P0

Mums rašo

Dėl aplinkos ministro Simono Gentvilo nepagrįstos kritikos Olgos Vėbrienės atžvilgiu (37)

Atvira Klaipėda

Klaipėdos krašto bendruomenių asociacija, asociacija „Ketvergių ir Šernų bendruomenė“ 
2021-01-11


Lietuvos Respublikos Prezidentui,

Ministrei pirmininkei,

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariams,

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Gerbiamieji, kreipiamės į Jus, prašydami stabdyti naujai paskirto aplinkos ministro Simono Gentvilo nepagrįstą viešą kritiką Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovės Olgos Vėbrienės atžvilgiu.

Pastarieji metai Lietuvai buvo gausūs įvairių didelio masto ekologinių nelaimių: AB „Grigeo Klaipėda“ skandalas, gaisras Alytaus padangų perdirbimo gamykloje, Kauno MBA smarvės protrūkiai, Kuršių marių ir Baltijos jūros taršos atvejai, „Kauno vandenų“ atvejis, kai savivaldybės įmonė nevalytas nuotekas leido į Nemuną, „Vilniaus vandenų“ ftalatų išleidimas į aplinką, UAB Hidromoduliui ir AB Grigeo hidroelektrinė Grigiškėse naikinanti Vokės upę, išsiliejusi nafta, gaištančios žuvys, nustatyti nedeklaruotų teršalų išmetimo į gyvenamąją aplinką atvejai ir t.t. Intensyviai buvo atliekami įvairūs patikrinimai pramonės įmonėse, nustatyta daugybė pažeidimų, vyksta ikiteisminiai tyrimai teisėsaugos institucijose, nagrinėjamos bylos teismuose.

Martyno Vainoriaus nuotr.

2020 m. sausio mėnesį pirmą kartą per beveik 30 metų Lietuvos Respublikas Seimas, reaguodamas į susidariusią situaciją ir visuomenės pagalbos šauksmą, patvirtino aplinkosaugos teisės aktų pakeitimus, kuriais buvo sugriežtinta pramonės įmonių kontrolė, sugriežtintos TIPK bei Taršos leidimų išdavimo procedūros, jų keitimo ir panaikinimo pagrindai, numatyta supaprastinta tvarka ūkio subjektų veiklos sustabdymui, padidinti bei įvesti nauji mokesčiai už aplinkos teršimą, ženkliai padidintos baudos bei pasekmės už padarytus aplinkosauginius pažeidimus. Kai kurie įstatymų pakeitimai jau įsigaliojo, o kai kurie įsigalios po kelių metų.

Nuo „Grigeo Klaipėda“ skandalo bei neišsprendžiamų bėdų su nemaloniais kvapais gyvenamojoje aplinkoje Klaipėdoje prasidėjęs domėjimasis aplinkos oro kokybe tampa vis intensyvesnis. Visuomenė nebesitaiksto ir nebetoleruoja taršos, kuri blogina gyvenimo kokybę ir sveikatą. Vis dažniau bendruomenių ieškiniai neatsakingiems verslams pasiekia teismus. Bylas dėl Lietuvos institucijų sprendimų ir neveikimo nagrinėja net Europos Sąjungos institucijos.

Valstybės kontrolė Lietuvos Respublikos Seimo pavedimu 2020 m. gegužės mėn. atliko auditą „Aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas“. Audito metu buvo nustatyta, kad:

 • poveikio aplinkai vertinimo ir leidimų išdavimo procesas bei valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė neužtikrina, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių aplinkai;
 • užterštos teritorijos netvarkomos dešimtmečiais;
 • nėra sukurta sisteminga aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės efektyvumo vertinimo stebėsena;
 • patikrinimai planuojami neturint tikslaus kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo, informacija apie juos nėra sisteminama;
 • aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantys pareigūnai nurodo, kad patikrinimams atlikti jiems trūksta matavimo prietaisų, termovizorių ir kitų priemonių;
 • už surašytus protokolus nustačius pažeidimus aplinkosaugos pareigūnai skundžiami teismams reikalaujant asmeninės atsakomybės (terorizuojami neatsakingo verslo);
 • nėra užtikrinama, jog nelaimės (avarijos) atveju būtų atlyginta gamtai ir gyventojams padaryta žala;
 • reikalavimas drausti įmonės civilinę atsakomybę numatytas tik pavojingųjų atliekų tvarkytojams, todėl, nutikus gaisrui ar kitai nelaimei, gali būti neatlyginta aplinkai ar tretiesiems asmenims padaryta žala.
 • Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos valdo 17 duomenų bazių. Joms sukurti 1995–2018 m. panaudota 11,1 mln. Eur, tačiau dalies informacijos, kuri reikalinga institucijų funkcijų vykdymui ir sprendimų priėmimui, reikia ieškoti popierinėse bylose ir archyvuose.
 • Lietuva pagal aplinkos apsaugai skiriamą finansavimą Europos Sąjungoje užima 26 vietą.
 • Lietuvoje veiklą vykdo per 250 tūkst. įmonių, kurios veikia energetikos, chemijos ir kitose srityse. Kasdien vykdant ūkinę veiklą susidaro tūkstančiai tonų atliekų, į orą išmetama kenksmingų medžiagų. Aplinkosaugos sistema turėtų padėti kuo labiau sumažinti šios veiklos poveikį aplinkai, tačiau Lietuvoje vis dar apie ketvirtadalis komunalinių atliekų šalinama sąvartynuose, apie pusė paviršinių vandens telkinių neatitinka geros būklės reikalavimų, transporto ir žemės ūkio sektoriuose didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į aplinką.

Išvada liūdina ir verčia imtis veiksmų nedelsiant. Visą aplinkos apsaugos aparatą mūsų šalyje reikia peržiūrėti iš esmės. Kad aplinkosauga tikrai saugotų gamtą, reikia principingų, sąžiningų, savo darbą išmanančių aplinkosaugininkų. Per tuos keletą metų, kuriuos mynėme institucijų slenksčius bandydami spręsti taršos problemas Klaipėdos mieste, pastebėjome, kad daugelyje kontroliuojančių institucijų dirba vyresnio amžiaus, nemotyvuoti, išmaniosiomis technologijomis nemokantys naudotis, reikalingos įrangos neturintys ir neieškantys galimybių ją turėti, kai kuriais atvejais net galimai korumpuoti valstybės tarnautojai.

Mes – visuomenininkai – rinkome įrodymus ir rašėme raštus aukščiausioms valdžios institucijoms, prašydami atleisti iš darbo buvusį Aplinkos apsaugos departamento vadovo pavaduotoją Andrių Kairį, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, ėmė vokelius ir juos pjaustė dokumentų naikinimo mašina. A. Kairys buvo atleistas ir jau šiuo metu žinome, jog teismas pripažino, kad ilgametis Klaipėdos RAAD vadovas ėmė kyšius ir buvo atleistas pagrįstai, tačiau tuometis AAD vadovas Vaidas Laukys perkėlė jį į cheminių teršalų skyriaus vedėjo pareigas. Vėliau spaudoje buvo rašoma apie A. Kairio ryšius su korupcijos byloje nuskambėjusiu koncernu „MG Baltic“. Taip pat spaudoje buvo rašoma, kaip jis, paprašytas verslininkų, „nematė“ įmonių grupei priklausančios įmonės taršos Šilutėje. Mes, visuomenininkai, taip pat reikalavome ir V. Laukio atsistatydinimo, nes jis nesiėmė priemonių, kad tokie taršos atvejai, kaip „Grigeo Klaipėda“ ar „Ekologistika“, neįvyktų. Žmonės Klaipėdoje rinkosi į tūkstantinius mitingus ir reikalavo užtikrinti konstitucinę piliečių teisę į sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką. Po Andriaus Kairio atstatydinimo pasipylė įvairūs skandalingi taršos atvejai. Kas gali paneigti, kad jų tiesiog nebuvo norima matyti?

Tik pakeitus AAD vadovus situacija ėmė keistis: pradėti neplaniniai patikrinimai, reaguojama ir atvykstama į vietą vos pranešus apie pastebėtą taršos atvejį, atsirado budintys aplinkosaugos pareigūnai, surašoma daugybė privalomų nurodymų pramonės įmonėms pašalinti taršos priežastis. Mums žinomi atvejai, kada AAD vadovė kreipėsi į institucijas, prašydama naikinti taršos leidimus ir ginti viešą interesą.

Mes, visuomenininkai, esame liudininkai šių viltį suteikiančių permainų. Mūsų viltis – principinga, sąžininga, išsilavinusi ir nuoširdžiai savo darbą mylinti naujai paskirta Departamento vadovė Olga Vėbrienė. Departamento vadovė dirba vos 5 mėnesius, tačiau jau sugebėjo užkardyti ne vieną taršos atvejį, atvykti į vietą vos sužinojusi apie įvykį, surašyti neatsakingam verslui privalomuosius nurodymus susitvarkyti ir pan. Dėl savo uolaus ir atsakingo darbo ši valstybės tarnautoja net bylinėjasi teismuose gindamasi savo lėšomis nuo teršėjų pasamdytų advokatų, kurie teikia ieškinius teismams esą dėl menkinamos įmonių reputacijos, nes apie skandalingus taršos atvejus AAD vadovė informuoja visuomenę ne tik spaudoje, bet ir savo socialinio tinklo paskyroje.

Valstybė nesugeba apginti sąžiningai savo darbą atliekančių tarnautojų. Nauja vadovė ėmėsi iniciatyvos apdrausti darbuotojus civilinės atsakomybės draudimu, kad jie pasijustų nors kiek saugesni dirbdami tokį visuomenei reikalingą darbą.

Gerb. O. Vėbrienė, vos atėjusi dirbti į AAD, ėmė gilintis į įstaigoje daugybę metų besitęsiančias problemas. Buvo imtasi peržiūrėti visą įstaigos struktūrą, suplanuotos pertvarkos, pradėta kalbėtis su darbuotojais. Darbuotojai pagaliau turi vadovą, kuriam gali pranešti apie bandymus jiems daryti poveikį. Naujosios vadovės iniciatyva įkurta Imuniteto tarnyba, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybės pasienio tarnyba, Lietuvos policija, Viešojo saugumo tarnyba, Vartotojų teisių tarnyba, pradėti vidiniai inspekcijų veiklos patikrinimai, analizuojama geroji kitų šalių praktika siekiant efektyvinti departamento veiklą ir pan. Visa tai padaryta vos per 5 mėnesius.

Susidaro įspūdis, kad tokia principinga ir savo darbą suprantanti AAD vadovė galbūt yra nepatogi naujam aplinkos ministrui Simonui Gentvilui. Teko girdėti visuomenininkus kalbančius, kad naujasis ministras siūlęs O. Vėbrienei būti atlaidesnei teršėjų atžvilgiu, nes esą jos aktyvūs veiksmai kenkia verslui. Kyla klausimas: kas apgins visuomenės interesą? Ministras S. Gentvilas dar būdamas praėjusios kadencijos Seimo nariu teikė įstatymų pataisas, kuriomis siekė sudaryti palankesnes sąlygas nesuvokiamai taršių „Grigeo Klaipėda“ gamybinių nuotekų valymui AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje. Buvo siekiama sutarti dėl nuolaidos, negalvojant apie tai, kad miesto valykloje išvalytų „Grigeo Klaipėda“ nuotekų tvarkymo kaštus turės padengti klaipėdiečiai. Pretenzijas dėl vienai įmonei planuojamų suteikti nuolaidų tuo metu reiškė ir kitos Klaipėdos LEZ esančios pramonės įmonės. Tik po visuomenininkų raštų ir šia tema pradėjus kalbėti viešai, ministras atsisakė savo pasiūlymų.

S. Gentvilas taip pat viešai kritikavo ir teigė nepalaikysiąs aplinkosauginių teisės aktų griežtinimo, mokesčių už taršą didinimo (kalbėjo spaudos konferencijoje), nes esą siūlomi pakeitimai pakenks verslui. Susidaro įspūdis, kad naujai paskirtas aplinkos ministras atėjo ne inicijuoti pokyčių aplinkos apsaugos sistemoje, o galbūt rūpintis stambaus verslo interesais. Politinės jėgos, kuriai ministras atstovauja, ryšiai su įtakingais verslo atstovais žinomi.

Ministras S. Gentvilo pirmiausia, mūsų manymu, turėjo susikviesti Aplinkos apsaugos agentūros ir AAD vadovais bendram pokalbiui, o ne imti skaldyti ir kiršinti įstaigų kolektyvus. Kyla klausimas, kaip vos per savaitę darbo ministerijoje S. Gentvilas sugebėjo įvertinti, kaip blogai dirba AAD vadovė.

Juolab kad aplinkos apsaugos agentūros vadovas viešai teigia, jog tiek teisės aktais vadinamas „Klaipėdos paketas“ buvo nereikalingas, o aplinkos apsaugos institucijos turi būti tik patarėjos, nestovinčios „krūmuose“. Taip pat ir prokuratūros pranešime apie ikiteisminį tyrimą dėl „Grigeo Klaipėda” nevalytų nuotekų yra teigiama apie didelio mąsto dokumentų klastojimą. Iki šiol Aplinkos apsaugos agentūra tvirtina atrankų dokumentus pažeisdama procedūras. Agentūra leidimus veiklai „kepa lyg bandeles“ įtakingoms įmonėms arba vengia stabdyti taršos leidimus dėl itin sunkių taršos atvejų, tokių kaip „Grigeo Klaipėda” ar Kauno MBA.

Skaitant viešai skelbtą informaciją apie ginčą, kilusį tarp ministro ir AAD vadovės dėl prieš savaitę į Kuršių marias išsiliejusių teršalų, kyla klausimas, kodėl informacijos apie pastarąjį įvykį ministras S. Gentvilas neprašė tiesiogiai iš AAD vadovės, o ministro patarėjas skambino specialistui, kuris, mūsų žiniomis, įvykio metu atostogavo? Ar tai nebuvo daroma specialiai, siekiant išprovokuoti departamento vadovės reakcijos, kad, pasitaikius pirmai palankiai progai, atleistų ją iš einamų pareigų? Darbuotojas, kuris neturėjo savo tiesioginio vadovo įgaliojimų komentuoti įvykį, o tuo labiau teikti informacijos apie žalos dydį, kuri net nebuvo apskaičiuota, mūsų vertinimu, peržengė savo kompetencijos ribas ir taip galėjo pakenkti tyrimui. Teko girdėti, kad spaudoje minimam darbuotojui (p. Bagočiui) pradėti ir kiti tarnybiniai patikrinimai dėl grasinimų kolegoms.

Mums, visuomenininkams, susidaro įspūdis, kad ministras S. Gentvilas siekia grąžinti į darbą susikompromitavusi buvusį departamento vadovą V. Laukį, kuris šiuo metu yra profesinės sąjungos vadovas. Kyla klausimas, kodėl šis žmogus nuolat matomas šalia ministro? Gal V. Laukys bus „patogesnis“ ir lankstesnis aplinkosaugos reikalavimų mėgstantiems nesilaikyti pramonininkams? Gal koncernas „MG Baltic“ prašo pakeisti O. Vėbrienę? Visiems žinomi Liberalų sąjūdžio“, kurio narys yra S. Gentvilas, artimi ryšiai su minėto koncerno vadovybe. Gal ministras yra įtakojamas ir uoliai vykdo verslininkų nurodymus ar įgyvendina rinkiminius pažadus duotus verslui?

Apie V. Laukį viskas labai aiškiai parašyta STT pažymoje. Grąžinus tokį asmenį į AAD vadovo postą būtų nubraukta visa, kas per pastaruosius trejus metus buvo padaryta siekiant švaresnės ir sveikesnės gyvenamosios aplinkos, siekiant apsaugoti mūsų miškus, gyvąją gamtą. Būtų sudaužytos aplinkos apsaugos sistemoje dirbančių tarnautojų viltys dėl pokyčių visoje aplinkos apsaugos politikoje.

Mums keista, kad ministrui S. Gentvilui vos gavus įgaliojimus pasirodė pirmieji komentarai apie departamento vadovę O. Vebrienę. Keista, kad straipsniuose kritikuojamos vadovės komentarų nėra.  Rašoma tik vienos pusės nuomonė. Kaip savo nuomonę turėtų pareikšti kritikuojama vadovė? Pirkti straipsnius spaudoje savo lėšomis? Tyrimai departamente dar tik vyksta, tačiau jau teikiami komentarai spaudai nepasibaigus tyrimui.

Kodėl naujajam ministrui kliūva departamento vadovei paskirtas priedas prie atlyginimo, nors ne jos kompetencijoje yra sprendimų dėl atlyginimo ir priedų prie atlyginimų priėmimas? Ministras sprendžia šiuos klausimus. Kodėl ministrui nekliūva Aplinkos apsaugos agentūros vadovo p. R. Špoko atlyginimas ir priedai, nors jie yra ženkliai didesni.

Manome, kad tokia tendencinga ir nepagrįsta kritika gerb. O. Vėbrienės atžvilgiu yra siekis „atlaisvinti“ jos vietą savam, nuolankesniam ir paklusnesniam, ne tokiam principingam žmogui, todėl prašome nedelsiant stabdyti neteisėtus ministro Simono Gentvilo veiksmus ir apsvarstyti galimybę naikinti jam suteiktus įgaliojimus.

Prašome apsaugoti O. Vėbrienę ir užtikrinti jai bei jos komandai galimybę toliau tęsti Aplinkos apsaugos departamento pertvarką.


  2021-01-11

  37 komentarai “Dėl aplinkos ministro Simono Gentvilo nepagrįstos kritikos Olgos Vėbrienės atžvilgiu”

  1. AvatarJa ja (IP: 188.69.197.163)

   Kaip gali dirbti komunistų palikuonys?Taip pat kaip jų pirmtakai.Nieko naujo.

  2. AvatarEglė (IP: 86.38.159.53)

   Liberalai – teisiama partija (ne Masiulis, o visa partija), išvis negali turėti ministro. O apie Gentvilą atskirai irgi nieko gero negalima pasakyti, tereikia perskaityti jo ankstesnius pasisakymus, toliau nuo rinkimų. Moka dėlioti žodžius arba turi, kas parašo.

   https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujas-gentvilo-pasiulymas-kelia-abejone-keis-mokesti-kertanti-per-jo-seimos-kisene.d?id=86342845&fbclid=IwAR0MnZhS6l8THhmH2f6OYwRhDq_3ZSZfLhiU-hAs_giMf74NGhe8cn-wYKw

  3. AvatarAntanas (IP: 86.100.89.111)

   Neskubėkim gyventi, nėra kol kas to jauno ministro nei už ką peikti, nei už ką girti, mane šiek tiek neramina intensyvi savireklama. Reklamą , mano galva, geriausia pradėti nors vienu pozityviu darbu, o ne perkamais straipsniais. Padorumo dėlei bent 100 dienų neturėtume valdžiažmogių kritikuoti, tegul apsipranta, tegul susipranta. Jie taip pat per tą 100 dienų neturėtų šokti aukščiau bambos. Net keletą kartų jau iš to jaunimo teko išgirsti,: bausime, tikrinsime, didinsime mokesčius. Kai kurie beveik drąsiai tvirtina, kad iki jų nieko pozityvaus nebuvo daroma. Tai toks ne brandos demonstravimas, o puikavimasis: žiūrėkit koks aš vyras arba moteris, žinokit mano galias. Pradėkit nors ir ne nuo didelių, bet pozityvių darbų. Mano kaime sakydavo taip: “Karvė, kuri daug bliauna, mažai pieno duoda”.Visiškai šokiravo žinia, jog aplinkosaugininkas, informavęs ministrą apie ekologinę nelaimę , buvo atleistas iš darbo. Va čia tai jau klasika viešajame administravime, autentiškas paveldas, bet čia ministrai niekuo dėti.

  4. AvatarKeista (IP: 78.57.205.236)

   Keista, bet tai Klaipėdos krašto bendruomenių asociacijai dar tik vienas mėnuo ir 21 diena ir tikrai neaišku ką ji vienija ir ką nuveikė aplinkosaugoje per tokį menką laiką.

  5. AvatarRamunė Staševičiūtė (IP: 195.14.177.98)

   Kas tie visuomenininkai -nei vieno vardo, nei vienos pavardės. Anonimai? Neatrodo rimtai šis raštas: be pavardžių, vardų bei parašų.

  6. AvatarAnonimas (IP: 90.131.36.2)

   “Visiems žinomi Liberalų sąjūdžio“, kurio narys yra S. Gentvilas, artimi ryšiai su minėto koncerno vadovybe”

   Visiems žinomi “visuomenininkų” ryšiai su Girulių būdeliais ir Klasco padlaiżiais

  7. AvatarK. (IP: 78.61.251.181)

   Labai konstruktyvi apžvalga, dėkoju surašiusiems šį aiškų, argumentuotą tekstą! Lietuvoje vis pasigorsta atvejai, kai principingus aplinkosaugininkus nušalina, iš paskutinių – nušalintas apie Būtingės naftos incidentą pranešęs aplinkosaugininkas, nusišalino Žuvinto rezervato direktorius, nes priešinosi medžioklės protegavimu rezervate. O kiek dar tokių istorijų kurios nepasiekia spaudos. Svarbu netylėti, principingi žmonės verti pagarbos ir atsakingų strateginių pozicijų aplinkosaugoje. Ir Gentvilui reikia suprasti, kad jau pasiektas lūžio taškas, visuomenė labai suerzinta aplinkosaugos sistemos neveiksmingumo. Dėkui Atvirai Klaipėdai, kad viešinate visuomenininkams rūpimas temas, tik iškeliant problemas viešai galima pasiemti pokyčių.

   • Avatard (IP: 84.240.19.95)

    Jūsų minimą apie Būtingės naftos incidentą pranešusį aplinkosaugininką ir nušalino O. Vėbrienė, todėl ir susilaukė kritikos.

   • AvatarMeluojate , (IP: 83.179.13.57)

    Aplinkosaugininkas buvo atostogose . Aplinkosaugininkas turi VADOVĄ . Subordinacija ir pareigos aplinkosaugininkui nežinomos ? Tvarka privalo būti tam, kad darbe nebūtų chaoso , o šis aplinkosaugininkas jį sukėlė . Vadovė teisi .

  8. AvatarPASIŪLYMAS S. GENTVILUI: O JEI E. MASIULĮ VIETOJ OLGOS? ARBA A. VAITKŲ? (IP: 88.119.119.241)

   O ką? Abu nebepartiniai. Patyrę. Gražūs. Kovotojai už Klaipėdą, Girulių mišką, aplinkosaugą. Ne kokie suš…ti visuomenininkai.

  9. Avatarnesuprantu (IP: 78.57.217.118)

   ko taip bijote patikrinimo, jei viskas taip jau ten gerai ?

   • Avatarpatikrinus (IP: 86.100.161.157)

    išlįs ex AM Mažeikos reikaliukai su jo paliktais asmenimis, va čia reikia skandalo ir triukšmo, tai ir rėkia “ale visuomenininkai”. Kokie jūs visuomenininkai jei per rinkimus viešai valstiečius palaikėte, jus angažuoti žmogučiai, o jokie viusomenininkai. Visuomeninkai yra bent kažkiek nepriklausomi, o jūs? Cirkai.

   • AvatarIr aš palaikiau (IP: 83.179.13.57)

    ” valstiečius ” ir toliau juos palaikysiu . Jokių liberalų , aš jais nepasitikiu . Argumentus išdėliojau . . Pletkininkus niekinu .

  10. AvatarLiberalams (IP: 213.101.141.52)

   Liberalai ir jiems prijaučiantys matomai nebeplanuoja Lietuvos ateities ir apie vaikus negalvoja. Kito paaiškinimo nerandu, kaip už pinigus galima parduoti vaikų sveikatą ir ateitį. Gėda…

   • Avatarvalstiečių (IP: 86.100.161.157)

    praplautos smegenys. Eikite su savo ex AM Mažeika pamedžioti 🙂

  11. AvatarMažas pastebėjimas (IP: 213.101.141.52)

   1. Aukščiausia ir svarbiausia valdžia-ŽMONĖS!!! Politikai, ar tik per rinkimus tai atsimenat???
   2. Žmogaus sveikata ir sveika aplinka- besąliginis valstybės prioritetas, skaitykite KONSTITUCIJĄ!!!

  12. Avatarvalstiečių akcija (IP: 83.171.17.102)

   pulkim aplinkos ministrą 🙂 juokdariai.

   • AvatarNei žinių nei gilesnio suvokimo ? (IP: 83.179.13.57)

    tik primityvus suvokimas ” puola ” ? 🙂 Užuojauta 🙂 Gal nedemonstruokite ?

  13. AvatarVaišvilai (IP: 89.117.185.197)

   Gerbiamasis, Gentviliukas atstovauja verslą, tai labai akivaizdu. Kas moka skaityti tarp eilučių jo kalbose, tai lengvai pastebi. Ką jis aplinkosaugoje nuveikė prieš tapdamas ministeriu. Nieko. Kaip ir Klaipėdos meras jis bėga visuomenei iš paskos, o paskui ant bačkos užšokęs manipuliuoja pažadais. Būdamas miesto taryboje, jis ne į aplinkos apsaugos komitetą skverbėsi, oi ne.

   • Avatar:) (IP: 83.179.13.57)

    Kam Gentvilui skverbtis į Aplinkos komitetą savivaldybėje, jei kurį laiką komiteto pirmininku buvo liberalas Vaišvila . Visi prašymai , raštai dėl dvoko mieste “pleveno ore ” , kada neapsikentusi smarvės pietiniame rajone , paskambinau asmeniškai ponui Vaišvilai ( skambinau su liudininkais , kurie t.p. duso , o jų vaikai vėmė ) deja …atsakymas vėl : žinome , nieko negalime , gali jie ” vilniuje ” , seime ….Kiek metų liberalai seime ? Kodėl nebuvo jokio siūlymo iš tų pačių klaipėdiečių Gentvilų , Vaičekauskų ir kitų ? Ką jie atstovavo ? Klaipėdiečius ? Abejoju , todėl ir nepasitikiu . Sureagavo tik ” valstiečiai ” , todėl turime ” klaipėdos paketą ” gaila , kad ne nuo šių metų . ” ačiū ” pone ministre ,klaipėdieti , liberale Gentvilai . Netrukdykite dirbti tiems , kurie nori dirbti ir keisti , jei pats ” nieko negalėjote ” .

   • Avatarvalstiečiai (IP: 83.171.17.102)

    su savo AM Mažeika tik juokus krėtė ir NULIS iš jų reikalų, kaip toliau NULIS iš valstiečių seime. Nebejuokinkite.

   • Avatar:) (IP: 83.179.13.57)

    Nulis seime kaip buvo taip ir liko liberalai 🙂 kiek turite mandatų ? O padorūs žmonės iš liberalų juokasi dar nuo ministro liberalo Masiulio laikų ir ” dėžutininkais ” virtuvėje vadina . Demencija ar šiaip realybės suvokimo trūkumas ?

  14. Avatariš viso (IP: 83.171.17.102)

   kas per “briedas” visuomenininkai aiškina Prezidentūrai ką reikia priimti į darbą ir ką atleisti, kas teisus kas ne. Ar ne per daug ponai užsimojote? Jūs gal ir įstatymus jau priimti greit norėsite? O kokia jūsų atsakomybė? Pasirodys kad neteisi tą jūsų ginama Vėbrienė ir ką, nueisite visi bambėdami toliau. Eikite savų darbų dirbti, o ne viešai POLITIKUOTI, jau ir taip pilnas FB grupių kur ištisa politika, o ne visuomeninis darbas. VISUOMENINIKAI nori kito Prezidento…juokdariai.

   • AvatarKodėl nekliuvo (IP: 83.179.13.57)

    visuomenininkai kurie rėkė ” iškirs Girulius ” ? Kokius įstatymus šie norėjo ” priimti ” ir kam aiškino kaip reikia dirbti ? 🙂 Pasirodo ir visuomenininkai turi būti tinkami politiškai ? Nieko sau …Vieni ” geri ” nes atitiko Gentvilo partijos politinius šūkius , o kiti – ” blogi ” nes nori pokyčių aplinkosaugoje ? Girdėjau kaip seimo narys liberalas Gentvilas seime rūpinosi , taip vadinamo ” Klaipėdos paketo ” kiek galima ilgesniu atidėjimu . Pasibaisėjau tokiu ” rūpesčiu ” klaipėdiečiais ir aplinkosauga .

  15. Avatartai ką (IP: 83.171.17.102)

   “apsišvietė” visos bendruomenės, kad yra valstiečių partijos rėmėjai ir mylėtojai 🙂 kai patikrins jūsų Vėvrienės darbelius ta pati Prezidentūra net žagtelėsite, bet jums kas juk jums svarbu ką Naisių caras sako 🙂

   • Avatar? (IP: 83.179.13.57)

    O koks pačiam skirtumas kokia partija tikrai rūpinasi aplinkosauga ? Man asmeniškai tas pats ar ” valstiečiai ” ar liberalai , deja stebint viešas liberalių ” kovas ” seime kol buvo opozicija , aš jais nepasitikiu . Nepasitikiu ponu Gentvilu , nes kol buvo tarybos narys , mero patarėjas buvo vienas iš tų ” be uoslės ” . Aplinkosaugininkai tuo metu t.p. buvo be ” “galių” ir be ” uoslės ” . Tik ” valstiečiai ” atrišo ” rankas ” aplinkosaugininkams , net pranešti nebereikia kada eina tikrinti 🙂 Ir ” grigėjo ” vamzdis buvo rastas tik po to , kai klaipėdiečiai nieko nežinojo apie operaciją . Išvados man aiškios , nepasitikėjimas pagrįstas .

   • AvatarFiladelfijus (IP: 86.100.21.249)

    ne visos bendruomenės 🙂 kas atstovauja nurodytas bendruomenes? rekvizituose galima pasižiūrėti

  16. Avatarklaipedskas (IP: 77.241.196.133)

   Tai kad nieks nepyksta dėl to 40% priedo, bet pasirodo jis buvo skirtas tam, kad vadovė dalyvautų dar prie Mažeikos sukurtoj darbo grupėj kaip perskirstyt etatus, kurioj ji nedalyvauja, o tik šaukia, kad jai nori sumažint etatus 😀

   • AvatarRimti reikalai. (IP: 78.59.154.140)

    Komentuotojų prieš visuomenininkus daug. Bet kur tie komentatoriai, kai dirbti reikia. Jungtis į judejimus į darbo grupes . Juk ne esmė kas vadovauja ministerijoms, esmė ką atėję į jas planuoja veikti ir kieno interesus atstovauti. Ar tai būtų JoNas ar Petras, bet jei pradėtus darbus stabdo vos tik juos pradėjus dirbti, tuomet ženklai jau blogi. Vykdomas mobingas departamento vadovybės atžvilgiu ypatingai didelis spaudimas. Ir gero visuomenei tikrai neatneš.

  17. Avatar..... (IP: 83.179.13.57)

   Pasirašau po kiekvienu žodžiu . Stabdyti puolimą būtina , jei norime pokyčių aplinkosaugoje ir mūsų kasdieniame gyvenime . Mano nuomone , Gentvilo skyrimas ministru , toks pat prastas kaip savu laiku skyrimas ministru liberalų Masiulį .

  18. AvatarElena (IP: 83.179.13.57)

   Man niekingiausia , kad aršus ” kovotojas ” už Girulių draustinį , ramiai seime sėdėjo ir nebuvo siūlymo pakeisti nuostatą dėl to , kad aplinkosaugininkas prieš atvykstant tikrinti ar ne prieš 2 savaites turi pranešti ? Kodėl nesijaudinote pone Gentvilai ? Aš šią istoriją su atostogavusiu aplinkosaugininku ir ministro ” rūpesčiu ” , taip pat vertinu kaip norą pakeisti ” nuolankesniu ” vadovu . Tokiais kokie buvo ” akli ir kurti ” ir labai liberalūs . Manau principinga vadovė neparanki liberaliam ministrui .

   • AvatarPRITARIU (IP: 78.57.239.236)

    PRITARIU. Principingų , protingų, verslui nepalankių institucijų vadovui nereikia. Gentvilas nori išlaviruoti: būti geras verslui, o ant bačkos rėkti, kad rūpinasi aplinkosauga.

  19. AvatarMan taip pat panašu , kad (IP: 83.179.13.57)

   paskyrus liberalą Gentvilą ministru aplinkosauga ” grįžo ” į ” verslininkų rankas ” . Aš pamenu kaip Gentvilas priešinosi taip vadinamam ” Klaipėdos paketui ” . Manau straipsnis atspindi realią situaciją – liberaliam nereikia jokių pokyčių aplinkosaugoje . Jam ir grigėjas nedvokė ?

  20. AvatarAudrius Vaišvila (IP: 83.176.170.185)

   ,,bendruomenė” ,,visuomeninkai” kurie atstovauja tik sau, apart kalbėtusi su ministru kokius darbus padaryti, kad aplinka švaresnė būtų, pradėjo nepagristu polimu.

   • AvatarNejuokinkite pone , (IP: 83.179.13.57)

    Kiek pačiam kaip komiteto pirmininkui buvo raštų prirašyta ? Jūsų liberalus ” nieko negalėjimas ” aiškiau negu aiškus 🙂 O gal ponas Gentvilas nieko nežinojo apie dvoką mieste ? 🙂

   • AvatarTo Audrius Vaišvila (IP: 78.59.154.140)

    Audrius Vaišvila. O kas yra atstovavimas sau? O Jūs kam atstovaujate? Įdomu pamatyti rezultatus ne sau atstovavimo.

  21. Avatarakivaizdus puolimas (IP: 83.171.17.102)

   ant naujo ministro, kai tos bendruomenės Mažeikos keistenybių nematė per visą laiką. Vėbrienė Mažeikos numylėtinė priedas 40 proc skirtas tai va “bendruomenės” ima ginti ir pulti ministrą. Gražu? Greičiau juokinga, bet atsiskleiskite pagaliua tos bendruomenės, kurios tendencingai palaikote vienus, o puolate kitus, tada apsišvietus nebeliks paslapčių kas slepiasi po “bendruomenių” skraiste.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt