P0

Miestas, Svarbu

„Užmirštame” protokole – daugiau detalių apie naikinamą Skulptūrų parko krepšinio aikštelę (51)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2022-09-09


Matyt sutapimas, kad „Atvirai Klaipėdai” bandant išaiškinti, kas gi nulėmė Klaipėdos savivaldybės administracijos sprendimą atsisakyti Skulptūrų parko sutvarkymo projekte numatytos ir iki tol čia buvusios krepšinio aikštelės, ji užmiršo pateikti protokolą, kuriame užfiksuotos diskusijos šiuo klausimu.

Visgi redakciją šis protokolas pasiekė.

Senoji krepšinio aikštelė jau demontuota. Martyno Vainoriaus nuotr.
„Gyvenantieji už 40 metrų kreipsis į teisėsaugos institucijas”

„Atvirai Klaipėdai” paprašius Savivaldybės administracijos pateikti visų su Skulptūrų parko sutvarkymo projektu susijusių pasitarimų-posėdžių protokolus, sulaukėme septynių protokolų iš posėdžių, vykusių Savivaldybės administracijoje, ir vieno iš dar 2020 m. lapkričio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymu suformuotos parko „sutvarkymo sprendinių įgyvendinimo grupės”. Nė viename iš jų neminima krepšinio aikštelė.

Visgi, pasirodo diskusijų apie ją būta – tai rodo minėtosios grupės 2020 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas, kuris kažkodėl nebuvo atsiųstas „Atvirai Klaipėdai”, bet galiausiai ją vis tiek pasiekė. Toliau – kas jame rašoma apie krepšinio aikštelę.

Šiame posėdyje dalyvavo Andrius Dobranskis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Rita Goliakovienė, Skulptūrų parko sutvarkymo projekto želdinių dalies rengėja; Aidas Kaveckis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; Kęstutis Mickevičius, Skulptūrų parko sutvarkymo projekto istorinės analizės rengėjas; Margarita Ramanauskienė, Skulptūrų parko sutvarkymo projekto vadovė; Sondra Simanaitienė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja Skulptūrų parkui; Jolanta Rimkienė, Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė; Arvydas Vaitkus, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; Martyna Šeputienė, Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė; Nora Venslovaitė, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė; Liudvika Kuzminčiūtė, Dangės bendruomenės pirmininkė.

2 KLAUSIMAS. SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS ATSTOVO PRANEŠIMAS.

V. Juška prašo pasisakyti Dangės bendruomenės pirmininkę Liudviką Kuzminčiūtę.

L. Kuzminčiūtė aiškina, kad krepšinio aikštelė nėra būtina parke, nes pritrauks daugiau žmonių ir bus didesnis triukšmas, kuris trukdys atėjusiems pailsėti ir šalia gyvenantiems.

5 KLAUSIMAS. ATSKIRŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS NARIŲ KELIAMŲ KONKREČIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ PROBLEMŲ APTARIMAS (KREPŠINIO IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS IŠSIDĖSTYMAS; AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS REIKALINGUMAS; RENGINIŲ TERASOS REIKALINGUMAS; TVOROS REIKALINGUMAS; PARKO TVARKYMO PROBLEMOS PRIE TRILAPIO GATVĖS – AR KAPINĖS NETAMPA DOMINUOJANČIOMIS IR KT.).

A. Vaitkus: krepšinio aikštelės – atsisakyti, nes parkas yra poilsio parkas, o ne kokių pramogų, o mamų su vaikais, senjorų. Krepšinio aikštelė yra per arti namų, nes net už 100-200 metrų girdisi kamuolių bumbsėjimas. Reikia ieškoti alternatyvios vietos krepšinio aikštelei arba palikti dabar esamoje vietoje arba sukeisti vietomis.

Miesto straipsnių vidus

M. Ramanauskienė aiškina, kad krepšinio aikštelės gali ir nebūti, nes ji nėra pagrindinis akcentas. Vaikų žaidimų aikštelė tikrai turi likti.

V. Juška teiraujasi A. Vaitkaus, ar jis siūlo krepšinio aikštelę sukeisti vietomis su vaikų žaidimo aikštele?

A. Vaitkus sako, kad tikrai nesiūlo jų sukeisti vietomis.

V. Juška aiškina, kad krepšinio aikštelės atsisakymas yra problematiškas, nes šiai dienai tą aikštelė yra įrengta ir ji yra vardinė, jeigu mes ją panaikinsime, tai tikrai sukils sportuojanti visuomenės dalis.

A. Vaitkus aiškina, kad namai yra per arti krepšinio aikštelės, atstumas tikrai nesiekia 40 metrų ir tie, kas ten gyvena, tikrai kreipsis į teisėsaugos institucijas. Siūlo šiame etape nedaryti krepšinio aikštelės.

Aikštelių vieta ir jų kaimynai. Martyno Vainoriaus nuotr.

V. Juška pastebi, kad iš A. Vaitkaus pasisakymo galima daryti išvadą, kad grupės narys tampriai bendrauja su nepatenkintais gyventojais ir klausia A. Vaitkaus, ko pageidauja gyventojai vietoje projektuojamos krepšinio aikštelės?

A. Vaitkus aiškina, kad apklausus gyventojus, jie norėtų turėti žalią plotą ir apsodintą medžiais.

S. Simanaitienė sako, kad mintys dėl krepšinio aikštelės yra dviprasmiškos, nes labai smagu šiais laikais matyti žaidžiančius ir sportuojančius vaikus, bet iš kitos pusės triukšmas, bet jeigu bus įrengtos tylios dangos, tai tikrai reikia išnaudoti ir tą aktyvią zoną.

A. Kaveckis išdėsto savo nuomonę, kad automobilių stovėjimo aikštelės nereikia, edukacinė ir įrenginių aikštelė ant šanco viršaus, krepšinio ir vaikų žaidimo aikšteles sukeisti vietomis, dėl medžių šalinimo reikėtų juos žymėti ir paskui edukuoti žmones.

A. Dobranskis sako, kad galima būtų sukeisti aikšteles vietomis, nes tikrai bus keliamas triukšmas dėl krepšinio aikštelės panaikinimo.

V. Juška teiraujasi, gal įmanoma ją palikti, bet atitraukti, nes nesąžininga rinktis tarp vaikų ir sportininkų, bei prašo M. Ramanauskienės panagrinėti tokią galimybę ir vėliau ją aptarti.

K. Mickevičius aiškina, kad tikslas yra pritraukti žmones į parką, kad juo naudotųsi ir džiaugtųsi. Automobilių parkavimo aikštelė yra reikalinga dėl ekskursijų ir oficialių asmenų vizito, kurie tikrai padažnės įrengus atminimo kryžius.

M. Ramanauskienė aiškina, kad tarp aikštelių yra saugomi medžiai, todėl traukti krepšinio aikštelę nėra galimybės.

A. Vaitkus sako, kad krepšinio aikštelės pastūmimas būtų kaip kompromisinis variantas.

K. Mickevičius sako, kad galbūt jos neapšviesti, tai vakarais niekas ten ir nesirinks žaisti.

V. Juška prašo M. Ramanauskienės panagrinėti galimybes aikštelių sukeitimui arba perkėlimui.

A. Vaitkus rodo nuotrauką, kurioje buvusio tualeto vieta ir klausia, galbūt čia būtų galima perkelti vaikų žaidimų aikštelę?

M. Ramanauskienė atsako, kad čia nėra reikiamo ploto.

V. Juška sako, kad šiandien sprendimas nebus priimtas, nes reikia dar panagrinėti kitas galimybes ir aiškina, kad jeigu nebus kompromisinio sprendimo, teks tuo klausimu balsuoti ir siūlo grįžti prie klausimo nagrinėjimo kitame posėdyje, M. Ramanauskienei atlikus galimybes aikštelių sukeitimui ar perstūmimui.

V. Juška siūlo sustoti ties šiuo klausimu, nes reikalinga dar papildoma analizė dėl vietų keitimo ir klausia M. Ramanauskienės, kiek reikia laiko analizei ir kada galėtume vėl susitikti?

M. Ramanauskienė sako, kad būtų geriausia po Naujųjų metų.

NUTARTA:

 1. Pritarti darbo tvarkos reglamentui.
 2. M. Ramanauskienei išanalizuoti galimybes krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelių vietų sukeitimui arba perkėlimui.
 3. Dėl krepšinio aikštelės panaikinimo klausimo į sekantį posėdį kviesti pasisakyti Sporto skyriaus atstovą.
 4. Dėl A. Boso skulptūros grąžinimo į 1980 metų vietą prie Mažvydo alėjos klausimo į sekantį posėdį kviesti pasisakyti miesto dailininką Mindaugą Petrulį.
 5. Pavesti K. Mickevičiui į sekantį posėdį, pakviesti istorikus, visuomenės atstovus, suinteresuotus istorinės atminties išsaugojimu.
Kirstų tik penkias ligotas ir vieną sveiką liepą

„Atvira Klaipėda” jau rašė, kad šiemet gegužę A. Vaitkus ir L. Kuzminčiūtė, nepritardami daugumai šios grupės sprendinių (esą sutarimas rastas tik „praktiškai tik vienu klausimu” – nestatyti parko teritorijoje projekte numatytos automobilių parkavimo aikštelės), išsiuntė prašymą Savivaldybės administracijai atsižvelgti į dešimt rekomendacijų.

Tarp jų buvo prašymai nenaikinti medžių eilės, einančios šalia esamos vaikų žaidimo aikštelės iki gynybinio šanso; neįrengti automobilių aikštelės; neįrengti terasos; nevykdyti pirminiame etape vaikų aikštelės ir krepšinio aikštelės perstatymo darbų.

„Mūsų nuomone, šių dalių pertvarkymo procese būtų sunaikinta daug vertingų medžių ir žalieji plotai. Šios projekto dalies pertvarkymą spręsti atskirai nuo viso parko pertvarkymo projekto”, – taip pastarąjį siūlymą aiškino A. Vaitkus.

Vėliau į savivaldybę atkeliavo ir lapai su 679 gyventojų parašais, kurie esą ir tapo aktinu atsisakyti krepšinio aikštelės.

Mes, žemiau pasirašę, prieštaraujame masiniam brandžių medžių šalinimui įgyvendinant Skulptūrų parko rekonstrukcijos projektą ir pritariame Klaipėdos m. tarybos nario A. Vaitkaus ir Dangės bendruomenės pirmininkės L. Kuzminčiūtės 2022.05.06 rašte Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui išdėstytai nuomonei bei prašymui

 1. Neįrenginėti naujų takų, nekeisti esamų takų konfigūracijos (išskyrus kvartale Vynerio paminklo bei numatomo memorialo kvartale; Rusijos Šventųjų cerkvės numatyto tako nuo Trilapio g. iki pagrindinio tako Liepų g. pusės), didinančios kertamų medžių skaičių bei žalojančių išsaugomų šaknis.
 2. Nevykdyti automobilių aikštelės įrengimo ties K. Donelaičio gatve, nes tai naikina dalį parko želdinių.
 3. Panaikinti apleistą suformuotame sklype Savivaldybei priklausantį tualetą šalia numatomos automobilių stovėjimo aikštelės, sklypą prijungiant prie parko teritorijos.
 4. Renginių terasą rengti ties Tautinių kultūrų centru atsisakant statybos darbų naujai terasai gręžtiniais pamatais, pažeidžiančiais šimtamečių ąžuolų šaknis.
 5. Sutvarkyti gynybinio šanso pastatą, maksimaliai siekiant išsaugoti aplink jį esančius medžius ir ypač brandų klevą. Pastato naudojimą įteisinti šio pastato naudojimą Mažosios Lietuvos muziejui.
 6. Projekto dalį, susijusią su vaikų žaidimo bei krepšinio aikštelių pertvarkymu, spręsti atskirai nuo viso parko projekto. Ekspertams nusprendus panaikint medžių eilę ties vaikų žaidimo aikštele, atsodinti ją tos pačio rūšies medžiais”, – po tokiu buvo tekstu surinkti 336 parašai.

Dar 343 parašai buvo sudėti po tekstu, kuriame nebuvo minėtųjų 6 punktų, tik pareiškimas apie prieštaravimą masiniam brandžių medžių kirtimui ir palaikymą A. Vaitkaus bei L. Kuzminčiūtės raštui.

Ant lapų matyti, kad 272 parašus surinko Virginijus Partaukas, 55 – Larisa Bankovskaja, 11 – L. Kuzminčiūtė. Kas surinko 341 parašą, nebuvo užrašyta.

Keletu atvejų įrašai lapuose padaryti ta pačia ranka, parašyta kito žmogaus (tikriausiai giminaičio) vardas ir pavardė, bet padėtas identiškas parašas. Dalis pasirašiusiųjų nenurodė savo adresų – tik savo el. paštų adresus ir/arba telefono numerius.

Techniniame parko sutvarkymo projekte yra nurodyta, kad ties krepšinio aikštele būtų iškirsti šeši medžiai – europinės liepos.

Dvi iš jų labai pažeistos, dvi – su drevėmis, dar viena – be pagrindinio kamieno.

Peticija ir svarstymas

Po to, kai „Atvira Klaipėda” antradienį pranešė apie uostamiesčio savivaldybės sprendimą atsisakyti rekonstruojamame parke suprojektuotos ir iki tol čia buvusios krepšinio aikštelės, veiksmų ėmėsi ir kai kurie klaipėdiečiai, ir miesto politikai.

Svetainėje peticijos.lt trečiadienio rytą atsirado peticija, kurią sukūrė klaipėdietis Justinas Lubinskas.

„Pasirašydami šią peticiją tiesiog išreiškiate pritarimą, kad Skulptūrų parko atnaujinimo projekte, kaip ir buvo suplanuota, IŠLIKTŲ krepšinio bei vaikų žaidimų aikštelės. Projektas buvo pradėtas keisti parke jau vykstant darbams ir dėl labai neaiškios istorijos, Klaipėdos savivaldybės sprendimu tų aikštelių buvo atsisakyta, motyvuojant neva tai surinktais 341 aplinkinių gyventojų parašais. SURINKIME žymiai didesnį kiekį klaipėdiečių parašų, kurie norėtų matyti šias aikšteles Skulptūrų parke, kaip originaliai ir buvo suplanuota”, – rašoma peticijoje.

Penktadienio rytą po ja buvo 374 parašai.

Tuo metu kitą pirmadienį vyksiančio miesto Tarybos Antikorupcijos komisijos posėdžio darbotvarkėje atsirado klausimas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamo Skulptūrų parko rekonstrukcijos projekto bei priimtų sprendimų dėl krepšinio aikštelės naikinimo ir kt.”

Šios komisijos pirmininkas, miesto Tarybos narys Saulius Budinas teigė, kad šis klausimas buvo įrašytas jo iniciatyva po to, kai perskaitė „Atviros Klaipėdos” publikaciją.

„Iki tol nežinojau, kad buvo priimtas sprendimas atsisakyti krepšinio aikštelės. Bandysime gauti visus paaiškinimus, kodėl taip pasielgta”, – sakė jis.

Patiko publikacija? Skirk paramą „Atvirai Klaipėdai”


  2022-09-09

  51 komentarai “„Užmirštame” protokole – daugiau detalių apie naikinamą Skulptūrų parko krepšinio aikštelę”

  1. AvatarSavivaldybei nuo klaipediečio (IP: 90.131.47.33)

   Gerbiamieji, ten kur vykdomi projektai, nuolat kapojamos medžių šaknys arba projektuotojai jas sėkmingai užcementuoja. Rumpiškės kvartale po tokių super projektų užpilti namų rūsiai ir išvirtę sveik, brandūs medžiai. Skulptūrų parko projektuotoja priprojektavo naujų takų, iškertant sveikus medžius ir maža to takai lipa ant medžių. kurių galų reikia tiek takų. pakaktų sutvarkyti senus. Kas čia vyksta? Toks įspūdis, kas uždaras specialistų ratas pasitarė ir nusprendė. Takų trinkelės pasibaisėtinos. Ką veikia dizaineriai, jei tokie ten jų komandoje yra, nes čia ir moksleiviui aišku, kad trinkelės disonuoja su parko visuma. Akivaizdu, kad kažką saivaldybėje reikia keisti.

   • Avatarspecialistui (IP: 95.215.143.16)

    Dabar parke ties Trilapio gatve nėra jokių takų, o jie turi būti, nors minimaliai, nesvarbu, ką Vaitkus ar kitas politikas mano.

  2. AvatarNieko sau ....kaip liberaliai patryjotiška (IP: 90.131.33.202)

   Jūs , ponai , pletkinate ! Kur nors kokia užuomina apie tai , kad aikštelė trukdo ponui Udovickiui ar Šakalienei ? Kaip supratau yra šimtai gyventojų parašų ! Nepažįstu nei Šakalienės , nei Udovickio , nei Vaitkaus , nei Kuzmičiūtės , bet taip atvirai pletkinti ” kam reikia , kas kam dirba , atidirba ar panašiai ” , žinote, reikia būti labai liberaliu patryjotu . Klaiku skaityti …Aš vietoje ponų , taip kirpčiau šmeižikams per kišenę ..mažai nepasirodytų visokiems kulikauskams ir panašiai …

  3. Avatar3 ekspertizė (IP: 217.138.194.98)

   Visi reiškia susirūpinimą dėl parko medžių. O kodėl Kuzminciūte bijo parodyti ir paviešinti paskutinę parko želdinių nepriklausomą ekspertizę, kuriai atlikti pati išleido bemaž 1000 eurų iš Klaipėdos žaliųjų asociacijos kišenes? Matyt bijo tiesos? O juk šioje, prieš mėnesį atliktoje ekspertizėje, ekspertas nesuabėjojo nei projekto sprendiniais, nei dr. Nekrošienės ekspertize. Atvirkščiai, gyrė projekto sprendinius kaip būtinus parko gaivinimui ir pateikė rekomendacijas dėl tolimesnės parko priežiūros. Juk tiesa aukščiau už viską?

   • AvatarLiudvika Kuzminčiūtė (IP: 78.61.175.206)

    Liudvika Kuzminčiūtė visai nebijo paviešinti ekspertizės rezultatų, kurie ir taip yra vieši. Ta pati L.Kuzminčiūtė ją užsakė gyventojams prašant, nors jie ir buvo perspėti, kad ekspertizės rezultatai gali ir nesiskirti nuo savivaldybės samdomo specialisto atliktos ekspertizės. 3 ekspertizė komentatoriui siūlyčiau prieš komentuojant gerai perskaityti viešai demonstruojamą ekspertizę, kurią sutikau daryti dėl vienos priežasties – numatomų atlikti darbų kokybės ir tolimesnės darbų priežiūros. Rekomendacijų pateikta labai daug kaip ir Danės skvero atveju (beje Liudvika Danės skvero atveju taip pat pasirūpino, kad specialistai parašytų rekomendacijas, bet jų nepaisė nei Plungės Lagūna, nei projektą kuruojantis savivaldybės atstovas). Beje super žinovams, kurie jau ir kainą susižinojo (nežinau kas ją nutekino, bet tokių manau yra). Ten kur darbuojasi pigūs rangovai, pažeidžiamos želdynių šaknys, griūna sveiki medžiai. Ar reikia pvz.? Kaip susižinojote ekspertizės kainą, taip ir savivaldybės ar AAD užklauskite sužalotų medžių skaičių po tokių rangovų atliktų darbų. Aš asmeniškai gavau rezultatą tokį, kokio ir tikėjausi. Manęs neikasite, nesistenkite. Žinau ką darau, kodėl ir kaip.

   • Avatar3 ekpertizei iš savivaldybės rašytojai (IP: 90.131.47.33)

    Ta papildoma ekspertizė yra paviešinta. Ten rašo apie tai kad po savivaldybės projektu yra žalojamos šaknys likusių medžių. Taip žiūrėkite Rumpiškės kvartalas pi savivaldybės projekto išversti pusė paliktu medžių. Tai L.Kuzmičiūtė bandidama išsaugoti likusius medžius užsakė tą matomai ekspertize. Kurioje skaičiau kad savivaldybė vykdydama projekta sužalojo Danės skvero medžių šaknys. Ekspertas apie tai kalba ir siulo savivaldybei rekomendacijas. Kad savivaldybė nesunaikintu šaknyna likusiu medžių.

  4. AvatarNezabitauskas II (IP: 78.61.173.9)

   Nors kilusi diskusija dėl krepšinio aikštelės nėra nereikalinga, bet gaila, kad ji nukreipia mūsų dėmesį nuo esminio dalyko – nuo skulptūrų parko “sutvarkymo” projekto, kurio visapusį žalingumą jau suvokiame ne vien iš popieriaus, bet ir natūroje. Tiesiamų takų tinklą matėte? Dirbtinių dangų plotas parke kiek padidėjo? Nematavau, bet lažinčiausi, kad dešimt kartų. Dėl to parko žalieji plotai jau žymiai sumažėjo, ir atitinkamai sumažės vėsinantis jų efektas. O kur dar medžiai, kurių net trečdalį užsimota sunaikinti? Vietoje žaliosios oazės, kuri buvo namai šimtams paukštelių ir maloni priebėga daugeliui žmonių, turėsime kažką panašaus į sudarkytą Dangės skverą. Kuriam galui parkui tvora? Gaila ir išleistų milijonų, ir parke triūsiančių žmonių darbo, kuris atneš daugiau žalos, negu naudos.

  5. AvatarNezabitauskas I (IP: 78.61.173.9)

   Stebiuosi, kad tokio paprasto klausimo sprendimas toks nevykęs! Pirmiausia, kam perkėlinėti aikšteles? Tam, kad būtų galima išpūsti sąmatą? Triukšmą, kuris parke (ar kapinėse) yra visiems nemalonus, galima buvo sumažinti specialia danga, o vakarais išprašyti krepšininkus, išjungiant aikštelės apšvietimą. Vaikų sektorių pakaktų išplėsti buvusios šunų aikštelės sąskaita, ir jokių medžių tam nereikėtų kirsti. Kaimynas Udovickis tam neprieštarautų, nes manau, kad žaidžiančių vaikų balsai jam ne tik netrukdo gyventi, bet yra malonūs. Tikiuosi, kad Udovickis greitai pats tai įrodys, paskelbdamas, kad jo pastatyta oranžerija atveriama visuomenei.

  6. AvatarRenaldas (IP: 78.60.134.112)

   Minima, kad Skulptūrų parko krepšinio aikštelė vardinė – gal žinote kieno vardas jai suteiktas?

  7. AvatarRenaldas (IP: 78.60.134.112)

   Jei teisingai supratau, šiame straipsnyje cituojamas 2020-12-18 Skulptūrų parko sutvarkymo sprendinių įgyvendinimo grupės susirinkimo protokolas yra paskutinis, kuriame minima krepšinio aikštelė. Jei vėliau vykusių 6 susirinkimų protokoluose nėra minima krepšinio aikštelė, kaip teigia Martynas Vainorius ir ko neneigia savivaldos administracija, tai reiškia, kad 2020-12-18 fiksuotas sprendimas “grįžti prie klausimo nagrinėjimo kitame posėdyje, M. Ramanauskienei atlikus galimybes aikštelių sukeitimui ar perstūmimui” (V.Juška), liko nerealizuotas ir KMSA vadovai, keisdami patvirtinto projekto sprendimus, pažeidė teisės aktus ne iš nežinojimo, o sąmoningai kenkdami viešam interesui.

   • AvatarRenaldui (IP: 213.197.154.2)

    Raminkis Renaldai , duok ramybė vaikams ligoniams , nustok proteguoti medžių kirtimus mieste, tikrai pilna mieste tu krepšinio aikštelių, nueik pabumsink į mokyklos stadionus, ir visur pilna jų, norėdamas naikinti politinius oponentus atrask kita teritorija, kur nekirs vos ne paskutinė miesto oazė. Vaikams lygoniukams reikia ramybės ir svaraus oro, o ne tavo bumsinimo su kamuoliais .
    Susidorok su aponentais kitoje vietoje gerai ? mes gyventojai neprieštarausime , PJAUKITES KITOJE VIETOJE. Mus reikalingas oras, ramybė ir medžiai.

   • AvatarSlapti protokolai (IP: 217.138.194.98)

    Kiek žinau, yra protokolas, kuriame pasisakoma dėl kiekvieno objekto parke ir balsuojama. Matomai, jis nepateiktas Atvirai Klaipėdai.

  8. Avatarjai savivaldybė masiškai nekirstu medžių dėl naujos aikštelės , o įrangtu toj pačioje vietoje - nebūtų problemu palikti (IP: 213.197.154.2)

   Bet savivaldybė masiškai iškerta medžius dėl naujų aikštelių ,didina aikštelė , prastai suprojektavo Tad prisijungiu:
   1Atsisakyti krepšinio aikštelės dėl masiškai kertamų medžių ir pritariu :
   „Mes, žemiau pasirašę, prieštaraujame masiniam brandžių medžių šalinimui įgyvendinant Skulptūrų parko rekonstrukcijos projektą ir pritariame Klaipėdos m. tarybos nario A. Vaitkaus ir Dangės bendruomenės pirmininkės L. Kuzminčiūtės 2022.05.06 rašte Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui išdėstytai nuomonei bei prašymui

   Neįrenginėti naujų takų, nekeisti esamų takų konfigūracijos (išskyrus kvartale Vynerio paminklo bei numatomo memorialo kvartale; Rusijos Šventųjų cerkvės numatyto tako nuo Trilapio g. iki pagrindinio tako Liepų g. pusės), didinančios kertamų medžių skaičių bei žalojančių išsaugomų šaknis.
   Nevykdyti automobilių aikštelės įrengimo ties K. Donelaičio gatve, nes tai naikina dalį parko želdinių.
   Panaikinti apleistą suformuotame sklype Savivaldybei priklausantį tualetą šalia numatomos automobilių stovėjimo aikštelės, sklypą prijungiant prie parko teritorijos.
   Renginių terasą rengti ties Tautinių kultūrų centru atsisakant statybos darbų naujai terasai gręžtiniais pamatais, pažeidžiančiais šimtamečių ąžuolų šaknis.
   Sutvarkyti gynybinio šanso pastatą, maksimaliai siekiant išsaugoti aplink jį esančius medžius ir ypač brandų klevą. Pastato naudojimą įteisinti šio pastato naudojimą Mažosios Lietuvos muziejui.

  9. AvatarAsta (IP: 88.119.43.207)

   Visi kažkodėl labai gerai žino Udovickį, bet kažkodėl nešauna mintis pagalvoti,kad šalia yra vaikučių ligoninė, o dar netoli ir slaugos ligoninė. Ir šis begalinis kamuolio mušinėjimas tikrai neprideda sveikatos ir nepadeda užmigti tiek sergantiems vaikams, tiek gulintiems ligoniams. O Udovickis, tikiu, yra įsistatęs tokius langus, kad negirdi jis ten nieko.

   • AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

    Begėdė “Asta”, trolini. Kokiems sergantiems vaikučiams ligoninėje bumpsi kamuoliai? Ar bent žinai kur yra vaikų palatų langai ir koks atstumas nuo ligoninės? Sergantys ligoniai Respublikinėje ligoninėje? Galbūt girdisi ir prie Meridiano?

   • AvatarTeisi Asta (IP: 213.197.154.2)

    nors vienoje vietoje norime ramybės. Prie kapu, prie ligoninės. Kad medžiai išliktu , čia ne sporto parkas. Į KAR KAR važiuok pasportuoti, į stadionus.

  10. AvatarVilė (IP: 90.131.42.126)

   Pirmiau atsirado aikštelė. Tik gerokai vėliau – individualūs namai -,,išskirtiniams”. Ir medžius iškirsti pasirodo galima- dėl patogios vietos ir vaikai pasirodo trukdo. Prie Jono kalnelio -krepšinio aikštelė po langais Ravelino gyventojams. Danės skvero parke vaikai riedlentėmis ir paspurtukais per kalnelius darda.. ir tai nėra problema… O čia išskirtiniai. Mieste nori miško ramybės

  11. AvatarIš straipsnio supratau su Martino pagalba (IP: 213.197.154.2)

   Ar ne Kulikauskas gavo užsakymą sunaikinti politinius varžovus? Negalvojama apie švaria aplinka, apie tai kad misas miestas iškirstas ir planuoja paskutinė oazė iškirsti (apie 500 medžių) .
   apie parkO PROJEKTĄ savivaldybė mažai diskutavo su visuomenė. Dėl to REKONSTRUKCIJA PRIVALO SUSTABDYTI. PRIVALO SUSTABDYTI 500 MEDŽIŲ KIRTIMĄ.
   TOKS PROJEKTAS YRA NETINKAMAS GYVENTOJAMS.
   STBDYTĮ KAPINIŲ NIEKINIMĄ SU LABIRINTAIS TAKŲ.

  12. AvatarKas atstpvauja (IP: 84.15.182.21)

   Kas atstovauja Udovickio interesams? Jo dvaras už kelių metrų. Udovickij Lietuvoje daro tvarką visur. Galimai, pinigai viską gali….

  13. Avatarmanau (IP: 78.57.207.95)

   įtariu, kad Dobranskiui buvo liepta, o šiaip jis uolus vykdytojas.O liepè tur būt iš merijos… o remèjams būtinai reikia atidirbti. Tiek Vaitkus, tiek Girskiene tai vykdo ciniškai ir drąsiai , nes jie turi tik savo interesus, o miesto gyventojų poreikiai jiems nerūpi.O savivaldybės darbuotojai bestuburiai, prisibijo

   • AvatarTam manau , (IP: 90.131.33.202)

    neturi kuo manyti 🙂 Eik švieskis , patryjote . Dobranskis konservatorius DIRBA merijoje !!!! Kitus kliedesius net komentuoti neverta 🙂 Esate apgailėtini patryjotai bemoksliai , kurie nežino net elementarių dalykų . Jūs – pletkininkai , konservyno rinkėjai . Vargas miestui …

   • AvatarTam manytojui (IP: 95.215.143.16)

    Kodėl “žalieji” prastokai moka lietuvių kalbą: “Eik švieskis , patryjote”, “konservyno rinkėjai”, “Esate apgailėtini patryjotai bemoksliai”

  14. AvatarValdas (IP: 84.15.182.143)

   Jei neklystu – uostininko BKT vadeivos Igorio Udovickio namas už 40 metrų nuo krepšinio aikštelės. Aktyvus Vaitkaus dalyvavimas draugo ir rėmėjo naudai ir visuomenės nenaudai kelia rimtus interesų konflikto ir korupcijos klausimus. Dėmesio vertas precedentas, kuomet potencialiai korumpuoti politikai posėdžio metu perprojektuoja visas procedūras perėjusį, suderintą ir patvirtintą architektūrinį dokumentą (kažką atmesdami, kažką pridėdami). Verta pastebėti ir šios tragikomiškos situacijos ironiją – VSC šimtais registruoja miesto gyventojų skundus dėl fūrų, uosto triukšmo ir smarvės, tačiau niekas nereaguoja, o čia vienas trąšų magnatas pasistatęs namelį viešame skulptūrų parke panaikina jau suprojektuotą krepšinio aikštelę, nes jam trukdo sportuojančių vaikų keliamas triukšmas. P. S. Parkas nėra tik pasyvaus poilsio vieta – parko projektavimas turi demokratiškai atspindėti skirtingus įvairios visuomenės interesus įrengiant skirtingo tipo ir aktyvumo zonas.

   • AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

    Šalia yra ir Šakalienės sklypas su statiniais.

   • AvatarAnonimas (IP: 95.215.143.16)

    Ir ką kad Šakalienės, ar Šakalienė protestavo dėl krepšinio aikštelės?

  15. AvatarSUDERINTO PARKO PROJEKTO SPRENDINYS - KREPŠINIO AIKŠTELĖ TURI BŪTI IR BUS PASTATYTA. (IP: 78.56.163.166)

   Kad kuzmičiūtės ir visokie vaitkai nežino Lietuvoje galiojančių įstatymų ir jais nustatytos statinių projektų rengimo, derinimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos – nestebina. Nestebina ir tai, kad to nežino ir miesto savivaldybės politikai. Bet stulbima Klaipėdos m. savivaldybės administracijos atstovų “grybo pjovimas” dėl krepšinio aikštelės sprendinių nerealizavimo. Jei pirmieji (kuzmičiūtės, vaitkai ir įvairios “rekomendacinės” komisijos) – buvo ir yra patys tikriausi mėgėjai, tai dėl savivaldybės administracijoje dirbančių “profesionalų” žodžių ir veiksmų – gėda.

  16. AvatarMartinai ai tekste prieštaravimai..... (IP: 90.131.42.244)

   1.rašai:.,,šių dalių (aikštelių) pertvarkymo procese būtų sunaikinta daug vertingų medžių ir žalieji plotai.
   2 rašau tik 5 medžiai.
   O gal geriau nueti ir padlaičiuoti kiek ąžuolų iškies ir kiek tą eilė medžių. O kiek prie šanso pažymėta kirsti. Tai nedarant krepšinio suskaičuosi…..apie 100 medžių ir 2 ąžuolai…..

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 88.216.78.27)

    Aktyvus anonime, aš suprantu iš rašymo stiliaus, kad tamstai gali būti ir lietuviško teksto suvokimo problemų, tad pabandau paaiškinti.

    “Daug vertingų medžių” – Arvydo Vaitkaus teiginys.

    “Šeši kertami medžiai”, – teiginys iš dokumento.

    Kiekvienas pasirenka kuo nori tikėti.

   • AvatarAr ne geriau nueti ir suskaičiuoti (IP: 90.131.42.244)

    Kie ten pažymėta raudanai?Gal sunku nueiti ar suskaičiuoti? Ar gerai su matematika?tai bus ne penki o apie šimta. Tiesiog kiekvienas nueikite ir suskaičuokite.

   • AvatarVaitkaus troliui (IP: 213.197.190.179)

    90.131.42.244 sedi Alytu ir komentuoja apie Klaipėdos parkus, idomu

  17. AvatarNeringa (IP: 88.135.28.239)

   Kaip primityviai atidirbinėjami rinkiminiai rėmėjų pinigai.
   Vitalijau, pagarba Tau 🙂

  18. AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

   Prisiminkime per rinkimus šio juodo darbelio herojus ir jų partijas: DOBRANSKIS (konservatorius), VAITKUS (karbauskininkas), KAVECKAS (konservatorius). Jei kas žinote kitų dalyvių partinę priklausomybę, parašykite. Turime žinoti už ką balsuojama.

   • AvatarJūsų žinios pradvisusios (IP: 90.131.33.202)

    Vaitkus ne karbauskininkas 🙂

   • AvatarRinkėjas (IP: 86.100.10.45)

    Dar Neniškis, pridurkas .

   • AvatarAnonimas (IP: 95.215.143.16)

    Vaitkus gal ir ne karbauskininkas, bet Karbauskio šešėlinės vyriausybės ministras.

  19. Avatarxy (IP: 195.182.76.3)

   Geriausia būtų ten vėl pradėti laidoti. Kaimynams būtų ramu.

   • AvatarAnonimas (IP: 95.215.143.16)

    Laidoja su muzika, todėl vėl trukdys ramybę.

  20. Avatarlūdesys (IP: 83.171.17.102)

   tiek dlė Vaitkaus dėl dėl konservatorių daugumos Klaipėdos mieste.

  21. AvatarDėl medžių autorius neteisus (IP: 90.131.42.244)

   Sėl vaiku žaidimo aikštelės ur krepšinio aikštelės kertami du brandus ąžuolai ir apure 100 medžių. (Saugotinių ir nesaugotinių)apie nesaugotinius autorius nerašo apskritai. Visa eilė liepu , …tik rašo .tai autorisu nueik į parka ir paskaičiok galu gale, kiek IŠKIRS DĖL TU AIKŠTELIŲ. AR SUNKU NUEITI ?PASKAIČIOTI….????TAI IR YRA APUE ŠIMTA MEDŽIŲ. …..IŠKIRS….

  22. AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

   Iš protokolo turinio matyti, kad šiame juodame reikaliuke Vaitkus buvo aktyvus, lyg spermatozoidas. Prisiminkime per rinkimus .

   • AvatarSpertatezoidui anonimui (IP: 90.131.42.244)

    Jo balsuosim tik už Vaitku. Tik už mefžių issaugojima. Lauk parko medžių vagys -kertejus. Eikite į stadionus bumsinti kamuolius.

   • AvatarTo Vaitkaus troliui (IP: 78.63.37.48)

    berašti, marš į mokyklą mokytis rašybos.

   • AvatarLauk medžių kertėjas-mūsų medžių vagys (IP: 90.131.42.244)

    medžių kertėjams -vagyms nepagarba -jog mokat tik medžius kirsti .tai ištaisyk klaidas. Nors viena gyvenime naudinga darba padarysi , nes mokat tik kirsti ir vogti medžius., naikinti , niekinti kapinės. Lauk mickeviciai, kulikauskai ir visi jo troliai ir ju palaikantis…Miesto kenkėjai lauk. Gamtos naikintojai lauk. O savo politika sukiškit į subi…..ės ir ten gerai pasukit….man politika neįdomi apskritai…….Man svarbu išsaugoti žmonių gera sveikata, mūsų gamta, mūsų istorinės kapinės, o
    Kamuoliniai bumsiti lauk į stadionus

   • AvatarRenaldas (IP: 78.60.134.112)

    Na, turbūt atkreipėte dėmesį, kad Arvydui Vaitkui, advokataujančiam jo rinkimų kampanijos rėmėjui Igoriui Udovickiui, kurio vienintelio namas-rūmai stovi šalia projektuojamos vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės, nerūpi jokie medžiai – protokole užfiksuota, kad nors projekto autorė sako, kad aikštelės pastūmimas lemtų dar daugiau medžių kirtimą, A.Vaitkus vis tiek siūlo stumti:)

  23. AvatarRuta (IP: 88.119.137.84)

   Kaip suprantu, įsigijus namus visai šalia parko, norisi tylos ir tik paukščiukų čiulbėjimo. Gal nereikia tų sklypų taip išparceliuot, kad jau žmonėms parke bus viskas uždrausta. gėda prieš kitus miestus, ten pilna poilsio parkų ir žaliųjų zonų žmonėms.

   • AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

    Ten krepšinio aikštelė ir sūpynės (dabar vaikų žaidimų aikštelė) jau buvo prieš 50 metų.

   • AvatarO tas anonimai gal Mickevičius ar Kulikauskas (IP: 90.131.42.244)

    Mickevičius klikė parke kad reikia iškirsti visus medžius, kad sunaikinti kapinės, dėl to padarė labirinta krūva nereikalingu takų. Klikė naikinti kapinės, naikinti Kaliningradija…. kas tą Kaliningradija , gal jo meilužė palaidota?….tai neapkentėjo tuos moters kad suplanavo ant kaulu ir karstu ir ankapiu takus. Einu per takus kaulai matosi…sntkapiau subjauroti su technika…….TRAGĖDIJA. IR TAI DARĖ mickevičiai…..

   • AvatarVaitkaus troli, 90.131.42.244 (IP: 78.63.37.48)

    Sakau, marš į mokyklą mokytis rašyti ir skaityti knygų. Niekada nevėlu.

   • AvatarO atsiliepė mickevičiai ... (IP: 90.131.42.244)

    Ur kulikausksi ir supiko. O….tiesa akys bado.

   • AvatarTenka buti aktivam kai meluojama (IP: 90.131.42.244)

    Yra meluojama kad dėl sikštelių iškertami 5 medžiai. O dabar visu nueikite į parka ir suskaičiuokite kik tą eilė medžių ……..kur aikštelės.
    Visi einam ir skaičiuojam ir suprasi.e kas ir kodėl mums meluoja. Medžiai jau pažymėti kirsti. Tai tikrai ne 5 rasime.

   • AvatarAnonimas (IP: 95.215.143.16)

    Pasakyta, kad šalia aikštelės kertami tik šeši medžiai, parke suplanuota tik viena krepšinio aikštelė, nors tokiam miestui, kaip Klaipėda vienos mažokai, o žaliesiems ir vienos perdaug.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt