P0

Miestas, Svarbu

Dėl Lietuvos bendrojo plano – keliolika pasiūlymų iš Klaipėdos (29)

Virginija Spurytė

Virginija Spurytė
2020-09-30


Klaipėdos valdžia dar kartą prašys, kad Lietuvos bendrojo plano rengėjai numatytų, jog išorinis Klaipėdos uostas būtų planuojamas tik tada, kai bus išnaudotos visos plėtros galimybės pietinėje dalyje. Tokią poziciją trečiadienį suformulavo Klaipėdos miesto tarybos kolegija.

Klaipėdos savivaldybė neprieštarauja, kad išorinis uostas būtų statomas Melnragėje, bet tik tada, kai bus išnaudotos plėtros galimybės pietinėje dalyje. Martyno Vainoriaus nuotr.
Dėl išorinio uosto – trys pasiūlymai

Šiuo metu vis dar vyksta LR Bendrojo plano konkretizuotų sprendinių viešas svarstymas. Pastabas galima teikti iki spalio 5 dienos.

„Mūsų dalyvavimas šio BP rengime yra tik per pasiūlymų teikimą, nes nenumatyta, jog Klaipėdos savivaldybė turėtų suderinti Lietuvos BP. Dalis pasiūlymų jau buvo išsakyta žodžiu, kai BP sprendiniai buvo pristatyti Klaipėdos regiono savivaldybėms ir bendruomenėms, tačiau tikslinga juos pateikti ir raštu. Pasiūlymų teikimas yra labai svarbu, nes į juos gali būti atsižvelgta, o jei ne, tuomet gausime išaiškinimą, kodėl jie atmetami“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė.

Anot jos, pats pagrindinis pasiūlymas turėtų būti dėl išorinio Klaipėdos uosto. BP plane numatyta uosto plėtra ir pietinėje dalyje, ir šiaurinėje – į jūrą, taip pat rezervuojamos sausumos teritorijos Būtingėje, nes turi būti nagrinėjama alternatyva čia statyti išorinį uostą.

M. Černiūtė-Amšiejienė miesto tarybos kolegijai pateikė tris variantus, kaip galėtų būti suformuluotas pasiūlymas dėl išorinio uosto statybų, ir paprašė pritarti kuriam nors vienam.

Pirmajame pasiūlyme BP rengėjams siūloma tikslinti sprendinius, „nurodant, kad tik įgyvendinus jūrų uosto plėtrai būtinas ir su uosto poveikio aplinkai mažinimu susijusias priemones, numatytas dalykinių sąlygų sąvado įgyvendinimo programoje bei išeikvojus plėtros galimybes pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje, pradėti planuoti plėtrą išoriniame uoste“. Antrasis pasiūlymas – „tikslinti sprendinius, nurodant, kad tik įgyvendinus uosto plėtrai būtinas ir su uosto poveikio aplinkai mažinimu susijusias priemones, numatytas dalykinių sąlygų sąvado įgyvendinimo programoje, numatyti uosto plėtros galimybę Melnragėje“, o trečiasis – „tikslinti sprendinius, nurodant, kad išorinio giliavandenio jūrų uosto įrengimui prioritetas nustatomas Būtingėje“.

Klaipėdos miesto tarybos kolegija kone vienbalsiai sutarė, jog Klaipėdos savivaldybės administracija BP rengėjams pateiktų pasiūlymą, kuriame būtų numatyta, kad išorinis uostas gali būti planuojamas tik tada, kai išnaudotos visos plėtros galimybės pietinėje dalyje (pirmasis variantas).

Kolegijos narė Judita Simonavičiūtė ragino pritarti trečiajam variantui, nes šiuo metu gyventojai renka parašus po peticija, reikalaujančia, kad Melnragėje išorinio uosto nebūtų.

„Manau, kad miestas turi išsakyti savo aiškią poziciją, ar mes už tai, kad išorinis uostas, kad ir po 100 metų būtų Melnragėje, ar už tai, kad jo čia niekada nebūtų“, – teigė J. Simonavičiūtė, tačiau už trečiąjį pasiūlymų variantą balsavo tik ji ir miesto tarybos narė Ligita Girskienė.

„Nemanau, kad per artimiausius 30 metų atsirastų poreikis giliavandeniam uostui, nes dabar uostas dar turi 30 proc. neišnaudotų rezervų, o dar galima vystyti ir pietinę dalį. Be to, ir geopolitinė aplinka suponuoja, kad krovinių gali mažėti, tad klausimas apie išorinį uostą turi būti uždarytas 20-čiai metų. Tik tada reikėtų grįžti ir svarstyti, jei toks poreikis būtų“, – kalbėjo kolegijos narys Andrius Petraitis, pritaręs pirmajam variantui.

„Pats teisingiausias sprendimas dabar yra pirmasis variantas“, – apibendrino kolegijos narys Rimantas Taraškevičius.

Kiti pasiūlymai

Kolegijos nariai vienbalsiai pritarė ir dar keliolikai pasiūlymų, kuriuos Klaipėdos savivaldybės administracija pateiks Lietuvos BP rengėjams.

„Lietuvos BP matome, kad uosto krovą iki 2030 metų numatoma padvigubinti, o konkretūs projektai, kurie gerintų susisiekimą su uostu, spręstų kitas problemas, nukeliami labai toli į ateitį arba išvis neįtraukti į BP. Todėl ir parengėme šiuos pasiūlymus“, – paaiškino M. Černiūtė-Amšiejienė.

Anot jos, Lietuvos BP akcentuojamas šiaurinis išvažiavimas iš miesto, pietinis aplinkkelis, tačiau nekalbama apie centrinį išvažiavimą, kuris yra neužbaigtas. BR rengėjams bus pasiūlyta patikslinti sprendinius, į juos įtraukiant centrinio išvažiavimo plėtrą bei Statybininkų prospekto tęsinio statybas.

BP rengėjams taip pat bus siūloma šį planą papildyti įrašu, jog tarši krova iškeliama iš Klaipėdos miesto centrinės dalies ir gyvenamųjų teritorijų gretimybės.

Klaipėdos savivaldybė sureagavo į tai, kad Lietuvos BP nenumatyta, jog mažųjų laivelių uostelis turi būti įrengtas pietinėje miesto dalyje, todėl bus siūloma BP papildyti tokių uostelių sąrašą su „mažųjų ir pramoginių laivų uostelio įrengimu pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, prie Kuršių marių, už Kairių gatvės“.

Lietuvos BP taip pat siūloma papildyti nuostata, kad „į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir iš jo gabenamų krovinių maršrutai turi būti diferencijuojami pagal uosto dalis“ ir patikslinti, „kad dėl šiaurinės stoties įrengimo nagrinėti teritorijas už Klaipėdos miesto ribų ir saugoti esamą Girulių mišką“ bei nurodyti, kad „artimiausiu metu turi būti stiprinamas esamas geležinkelių tinklas, kuriuo galima nukreipti krovinius, kad išvengti tranzito per Klaipėdos miestą“.

Klaipėdos savivaldybė teiks ir kelis pasiūlymus, nesusijusius su uosto plėtra. BP rengėjams bus siūloma šį dokumentą papildyti sprendiniais, kurie sudarytų realias galimybes spręsti kapinių plėtros klausimus regiono ir gretimų, ypač žiedinių, savivaldybių plotmėje.

Taip pat bus siūloma papildyti sprendinius sporto infrastruktūros objektais ir nurodyti Klaipėdos mieste regioninį sporto kompleksą su futbolo stadionu.

„Matome, kad Aplinkos ministerija reaguoja į pastabas ir pasiūlymus, nes jau dabar yra apie 600 BP pataisymų. Tikimės, kad bus sureaguota ir į šiuos pasiūlymus“, – vylėsi M. Černiūtė-Amšiejienė.


2020-09-30

29 komentarai “Dėl Lietuvos bendrojo plano – keliolika pasiūlymų iš Klaipėdos”

 1. Visi tarybos nariai buvo kviesti į posėdį ir galėjo išsakyti savo poziciją. Tačiau nei valstietis Dambrauskas, nei Vaitkus nebuvo net prisijungę. Todėl trimituoti kad valstiečiai gina miestiečių interesus, nepadoru. O Girskienė ir Simonavičiūtė yra prieš išorinį uostą Melnragėje, todėl taip ir prabalsavo

  • Simona , buvo kviestas KOLEGIJOS posėdis , tik jos nariai turėjo teisę BALSUOTI ? Ir kas čia nusikalstamo , kad kiti tarybos nariai dirbantys privačiuose darbuose neprisijungė ? Girskienė ir Simonavičiūtė ” pasakė ” ką galvoja uosto plėtros klausimu – Būtingė , o Jūs norite uosto mieste ? Ar Menragėje ar pietiniame rajone ? Kuri vieta Simona ? Kadangi vyko visokios miestiečių akcijos atrakcijos dėl ” miesto plaučių ” kirtimo Giruliuose aš manau , kad miestiečių norus , tame tarpe ir mano atstovavo tik Girskienė ir Simonavičiūtė . Visi kiti politikai ir jų partijėlės , man per visus sekančius , ypač per spalio 11 , keliaus į politinį šiukšlyną . Gana veidmainysčių . Aš balsuosiu už Nr 13 LVŽS kandidatę Girskienę .

  • juk LVŽ vyriausybė ir prastūmė uostą Melnragėje, bei geležinkelio plėtrą Giruliuose. Nesuprantu, kodėl kai kuriems tai yra dar neaišku.

  • Aišku tik tiek , kad DABAR Aplinkos ministerijai MIESTŲ POLITIKAI galėjo teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos bendrojo plano . Kaip sakė valdininkė Aplinkos ministerija REAGUOJA į pasiūlymus . Yra apie 600 pataisymų . Kodėl Klaipėdos politikams konservatoriams , liberaliems ir tiems 2 netiko 3 siūlymas Būtingė ? Kodėl balsavo už 1 – uostas mieste ? Kada atsakysite į šį klausimą , tada galėsite kalbėti apie ” valstiečių ” norus . Jei miesto politikai yra UŽ uostą mieste , kodėl kitos institucijos gali būti prieš ? Kas vyksta , jei net tokio dalyko nesuprantame ? Jei vyriausybė norėtų stumti projektą , kodėl klausia miesto politikų ? Taip , gali nesutikti ar kitaip derėtis , bet DABAR net to daryti nereikia . Vyriausybė , ministerija klausė , atsakymas iš miesto politikų – uosto norime Klaipėdoje 🙂 Tik atsisveikinęs su protu gali nesuvokti kas atsitiko šiame Kolegijos balsavime .

 2. Mano nuomone , jei jau net Klaipėdos politikai nesugeba pasakyti NE uostui mieste ko verti visokios miestiečių apklausos ? Uosto plėtrai pritarė politikai esantys miesto valdančioje daugumoje : konservatoriai , Grubliausko komitetas ir 2 iš Centro partijos , jie žinojo apie apklausą . Tarkim surenka tuos 15 % gyventojų parašų ir ką daro ponia Puteikienė ? Teikia tai pačiai tarybai pakartotinai balsuoti ? Tiems kurie jau kolegijoje balsavo UŽ , o prieš tai taryboje ? Ir kokio tikitės rezultato ? Nesuprantu aš KBA piketų , kryžių , šokių ir raštų . Kam , jei vienas iš KBA steigėjų , Senamiesčio bendruomenės vadovų , konservatorius A. Petraitis taip pat balsavo UŽ uosto plėtrą mieste . Liberalas kolegijoje Budinas t.p. UŽ . Apie ką vyručiai iš KBA piketuojat ? Manau atviriau pademonstruoti savo pozicijos uosto reikalu nei balsavimas kolegijoje nei konservatoriai nei liberalieji geriau negalėjo , taigi valdantiems seime reikės tik sutikti su miesto politikų pageidavimu . Girskienei ir Simonavičiūtei pagarba , uostas turėtų būti Būtingėje . Aš balsuosiu už ” valstiečius ” . Liberalai man ” sutartinė ” partija po Pranckiečio Nr 3 , apie konservatorius turiu tik blogiausią nuomonę .

  • Ne “uostui mieste”, Elena, o “uosto krovos darbams mieste”, t.y. – “LABAI TARŠIAI UOSTO KROVAI MIESTE”.

 3. Man atrodo, kad ponia Girskienė visais įmanomais būdais pati save čia giria, pati apie save gerus komentarus rašo, juokas ima:))… reiktų klaipėdiečiams priminti, kad LIGITA GIRSKIENĖ priklauso valstiečiams, kurie patys ir priėmė sprendimus dėl uosto plėtros, o miesto politikų norai tik ir liks norais. Ponia Girskienė ir Simonavičiūtė veidmainiauja, kad žino (o gal nekompetencija?), juk sakė, kad koncepsiją tos pačios Girskienės partiečiai Valstiečiai senai patvirtino :)…

  • Jus kas taip veikia ? Pilnatis ? Klaipėdos savivaldybės tarybos kolegijoje tik ” valstiečiai ” kurie balsavo už uosto plėtrą mieste ? Sveikinu , jūs idiotas .

 4. visiškas nupušėlis tas Budinas. Miesto centrą reikia saugoti nuo sunkiojo transporto srautų, o ne formuoti Baltijos, Statybininkų prospektuose naujus sunkiojo transporto taršos koridorius. Tam ir daromi miestams aplinkkeliai. Jakų žiedą pasidarė vilniečiai į Palangą važinėti, tik neužbaigė – tai to ir reikia reikalauti, o ne “A kategorijos transporto koridoriaus” per miestą, gyvenamuosius rajonus. Nu visiškas visiškas budinas. Eik tu greičiau į savo keglinę šratų ridenti, ten tavo vieta.

 5. O kaip Giruliuose pikete ar mitinge spirgėjo liberalas Gentvilas jaunasis , kaip dėl buvusio uosto direktoriaus ” rūpinosi ” Gentvilas vyresnysis , o jau konservatoriai kiek įžvelgė ” valstiečių ” ir uosto interesų 🙂 Bilotaitė ir kiti skundus rašė ? Centristams , Vaitkus ” valstiečiai ” = uostas ir plėtra , jų seniūnaitė tekstų ir plakatų prirašė 🙂 KBA kartu piketavo ir fotkinosi …. Cirkas neišvažiavo … Kada pradėsime suvokti kas mums per ” ausis važiuoja ” ?

 6. Mano galva niekam jau nereikia jokių apklausų nei parašų , ponia Puteikiene . Jūsų pačios 2 partijiečiai kolegijoje balsavo už uostą Klaipėdoje . Girulių mitingo dalyviai liberalai , matote kaip balsavo liberalas Budinas ? Už uostą mieste ? 🙂 Konservatoriai prieš rinkimus vai vai aimanavę kaip uostą ” nupirks ” kinai ? 🙂 Prarado baimę , tegul uostas plečiasi Klaipėdoje ? 🙂 O koks buvo puolimas ant kandidato į merus Vaitkaus , buvusio uosto administracijos vadovo ? ” valstiečiams ” reikia uosto plėtros ir t.t. … pamiršote ? ..Tik per balsavimą kolegijoje kur būti uostui UŽ BŪTINGĘ balsavo ” valstietė ” Girskienė …. Labiausiai rėkė ant ” valstiečių ” tų partijų atstovai kurie kolegijoje balsavo už uostą Klaipėdoje ….Praradome ir padorumą ir gėdą ir atsakomybę prieš rinkėjus . Labai norėčiau , kad nors rinkimuose į seimą , rinkėjai jus ” nubaustų ” . Mano pasirinkimas tik LVŽS ir Girskienė .

 7. Apie tai , kad vyksta gyventojų apklausa ir renkami parašai dėl Girulių , atsiminė tik Simonavičiūtė ir Girskienė , kurios balsavo už uostą Būtingėje ? Likusiems kolegijos nariams konservatoriams , liberalui , centristams , tiems ,iš Grubliausko komiteto, – dzin ? Kas tie miestiečiai ir jų norai ? Na nieko sau prigyvenome …Eikit atgailauti balsavę už tokius tarybos narius ir merą ….. Per seimo rinkimus balsuosiu tik už ” valstiečius ” .

 8. Šiandien kolegija, kurią sudaro 12 narių ir t.s. miesto Meras, iš esmės nutarė SIŪLYTI LR BP jau konkretizuotiems sprendiniams kuklią PASTABĄ ir pritarė maksimaliam uosto plėtros variantui. Klausimas liko tik – kada bus tos užmačios realizacija? Tuo pačiu, pagal nutylėjimą ir Girulių miško kirtimams infrastruktūrai įrengti. Keli tarybos nariai net nesuvokė kokį čia planą aptarinėja. Keletas net į diskusiją nesivėlė. Kad Melnragėje net niekada nebūtų planuojama išorinio uosto plėtra siūlė tik L.Girskienė ir J. Simonavičiūtė. S. Budinas aplamai vyriškai SUSILAIKĖ. Be didelių abejonių ir užtikrintai TAIP -V. Grubliauskas, A.Ceciulis, A.Barbšys, K.Bagdonas, L.Juknienė, A.Kaveckas, A.Petrošius, A.Šimkus, R.Taraškevičius – tebūnie uosto plėtra pietinėje miesto dalyje, o kai jau pritrūksite vietos, galėsite varyti Melnragėje ar/ir Butingėje. Rinkitės kaip kam ir kur patogiau. Ne tik, kad nieko nereikalavo, bet pabijojo net SIŪLYTI. Tokią mes turime išsirinktą miesto valdžią ir tokia buvo Jos valia.

  • atsiprašau, vietoje A.Petrošius reikia skaityti A.Petraitis

  • 2017 metų liepos mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybės taryba su meru Grubliausku priešakyje pritarė tik pietinei Klaipėdos uosto plėtrai. Šis tarybos sprendimas galioja ir dabar, tačiau po trijų metų 2020 metų rugsėjo mėnesį tas pats Grubliauskas jau pritaria visai kitai – maksimaliai uosto plėtrai… Kiti Grubliausko tarybos kolegos taip pat pakeitė kailį ir jų pritarimas tik pietinei uosto plėtrai pavirto į “pradžioje tegu stato pietinę, o po to… tegu stato tą maksimalią uosto plėtrą bet kur.” Tai kaip, tarybos nariai, su ta jūsų “pozicija” uosto plėtros atžvilgiu? Turit ją ar kaip?

 9. Pietinis rajonas taip pat miesto dalis ar ne , ponai kolegijos nariai , balsavę už 2 siūlymą ? Nepamirškime prie balsadėžių spalio 11 . Iškelti į Būtingę už 3 siūlymą tik Girskienė ir Simonavičiūtė ? Apie ką virkavo tie mitinguotojai Giruliuose ? Liberalai , konservatoriai ir centristai ? Migla rinkėjams ? Fui…. KOLEGIJOS NARIAI : V.GRUBLIAUSKAS , A.CESIULIS ( Grubliausko komitetas ) , A.BARBŠYS , K.BAGDONAS , A.KAVECKIS , A.PETRAITIS ( konservatoriai ) S.BUDINAS ( liberalas ) , L.JUKNIENĖ , A.ŠIMKUS ( centristai ) R.TARAŠKEVIČIUS ( komitetas ) J. SIMONAVIČIŪTĖ ( jau nežinau kam priklauso ) L.GIRSKIENĖ ( ” valstiečiai ” ) . Ar teisingai supratau , kad tik 2 kolegijos narės , tame tarpe ” valstiečius ” atstovaujanti buvo UŽ uostą Būtingėje ? TIK JOMS REALIAI RŪPI KLAIPĖDA ir GYVENTOJAI ? Tik prasižiokite dėl ” valstiečių ” ir uosto … Jooooo….. veidmainystė klesti …

 10. Kai jau beveik šaukštai po pietų, tuomet savivaldybės taryba pradėjo atstovauti miestiečių interesus. Patogu : vėliau gali aiškinti – matėt kovojau, bet nepavyko, labai gaila. O kaip dėl to geležinkelio Giruliuose? Jau visi užmiršo?

  • Kaip aš supratau , uostas bus Klaipėdoje , jei ne vienoje tai kitoje vietoje . Paskaitykite už ką balsavo kolegijos nariai 🙂 Buvo 3 pasiūlymai .

  • niekas čia nieko senai neatstovauja, o atlieka procedūras – teikia formalius pasiūlymus LR BP konkretizuotiems sprendiniams. Čia kaip mokykloje namų darbai – liepė, padariau. Spalio 5 dieną viską urmu palaimins – Valdovų Rūmuose. Tada bus VSIO ZAKONNO.

  • kodėl užmiršo geležinkelį Giruliuose? Ne. Iki 2030 rengs studiją ir tada žiūrės, kas ir kaip. Termino galvojimui nėra, o Melnragėje uostą pradės betonuoti ir “iškils butinybė” infrastruktūros plėtrai. Ar neaišku?

 11. UŽ Būtingę balsavo tik Simonavičiūtė ir Girskienė ? O kur kiti liberalūs tarybos nariai , kurie anot Gentvilų jau seniai kalbėjo apie išorinį uostą Būtingėje ? Apie konservatorius iš vis tyliu …jiems tik ” turgų dalintis ” …O kuo ” nusikalto ” pietinio rajono gyventojai , kad jiems ir Dumpiai ir …ir …. Ačiū , Ligitai Girskienei , kuri šią situaciją suvokia teisingai ir BALSUOJA UŽ VISŲ klaipėdiečių gerbūvį už Būtingę . Poniai Simonavičiūtei taip pat ačiū .

  • skaityk atidžiau – čia buvo kolegija- dešinioji mero ranka. Tiksliau 11 jų viso. Kitiems yra svarbesnių reikalų, neprivalo – dirba su rinkėjais

  • nėra už ką dėkoti. Girskienės ėjimas “žirgu” – reveransas liaudžiai prieš rinkimus , kad tik pakliųti į Seimą-gal pamiršote kaip Klasco gynė nuo Memelio miesto, įrašus slapta darė, grasino, šmeižė sąmokslais? O kai srendimas senai priimtas, tai ko nepažaidus žaidimo -kaip tauta norėtų girdėti. Simonavičiūtė- niekam, net ir uostininkams nebereikalinga persona, nieko neatneša, nieko nebeprašo – du dešimtmečius gynė uostininkus atstačius krūtinę -“tai ko jūs norite, kad uoste ramunėlės augtų?-čia gi Verslinykai.” . Dabar, čia tik mažas bobiškas simonavičiūtiškas kerštelis.

  • MAN svarbu kaip Girskienė balsavo , o balsavo PRIEŠ uostą Klaipėdoje . Viskas , pletkai nedomina . Kitų partijėlių delegatai man klaipėdiečiui išnyko visam laikui iš bet kokių rinkimų .

  • Girskiene su uostininkais suokia, net KLASCO gina nuo geležies rūdos taršos centre, ale nėra.

  • Jūs analfabetas ? Ar primityvus pletkininkas ? Politikai savo poziciją išreiškia BALSUODAMI . Girskienė savo poziciją išreiškė – uostas Būtingėje . Viskas . Eikit šviestis , o ne pletkinkite iš supuvusios srėbtuvės , dvokiate tik pats / ti
   neužuodžiate .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Parama

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

Paremti
Atviri dokumentai

VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

Su dokumentais galite susipažinti čia
Informacija

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Redakcijos adresas:
Bangų g. 5A (3 aukštas)
Klaipėda, LT-91250
Tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt