P0

Miestas, Svarbu

Skundai posto išlaikyti nepadėjo (atnaujinta komentaru) (51)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2020-01-13


Klaipėdos savivaldybės valdomos UAB ,,Gatvių apšvietimas‘‘ valdyba, papildyta Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėju Andriumi Kačalinu, pirmadienį nusprendė atleisti iš pareigų įmonės vadovą Dangerą Aleksandrovą.

Jos apsisprendimo nepakeitė pirmadienį miesto Tarybos nariams išsiųstas D. Aleksandrovo laiškas, kuriame jis informavo apskundęs dabartinio įmonės akcijų valdytojo – Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio – veiksmus Vyriausybės atstovei Klaipėdos apskrityje, Seimo kontrolieriams ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).

Dangerą Aleksandrovą laikinai pakeis Vaidas Ramanauskas (antrame plane). Martyno Vainoriaus nuotr.

Laikinuoju įmonės vadovu paskirtas kitos savivaldybės valdomos bendrovės – Klaipėdos autobusų parko (KAP) – generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas.

Kaip pats D. Aleksandrovas vertina tokį sprendimą, sužinoti nepavyko – atostogavęs direktorius į skambutį neatsiliepė.

Tuo metu G. Neniškis teigė, jog dėl situacijos įmonėje bus kreipiamasi ir į teisėsaugos organus.

Akcentuoja auditą

Pirmadienį D. Aleksandrovas miesto Tarybos nariams atsiųstame laiške dėstė, jog gindamas savo teises ir teisėtus interesus informuoja, kad ,,galimai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius kaip akcininko atstovas pažeidžia teisės aktus, naudojasi LR akcinių bendrovių įstatymo išimtine teise atšaukdamas nepriklausomus valdybos narius ir skirdamas kitus skubos tvarka, duodamas papildomus pavedimus per savivaldybės atstovo valdybos narius Bendrovės darbuotojams taip paralyžiuodamas Bendrovės veiklą, sukeldamas psichologinį spaudimą”.

,,Akcentuotina, kad šiuo metu vyksta tendencingas ir skubos tvarka numatytas mano atšaukimas iš užimamų vadovo pareigų, klaidingai interpretuojant Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaitą, nors Viešųjų pirkimų tarnyba papildomai išaiškino ir pateikė atsakymą, kuriame pabrėžiama, kad nėra pažeidimų, užtraukiančią administracinę atsakomybę. Nelaukiama jokių audito išvadų, nesuteikiant galimybės ginti savo reputaciją teisėtais būdais. Tikiuosi, kad nekaltumo prezumpcija dar gyva, nesitikėjau tokios kryptingos šmeižto kampanijos, todėl siekiu sulaukti audito išvadų. <…> Tikiuosi, kad Klaipėdos gyventojai išrinko savo atstovus, kuriems svarbūs protingumo, sąžiningumo, teisingumo principai”, – rašė šiuo metu atostogaujantis D. Aleksandrovas ir prašė jo atstatydinimo klausimą atidėti sulaukus audito išvadų.

Taip pat jis informavo, kad dėl šios situacijos kreipėsi į Vyriausybės atstovę Klaipėdos apskrityje, Seimo kontrolierių ir VTEK bei pridėjo skundo ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio galimai savavališkų veiksmų” kopiją.

Šiame skunde dėstoma, kad Savivaldybės administracijos direktorius galimai viršydamas savo įgaliojimus ir kompetencijos ribas galimai pažeidžia Akcinių bendrovių įstatymą bei Vyriausybės nutarimą.

,,Šiuo metu vyksta tendencingas ir skubos tvarka numatytas mano atšaukimas iš užimamų vadovo pareigų, skubus nepriklausomų valdybos narių atšaukimas”, – rašoma skunde.

Jame D. Aleksandrovas dėsto, kad pernai birželį negalėjo būti paskirtas ,,Gatvių apšvietimo” valdybos nariu ketverių metų kadencijai, nes pagal Akcinių bendrovių įstatymą bendrovės vadovas, jeigu Stebėtojų taryba nesudaroma ir įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka priežiūros funkcijas, negali būti skiriamas valdybos nariu. Kartu D. Aleksandrovas rašo, kad po gruodžio 19 d. G. Neniškio sprendimo atšaukti jį iš valdybos narių, paprašė pateikti jo argumentus bei motyvus bei gavo atsakymą, jog buvo padaryta klaida ir įmonės vadovas negalėjo būti paskirtas valdybos nariu.

Primindamas nepriklausomo valdybos nario ir jo pirmininku buvusio Andriaus Saveikio atleidimą D. Aleksandrovas akcentuoja, kad sprendime ,,plačiau nenusakoma ir nenurodoma, kokia ta išimtinė teisė”, kuria remiantis akcininkas padarė tokį sprendimą.

,,Tokiu atveju Bendrovėje pasilieka du nepriklausomi valdybos nariai ir du akcininko valdybos nariai – savivaldybės atstovai. Bendrovėje pagal patvirtintus 2019-04-18 įstatų 12.2. punktą valdyba sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui. 2020-01-09 gaunamas naujas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl naujo valdybos nario paskyrimo, kuris skiriamas vietoje atšaukto nepriklausomo valdybos nario, tokiu būdu pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimo Nr. 631 7.1 punktą, kuriame nurodoma nepriklausomų narių skaičius kolegialiame organe, kur turi būti ne mažiau kaip 1/2 valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių skaičius. Bendrovės UAB ,,Gatvių apšvietimas” įstatuose nustatyta, kad turi būti 5 valdybos nariai, iš kurių turi būti 3 nepriklausomi valdybos nariai ir 2 valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės atstovai. Šiai dienai pagal 2020-01-09 įsakymą tik du yra nepriklausomi valdybos nariai, o 3 valdybos nariai savivaldybės valdomos įmonės atstovai (sausio 9 d. G. Neniškis paskyrė A. Kačaliną valdybos nariu iki bus išrinktas nepriklausomas valdybos narys konkurso būdu- autor. past.)”, – rašo savo skunde D. Aleksandrovas.

Jis visų trijų minėtų institucijų prašo ,,įvertinti ir priimti atitinkamą sprendimą dėl galimai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nekompetentingų veiksmų, dėl galimai savivaldžiavimo ir piktnaudžiavimo darant žalą Bendrovei, paralyžiuojant jos veiklą su papildomais ir nepagrįstais pavedimais, darant psichologinį spaudimą Bendrovės administracijos personalui. Taip pat galimai formuoja netinkamą politiką valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kituose viešojo sektoriaus subjektuose”.

Laikinajam bus nelengva

Iš tebevykstančio valdybos posėdžio išėjęs V. Ramanauskas sakė, jog yra paskirtas laikinuoju įmonės direktoriumi iki konkurso būdu bus išrinktas naujas.

KAP generalinis direktorius neslėpė, jog bus nelengva vienu metu vadovauti dviem bendrovėms.

,,Rytoj jau atvyksiu čia ir susipažinsiu su situacija, uždaviniais. Vadovo laikas nėra limituotas, gerai, kad įmonės netoli viena nuo kitos. Kiek reikės, tiek ir būsiu tiek vienoje, tiek ir kitoje”, – sakė V. Ramanauskas.

Kaip pats D. Aleksandrovas vertina tokį sprendimą, sužinoti nepavyko – šiuo metu atostogaujantis direktorius į skambutį neatsiliepė. Jam klausimus išsiuntėme asmeniniu paštu, iš kurio D. Aleksandrovas praėjusią savaitę buvo atsiuntęs savo poziciją. Gavus atsakymus, publikacija bus papildyta.

Kokie motyvai?

Po posėdžio laikinasis valdybos pirmininkas A. Kačalinas sakė, kad D. Aleksandrovas atšauktas iš pareigų nuo sausio 13 d. Pasak jo, už tokį sprendimą pasisakė dauguma valdybos narių, bet jis nedetalizavo, kiek konkrečiai. Posėdyje nedalyvavo nepriklausoma Tarybos narė Aldona Staponkienė. Be A. Kačalino valdyboje dar yra jo kolegės iš Savivaldybės administracijos Kristina Petraitienė ir Alina Mikalauskė bei nepriklausoma narė Giedrė Švedienė. Užregistravus protokolą Registrų centre paaiškėjo, kad vienas iš valybos narių balsavo prieš. Kas – neparašyta.

,,Pagrindas atšaukimo yra nepasitikėjimas. Šiuo atveju nėra atleidimas dėl kaltės, tad išmokama vieno mėnesinio vidutinio atlyginimo išmoka. Motyvai – neskaidrūs viešieji pirkimai. ,,Gatvių apšvietimas” yra natūrali monopolija, jinai nekonkuruoja rinkoje, o gyvena iš vidaus sandorių su savivaldybe, tad labai svarbu jos atliekami viešieji pirkimai. Kadangi toje srityje pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, viešojoje erdvėje pateiktą informaciją yra daug trūkumų, savivaldybė nebepasitiki Dangeru Aleksandrovu ir jis yra atšauktas”, – sakė A. Kačalinas.

Pasak jo, V. Ramanauskas priimtas puse etato, jam paskirta pusė buvusios D. Aleksandrovo algos – apie 3000 Eur neatskaičius mokesčių. Už laikinojo vadovo kandidatūrą balsavo visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai.

,,Kitam valdybos posėdžiui, kuris preliminariai vyks vasario 6 dieną, yra parengtas klausimas dėl naujo vadovo atrankos procedūrų. Naują vadovą išrinkti yra pirmas ir svarbiausias valdybos uždavinys”, – sakė A. Kačalinas.

KOMENTARAS

Gintaras Neniškis, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius

Į gruodžio 23 dienos valdybos posėdį buvau prašęs įtraukti klausimą, kurio metu dėl neskaidrių viešųjų pirkimų būtų apsvarstytas generalinio direktoriaus atšaukimas. Nepaisant to, kad buvau posėdyje, dėsčiau argumentus ir,  mano supratimu, informacijos tiek iš viešai prieinamų šaltinių, tiek iš buvusių įmonės darbuotojų buvo užtektinai, kad klausimą būtų galima svarstyti bei priimti sprendimą, jis nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Kažkodėl buvo svarstytas tik direktoriaus prašymu atsiradęs klausimas dėl esą jam akcijų valdytojo daromo psichologinio spaudimo ir neteisėto disponavimo įmonės sutartimis, nors kaip akcijų valdytojas, vykdantis priežiūros funkciją, turiu išimtinę teisę su jomis susipažinti. Tada kai kuriems Valdybos nariams pasirodė, jog buvo per mažai laiko susipažinti ir įsigilinti į informaciją, jie paprašė dar ir papildomos informacijos bei buvo nutarta klausimą dėl galimo direktoriaus atšaukimo svarstyti sausio 13 dieną. Ir po to netikėtai sužinau, kad valdybos pirmininkas savavališkai išleidžia atostogų direktorių iki sausio 31 dienos, nors tokį sprendimą gali priimti tik valdyba. Toks sprendimas gruodžio 23 dieną nebuvo priimtas, buvo tik diskusijos.

Vėliau buvęs valdybos pirmininkas nepaisant susitarimo su kitais valdybos nariais pareiškė, kad negalės dalyvauti sausio 13 dienos posėdyje, nes bus komandiruotėje. Tokia situacija ir tendencingi valdybos pirmininko veiksmai, kad 13 dienos posėdis arba neįvyktų, arba kiltų jo teisėtumo klausimas, lėmė, kad jis prarado mano pasitikėjimą ir atšaukiau jį iš pareigų.

Kalbant apie patį Dangerą Aleksandrovą, tai pirmiausia užkliuvo ir viešoj erdvėje prieinami duomenys, kad nuolatinis pirkimų nugalėtojas yra ta pati bendrovė, o jos pagrindinis užsakovas yra būtent ,,Gatvių apšvietimas”. Kai Dangeras Aleksandrovas dirbo AB ,,Klaipėdos vanduo” ir buvo atsakingas už apskaitą, šį bendrovė sėkmingai tiekdavo skaitliklius. Jam pradėjus vadovauti ,,Gatvių apšvietimui” pradėjo tiekti ir apšvietimo atramas, vykdyti rangos darbus, nors turėjo paprastai tik porą darbuotojų, kai šiai sričiai reikia specializuotos patirties. Savivaldybei perdavus ,,Gatvių apšvietimui” šviesoforų valdymą ir priežiūrą, ji pradėjo tiekti ir šviesoforo gembes. Visi šie sandoriai atkreipė Viešųjų pirkimų tarnybos dėmesį, bet jos tyrimo objektas buvo visai kitas. Nors ji vertino tik Viešųjų pirkimų raidę, tačiau irgi atkreipė dėmesį į konkursų skaidymą, vis tuos pačius apklausų dalyvius ir nuolatinius laimėtojus. Tačiau ji neturėjo informacijos dėl savininkų sąsajų su įmonės darbuotojais, giminystės ryšių – čia jau teisėsaugos klausimas. O kai pasklido informacija, kad nuolatinės konkurso laimėtojos savininkas yra ,,Gatvių apšvietimo” finansininkės sūnus, vadovas šios informacijos nepaneigė. Tad įtarimai, kuriais pasidalino buvę įmonės darbuotojai, kad pirkimai galimai neskaidrūs, tik sustiprėjo. Vyšnaite ant torto tapo Kanto gatvės šviestuvų rekonstrukcija, kur vietoje tos pačios laimėtojos darbus pagal subranos sutartį atlikto pats ,,Gatvių apšvietimas”.

Įmonė, nors ir privalo kasmet teikti deklaraciją savivaldybei apie situaciją dėl joje dirbančių susijusių asmenų, buvo pateikusi duomenis tik apie keletą asnenų, o valdybai paprašius paneigti arba patikslinti informaciją apie galima nepotizmą, prisidengiant Asmens duomenų apsaugos įstatymu, buvo atsisakyta tai padaryti, nors valdyba yra toks pat įmonės valdymo organas kaip ir generalinis direktorius, jos nariai yra susaistyti konfidencialumo pasižadėjimas.

Įmonėje buvo susiklosčiusi kritinė situacija, įvertinęs ir tai, kad ji toliau skaido pirkimus, vadovaujasi tuo pačiu principu, priėmiau atitinkamus sprendimus.

Tiek aš, tiek įmonės valdybos nariai Savivaldybės administracijos tarnautojai, patyrėme beprecendentį spaudimą, nekalbant jau apie minėtus skundus. Sulaukiau nemažai klausimų, teiravimosi iš įvairių politikų – kas čia darosi, kad galbūt įmonės vadovas labai geras ir reikėtų palaukti finansinio audito ir tada priimti sprendimus. Valdybos nariams pirmadienį reikėjo praeiti pro koloną darbuotojų…

Minimas finansinis-veiklos auditas neatsakys į klausimus, kurie jau yra teisėsaugos kompetencija.

Įvertinus tai, kas vyksta, visus tiesioginius ir netiesioginius spaudimo elementus, kreipsiuosi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad būtų įvertintas veiksmų, sandorių teisėtumo klausimas, bandymai įtakoti, o gal ir veikimas kartu su kai kuriais valdybos nariais. Jie, mano supratimu, veikė prieš akcininko interesus.

Kadangi galimas nepotizmo klausimas nėra atsakytas, todėl ir buvo nutarta laikinu vadovu paskirti žmogų iš šalies. Be to, Vaidas Ramanauskas jau turi patirties perimant įmonę – jam buvo tekę dirbti laikinuoju Klaipėdos autobusų parko direktoriumi. 


  2020-01-13

  51 komentarai “Skundai posto išlaikyti nepadėjo (atnaujinta komentaru)”

  1. Avatarše (IP: 86.38.154.148)

   Primena Baltarusiją ir Lukašenkos laikus – ne taip pasakei, ne taip pažiūrėjai, o gal dar kažko nepadarei ir…nepatinkti, nepasitikėjimas, vat kad nori. Še ,,valgy” žinosi kaip neklausyti, sutrinsim, va čia Lietuva, lietus lija..

   • AvatarTo še (IP: 188.69.209.192)

    Kokius psihotropinius vaistus jus vartojate Dangerai? 🙂

   • AvatarParazitas (IP: 88.119.139.195)

    Tokia ta laisva Lietuva, kurioj tik laisvai negali kalbeti .

   • AvatarHa (IP: 88.119.139.195)

    Turėdamas dirbti su tokia šaika, tai ne tik psichotropinius Turėtu žmogus vartoti . Man kitas klausymas kyla ką vartoja administracijos Direktorius ha ha ha

  2. AvatarMiestietis (IP: 88.119.50.9)

   Skambant garsiom frazėm apie nepotizmà, reikėtu pirma išsiaiškinti šio žodžio prasmę ir reikšmę. Administracijos direktoriaus intelektas turėtu būti šiek tiek aukštesnis užimant tokias pareigas 🙂

  3. AvatarBetvarkė (IP: 188.69.214.231)

   Taip taip tikras giminynas visoje savivaldoje – neniškio žmona turizmo centre, neniskio pavaduotojo dobranskio zmona keleiviniame transporte, apie kratc ir vandenis jau turbūt nebėra ką ir be kalbėti… Pasirodo ir apšvietime žmonų, auklių ir giminių lizdas… Įdomu ką ten ras naujas laikinas vadovas…Kad tik nepritrūktų jėgų ir kantrybės bei sąžinės!

   • AvatarTvarka bus! (IP: 88.119.50.9)

    Kazin ar laikinas vadovas isvis ko irskos. Ka lieps ta suras, ko nereikes to neras. O ir ieskojimams reikia daug laiko , o laiko netures dvi kedes viena sikna pridengdamas. O dar neaisku pas ka ir jo paties zmona idarbinta !

   • AvatarDarbuotojas (IP: 84.15.183.116)

    Ka bus liepta priimti ta ir priims. Ar is kitokio molio drebtas naujasis vadovas?

   • AvatarTam apie betvarkę (IP: 78.57.144.221)

    Kokiu reikia būti asilu, kad tokias nesąmones rašinėti. Ar Neniškio žmona turizmo centre pradėjo dirbti kai Neniškis tapo administracijos direktoriumi, ar ji jo pavaldume? Pagal tave jeigu vyras dirba savivaldybėje tai žmona negali dirbti eiline darbuotoja? Skaityk įstatymus ir nepliurpk niekų.

  4. AvatarDarbo klase (IP: 88.119.146.36)

   Itrynė mero patarėjas savo gražuolę žmonelę į darbelį, nepagalvojo, kad reikes ne tik į darbelį eiti, bet ir kokį darbelį dirbti ir kai direktorius paliepė dirbti, vyreliui nepatiko. Tai pakeitė direktorių, kad žmonelė turėtu ramybę ir darbelį…. pasaka be galo!
   Laikykis Dangerai, tokį vadovą bet kuri įmonė džiaugsis turėdama.

  5. AvatarJanina (IP: 85.232.131.111)

   Kai darbo Zmonems gerai , tai valdziai blogai .

  6. AvatarKaip gera Klaipedoj gyventi ! (IP: 85.232.131.111)

   Tai pats nekopetetingiausias administracijos vadovas per visa miesto istorija. Isdraskyti prikelta imone. Paskirti puse etato vadova. Dabar efektyviai nedirba jau dvi imones. Uz puse metu griz i mirties taska viskas kas buvo stabilizuota. Vadovai neatleidziami myliu nemyliu, bet pas liberalus tik toks moralinis pagrindas ir teveikia. Ar asmeniskai prisiims miesto administratorius nuostolius padarytus imonems?

   • AvatarAjo (IP: 78.61.50.37)

    Neverkit pas kapą narsiųjų draugų, nors kita vertus, Klaipėdoje dabar iš tiesų nebus taip gera gyventi kaip anksčiau. Tiems, kuriems užsidarė kromelis. Padiskutuokime apie įmonės padėtį, Klaipėdos apšvietimo ir šviesoforų reikalus po kokio pusmečio. Pažiūrėsim, kaip čia viskas bus subyrėję 🙂
    P.S. Ar tik nuo vadovo praleidžiamo laiko įmonėje priklauso jos darbas? Čia tipo nestovi su bizūnu ir dirbti nereikia?

  7. AvatarBuvęs kolektyvo vadovas (IP: 188.69.207.191)

   Ką jūs visi čia komentatoriai kalbate – mano supratimu vogti yra legalu ir normalu ko jus čia visi kabinejatės! Aš tapsiu vandenų vadovų ir visiems iš namų kulto pripirksiu ne tik skaitiklių bet ir lempučių! Kiap jus nesuprantate kad valdžia kalta kuri vogti neleidžia – taip gerai gyvenome kol neniškio nebuvo o dabar pradėjo ėsti dėl nieko – vienas kitas pirkimukas nepasikese namų kultui o siap viskas gerai buvo… O dabar namie tenka sėdėti… Tikras namų kultas bl… Bet aš skusiu viską nes aš nekaltas – buvę darbuotojai bus atleisti antra o jei reikės ir trečia karta!! Šlykštynes aš nepasiduosiu!

   • AvatarKolektyvas (IP: 188.69.207.191)

    Laykikis dyrektoriau – kolektyvas tave palaiko!

  8. AvatarAnonimas (IP: 86.100.151.181)

   Tai kaip suprasti, dėl buvusių darbuotojų skundų, kokie jie darbuotojai, verti pasitikėjimo? Renkantis informacija įsidarbinus pas darbdavį? Ar suprantate, kad kas turite reikalų su šiais darbuotojais, apie jus jie taip pat ta daro, žmogiškumo nebėra, ne tai kad dirbtų naudinga kažką, rezga keršto planus – tai pačio žemiausio sluoksnio žmonės kad ir kokie jie išsilavinę….

   • AvatarJo... (IP: 84.15.184.171)

    Vadovaujantis tokia logika pačio žemiausio sluoksnio žmonės yra ir tie, kurie prokurorams suteikė informaciją apie Grigeo. Su tokiu kaip tamstos mentalitetu ir šimto metų Lietuvai dar neužtektų išsivalyti iš sovietinio raugo, švogerystės sistemos. Šaunuoliai, kurie išdrįstot netylėti ir papasakoti apie tokius prie savivaldybės įmonės prilipusius siurbeles. Laikas viską sudėlioja į savas vietas, tad lokit neloję ar tiksliau kriuksėkit nekriuksėję netekusieji lovio.

   • AvatarNe adekvatus vadovas (IP: 188.69.207.191)

    Skaitau anonimo greičiausiai 99,9 proc. Buvusio vadovo komentarą ir tampa aišku kad vadovas savo kaltės nemato niekur tik visi kiti visur kalti nors ir pats darbuotojus priiminėjo į darbą ir ant “nupirktų” sutarčių pats pasirašė tiesiog kaip paksius vis kartoja kad jis ne kaltas o aplinka kalta… Rekomendacija buvusiam vadovui išties atostogų metu susirūpinti savo psichologine sveikata ir nueiti turint tiek laisvo laiko pas rimta psichologą! Nes dėl (ne) adekvatumo vertinant esama situacija ir pirmiausiai save kaip vadovą peršasi išvada – neadekvatus…

  9. AvatarPijokas (IP: 86.38.202.10)

   Niekaip nesuprantu, kaip berštis Ramanauskas gali valdyti dvi įmones ? Ar galima bet ką aprenkti kostiumu ir jau Generalinis ? Ar reikia kokiu gabumu ar kompetencijų eiti užimamas pareigas ? Ar yra kokie standarai pvz. Anglu kalba ? Išsilavinimas ? Liderystė ? žodžiu pažintys ir tiek užtenka ???

   • AvatarKlaipėdietė (IP: 78.57.248.14)

    Jūs raštingumu tikrai nepasižymite. Aprengti (rašome su “g”, nes rengė), lyderystė (rašome su “y”, nes lyderis), ir dar daug nosinių raidžių trūksta jūsų komentare. Prieš žemindamas kitą žmogų, atsisukite į save, kas jūs toks, ką jūs gero esate padaręs kitiems, savo miestui. Ir prieš tai galėjote pasidomėti, bet net to nesugebate. Vaidas Ramanauskas yra baigęs ir įgijęs net 4 aukštojo mokslo specialybes tame tarpe ir magistro laipsnis). O jūs kiek klasių baigėte?…

  10. Avatarir laukime toliau (IP: 83.171.17.102)

   panašu, kad puikiai “prasivalyta” ir dabar net 2 valdiškos institucijos pereis į “kažkieno rankas”, po to dar bus skandalų, nes negi užteks 2 vietų? .Be reikalo čia žmonės yra apjuodinami, oi be reikalo.

  11. AvatarNepolitiska (IP: 85.232.131.111)

   Politiku kovos aptasko net ir nekaltus….

  12. AvatarKristina (IP: 85.232.131.111)

   Savivaldybiu imonese beda del neveiksmingu darbuotoju. Iprate gaut atlyginima nieko nedirbdami , tai tie kas buvo privetsti dirbt pila srutas, o tie kas norejo dirbt dziaugesi. Ne uz kiekviena vadovq darbuotojai muru stojasi .

   • AvatarSerialas Giminės (IP: 84.15.181.223)

    Nu ir kaip gi nestos giminės ir artimieji mūru, kai savą muša? 🙂

  13. AvatarMuzika (IP: 85.232.131.111)

   Zurnalistas irgi zmogus , valgyt irgi nori. Tad kas pinigus moka ir muzika uzsako tam ir soka .

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 84.15.181.223)

    Drąsusis anoniminis muzikante, ateikite su tuo, kas man yra užmokėjęs nors už vieną “Atviros Klaipėdos” parašytą ar neišspausdintą publikaciją, ir galėsite tapti “Atviros Klaipėdos” savininku.

  14. Avatarartiomas (IP: 86.100.115.25)

   Klaipėda yra klanų miestas. Ateina vieni ir ima versti, sodinti savus, ateina kiti, sodina savus. Pati tvarka savivaldybėje yra ydinga, nes savivaldybės įmonės gali finansuoti įvairius renginius,žiniasklaidą. Turi savivaldybės įmonę, turi valdžią mieste.

  15. AvatarNormalus klaipėdietis (IP: 84.15.186.100)

   Bumerangas sugrįžo!!! Atėjęs į postą kaip Napoleonas, išvarė senus darbuotojus, apsistatė draugeliais,, specialistais”. Niekšelis, sergantis didybės manija, teisuolio veideliu.

  16. Avatarir ką gi (IP: 86.100.161.157)

   Admin direktorius Keleivinio transporto konkursą skelbs, ar čia pudrins mazgus, kad reikia išlaikyti sau vietą…Kodėl Ramanauskas laikinas? Viskas kaip visada, prasivalo kam reikia ir kiek reikia…

  17. AvatarBuvusi darbuotoja (IP: 188.69.214.10)

   Baigėsi vieno žiauriausio, bukiausio ir sukčiausio vadovo era… Tokio vadovo Klaipėda dar neregėjo – pralenkė net makūną! Kaip sakant mokinys pralenkė mokytoją žiaurumu, patyčiomis ir pirkimais… Klaipėda valosi! Taip ir toliau! Pradedu tikėti jog Klaipėdoje valdžia yra!!!

  18. Avatarna (IP: 78.61.189.152)

   O kada administracijos direktorius paskelbs, kad rengiamas konkursas į “Klaipėdos keleivinio transporto” vadovus? Nes gi apie metus jau be vadovo – KKT- savivaldybės įmonė?

   • Avatarto na (IP: 85.232.128.55)

    Taigi buvo skelbta, kad šio konkurso nebus, o po kitų rinkimų grįš Gintaras į seną darbą.

   • Avatarką reiškia grįš? (IP: 83.171.17.102)

    čia gal peveldimas reikalas? Išėjo tai išėjo, turi būti konkursas, kokie čia dar cirkai ir neliečiamybės.

   • AvatarAnonimus (IP: 193.219.76.238)

    Tikrai, kokios čia paveldimos įstaigos? Išėjo direktorius, kur naujas konkursas? Ei meras su vicemerais – kelkit klausimą

  19. AvatarStebetojas (IP: 86.100.29.23)

   Atostogos, kai sprendžiasi klausymas būti ar nebūti, akivaizdus laiko tempimas, bandymas griebtis paskutinio šiaudo…desperacija

  20. AvatarAklas (IP: 78.57.199.97)

   Įdomu, kaip Neniskis nematė Grigeo vamzdžio? Gi miesto administracijos direktorius. Gal mato, ka nori ir ko ne?

   • AvatarAnonimas (IP: 78.62.146.244)

    Vamzdzius po zeme tik „akli“ gali matyti

  21. AvatarAčiū! (IP: 78.61.50.37)

   Atrodo, kad visgi yra prošvaisčių mūsų mieste. O tai atrodė, kad Dangero apšvietimas toks nepakeičiamas, kaip Stalino saulė savo laiku.

   • AvatarJovita (IP: 78.57.204.62)

    Labai gerai pasielgė Neniškis,nes tie pirkimai tikrai labai nesąžiningi.Už tuos pačius pinigus galima buvo,jei ne dvigubai,tai pusantro karto daugiau miestui gerų darbų padaryti.O mamytės ir sūnelio tandemas pakeitęs firmos pavadinimą vėl tikėjosi naudingų sutarčių.Čia įmonė nedidelė,tai ponas direktorius viską žino ir dar žino kieno ausys kyšo už sūnelio nugaros

  22. AvatarBet pasisekė (IP: 188.69.214.184)

   Autobusų parko vadovui pasisekė – dar uždirbs papildomai už vadovavimą kitai įmonei. Šaunuolis! Sveikinimai priėmus iššūkį!

  23. AvatarAnonimas (IP: 78.62.146.244)

   Teisingai pasielgta.
   Mieste apsvietimas veike pries Dangera, veiks ir po jo.
   Pirkimuose betvarke. Darbuotojai visi be konkurso. Svarbiausias kriterijus asmeniniai santikiai ir partijos kolegos.
   Alga 1/2 * 3000 € = 6 t€.
   Ir dar skundziasi…

  24. AvatarVladas (IP: 84.15.181.123)

   Su tokiais bendražygiais pavojinga net į žvalgybą eit. Nežinosi kada į nugarą kirvį pajusi.

  25. AvatarVakarų fronte nieko naujo (IP: 188.69.214.184)

   Atėjo į valdžią vieni – “nukapojo galvas” kitiems. Ateis į valdžią tie kiti – “nukapos” dabartiniams ir tiems, kurie su jais priiminėjo sprendimus. O ko kito reikėjo/reikia/reikės tikėtis?

  26. AvatarDarbininkas (IP: 86.100.77.100)

   Geras vadovas buvo, bet tokiems zmonems ne su vietiniais politikeliais kariaut .. tokio vadovo 30 metu neturejom. Neitiko tik tiems, kurie tingejo dirbt.

  27. AvatarAudra (IP: 86.100.77.100)

   Kai nieko nedarai tai ir niekam ir neužkliūni. Pažiūrėsim kam vietelę sušildė.

  28. AvatarJazzistas (IP: 86.100.77.100)

   Kažkam tikrai užkliuvo ir neįtiko . Matomai jazzus mažokai rėmė .

   • AvatarXxx (IP: 78.57.204.62)

    Užtai rėmė “šeimyninės rangos” pirkimus bendrovėje.

  29. AvatarGiedrius (IP: 86.100.77.100)

   Tai kaip čia išeina.. pritrūko nepriklausomų narių, idėjo savus, neteisėti nariai neteisėtai balsavo ir atleido nesuradę nusižengimų? Kažkaip labai miglotai

   • AvatarSvolačiams (IP: 188.69.214.10)

    Priklausomų ar nepriklausomų koks gi skirtumas vis viena bendrovė savivaldybei priklauso o ne UAB namų kultas!!!

  30. AvatarGrazina (IP: 84.15.181.123)

   Is mirties tasko prikele ir uzaugino numarinta imone, dabar laikas uzleisti jau sutvarkyta vietele . Tokia jau ta politika.

  31. AvatarJonas (IP: 81.7.100.222)

   Valio, gaila, kad anksciau nesugebejo. Dabar laukime liberalu virkavimu, nes Budino zmogu atleido.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt