P0

Svarbu, Temos

Mokyklos statybos: aiškių atsakymų dėl vėlavimo nėra (11)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2020-06-08


Birželio 19-ąją sukaks lygiai metai, kai savivaldybė ir UAB „Versina” pasirašė 16 mėnesių trukmės sutartį dėl naujosios mokyklos statybų Žolynų kvartale. Tačiau tik pastarosiomis dienomis sklype atsirado tvoros, apjuosusios statybvietę.

Ir pradžių darbai strigo dėl inžinerinių tinklų iškėlimo bei rekonstrukcijos, o vėliau atsirado nesutarimai dėl projekto. „Atvira Klaipėda” šįkart bandė pasiaiškinti pastarąjį aspektą, tačiau aiškių atsakymų, kas gi buvo negerai, kad atsirado toks delsimas, taip ir nesulaukė.

Tvoromis statybvietę apsitvėrę statybininkai žada pradėti iš jos vežti perteklinį gruntą. Martyno Vainoriaus nuotr.
„Jeigu nebus kažkokių papildomų klausimų”

Sutarties su statybininkai laikas nebuvo skaičiuojamas nuo tada, kai ji pernai rudenį buvo sustabdyta dėl inžinerinių tinklų iškėlimo – iki tol statybininkai tik iškirto čia augusius medžius (pasak Klaipėdos savivaldybės administracijos vyr. patarėjo Gintaro Dovidaičio, pagal projektą nedidelė medžių dalis paliekama rytinėje sklypo pusėje ties Senvagės gatve – jie inventorizuoti kaip medžių masyvai, todėl esą sunku įvardinti tikslų liekančių medžių skaičių).

Savivaldybės prašymu beveik 443 tūkst. eurų atsiėjusius šilumos tinklų iškėlimo bei sklypo planiravimo-užpylimo darbus AB „Klaipėdos energija” pasamdytas rangovas baigė pernai lapkričio gale, nors pagal sutartį galėjo darbuotis iki metų galo.

Kiti tinklų iškėlimo darbai finansuoti iš savivaldybės biudžeto – atskiri susitarimai buvo pasirašyti su ESO ir „Klaipėdos energija“. Už šilumos tinklų rekonstravimą sumokėta 35 786,96 Eur, elektros įrenginių prijungimo paslaugą – 27 334,57 Eur, dujotiekio iškėlimo paslaugą – 55 387,40 Eur.

Paklaustas, ar atsiradusios tvoros jau reiškia, kad pagaliau pradės virti darbai, „Versinos” vadovas Vytautas Banys teigė, kad dabar pirmiausia turės būti išvežtas perteklinis gruntas.

„O po to eisime ir toliau – inžineriniai tinklai, pamatai. Jeigu nebus kažkokių papildomų klausimų ir nesustosime”, – sakė V. Banys.

Anot G. Dovidaičio, sutarties vykdymas su „Versina” yra atnaujintas nuo gegužės 11 d. Šiuo metu esą vykdomi statybvietės įrengimo darbai  – statybinio elektros įvado įrengimas, aptvėrimas, geodezinis ašių nužymėjimas.

Kas gi negerai su projektu?

„Atvira Klaipėda” jau nekart rašė, kad „Versinai” pradėjus rengti darbo projektą, buvo pradėti kelti klausimai dėl techninio mokyklos projekto, kurį už 176 999 Eur parengė konkursą laimėjusi UAB „A405“.

UAB „A405“ vizualizacija

Kilus nesutarimams savivaldybė iš UAB „Klaipėdos ekspertizė” už 3 569 Eur pirko techninio projekto konstrukcijų dalies ir darbo projekto konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų, šilumos gamybos ir tiekimo bei gaisrinės saugos dalies ekspertizės paslaugas. Vėliau už 1452 eurus papildomai buvo nupirkta techninio projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalies papildoma ekspertizė.

„Mes su niekuo nesiginčijome, dirbome savo darbą. Jį padarę perdavėme užsakovui ir jis dirbo savo darbą. Santykiai su projektuotojais yra užsakovo santykiai. Mes su projektuotojais tiesiogiai santykių neturime. Ginčą ir nesutarimą tiksliai, nedviprasmiškai galėtų komentuoti pati savivaldybė. Darbo projektas yra mūsų darbų apimtyje. „Versina” laisva samdyti ką nori arba pati atlikti pagal kompetenciją. Neprivalome samdyti techninio projekto autorių. Mes savo subrangovus pasirenkame – yra rinkos sąlygos ir pasirinkome kitus projektuotojus”, – sakė V. Banys.

„A405“ vadovas Saulius Plungė savo ruožtu akcentavo, kad pirminė techninio projekto ekspertizė, kurią atliko „Projektų ekspertizė“,  buvo pateikusi tik keletą pastabų, kurios buvo ištaisytos, ir gautas statybų leidimas.

„Darbo projekto rengėjai nebūtinai turi būti tie patys projekto autoriai, taip nutiko ir šį kartą – su „Versina“ nepavyko susitarti dėl abiem pusėm priimtinų sąlygų, pavyzdžiui, kad darbo projektas būtų parengtas vadinamojoje BIM sistemoje. Tačiau turėtų vykti bendravimas, o šiuo atveju kontaktai nutrūko. Atsirado tik raštai, kad projektas – blogas. Pirmiausia buvo pareikšta, kad bloga konstruktyvinė schema. Savivaldybė užsisakė papildomą ekspertizę. Buvo pateiktos neesminės pastabos ir gauta teigiama išvada, kad naujo statybų leidimo nereikia. Tada jau atsirado pretenzijos, kad esą koridoriuose netelpa ventiliaciniai vamzdžiai. Po tokių pareiškimų jau patys mes sukėlėme šios dalies projektinius sprendinius į BIM sistemą ir radome visus sprendimus, įrodėme, kad viskas telpa. Praktiškai padarėme darbo projektą ventiliacinei sistemai. Po to jau savivaldybė užsisakė ventiliacijos projekto ekspertizę. Jos metu buvo gautos trys neesminės pastabos ir viskas irgi išsisprendė. Deja, kaip projekto vadovas iki šiol nieko nežinau apie darbų eigą. Norint pastatyti objektą, reikia, kad visos pusės to norėtų ir bendradarbiautų. Deja, bet atrodo, jog to noro šiuo atveju yra ne per daugiausiai… Beje, statybas buvo galima pradėti vykdyti ir nuo sporto komplekso dalies, kuri yra visiškai autonominis pastatas”, – taip šią situaciją aiškino S. Plungė.

Savivaldybės administracijos vyr. patarėjas G. Dovidaitis, atsakydamas, ką konkrečiai parodė papildoma ekspertizė, konstatavo tik tiek, kad „techninio projekto konstrukcijų dalis neatitiko nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų”. Tas pat esą buvo ir su projekto vėdinimo dalimi. Tad „A405″ iš pradžių koregavo konstrukcijų dalies sprendinius, o vėliau ir techninio projekto vėdinimo dalies sprendinius.

Ne ką daugiau raštu atsakydama į klausimą, ką pavyko nustatyti papildomos ekspertizės metu, atsakė ir UAB „Klaipėdos ekspertizė“ Romulda Remezienė.

„Pagal mūsų pateiktas pastabas projekto konstrukcinei daliai, buvo projektuotojų pakoreguota konstrukcinė projekto dalis. Projekto dalių sprendiniai turi atitikti suderinamumo reikalavimus, todėl buvo koreguota ir projekto vėdinimo dalis ir atlikta tos dalies ekspertizė. Pakartotinos ekspertizės metu vėdinimo dalis neatitiko Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, buvo parašytos pastabos. Projekto dalis buvo pakoreguota ir išrašytas teigiamas dalinės ekspertizės aktas. Kitų projekto dalių ekspertizės mes neatlikome ir neturime komentarų”, – rašė ji.

Paklausta, kaip vertina situaciją, kad pirminės, UAB „Projektų ekspertizė“ atliktos ekspertizės metu jokių neatitikimų nebuvo rasta ir gautas statybų leidimas, R. Remezienė parašė tik tiek, kad „pagal statybą reglamentuojančius dokumentus statytojas, kilus neaiškumams dėl statinio projekto, turi teisę užsakyti atlikti pakartotinę bendrąją ar dalinę ekspertizę kitam ekspertizės rangovui”.

Kaip pačios UAB „Projektų ekspertizė“ specialistai teigė tokios situacijos pakomentuoti negalintys, nes esą jokios informacijos apie atliktą pakartotinę projekto ekspertizę neturi.

Susitarė dėl pinigų už gatvę

UAB „Danės krantas” užsakymu dar 2013 m. kovą buvo parengtas būsimos mokyklos kaiminystėje esančio nuomojamo 7,58 ha valstybinės žemės sklypo (sovietmečiu čia buvo šiltnamių kombinatas) detalusis planas, pagal kurį jis skaidomas į mažesnius sklypus ir numatoma, kad jų paskirtis – daugiaaukščių ir aukštybinių pastatų statyba. Dokumentuose buvo įrašyta sąlyga, kad kelią, kuris dabar atsidurtų po galerija tarp mokyklos korpusų, turėtų nutiesti šį gyvenamąjį kvartalą ketinantys statyti verslininkai.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Savivaldybės atstovai buvo minėję, kad mokykla galėtų funkcionuoti ir be tos gatvės, bet būtų nepatogu. Dėl to buvo pradėtos derybos su verslininkais dėl kompensacijų, jei savivaldybė dabar pati nutiestų tą gatvę.

Pasak G. Dovidaičio, susitarimas su UAB „Danės krantas“ pasirašytas balandžio 9 d. Jame numatyta, kad jungiamosios D kategorijos gatvės nuo Kretingos gatvės iki Senvagės gatvės įrengimo darbus organizuos savivaldybė, o atliktus darbus kompensuos bendrovė.

Ar pabrangs?

„Natūralu, kad turime sąnaudų, nes devyni mėnesiai nėra taip, kad laukėme. Aišku, ne kartą esame išsakę savo pastebėjimus, bet yra viešas pirkimas, sutartiniai santykiai ir mes jais vadovaujamės”, – paklaustas, ar neplanuoja prašyti peržiūrėti sutartyje numatytos darbų kainos, sakė „Versinos” vadovas V. Banys.

„Rangos sutarties kaina yra fiksuota ir projekte numatytiems darbams nebus koreguojama. Sutarties kaina gali kisti tik atsiradus nenumatytiems ar papildomiems darbams. Buvo gautas rangovo prašymas dėl patirtų administracinių išlaidų kompensavimo sutarties sustabdymo metu, tačiau savivaldybė tokiam prašymui nepritarė”, – savo ruožtu sakė G. Dovidaitis.

INFORMACIJA

Žolynų gatvės bendruomenė jau nuo 2016 m. kėlė klausimus dėl vietos parinkimo, projekto konkurso, detaliojo plano nesilaikymo ir kt. Galiausiai ji konstatavo, jog nereikėtų klaidinti, kad šios mokyklos projektavimas ir statyba miestui kainuos apie 6 mln. eurų. Laikas parodė, kad bendruomenė buvo teisi – mokyklos statybų kaina ir be inžinerinių tinklų iškėlimo po konkurso išaugo iki 10,9 mln. eurų. 

Mokomasis mokyklos korpusas bus apvalios formos, taip siekiant vizualiai sumažinti jo užimamą plotą ir daugiau ploto skirti esamų želdinių išsaugojimui. Sportinis korpusas bus stačiakampio formos, o abiejų pastatų fasadų apdailai numatytos Klaipėdos tradicinei architektūrai būdingos medžiagos – molio spalvos klinkerinės plytelės, vidaus kiemo fasadų apdailai – natūralios spalvos medienos.

UAB „A405“ vizualizacija

Mokomojo korpuso pirmame aukšte suplanuotos bendrosios paskirties patalpos: 286 vietų aktų salė, biblioteka, 150 vietų valgykla su maisto gaminimo ir valgyklos personalo patalpomis. Antrame aukšte įsikurs pradinukų ir vyresniųjų klasių moksleivių mokymo patalpos. Mokomojo korpuso pastato centre bus įrengta reprezentacinė daugiafunkcė erdvė su amfiteatru. Šios erdvės akcentu taps viduryje suprojektuotas mokslo žinių medis – medinių klijuotų konstrukcijų kompozicija. Mokomojo pastato stogas bus apželdintas – čia numatyta galimybė vykdyti ugdymo(si) procesą šiltuoju metų laiku. 

Sportinio korpuso pirmame aukšte suprojektuotos dvi atskiros universalios sporto salės 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams. Tarp šių salių kiekvienai klasių grupei bus įrengtos atskiros drabužinės mergaitėms ir berniukams su dušais ir sanitariniais mazgais. Prie kiekvienos salės numatyti sporto inventoriaus sandėliai. Antrame šio korpuso aukšte suprojektuotos treniruoklių, choreografijos ir aerobikos salės su inventoriaus sandėliais, pedagogų metodinis kabinetas. Prie sportinio korpuso lauke bus įrengtos krepšinio-tinklinio ir mini futbolo aikštelės, 3 juostų bėgimo takas bei šuolių į tolį sektorius. Numatyta galimybė sportinį korpusą eksploatuoti atskirai, nepriklausomai nuo mokyklos darbo laiko, tai yra, po pamokų bei savaitgaliais.


  2020-06-08

  11 komentarai “Mokyklos statybos: aiškių atsakymų dėl vėlavimo nėra”

  1. Avatarkada konservatoriai (IP: 86.100.161.157)

   gavę valdžią Klaipėdoje ką nors padarys? nes panašu viskas tik stringa tik nutolinama…

  2. AvatarStatybos d.vadovas (IP: 84.15.187.13)

   Kodėl neįvardijami projektuotojai, tauta turi žinoti su kuom neturėti reikalų. Nuo jų jau seniai visiems bloga, tai nors žinosime.

  3. AvatarKą gi (IP: 88.119.136.56)

   “Versina” dabar nori atsiimti už negautus lūkesčius Švyturio arenos statyboje !

  4. Avatarekspertas (IP: 78.58.47.6)

   Už techninį projektą su klaidom 176 000 eu t.y. daugiau puse mln lt. Nenormalu, ką veikia FNTT? Aš kaip projektuotojas galiu pasakyt, normali rinkos kaina iki 100 000, čia jau max, jei konkursas būtų įvykęs skaidriai , kaina galėjo laisvai būt ir 60-70t. Nenormalios sumos vagiamos iš biudžeto, kiek dar tai tęsis????

   • Avatarekspertui (IP: 78.57.217.118)

    matyt menkas ekspertas esate, nes, pvz. Kauno M.K.Čiurlionio koncertų centro techninis, darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra – 981404,96 Eur be PVM (žiūr.viešųjų pirkimų portale).

  5. AvatarTyrkis (IP: 88.118.161.16)

   Ar tik ne “Danės krantas” nori dar ir keliuką į prestižinę vietelę už miesto pinigus nuguldyti… Kokiu būdu toks sklypas atiteko tam “… krantui” būtų irgi labai įdomu sužinoti…

  6. AvatarD.Ž. (IP: 86.100.53.185)

   MEDŽIUS IŠPJOVĖ – STATYBOS SUSTOJO.
   Turbūt kt. tokio miesto kai neapgalvotai, nepagrįstai, vykstant aktyviems klimato pokyčiams išpjaunami tūkstančiai medžių, krūmų – nėra. Tik Klaipėda tokia… Paukščių buveinės, šimtamečiai medžiai buvo nužudyti jau pernai rugsėjyje. Šalia gyvenantys, praeinantys vietoj paukščių čiulbėjimo, užuovėjos pajautė blogesnį orą, dulkes, kurios jau kyla statybvietėje kurioje niekas jau nedirba keli mėnesiai. Savivaldybės Aplinkosaugos skyrius davė leidimą` masiniam medžių naikinimui, bet iki šiol nepraneša miestiečiams:
   kiek iškirsta, kiek ir kur numatoma atsodinti kitus medžius, kiek kainavo tie sunaikinti medžiai ?
   Tik juoktis ( o gal verkti?) norisi iš savivaldybės tokių “projektų” – juk nutarta buvo užbaigti ekologinę (!) mokyklą ,vienintelę tokią mieste, gal ir Lietuvoje (!) pastatyti iki 2020 m. lapkričio. Jau beliko 5,5 mėn. o dar net nepradėta statyba…

  7. AvatarAnonimas (IP: 84.15.181.68)

   Visi už šią situaciją tiesiogiai atsakingi dabar PATARĖJAIS patapo 🙂 dirbam toliau

  8. AvatarNeaišku ar mokykla bus (IP: 90.131.35.207)

   Bet medžius savivaldybė pavogė tai iškirto. Grubliausko draugeliams pečius kurenti kuo pritruko

  9. AvatarStasys (IP: 78.57.193.166)

   Kaip visada. Projektas tęsis begalybę. Kaltų nebus. O mokiniai ir toliau netilps į mokyklas.

  10. AvatarKada (IP: 88.119.136.56)

   O tai kada tą pertekliną gruntą pradės išvežinėti, tam gi ekspertizės nereikia !

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt