P0

Svarbu, Uostas ir jūra

Prašo stabdyti Uosto direkcijos planus (16)

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2022-01-24


Klaipėdos bendruomenių asociacija (KBA) kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prašydama, kad ji nutrauktų Uosto direkcijos pradėtas procedūras dėl krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo, krantinių Nr. 21A, 22A, 23A ir naujo jos administracinės paskirties pastato statybos darbų.

Uosto direkcijos nuotr.

„Atvira Klaipėda” jau rašė, kad direkcija buvo paskelbusi techninių specifikacijų projektą.

KBA nuomone, toks pirkimas prieštarautų Klaipėdos miesto ir uosto bendriesiems planams, pažeistų Architektūros įstatymą, viešąjį interesą bei Orhuso konvenciją, numatančią visuomenės teisę dalyvauti svarstant svarbius klausimus.

„Formuojamoje sausumoje dalis teritorijos turi būti numatoma kaip bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija, kuri bus naudojama gyventojų poilsiui ir rekreacijai. Vietoje miesto gyventojų prieigos prie vandens, unikalioje miesto pakrantės vietoje, numatomas projektuoti ne valstybei, miestui, svarbus objektas (nors miestui dar 2007 m. bendrajame plane žadėta miesto marina pramoginiams laivams) ir /ar kruizinių laivų terminalas, o išskirtinai savo žinybinėm (uždaras visuomenei objektas) savom reikmėm naujas biurų pastatas su automobilių saugykla, garažais, kitais galimai numatomais vėliau vystyti neįvardintos paskirties pastatais – ir net tam tikslui užpilant marias. <…> Nuo visuomenės nuslepiama kur bus švartuojamas visas techninis ir locmanų tarnybos laivynas, nors galimai būtent jo poreikiams yra numatoma galimybė naujai formuojamoje sausumos teritorijoje statyti kitus statinius”, – rašoma KBA valdybos pirmininko Gintaro Ramašausko pasirašytame prašyme.

Anot jo, pagal techninės užduoties sąlygas projektinių pasiūlymų viešo svarstymo su visuomene metu projekto rengėjas nevertins ar negalės atsižvelgti į visuomenės pasiūlymus ir tuo būdu bus ignoruojamas viešas interesas.

„Numatomos projektuoti esamos krantinės Nr.19, Nr. 20, Nr. 21, Nr.22 ir šalia esančios teritorijos yra istorinio miesto, jūrinio paveldo – Žiemos uosto elementai (pietinė, vakarinė išklotinės, buvusio istorinio miesto išklotinės) todėl negalima jų projektuoti atskirai, fragmentiškai. Viso istorinio Žiemos uosto ateitį, kartu su naujai formuojama marių akvatorijoje teritorija, privaloma spręsti taip, kad funkcinis, erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių, urbanistinių kompleksų ir kraštovaizdžio formavimas būtų suvokiamas harmoningai, darniai ir kompleksiškai, o ne fragmentiškai ir sprendimus darant vien siaurame valdininkių rate, be visuomenės ir urbanistikos profesionalų dalyvavimo. Siauru žinybiniu uosto techninės tarybos sprendimu, kaip numatyta spręsti dabar, bus sunaikintas ženklus jūrinės kultūros paveldas. <…> Tokiai visuomenei svarbiai teritorijai vystyti valstybės saugomoje Klaipėdos miesto istorinėje dalyje nėra atlikta istorinė urbanistinė analizė, vertinimas, galimybių pristatymas visuomenei ir viešas svarstymas ir taip yra ignoruojama visuomenės nuomonė bei viešasis interesas, ir taip yra pažeidžiama Orhuso konvencija. Dėl istorinio Žiemos uosto ir gretimų teritorijų panaudojimo ateities, jų panaudojimo visuomenės poreikiams daug kartų viešai pasisakė Klaipėdos architektų sąjungos organizacija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos ir Lietuvos jūrininkų sąjunga, Klaipėdos bendruomenių asociacija, tačiau kiek šiuo pirkimu, tiek planavimo procesu tai yra ignoruojama”, – rašo KBA.

Uosto direkcija pernai jau buvo paskelbusi tarptautinį naujo jos pastato ir ir kruizinių laivų terminalo projektinių pasiūlymų konkursą.

Tada direkcija savo pranešime rašė, jog ji tikisi, kad „bus suprojektuotas išskirtinės architektūros pastatas, atitinkantis urbanistinio integralumo principus, savo architektūra išsiskiriantis iš esamos aplinkos bei sukursiantis jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema, išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius–erdvinius koridorius ir apžvalgos taškus”.

Šis konkursas buvo sukritikuotas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos.

Pernai lapkritį direkcija paskelbė, kad visi trys konkursui pateikti pasiūlymai atmesti, nes gerokai viršijo šiam pirkimui suplanuotas įmonės lėšas. Be to, atlikus pirminį vertinimą taip pat nustatyta, kad du pasiūlymai neužtikrino konfidencialumo reikalavimų.


  2022-01-24

  16 komentarai “Prašo stabdyti Uosto direkcijos planus”

  1. AvatarMiestas (IP: 86.100.169.240)

   Uosto direkcijos vieta ten kur dabar yra, tegu toliau žiūri ir grožisi KLASCO geležies rūdos dulkėmis. To dar betrūko lysti į geriausia miesto centro kąsnį, apsieis.

  2. AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

   Teisingai. Nėra ko švaistytis valdiškais pinigais, juo labiau, kad prognozuojamas drastiškas krovos sumažėjimas. Tegul susiremontuoja seną pastatą. 3-4 kartus pigiau kainuos. Ir po 40 metų šis pastatas atrodo moderniai.

   • AvatarAha :))) (IP: 90.138.117.148)

    Rašo Klaipėdos ” patriotas ” . Nieko nereikia Klaipėdai , tegul susilopo senuosius ir bus gerai ? Dulkina , nušiurusi , sulopyta Klaipėda , matyt tokia liberkonservatorių +liberalių + laisvų ” skaidriųjų buhalterių ” vizija ?

   • AvatarTo aha (IP: 78.63.37.48)

    Turinio suvokimo problemos? Susidėliok savo minčių logiką.

  3. AvatarJo (IP: 88.119.136.56)

   Prasideda gimdymas, natūralus procesas Klaipėdoje !

  4. AvatarSkandalistams iš KBA (IP: 83.34.154.182)

   Uosto direkcija nesusimokėjo bendruomenių asociacijai( Kulikausko ir Co) chebrai. Ši chebrytė ruošiasi rinkimams, garantuotai.

   • AvatarNIEKADA (IP: 90.138.117.148)

    NIEKADA nebalsuosiu nei už vieną liberalą ! Nuo jų ” rūpesčio” jau bloga . Miestas ” išnyko ” , uždulkėjo .

  5. AvatarKlausimas (IP: 84.15.178.125)

   KBA atstovauja “Memelio miesto” savininkų interesus?

   • AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

    Geras klausimas, bravo. Žinokit, prieš rašydamas straipsnį aš tikrai pakalbinau planuojamos teritorijos kaimyną Memelio Miesto vystytoją, bet mes su daug kuo mieste bendraujam, kiek iš valdžių, tiek iš verslų ir NVO. Ir man buvo labai įdomus MM požiūris į temą, ar direkcija derino savo planus bent jau su artimiausiais kaimynais, ar ne. Jie kaip tik sako, kad tas direkcijos pastatas būtų kaip taršos nuo Klasco ekranas, kaip taršos užtvara Memelio Miestui. Sako yra gerai, kad judesys bus. Ir tas akvatorijos baseinas priešais MM po naujos sausumos pusiasalio įrengimo pridengtų MM akvatoriją nuo traukūno blaškymo ir ten galėtų stovėti pramoginiai laivai, jachtos, kurios tikrai papuoštų MM teritoriją. Memelio Miestas iš esmės labai palankiai vertina direkcijos planą, nes bus tvarkoma gretima teritorija, bet laiko, kad toks kaimynų nuomonės nepaisymas ir teritorijos vystymo fragmentavimas yra taisytinas dalykas. Galim numanyti, kad Memelio Miestas irgi norėtų šalia naujos kruizinių laivų krantinės matyti viešą, gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirtą teritoriją (taip įrašyta uosto bp), o ne žinybinį garažiuką su eile sandėlių uosto laivyno reikalams nuo visuomenės uždaroje teritorijoje.

    Be to, galite pastebėti, kad šiuo metu MM akvatorijoje laikomos ne jachtos, kaip buvo žadėta miestui, o visokie uosto darbininkai surenkantys kakutį ir vandenis iš kitų laivų. Tai žinoma praktika, kad yra kaip yra, kam tuos šūdvežius kur nors traukti, nes viskas ok. Jeigu apsileisim ir KVJUD šiuo projektu vėl apgaus visuomenę kaip su Centriniu Krovinių Terminalu, mums “padovanotu” vietoje prisižadėto Kruizinių laivų terminalo – būsim dar vieną kartą apmauti, ir tiek.
    Ta CKT apgavystė visą Baltijos prospektą pavertė transporto koridorium, o ten buvo miesto suplanuotas pocentris su prieiga prie vandens ir visom miesto linksmybėm ir gėrybėm išilgai viso prospekto, kas reikalinga kokybiškam miestiečių gyvenimui. Taip mokam už savo pasyvumą ir aplaidumą. Todėl ir reikia siekti, kad visa nauja teritorija būtų suplanuojama kaip visuma su visų toje vietoje duotų miestui pažadų įgyvendinimu – šalia kruizinių krantinės turi būti miesto prieiga prie vandens, o ne visas naujas pusiasalis ir prieigos paversta KVJUD ūkiu, uždarytu miestiečiams – kas galimai ir yra planuojama, rodant tik ofisiuką, bet nutylint sekančius žingsnius. Tas ofisas su garažu ten gal ir turi būti, jei specialistai sutars, kad tai geriausias sprendimas, bet visa teritorija su gretimybėm turi būti aiški kaip vientisas kontekstas – koks urbanistinis sprendimas ten bus įgyvendinamas. Susitarti ir daryti. Šiuo metu nėra sisteminio, kompleksinio požiūrio ir reikia truputį stabtelėti, kad toks atsirastų.

  6. AvatarSandra (IP: 78.61.175.206)

   Kad taip savivaldybės statomi broko objektai būtų taip aršiai puolami kaip uosto, tai bent nauda būtų.

  7. AvatarKBA (IP: 86.100.178.161)

   Reikia ir Susisiekimo ministerijai rašyt. Iš kur tos statybos, kai krovos neliks. Kiek dar žemės nuomą ir rinkliavas didins? Kad bildingą pasistatyt?

  8. Avatarlinas (IP: 78.57.231.234)

   Pagaliau nors vienas blaivus balsas.
   Paprasti klausimėliai, kodėl negalima pasistatyti normalų pastatą, toliau nuo centro, ne tokioje prestižinėje vietoje, be prabangių bonusų? Kas čia per argumentas valstybinei įstaigai, kad nebūtų gėda prieš užsienio svečius? Tiek metų nematėt uosto per langus, staiga prireikė? Kokia to pridėtinė vertė? Kaip ruošiatės jį visą matyt, žiūronus visiems išdalinsit? 🙂
   Pilna Klaipėdoje puikių vietų uosto direkcijos pastatui, paieškokit. Gal net rasit vietą, į kurią nereiks per kamščius brautis 🙂
   Apie pinigų taupymą, valstiečių šėryklose net neverta klausti.

   • Avatar.... (IP: 90.138.117.148)

    Jau tik neaimanuokite apie valstiečių šėryklas . Šlykštu skaityti . Liberkonservatos valdo ! Ministrai jų ! Matyt “maistas ” ir jiems tinka .

  9. AvatarKlaipėda (IP: 78.60.87.152)

   Uzknisot su tais savo paveldais. Ka cia saugot? Ir taip baisesnio miesto europoj nej Klaipėda sunku rast. Netruksykit nors kazkam kazka daryt.

   • AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

    Tai kad visada belekaip tas jūsų kažkas kažką daro, o miestui to belekokio kažko pasekmės jau atsibodo. Gerai, o ne belekaip daryt mokinkitės, atgrubnagiai. Su CKT miestą jau apgavot, su šita teritorija taip lengva nebus. Planuotojai didieji… gėdos turėkit.

   • Avatar..... (IP: 90.138.117.148)

    Pritariu . Užkniso ir mane ” rūpestingieji gintarai “. Miestas visiškai nušiuręs , o jie dar skundžia.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt