Traukinys Girulių draustinio steigėjų nelaukia

Nuomonės, Svarbu

Edmundas Benetis, architektas
2020-11-23

Komentarų: 13

2020 m. liepos 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo draustinio steigimo iniciatorių prašymą „Pradėti Girulių miško kompleksinio draustinio steigimo procedūrą“ su pridėta draustinio teritorijos preliminariu siūlomu ribų planu bei pridėta mokslininku išvada.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pradeda rengti ypatingos valstybės svarbos projekto Transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo ruožo (dalies ruože nuo Kopūstų k. Klaipėdos rajone, pro Pauosčio kelyną iki geležinkelio viaduko virš Liepų g. Klaipėdoje, ir ruože nuo Rimkų geležinkelio stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribos) susiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planus, siekiant išvengti geležinkelio plėtros Girulių miške ir miško kirtimo bei atsižvelgiant į Klaipėdos miško ir Girulių miško gamtinė ir istorinę vertę, buvo sugalvota pradėti steigti savivaldybės kraštovaizdžio draustinį.

Labai vangiai Klaipėdoje vyksta iki lapkričio pabaigos pratęsta apklausa, kurios metu miesto gyventojai gali atsakyti į klausimą, ar pritaria, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas. Martyno Vainoriaus nuotr.

Praėjus trims mėnesiams po iniciatorių prašymo gavimo, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba šių metų spalio 29–30 d. 20-ajame savo posėdyje svarstė du labai aktualius Klaipėdai tiesiogiai su Girulių mišku ir jo išsaugojimu susijusius tarybos sprendimų projektus: „Dėl savivaldybės draustinio steigimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybiniu miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške” ir „Dėl botaninio-zoologinio draustinio Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške, ribų plano rengimo”.

Po gana intensyvių diskusijų, tarybos nariui Arūnas Andziuliui pasiūlius atidėti klausimo svarstymą, taryba taip ir nusprendė (už – 21, prieš – 6, susilaikė – 4): sprendimas ir buvo atidėtas, nenurodant, beje, jokio atidėjimo termino.

Dėl antrojo tarybos sprendimo projekto balsuoti jau ir nebereikėjo: tarybai nepritarus projektui dėl draustinio steigimo, savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis pareiškė, kad yra nebetikslinga svarstyti kito darbotvarkės klausimo ir atsiėmė antrąjį sprendimo projektą. .

Lapkričio 11 d. draustinio steigimo iniciatoriai  – akademikas prof. habil. dr. Sergej Olenin, Simonas Gentvilas, prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė, Saulius Budinas, prof. dr. Vygantas Vareikis, Selemonas Paltanavičius, Erlandas Paplauskis, Vytautas Čepas, Povilas Vasiliauskas, Algirdas Grublys, Edmundas Andrijauskas, Dalia Žukienė, Jurga Petronytė, Gintaras Ramašauskas, Arvydas Urbis, Andrius Dumbauskas, Aurimas Mockus atviru laišku per „Atvirą Klaipėdą“ kreipėsi Klaipėdos merą ir tarybos narius prašydami „neatidėlioti Girulių miško draustinio steigimo proceso ir pritarti Girulių botaninio – zoologinio draustinio planavimo procedūros pradžiai artimiausiame miesto tarybos posėdyje lapkričio 26 d.“

Žiūrim į lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir – akurat: joje pagal pirmadienį skelbiamą savivaldybės informaciją yra penkiolika darbotvarkės klausimų, tačiau dviejų miesto tarybos sprendimų dėl saugomo draustinio Girulių miškui apsaugoti tarp jų nėra.

Tai, kad į atvirą draustinio steigimo iniciatorių laišką niekas Klaipėdos miesto taryboje nesureagavo, nenustebino. Ir meras, ir tarybos nariai, į kuriuos kreipėsi iniciatoriai, vieningai ir principingai tyli. Kažkaip pripratome prie tokios savos valdžios „reakcijos“. Valdžia pripratino.

Kas gi nutiko, mere, tarybos nariai, kad taryba lapkričio mėnesio posėdyje net nesvarsto parengtų sprendimų dėl draustinio steigimo projektų? Ir atsakymo į iniciatorių iniciatyvą bei į lapkričio 11 d. kreipimąsi taip pat nėra?

Ir dar. Labai vangiai Klaipėdoje vyksta iki lapkričio pabaigos pratęsta apklausa, kurios metu miesto gyventojai gali atsakyti į klausimą, ar pritaria, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas. Tikimybė, kad per likusias kelias lapkričio dienas atsiras apie 20 000
klaipėdiečių, kurie savo parašais nepritars Girulių miško panaudojimo geležinkelio plėtrai (ir perspektyvinei uosto krovai…), yra minimali. Jei jau net rinkimuose į Seimą Lietuvoje ir Klaipėdoje tradiciškai sudalyvauja tik apie 40% rinkėjų, tai tikėtis tų 15% Girulių miško gelbėtojų parašų taikos
metu…

Nebereikia? Pavargom? Atsibodo? Rinkimai baigėsi? O gal Girulių miškui (geografiškai tiksliau būtų jį vadinti Melnragės – Girulių mišku) pavojus nebegresia?

Na, kad ne. Tebegresia. Darbai vyksta, net dulkės kyla: susisiekimo ministerija ir toliau sėkmingai rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 721 „palaimintus“ transeuropinio IX B koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planus, vienas iš kurių (ruože nuo Kopūstų k., Klaipėdos rajone, pro Pauosčio kelyną iki geležinkelio viaduko virš Liepų g., Klaipėdoje) kaip anksčiau „nagrinėjo“, taip ir šiandien sėkmingai „nagrinėja“ visas geležinkelio infrastruktūros plėtros alternatyvas „nuo Kopūstų k…. iki geležinkelio viaduko virš Liepų g.“ mūsų „saugomuose“ Girulių miškuose toje atkarpoje „nuo… iki“.

Ta prasme, jei Klaipėdos miesto savivaldybės taryba dar tik planuoja inicijuoti to Girulių miško saugojimo pradžią – pradėti savivaldybės draustinio steigimo procesą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkijos miške, tai Susisiekimo ministerijos ir geležinkeliečių specialiojo plano rengimo darbai Girulių miške (teritorijoje „nuo… iki“) sėkmingai vyksta toliau.

Traukinys steigiančių nelaukia.

Girulių miško likimui tebegalioja ir legendinis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus G. Neniškio pritarimas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 30 d. raštas Nr. (4.24E)-R2-1279), leidžiantis vykdyti tuos geležinkelio infrasruktūros plėtros
alternatyvų paieškos projektavimo darbus tuose pačiuose Girulių miškuose, būtent teritorijoje „nuo… iki“. Nei pats direktorius to savo pritarimo neatšaukia, nei taryba priverčia direktoriaus jo atšaukti.

Visiems viskas gerai?

Kur nukeliavo ir į kurį stalčių „nugulė“  liepos 30 d. Klaipėdos miesto tarybos priimtas ir visų jos narių audringomis katutėmis išlydėtas, atseit, labai Girulių miško saugojimui skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ pakeitimo“? (2020 m. liepos 30 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimas Nr. T2-
191).

Beje, miesto taryba tą LRV nutarimo projektą priėmė, paplojo, išsiuntė. Na ir kas? Kas toliau?

Per tuos beveik keturis mėnesius nuo LRV nutarimo projekto išsiuntimo paaiškėjo tik viena, kad geležinkelių specialiųjų planų planavimo organizatorius – Susisiekimo ministerija savo 2020-10-30 Nr. rašte Nr. 2-5353 „Dėl teisės akto projekto derinimo“ labai aiškiai atsakė Klaipėdos
valdžiai, jog „nėra teisinio ir faktinio pagrindo inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 651 „ Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ keitimo procedūras. Tuo pačiu atsižvelgti į Jūsų prašymą pritarti pateiktam Nutarimo projektui ir jį suderinti negalime“. Liaudiškai šnekant – pasiuntė.

Nuo šio Susisiekimo ministerijos atsakymo jau praėjo beveik mėnuo. Kas per tą mėnesį nuveikta dėl Girulių miško draustinio steigimo?

Priminsime tik, kad liepos 30 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimo Nr. T2-191 3 dalyje juodu ant balto yra parašyta: „įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės merą atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai svarstant šio sprendimo 1 punkte nurodytą nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“. Gal kas žinot, kada tas svarstymas vyks? Bent jau – kad toks svarstymas nors planuojamas? Metų tikslumu?

O gal kažkur yra ir kažkokių Klaipėdai bei Girulių miškui GERŲ naujienų?..

13 Comments

 1. gg

  nepavyksta prisijungti prie balsavimo .,gal specialiai tai sudetingai padaryta .manau balsuotu 99%

  Reply
 2. O

  Dudorius atiduoda miška o gendviliukas gelbeja?

  Reply
 3. Jonas

  Ta nenisk_iuka su visu parasu ir pritarimu keliu i s_ kna lauk , kas per brudas , miesto kenkejas , daro ka nori ir kada nori……

  Reply
 4. Klaipėdietė

  Reikėtų vieną kartą atvirai pripažinti, kad miesto savivaldybės administracijoje sėdi atvirų miesto kenkėjų gauja, šaltakraujiškai korumpuota ir beširdė. Baisu pagalvoti kas laukia tų kol kas taikiai ošiančių medelių, paukščių, kurie sukdavo ten lizdus ir visų ten gyvenančių žvėrelių. Bet kur patys klaipėdiečiai, kodėl taip lengvai atiduoda savo pajūrį, savo mišką? Juk tai mūsų miesto plaučiai, nekalbant jau nei apie vietos grožį, nei apie mūsų visų poilsio vietą, kurios nebebus. Ši Girulių istorija normaliam žmogui protu nesuvokiama. Ar ramiai galės miegoti šitie judai, už “30 sidabrinių” pardavę gyvą ir nuostabią Girulių girią? Nors neabejoju, jog gamta jiems visiems vienaip ar kitaip atlygins….

  Reply
 5. Se

  Neįgali savivaldybė. E.valdžia portalu naudojasi labai maža visuomenės dalis. Negi negalima papildomai lauke prie savivaldybės, seniūnijų ir namų valdų įrengti balsadėžes su balsavimo biuletenių blankais. Oriniams projektams, medžių kirtimams, trinkelizacijai milijonus ištratina, o realiai visuomenei reikalingiems reikalams špygą taukuotą rodo.

  Reply
  • Rytis

   Kada pagaliau žmonės supras, kad savivaldybė nulis. Toks gentviliukas, kuriam miškai mažiausiai rūpi, vikriai sukasi. Manote nežinojo baigties? Ją žinojo meras taip pat ir dar daugiau.

 6. JEI APKLAUSA...

  nesurinks tų beveik 20000 klaipėdiečių palaikymo, tai ką – kirsime Girulių mišką, vardan geležinkelių, nebesaugosim to miško, nebesteigsim draustinio? Ar miesto taryba dėl to nesvarsto tų dviejų draustinio steigimo klausimų, nes laukia neigiamo apklausos rezultato?

  Reply
 7. Ar tiesa grubiliauskas?

  Kad tu jau paemiai 20mlnotkatu. O Niniškis tu kiek gavai? O Girulių miško medžius grubiliauskas su bendrika arbora padalino sau?

  Reply
 8. Lauk Neniškis lauk Grubliauskad

  Jūs mūsų miesto išdavikai. Tju ant jūsų

  Reply
  • Sandra

   Pritariu – tfu, tfu ir dar koja patrinti.

 9. matanti

  Tyčiosis ir toliau kai administracija be atsakomybės prieš gyventojus jų negerbia tik pramonei tarnauja

  Reply
 10. Tikra tiesa!!!

  Nors ir pratęstas balsavimas dėl Girulių miško, tačiau vistiek nepavyksta prisijungt, tiesiog kažkas ne taip!… o ką jau benorėt iš norinčių balsuoti senjorų,kaip jiem prabalsuot, o tiem kurie nė kompiuterio nė išmaniojo tel. neturi, ir ,žinoma informacijos negauna, neturi ir kitos gyv. grupės galimybės prabalsuot! Š tai todėl taip vangiai ir gaunas! O dar tas koronas! !!!! IR TAIP AIŠKU KAD KLAIPĖDIEČIŲ DAUGUMA UŽ PAJŪRIO IŠSAUGOJOMĄ!!

  Reply
 11. Gėda savivaldybei

  Gėda Klaipėdos savivaldybei! 1) sudėtinga, gremėzdiška apklausa. 2) surinkti 20 tūkst. balsų neįmanoma, nes į visų gyventojų skaičių įskaičiuoti naujagimiai, mokiniai, kurie nesinaudoja el. bankininkyste. 3) balsuoti negali gyventojai, nedeklaravę gyv.vietos Klaipėdoje. Dirbti gali, vaikai mokytis gali, gydytis gali, bet už Girulių mišką žodžio tarti nebegali. 4) Diskriminacija, nes apklausoje dalyvauti turi teisę kiekvienas LR pilietis. Taigi, vėl žaidžia su mumis ir tyčiojasi iš mūsų. O mes gal iš tikrųjų esam runkeliai????

  Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Spyglys

Girulių milijonieriai šiepia dantis į Kūdikių namus?*

Jau kuris laikas sklinda gandai, kad Kūdikių namų Giruliuose žemė ir pastatai parūpo vietos milijonieriams. Ir jie kurpia gudrų planą, ...
2024-04-18
Skaityti daugiau

Spyglys

Skelbia lažybas dėl Skautų gatvės*

Ponai ir ponios iš Skautų gatvės su ponais ir poniom iš Liepų gatvės šiuo metu yra nugrimzdę į giluminę mediaciją ...
2024-04-03
Skaityti daugiau

Miestas, Svarbu

Kitoks Klaipėdos valdžios požiūris jau atsiėjo apie pusę milijono

Dėl to, kad dabartiniai Klaipėdos vadovai atsisakė įgyvendinti kai kuriuos pirmtakų suplanuotos projektus, jiems jau išleisti miestiečių pinigai buvo negrįžtamai ...
2024-04-03
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This