesčiai ir darbuotojas kurą perka pats.

Taip pat A. Gumuliauskas užsiprašo neriboto kuro limito, neribotų telefoninių pokalbių limitų bei neriboto interneto naudojimo limito, kai AB „Klaipėdos vanduo“ visi be išimties darbuotojai turi limitus ir netgi pats L. Makūnas, būdamas generaliniu direktoriumi, kai juos viršydavo, mokėdavo iš savo kišenės.

Dar vienas naujojo vado akibrokštų – tai, kad valdybos narys, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas A. Gumuliauskas, dalį laiko gali dirbti nuotoliniu būdu. Taip taip, jums nepasigirdo. 2019 m. lapkričio 13 d. pasirašomas su valdyba susitarimas Nr.2019/PERS.01-71 „Dėl darbo sąlygų ir darbo priemonių naudojimo dalį darbuotojo darbo funkcijų atliekant nuotoliniu būdu“.

Va čia ir prasidėjo „naujoji geroji praktika“. Savo vadovo AB „Klaipėdos vanduo“ beveik nemato apie pusę darbo laiko. A. Gumuliauskas paprasčiausiai nebūna darbe ir niekas nežino, kada jis bus, kitą pusę pasirodo labai retai, nes, pagal jo pasakymus, jis sėdi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje pas direktorių ir pas Klaipėdos miesto merą bei derina absoliučiai visus savo sprendimus. Nieks negali pasakyti, ar tai tiesa, bet sužinoti tikrai būtų įdomu.

Tuo metu įmonėje visi darbai stovi, nepasirašomos sutartys, nesprendžiami jokie reikalai, net ES projektų dokumentus sugeba taip užmesti, kad juos vos spėjama pateikti įgyvendinančioms institucijoms, apie laiku išmokėjimą darbuotojams atlyginimus jau net neverta kalbėti.

Kai A. Gumuliauskas pasirodo savo kabinete, gyva eilė darbuotojų laukia valandų valandas, kaip sovietiniais laikais prie šlapenkės. Aišku, kam stengtis, jeigu viską galima bus suversti ant buvusio vadovo.

O gal tai specialiai sukeliama tokia situacija, kad po to galėtum pasirodyti gelbėtoju? O valdyba viso to nemato. Savivaldybės paskirti valdybos nariai pasyviai linkčioja galvomis – jiems juk atlygio niekas nemoka, o ir savivaldybėje darbų už juos niekas nepasidarys. Todėl tik pasyviai stebi, kaip nepriklausomi nariai lėbauja ir puotauja maro metu. O nepriklausomi lieka nepriklausomais ir nepriklausomai nuo nieko gaudo savo naudą pilnomis saujomis.

Po savo pademonstruoto spontaniško godumo valdybos narys, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas A. Gumuliauskas truputi atsikvoši, suprasdamas, kad kol kas perlenkė lazdą su naudomis sau ir 2019 m. gruodžio 20 d. išleidžia įsakymą Nr. 2019/V-ADM.07-380 „Dėl darbo sutarties sąlygų bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo vykdymo“, kuriame nurodo nemokėti jam atlyginimo kaip valdybos nariui (nemaišyti su vadovo atlygiu) ir nemokėti kompensacijos už automobilį (čia tie niekingi 50 Eur per dieną), kol nebus sudaryta su juo automobilio nuomos sutartis.

Na taip, kitaip kriminalu kvepia – automobilio nuosavo kaip ir niekas nematė pas jį. O kas bus, kaip jis atsiras – niekas nežino, juk visai tų naudų neatsisakė.

KOMENTARAS

AB „Klaipėdos vanduo“ valdyba

AB „Klaipėdos vanduo“ valdyba atmeta anonimines pretenzijas. 

Pažymime, kad Alenas Gumuliauskas valdybos sprendimu paskirtas laikinuoju bendrovės generaliniu direktoriumi tokiomis pat finansinėmis sąlygomis (atlyginimas ir priedas), kaip ir iki jo šias pareigas ėjęs laikinasis vadovas.

Alenas Gumuliauskas naudoja nuosavą automobilį darbo tikslais, valdybos nustatyto nuomos mokesčio neima ir kurą pila iš nuosavų lėšų.

Dainiaus Zaperecko paskyrimui Finansų departamento direktoriumi pritarė visi valdybos nariai. Jam nustatytos tokios pačios finansinės sąlygos kaip ir anksčiau šias pareigas ėjusiam asmeniui.

Valdybos sprendimai vieši ir skelbiami įstatymų nustatyta tvarka VĮ „Registrų centras“. Todėl, mūsų manymu, anonimų bandymai viešojoje erdvėje manipuliuoti „slaptais dokumentais“ ir prielaidomis yra ne kas kita, kaip noras sumenkinti bendrovės reputaciją ir sustabdyti reformas, kuriomis bendrovės valdyba ir laikinasis generalinis direktorius siekia efektyvesnio ir skaidresnio AB „Klaipėdos vanduo“ valdymo.

Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.


  2020-01-06

  58 komentarai “Nepriklausomas valdybos narys – labai pelninga profesija (atnaujinta komentaru)”

  1. Avatara (IP: 86.100.129.54)

   Tikiuosi, kad si liberalu tango stebi STT…?

  2. AvatarKlausimėlis? (IP: 78.57.144.221)

   Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-146 patvirtinta KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS. Šio aprašo 36 punkte rašoma:” Informacija apie esamų Savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomų kolegialių organų narių atlygį skelbiama Savivaldybės valdomos įmonės interneto svetainėje”. Nors nesunku paskaičiuoti, kiek nepriklausomi valdybos nariai gauna (pirmininkas 25%, nariai 20% generalinio viso nustatyto atlyginimo), bet gal valdybos pirmininkė galėtų atsakyti kur ta informacija įmonės svetainėje paslėpta?

  3. AvatarValdovas (IP: 88.216.178.58)

   Gumuliasko didžiosios klaidos
   1. Atleido Makūno ištikimausius.
   2. Pradėjo auditą
   3 . Pradėjo tyrimą dėl grigeo
   Vietiniai valdovai to neleis. Jam liko kelios dienos

   • AvatarNe tas (IP: 88.216.178.58)

    Gumuliausko klaida kad alunderienes neatleido. Va ir turi bedu.

  4. AvatarDIREKTORIUI (IP: 88.119.15.189)

   Čia Alonderienė ta kur perka skaitliukus? Čia ta pati kurios veiklą viešuosiuose pirkimuose turė STT???

   • AvatarAbonentas (IP: 88.216.178.58)

    Ar čia ta kur STT apklausė dėl vešųjų pirkimų?

   • AvatarSpyglys (IP: 88.216.178.58)

    Nesąmonė. Eglutė puikus specialistas ir geras žmogus

   • AvatarPatarnautojai (IP: 88.216.178.58)

    Eglė puikiai geria kava patarnaujant Irutei. Tokio bardako abonentų aptarnavime jau seniai nebuvo.

  5. AvatarAs (IP: 188.69.193.51)

   Uzsakomasis (bebru) straipsnis. Va kas vyksta, kai pajudini sisriu (bebru) lizdą. Senoji nomenklatūra nori išlaikyti įtaka, šiltas vietas, todėl nepasiduoda. Tai, kad to neiveikem, pagr Lietuvos problema.

  6. Avatar (IP: 188.69.193.51)

   Va, pajudink širšių (bebru?) lizdą, kurie šiltai sėdėjo daugelį metu, tvarkė savo reiklaiukus. Bebrynas yra prieš pokyčius, kurie geri visuomenei, bet nepelningi bebrams. Vienas negali įveikti nomenklatūros, va ir pagrindine Lietuvėlės problema…

  7. Avatardirektorius (IP: 195.14.182.157)

   Įdomu kodėl bandomas patraukti laikinas direktorius? Ir kas i jo vieta? Ar ne dar vienas Makuno rudnosiukas- e. Alunderiene? Matyt, kad direktoriumireikia išrinkti savos gvardijos rudnosiuka.

  8. AvatarAntanas (IP: 86.100.89.111)

   Ar nelaikas prokurorams pasidairyti ir po šitą įmonę?

  9. AvatarMarcius Skaidruolis (IP: 88.119.137.22)

   Martynai, atidirbineji neniskiui su sulciniu ir poskiniu.
   VSI KLAIPEDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS sutartis su VSI KLAIPEDA ATVIRAI
   BVPZ kodas 793410006 sutarties nr 20191010/01
   Sutarties kaina 2949 eur.
   Esi skaidrus kaip Dumpiu dumblas

   • AvatarKamara (IP: 86.100.115.25)

    VšĮ KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS pirko viešinimo paslaugų už 2949 eurų? Atseit Atvira Klaipėda yra perkama, tačiau jau labai mizerna suma. Klaipėdos vanduo direktoriaus mėnesinis atlyginimas daugiau negu 5 tūkstančių eurų.

  10. AvatarKlaipėdietė (IP: 88.119.37.186)

   Labai puiku, kad visuomenę informuoja apie tokiu “dalykėlius”. Ateina įmones valdyti žmogeliukai” nevaldomieji! Ir dar, teigiamus komentarus apie save rašo jie patys. GĖDA, kad 30 metų nepriklausomybės, o ateina valdyti įmones aferistai, savanaudžiai! Kada visa tai baigsis!

  11. AvatarNEBESUPRANTU (IP: 81.7.99.131)

   paaiškinkit, nesuprantu valdybos pirmininkė advokatė ir pažeidė įstatymą ir vis dar neatsistatydino, o tai kur aukšti etikos standartai ir teisės principai. Kaip suprantu VTEk tyrimas pradėtas… Vienus už tokius baudžia, o kitus glostys? Kaip taip yra. Dvigubi standartai? PAAIŠKINKITE, NES JAU NEBESUPRANTU

  12. Avatarartiomas (IP: 86.100.115.25)

   Perskaitai ir norisi susidėlioti, kas gi vyksta AB “Klaipėdos vanduo”. Manau, kad nieko naujo. Klaipėdos vanduo – liberalų tvirtovė. Viskas buvo tvarkoje, kol buvo viena liberalų partija, bet kai atsirado dvi, o pelninga, kuri padeda pasiekti Seimo kėdes, pareigybė tik viena. Karas dėl direktoriaus posto yra neišvengiamas. Vieni kareiviai yra vietiniai liberalai – galimai grubliauskininkai. o kiti karo dalyviai – vilniškiai, galimai – gentviliniai

  13. AvatarAtsakymas Ramiai! (IP: 84.15.189.215)

   O kokie faktai straipsnyje su įrodymais:
   1. Kad valdyba atstatydino špučį.
   2. Kad paskyrė naują laikiną vadovą
   3. Kas jam nustatė tokią pačią algą ir priedą
   4. Kad nustatė nuomos mokestį už mašiną,kurio vykdymą vadovas sustabdo savo įsakymu ir dar valdybos nario algos atsisako.
   Kriminalas ant kriminalo… Tik kur?

   • AvatarTarsi viskas gerai, bet.... (IP: 86.100.46.85)

    Viskas būtų beveik įtikinančiai, bet tuomet klausimas – kodėl vadyba tokius sprendimus priėmė (dėl automobilio, kuro ir kitų naudų)? Juk ne šiaip sau? O gal valdyba priima sprendimus, kurių vykdyti nebūtina? Tada būtų keistokas valdymas: valdyba priima sprendimą, o generalinis direktorius jį vykto arba ne. Tiesiog pasirinktinai. O gal priežastis yra daug paprastesnė – kad laikinasis direktorius tiesiog dar nespėjo pasirašyti automobilio nuomos sutarties? Na tikėtina, kad jau ir nebespės.
    Tuo pačiu laikinajam vadovui ir visai valdybai retorinis klausimas – ar prieš skiriant laikinuoju generaliniu direktoriumi neturėjo būti kreipiamasi į STT dėl asmens patikinimo, kaip tai numato Korupcijos prevencijos įstatymas?

  14. AvatarTai (IP: 78.63.37.213)

   o ko ne grobt, zmogus1 karta gyveni

  15. AvatarMatyt (IP: 84.15.189.215)

   Matyt naujasis vadovas taip prispaudė kažkam uodegą,kad net užsakomųjų straipsnių reikia. Šaunuolis! Tikėkimės nepasiduos spaudimui nei jis, nei savivaldybės administracija.

   • AvatarRamiai! (IP: 86.100.89.119)

    Nesisielokite taip! Užsakomieji atrodo kitaip, juos rašo toks Arūnas Liubinavičius, įdeda naują vandenų dievą “Klaipėdoje” ir “Vakarų eksprese” sunertomis daug gerų darbų nudirbusiomis ant krūtinės rankomis dieviškoje pozoje. O čia- gryni faktai su įrodymais. Dievams, žinoma, nepatinka, nes tiesa – tik jų.

  16. AvatarTiesiog... (IP: 86.100.46.85)

   informacijai. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklapyje viešai skelbiama, kad “2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės Reginos Derkintytės-Kaupienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, valdybų nariams. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaravimo patikrinimą. Esą, R. Derkintytė-Kaupienė nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.” Nuoroda į tinklapį: https://vtek.lt/index.php/teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes.
   Mums lieka tik laukti ką nuspręs VTEK’as. Stebim….

  17. AvatarJonas (IP: 83.176.192.186)

   Kur stt žiūri meras tik dūdą moka pust daugiau nieko

   • AvatarBet (IP: 86.100.89.119)

    Bet daug kam patinka ir meru renka klouną.

  18. AvatarĮdomu.... (IP: 86.100.46.85)

   ar tai sutapimas, ar iš tiesų naujasis finansų direktorius dirba UAB Justicija (kuri yra Vilniuje) teisininku, finansų vadovu, mokesčių konsultantu ir ekspertu? Jeigu taip, tai kuri darbovietė yra pagrindinė? Ir kaip tokiu atveju naujasis vadovas suderina visas pareigas? Jis apskritai būna Klaipėdos vandenyse?

   • AvatarVa (IP: 90.131.44.224)

    Vilniaus brigados ne tam kad dirbtų. Neturėkit iliuzijų.

  19. AvatarMarkolinis (IP: 88.118.167.154)

   Dieve, apsaugok Klaipėdą nuo maro, karo ir Vilniaus brigadų.

  20. AvatarKlaipediete (IP: 78.62.146.244)

   Miesto atstovai surado stebetojus, susipykusius su vandentvarka. Stebetojai surado valdyba, susipykusia su vandentvarka. Pasekmes vandentiekyje pamatysime.
   Dekui miesto valdziai

  21. AvatarVaje kaip skaidru... (IP: 78.57.144.221)

   Taip skaidru, taip skaidru, kad net tamsu. Bendrovės valdyba, anot liaudies, įsistatė kiaulės akis ir porina, kad viskas skaidru. Bjauru iki koktumo. Štai taip savivaldybė valdo savo įmones! Savivaldybės atstovai bendrovės valdyboje “be balso”, stebėtojų tarybos taip pat. Intrigantas Anužis irgi paklusniai linksi galvele, jam ne naujiena. Prisiminus kaip jis Tuminą stengėsi išguit iš vandenų – nieko naujo. Kur jų visų elementarus padorumas, kompetencija, kaip tokie žmonės atsiduria valdymo organuose?

  22. AvatarValdybai (IP: 86.100.89.119)

   Čia skaidresnis ir efektyvesnis valdymas? Jums patiems nejuokinga? Paskiriat draugelį finansams vadovaut! Net Riomerį baigusį! Vyksta tad pats, kad ir buvo, tikslas – susodinti savus, tik veikiat greitai ir lipat per galvas! Maksimaliai semiat! Kas nors iš jūsų ponų įmonės specifiką išmanot? Ir manot, kad viskas pavyks? Po kiek už tą greitį gausit?

  23. AvatarIstikruju (IP: 78.63.37.213)

   Per tokius Klaipėda be vandens liks.

  24. AvatarAr taip gražu??? (IP: 88.119.32.86)

   Labai gaila, kad valdybis pirmininkeė, gerbiama Klaipėdietė ir advokatė , besiskelbianti, kad esanti už skaidrumà ir teisingumà, pritaria tokiems Alenuko veiksmams, kaip be konkurso ir be finansinio išsilavinimo finansù direktoriumi paskirti Aleno draugelį iš Vilniaus. Dar labiau gaila, kad mus klaipediečius kažkokie tai berniukai iš Vilniaus mulkina kaip mażus vaikus!!!!

  25. AvatarKlaipėdietis (IP: 86.100.53.185)

   Ko gero pirmą kartą klaipėdiečiai sužino TIE DAUG apie įvairius korupcinius darbelius savivaldybės įmonėse,kurios juk išgyvena iš mokesčių mokėtojų-klaipėdiečių įvairių mokesčių. Gaila, kad kiti laikraščiai daugelį metų tokius besitęsiančius tų įmonių negražius darbus nerašė ir neskelbė mums-miestiečiams. Todėl dabar atsiranda tokių kurie -ai,ai,ai- ką ta ATVIRAKLAIPĖDA daro…?! O juk situacija juk labai rimta. Kodėl spec.tarnybos neįsikiša ir nepaaiškina žmonėms – kas čia darosi? O meras Grubliaukas.kur? O jo pavaduotojas 15 m. vadovavęs “Kl. vanduo” ,kur jis? Gėda jiems, begėdžiai, savanaudžiai ir kiti gaunantys 5000 E atlygius ir dar visokiausius priedus ir pn.! Ar jūs turite sąžinės. Klausykit jūs ,begėdžiai žmonės… Jūs privalote paaiškinti VISKĄ… Absoliučiai viską… Kiek galite tyčiotis iš mūsų. Ei jūs – “Kl. vanduo” KRATC,as. ‘Gatvių apšvietimas, Makūne, mere, savivaldyboė tarybos nariai? Laukiame jūs7 paaiškinimų apie esamą situaciją…
   O žurnalistui M. Vainoriui -didelis ačiū. Laikykitės Žurnaliste…!

   • AvatarGėda (IP: 78.57.193.166)

    Pritariu. Gėda, gėda ir dar kartą gėda.O kiek metų tai vyksta? 10,20? Tyloje, pritarime. Kiek metų klaipėdiečiai nežinojo apie savivaldybės įmonėse šeimininkaujančius pateptuosius. Ačiū Atvirai Klaipėdai, kad viską viešinate. Rinkėjai turi pilietinę teisę žinoti kur išleidžiami mūsų sunkiai uždirbti ir sunešti pinigai. Dabar paaiškėjo, kad išrinktųjų geram gyvenimui užtikrinti.

  26. AvatarBzzz (IP: 86.38.128.176)

   Dreba riebūs užpakaliai likusių direktorių, nes kūsti pradėjo atėjus Gumiauskui… Nebegali pirkti ko nori ir kiek nori už valdiškus pinigus ir dar reikia aiškintis kur reikia aiškintis kur ankščiau švaistė… Sujudino širšių lizdą… Dabar labai zvimbia ir gelia…

  27. AvatarDomas (IP: 84.46.251.63)

   Alga tokia pati kaip buvusio vadovo, priedas irgi kaip buvo. Nuomos už automobilį neima, kurą irgi pila iš savo kišenės. Tikrai labai godus:) ar kaip tik neparankus, nes nesinaudoja nuoma kaip kiti direktoriai ir jiems dabar kažkaip nelabai patogu…. O geriausia autoriaus vieta, kad algų laiku nemoka, kai gruodį kaip tik ankščiau laiko viską sumokėjo. Žurnalistas bent įmonės komentaro paklaustų prieš tokius “faktus” dėstydamas.

   • AvatarVandens kaina (IP: 86.100.89.119)

    O jis jau ką nors stebuklingo atliko? Atlyginimui didėti nebebus kur, iškart iki lubų atidavė? Tai čia tas neribotas didėjimas visiems vandens kainą kelia? A, tiesa, už vilniečio keliones namo mokėti nebereikės, fu, palengvėjo!

  28. AvatarOplia (IP: 90.131.36.10)

   Oplia kai dirba uzsakomoji ziurnalistika! 🙂 atejo laikas pajudindit dar viena alia skandala! Ir kas idomiausia uzsakyme vis skamba ir minima viena pavarde: Makuno. Ir ne viena karta. Kazi ar uzsakomoji ziurnalistika pasidomes tai kam vadovaujant siam direktoriui buvo vandenyse perkamas opercinis skystis? Gerbiamas ziurnaliste, ar pasidosite kam buvo perkamas operacinis skystis ir kam jis buvo sunaudotas, o gal reikia susimoket, kad apie tai parasytumet? Nu gal susimesime mes visi dalinai kokiam straipsniuksciui o jus is tu dalinai finansuojamu lesu pasidomesite kam pirko ir kur isleido ta skysti? 🙂

   • AvatarSkysčiui (IP: 86.100.89.119)

    Užsakomoji kaip tyli! Visi užpilti reklama! Arba tuo skysčiu, kurį teikėtės paminėti!

  29. AvatarTomas (IP: 86.100.133.193)

   Niekaip nesuprantu, skystablauzdis meras su administracijos vadovu taip ir toliau tylės?

   • AvatarSigis (IP: 188.69.211.60)

    Tyles Tomai tyles, nes festivalis gaudavo paramą iš Klaipėdos vandens…pakelkite senus valdybos protokolus…

   • AvatarNuotolinis godumas (IP: 86.100.89.119)

    Taigi anoniminė įmonės valdyba pasisakė, kad viską atmeta, jie labai teisūs! Žaibiškai tvarkyti finsnsų paskiria kažkokį prašalaitį draugelį. Kur bet koks konkursas, atranka? Visa vandens valdžia tuoj dirbs Vilniuje, i atlyginimai irgi bus nuotoliniu būdu gaunami. Įdomūs popieriai pridėti, įdomūs, ir komentarų bereikia! Ir Neniškis, ir Grubliauskas kaip užspringę, be žado tiesiog! Nusprendė pribaigti įmonę ?

  30. AvatarNesvarbu (IP: 83.189.21.116)

   Tegul šitie svoloč…daro ką nori, bet jie sau tokius nerealius atlyginimus ir visokias ” pablažkas” už mūsų pinigus pasiskiria. Užtat gyventojai tikrai neturėtų tylėti. Gaila, kad Klaipėdoje silpni visuomenini kai, nėra tikro liaudies fronto, kuris šitą šutvę kaip reikalas demaskuotų.

  31. AvatarReginute (IP: 195.14.182.157)

   O valdybos pirmininkė kur pažeidė viešų ir privačių interesų įstatymą jau atstatydinta? Ar teisininkams nusispjaut?

  32. AvatarRudnosiukas (IP: 195.14.182.157)

   O kodel pagrindinis miesto rudnosiukas Modis mero vaikus is mokyklos vezioja? Jis kongo tarnas?

  33. AvatarMartinas Šulzinis (IP: 195.14.182.157)

   Kai laikinas vadovas A.Gumuliauskas išmetė 3nemokšas direktorius, ištikimus Makūno ir Šulco rudnosiukus ir užsakė auditą įmonėje visa valdžia sunerimo. Bando A.Gumuliauską atstatydinti. Bet Vainorius tikrai apie tai nerašys.

  34. Avatarna (IP: 193.219.76.238)

   o kur žiūri miesto meras, administracijos direktorius, mero patarėjas Makūnas, abu vicemerai- Barbšys ir Cesiulis, buvęs meras Taraškevičius iš dabartinio mero KOMANDOS?oho kaip reikalai paėjo – chebrytė tvarko “Klaipėdos vandenis” kaip savo kišenę. Faktai aiškūs ir matomi. Kas pastatė tuos nepriklausomus stebėtojus? argi ne ta pati mero KOMANDA?

  35. Avatarjau juokinga (IP: 83.171.17.102)

   akivaizdus puolimas ant Gumuliausko, manau čia ir atvira klaipėda portalui nebedaro garbės rašinėti kažkieno pamąstymus.

   • AvatarAs (IP: 195.12.164.250)

    Įdomūs pamąstymai, tik va bėda protokolai pridėti, va kur nelaimė, kiba išsisukti nepavyks, verkia Vilniaus chebra.

  36. AvatarVa taip (IP: 90.131.36.246)

   Cia visi dievina ta Gumuliauska kaip gera su patirtim, mat vadovavo orlen, lietuvos gelezinkeliai. O kas ta orlen per degaline zemiausio lygio nieks nesipyla vos isgyvena, kas tie gelezinkeliai tai korupcijos voratinklis. Tai dqbar ir klaipedos vandenis nuvarys.

   • AvatarKolega buves (IP: 83.188.107.95)

    Kam Jis Orlene vadovavo audito skiriui 5 asmenu ir direktirium skaites 😂 najuokinkite, vaiksciojo nieko normaliai neveikdamas.
    Geda ir tiek Izulumas auksciau visko.
    Tuoj ir Zmona parsivilios kaip teisininke i Vandenis. Taip patadre OL ir LG 😂

  37. AvatarSenamiestis (IP: 90.131.38.244)

   Dar idomiai, kad i Finansu departamento direktoriaus pareigas be konkirso ir be finansinio issilavinimo kosminiu greiciu priimamas Aleno Gumuliausko draugelis is Vilniaus. Kuriam taip pat suteikiama galimybe dirbti nuotoloniu budu. Alga nekukli😀

   • AvatarBulvė (IP: 195.12.164.250)

    Baigęs Romerį ir dirbo juristu, na dar muitines dokumentus tvarke – ir už tai reikia į finansų direktorius? Nu šakės. Ir dar be konkurso ir pagal pažintis. Kur STT žiūri – korupcija aukščiausio lygio.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt