P0

Uostas ir jūra

„Klasco” įrengs autoplovyklą (7)

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2021-03-24


AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ („Klasco”) pranešė planuojanti įsirengti pirmąją specializuotą automobilių plovyklą Klaipėdos uoste.

Anot pranešimo, bendrovė taip sieks užtikrinti, kad birių krovinių teritorijoje ir iš jos į Klaipėdos gatves išvažiuotų tik švarios transporto priemonės.

Į plovyklą planuojama investuoti apie 300 tūkst. eurų. Joje bus įrengti sauso ir šlapio valymo įrenginiai, kuriuose panaudotas vanduo pateks į miesto nuotekų tinklus.

„KLASCO teritorijoje dirbančiai technikai prižiūrėti skirtą plovyklą nusprendėme pastatyti remdamiesi gerąja kitų Vakarų Europos uostų praktika. Juose tokios plovyklos, kurių dėka uosto teritorijoje ir iš jos išvyksta švarios transporto priemonės, yra įprastos. Šią patirtį pritaikėme ir Lietuvoje“, – pranešime cituojamas įmonės generalinis direktorius Vytautas Štumbergas.

Šiuo metu projektas yra derinimo su valstybinėmis institucijomis stadijoje. Planuojama, kad plovykla terminale bus atidaryta šių metų spalį.

Pranešime primenama, kad pastaraisiais metais į aplinkosaugos priemones ir krovą spartinančią techniką bendrovė jau investavo daugiau kaip milijoną eurų.


  2021-03-24

  7 komentarai “„Klasco” įrengs autoplovyklą”

  1. AvatarDokininkas (IP: 78.57.244.29)

   Vytautu Štumbergu gali tikėti tik Atviros Klaipėdos žurnalistai. Melas liejasi laisvai, nes Vytautas Štumbergas su ponia Lyda Lubiene sistemiškai dalina opijumą liaudžiai: jau jau “darėme”, jau jau “analizavome geriausią praktiką”, jau jau “stengėmės”, jau jau “investavome”, jau jau “išleidome milijoną”, – atsipeikėkit, kur yra Vytauto dulkių sulaikymo sienutė? Primenu, Vytautas paskutinius marškinius plėšė nuo savo suglebusio kūno ir šaltakraujiškai garantavo, kad ji jau stovės 2020 metų spalio mėn. ir saugos Klaipėdą. Cha, cha, ch, c, …

  2. AvatarS (IP: 78.57.211.224)

   Laukiam nesulaukiam kada Klasco pastatys mobilią plovyklą savo parudavusioms palapinėms plauti ir miestiečių butų palangėms valyti.

  3. Avatar2019-02-26 KBA raštu kreipėsi (IP: 88.119.156.187)

   į institucijas ir statybos inspekciją. Teismai “naginėja” iki šiol.
   LR Vyriausybės kanceliarijai
   el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt

   LR vidaus reikalų ministerijai
   el. p. bendrasisd@vrm.lt

   LR susisiekimo ministerijai
   el. p. rokas.masiulis@sumin.lt, sumin@sumin.lt

   LR aplinkos ministerijos viceministrei Rėdai Brandišauskienei
   el. p. info@am.lt, reda.brandisauskiene@am.lt

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkei Eglei Kuklerienei
   el. p. info@vtpsi.lt

   Transparency International Lietuvos skyrius
   el. p. info@transparency.lt

   PRAŠYMAS
   DĖL KLAIPĖDOS ISTORINĖS MIESTO DALIES VITĖS KVARTALO TERITORIJOS NETEISĖTO NAUDOJIMO UŽKARDYMO

   Jau metus laiko nenutylant triukšmui Klaipėdoje dėl uosto kompanijų nekontroliuojamos aplinkos taršos, Klaipėdos miesto bendruomenę pasiekė nauja informacija dėl neteisėtos gamybinės veiklos valstybinio uosto teritorijoje, pačiame miesto centre.

   Pasirodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius S. Budinas nebeplanuoja vykdyti dar 2000 m. duotų įsipareigojimų miestui. Iki šiol viešuose susitikimuose, pokalbiuose, pristatymuose buvo teigiama, kad Klaipėdos miesto istoriniame Vitės kvartale yra vykdomi infrastruktūros projektavimo darbai, vėliau aiškinama, kad jie užsitęsė dėl lėšų trūkumo, dar vėliau, kad minimoje teritorijoje laikinai bus leista Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai, AB „KLASCO“ (toliau tekste BENDROVĖ) sandėliuoti metalą. Jau apie 2015 metus BENDROVĖ, pradėjus teritoriją dengti gelžbetonio plokštėmis ir klausiant kas čia vyksta, teigė, kad BENDROVĖ norėdama atlaisvinti ir nugriauti savo seną sandėlį Naujojo Uosto g. 23, Klaipėda valstybinio uosto sklype, visai kituose ir jau privačios nuosavybės teise valdomuose sklypuose Uosto g. 20, 32, Klaipėda pasistatys laikinus arkinius tentinius sandėlius. Šie sandėliai jau stovi treti – penkti metai. 2018 metų gale jau spaudoje buvo paminėta, kad sandėliai jau tampa nebelaikini – „atbuline data“ išduodami statybą leidžiantys dokumentai.
   Ši istorija prasidėjo dar 1999 metais kai buvo pradėtas ir 2000 m. patvirtintas Naujojo Uosto g., Gegužės g., Titnago g., Stalių gatvių (istorinis Vitės kvartalas) detalusis planas. 2000-03-30 miesto tarybos sprendimu Nr. 49 patvirtintas detalusis planas ir jo priedas įpareigojantis BENDROVĘ atlikti konkrečius teritorijos įrengimo darbus (priedas Nr.7). Tačiau per 18 metų šiuo klausimu visiškai nieko nepadarius, sužinojome, kad savivaldybės administracijai „pasikeitė“ infrastruktūros įrengimo „poreikis“ ir dabartinė administracija šiuos darbus įpareigos (galimai neteisėtai) atlikti žemės sklypų naudotojus (priedai Nr.11, 12). Toks administracijos direktoriaus paaiškinimas ir sprendimas galimai neteisėtas bei prieštaraujantis pagrindinėms LR vyriausybės programos kryptims mažinti emigraciją, mažinti socialinę atskirti bei skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą. Toks sprendimas galimai iš esmės diskredituoja LR teisės aktų principines nuostatas, pažeidžia esminius demokratijos, viešumo, viešo intereso principus ir Klaipėdos miesto bendruomenės siekius bei lūkesčius kurti jūrinio identiteto miestą. Iki šiol buvo teigiama, kad miestas suteikia žemės sklypą BENDROVEI laikinai sandėliavimo aikštelei, o BENDROVĖ savo ruožtu įsipareigojo miestui finansuoti šios teritorijos infrastruktūros įrengimą. Tai buvo įteisinta visu paketu dokumentų – detaliuoju planu, detaliojo plano sprendiniais, miesto Tarybos sprendimu (priedai Nr.2,3,4,5,6), infrastruktūros įrengimo finansavimo sutartimi – neatsiejama detaliojo plano sprendinių dalimi (detaliojo plano tarybos sprendimas ir sudedamoji jo dalis-infrastruktūros sutartis) (priedas Nr. 7).
   Iš esmės ir galimai neteisėtai taip buvo pakeisti/panaikinti duoti įsipareigojimai miestui, visuomenei bei viešam interesui, Vitės kvartalo teritorijoje esantiems nekilnojamo turto savininkams ir naudotojams, taip pat padaryta žala valstybei. Administracijos direktorius nėra visuomenės atstovas ir juo labiau neatstovauja viešo intereso, tad jo sprendimas galimai neteisėtas. Vietos savivaldos įstatymas, teritorijų planavimo įstatymas administracijos direktoriui numato prievolę įgyvendinti tarybos sprendimus ir nesuteikia teisės jų savo nuožiūra keisti. Administracijos direktorius tam neturi reikiamų žinių, kompetencijų ir visuomenės įgaliojimų. Pakeisti miesto tarybos patvirtinto detaliojo plano sprendiniai galimai neteisėti. Šiais veiksmais galimai grubiai pažeidžiami ir laisvos rinkos lygiateisiškumo, konkurencingumo principai tarp uoste veikiančių kitų krovos kompanijų. Ypač tai diskriminuoja smulkųjį ir vidutinį verslą, nes jam, savivaldybė nesuteikinėja veltui sklypų ir juo labiau už nevykdomus pažadus, o teritorijų planavimo, statybos ir kultūros vertybių apsaugos įstatymai bei teisės aktai taikomi visu griežtumu.
   Paaiškėjus šioms naujoms aplinkybėms prašome apginti viešą interesą taikant restituciją minėtiems sprendimams ir nustatyti:
   1. Prašome paaiškinti ir nustatyti ar Lietuvos valstybei priklausančio uosto valstybinės įmonės – KVJUD generalinis direktorius tinkamai vykdo savo pareigas kontroliuodamas privačių bendrovių veiklą uosto teritorijoje (grubūs teritorijų planavimo, statybos įstatymų pažeidimai) ir ar šioje veikloje nėra korupcijos požymių?
   2. Prašome paaiškinti ir nustatyti ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriai (J. Simonavičiūtė, S. Budinas) tinkamai atlieka/o vykdo/ė savo pareigas ir neviršijo savo įgaliojimų įsakymais, sprendimais, nurodymais, keisdami tarybos patvirtintų teritorinio planavimo dokumentų principinę esmę – suderinti valstybės, verslo ir visuomenės interesą?
   3. Prašome paaiškinti ir nustatyti ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagal kompetenciją tinkamai atlieka savo pareigas, nes tik ji išduoda ir tvirtina teritorijų planavimo sąlygas (leidimas pradėti rengti) ir išduoda ir tvirtina statybą leidžiančius dokumentus Klaipėdos mieste?
   4. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar teisėti Klaipėdos miesto savivaldybės ir privataus juridinio asmens Jūrų krovinių kompanija AB „KLASCO“ veiksmai, ne viešo aukciono tvarka perduodant istorinę miesto teritorijos dalį – sklypus Uosto g. Nr.20, 32, 34 Klaipėda?
   5. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar teisėtai buvo suformuoti sklypai prie pastatų jiems eksploatuoti (Uosto g. 32, Uosto g. 26) tokio dydžio, kokie yra šiai dienai suformuoti? Ar teisėtai į juos „pateko“ ir dalis miesto susisiekimo infrastruktūros teritorijos – istorinė Uosto gatvė (dabar sklypas Uosto g. Nr. 20,32)?
   6. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar teisėtai elgiasi savivaldybės administracijos vadovas vienasmeniškai keisdamas 2000-03-30 Klaipėdos miesto Tarybos sprendimu Nr.49 patvirtinto detaliojo plano esminius privalomuosius sprendinius (užstatymo zona, intensyvumas, vizualiniai ryšiai) ir pačio miesto Tarybos sprendimo esmę.
   7. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar nepažeidžiami teisės aktai statant statinius privačiuose sklypuose Uosto g. Nr. 32, 34 Klaipėda, tačiau šio pastato dalys patenka į valstybei priklausantį valstybinio uosto žemės sklypą Naujojo Uosto g. Nr. 23, Klaipėda (valdytojas KVJUD) ir savivaldybei priklausantį Sankryžos gatvės sklypą.
   8. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar nepažeidžiami teisės aktai, kai privačios Bendrovės privatus žemės sklypas (Uosto g. Nr. 20, 32, 34 Klaipėda) fiziškai apjungiamas su valstybei priklausančiu žemės sklypu Naujojo Uosto g. 23, Klaipėda (valstybiniu uostu) turinčiu ypatingos reikšmės statusą (valstybės siena, pasienio rėžimas, valstybės lėšomis įrengta valstybinio uosto infrastruktūra ir t.t.) Ar teisėtai yra demontuotos valstybinio uosto tvoros, apsauga, apšvietimas (pasijungta galimai be atskiros apskaitos, ar pasijungta galimai prie miesto apskaitos)?
   9. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar teisėtai, kodėl ir kur dingo 2000-03-30 sutartyje numatytos tikslinės lėšos (apie 10 mln. lt.) Vitės kvartalo infrastruktūrai sukurti?
   10. Prašome nustatyti ir informuoti apie kaltus asmenis, galimai piktnaudžiavusius tarnybine padėtimi ir galimai pasisavinus tikslines lėšas skirtas konkrečiai miesto teritorijos dalies infrastruktūrai įrengti (istoriniam Vitės kvartalui).
   11. Prašome įpareigoti Klaipėdos jūrų krovinių kompanija AB “KLASCO“ grąžinti miestui istorinės Uosto gatvės dalį (miesto gatvė viešą erdvę – infrastruktūros teritoriją) ir atstatyti tašytu akmenų autentišką istorinį grindinį kurį ši bendrovė demontavo.
   12. Prašome įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją nedelsiant inicijuoti visus būtinus procesus ir atlikti 2000 m. sutartyje numatytus Vitės kvartalo infrastruktūros darbus, taip kaip tai buvo numatyta detaliajame plane ir Tarybos sprendimo 2-ame priede (priedas Nr.7).
   13. Prašome įpareigoti sutarties šalį Klaipėdos jūrų krovinių kompanija AB “KLASCO“ sumokėti baudą taip, kaip buvo numatyta sutartyje, nes darbai iki šiol neatlikti.
   14. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar turėjo teisę savivaldybės administracijos vadovas keisti miesto tarybos patvirtinto detaliojo plano sprendinius ir ar teisėtai buvo pakeisti detaliojo plano sprendiniai ( infrastruktūros sutartis – neatsiejama detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo dalis).
   15. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar sklypuose Uosto gatvė Nr. 20, 32, 34 Klaipėda, pastatyti ir šiuo metu stovintys tokio dydžio statiniai pastatyti teisėtai.
   16. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar pastatytų sklypuose Uosto g. Nr. 20, 32, 34 esančių statinių dalys patenkančios į valstybinį uosto sklypą (Naujojo Uosto 23, Klaipėda) pastatytos teisėtai?
   17. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar pastatyto statinio dalis (ir/ar administracinė, buitinė faktinė paskirtis) sklype Uosto g. 34, Klaipėda, dalys patenkančios į valstybinio uosto sklypą (Naujojo Uosto g. 23, Klaipėda) ir miestui priklausantį Sankryžos gatvės sklypą, pastatytas (galimai registruotas) teisėtai ir ar šio sandėlio administracinės dalies langai įrengti teisėtai ir ar jis „neišlipa“ iš savo sklypo ribų?
   18. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar teisėtai valstybės turtu (įrengtame žemės sklype) Naujojo Uosto g. 23, Klaipėda – valstybinio uosto infra/suprastruktūra, teritorijos apšvietimas (valstybės turtas, eksplotacinės išlaidos) galimai neteisėtai naudojasi privačių žemės sklypų Uosto g. Nr. 20, 32, 34, Klaipėda, savininkas/nuomininkas – privatus juridinis asmuo Klaipėdos Jūrų krovinių kompanija AB „KLASCO“ ?
   19. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar teisėtai privatus juridinis asmuo Klaipėdos Jūrų krovinių kompanija AB „KLASCO“ nuosavybės teise valdantis žemės sklypus ( Uosto g. 20, Uosto g. 32, Uosto g. 34 Klaipėda) pasistatė 2.6 m aukščio tvoras galimai be statybos leidimo?
   20. Prašome inicijuoti ir atlikti Lietuvos valstybei priklausančio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto visos teritorijos (sklypo/ų) panaudojimo ir pastatų/statinių teisėtumo nepriklausomą auditą.
   21. Prašome nustatyti ir paaiškinti ar visi aukščiau išvardinti veiksmai nepažeidžia LR valstybės saugumo, neprieštarauja galiojantiems LR valstybės teisės aktams, atitinka visuomenės viešą interesą, prašome inicijuoti būtinus veiksmus jiems ginti.
   pridedama 19 priedų.
   pasirašo KBA pirmininkas R.Kulikauskas

   • AvatarŠiaip (IP: 78.57.211.224)

    Spėju, kad atsakymų laukiama iki šiol. Šalyje vyksta karantinas, gyvulių ūkio valdininkai atostogauja 🙂

  4. AvatarIŠKELTI TARŠIĄ KLASCO IR VISO UOSTO KROVĄ UŽ MIESTO! (IP: 88.119.119.241)

   Klasco ir viso uosto krovos darbai viduryje miesto yra ne tik, kad ne “geroji kitų Vakarų Europos uostų praktika”, o elementarus nusikaltimas prieš Klaipėdą ir klaipėdiečius. Nuodijat jūs klaipėdiečius. Ne tas furas po krovos darbų reikia plauti, o visą tą krovą (TARŠĄ) nedelsiant iškelti už miesto.

   • AvatarAnonimas (IP: 88.119.156.187)

    tas tai taip ir visiškai teisingai. Tik prie tokios mūsų miestelio valdžios to niekada nebus. Dabar viešinamas miesto bendrasis planas kurį atseit patys (miesto bendruomenė) rengiamės ir už savo lėšas (mokęsčius) mūsų brangi savivaldybė pati mums paišo uosto teritorijos “praplėtimą” buvusio istorinio Vitės kvartalo sąskaita, senamiestyje ( čia privatūs Klasco komerciniai sklypai, ne valstybinio uosto) numato Klascui “infrastruktūros” teritoriją . Tad nuo šiol buvusio istorinio miesto teritorijoje Klasco teisėtai galės vykdyti krovą ir bjaurojančios miestą “laikinos palapinės” taps teisėtomis amžinai. Dėkojame tuometiniam savivaldybės direktoriui S.Budinui už suteiktą statybos leidimą. G. Neniškiui taip pat tai tinka. O iš mero tuščia vieta.

   • AvatarAnonimui (IP: 90.131.42.191)

    Kaip tu taip gali, Klasco Dievo dovana Klaipedai!!!!
    „Matau KLASCO kompaniją ištisas paras per savo kabineto langą iš devintojo aukšto. Matau kiek atplaukė laivų, kiek pakrauta krovinių, pastatyti ir dirba naujieji kranai, naujai pastatyti sandėliai. Džiausiuosi KLASCO investicijomis ir jų gaunama grąža, o tuo pačiu šios kompanijos atnešama nauda Klaipėdos uostui ir valstybei“, – akcentavo A.Vaitkus.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt