„Neringos vandens” istorija be cenzūros (13)

Nuomonės, Svarbu
Dangeras Aleksandrovas
2023-01-30

Prasidėjus rinkiminei kovai, netikėtai didžiulę audrą sukėlė atviraklaipeda.lt paskelbta informacija apie UAB „Neringos vanduo“ atliktą vidaus auditą ir jo išvadas. Man buvo mesti kaltinimai apie blogybes, kurias padariau dirbdamas UAB „Neringos vanduo“. Iki sausio 27 d. buvau prašęs Neringos miesto savivaldybės administracijos, Neringos miesto mero pateikti audito išvadą, kad galėčiau atsakyti į keliamus klausimus ir paaiškinti mano atžvilgiu metamus kaltinimus. Nesulaukęs jokio atsakymo, teikiu atsakymą į klausimus ir pakomentuosiu situaciją iš žiniasklaidoje pateiktos medžiagos.

Martyno Vainoriaus nuotr.

2021 m. liepą pradėjau darbuotis UAB „Neringos vanduo“ direktoriumi. Nuo pirmos dienos buvo jaučiamas mano atžvilgiu ilgamečių darbuotojų nenoras bendradarbiauti su nauju vadovu ir siekti įmonės tikslų. Man pradėjus dirbti įmonėje paveldėjau du teisminius ginčus – dėl spaudoje aprašytojo garsiojo aukciono, kuris ir šiuo metu tebevyksta, ir įmonei skirtos baudos už neteisėtai išvežtą dumblą.

Didžiausia nuostaba man sukėlė faktas, kad įmonėje beveik visi dokumentai ir žurnalai buvo pildomi ranka. Didelė dalis dokumentų, ypač susijusių su vandens gamybos technologiniu procesu, nebuvo išlikę. Dažnas įrangos gedimas neleido ramiai praleisti nė vieno savaitgalio. Todėl skubiai reikėjo šiuos procesus automatizuoti ir atnaujinti įmonės įrangą. Taip pat skubiai reikėjo spręsti geriamojo vandens kokybės klausimus Nidos ir Preilos vandenvietėse. Atlikus pagaminamo vandens analizę, paaiškėjo, kad tiekiamas geriamas vanduo yra agresyvus ir tam tikromis sąlygomis į vandens tinklus gali patekti nitritų turintis vanduo. Ta problema, kaip vėliau paaiškėjo, jau daug metų buvo žinoma ir niekas jos nespręsdavo.

Tikriausiai didžiausio nepasitenkinimo iš kai kurių darbuotojų sulaukiau tada, kai man buvo bandomas „pakišti“ pasirašyti vyr. finansininkės suformuotas banko pavedimas naujo automobilio įsigijimui už 30 tūkst. eurų. Pradėjus man aiškintis šio įvykio aplinkybes, kodėl man nukreipiamas tvirtinti mokėjimas be jokių dokumentų ir paaiškinimo, buvo paaiškinta, kad tokį sprendimą priėmusi buvusi įmonės valdžia ir lieka tik pervesti pinigus. Taip pat daug minčių sukėlė ir faktas, kam įmonei naujas brangus lengvasis automobilis, kai įmonė yra ant „skurdo“ ribos? Kodėl manęs apie šią situaciją neinformavo vyr. finansininkė? Abejonių sukėlė ir ant automobilio pirkimo dokumentų figūruojančios pavardės. Tą pirkimą nutraukiau ir automobilio pardavėjai nedelsiant grąžino įmonei pradinius įnašus bei nekėlė jokių klausimų.

Neringos mieste yra didelis atskirų sričių specialistų trūkumas ir dažniausia šias pareigas užima žmonės, neturintys atitinkamos kompetencijos. Kadangi trūksta kompetentingų darbuotojų, ilgainiui Neringoje nusistovėjo tvarka, kad šias vietas užima valdžiai pritariantys žmonės ir dirba jie iš esmės dėl socialinių garantijų, o pagrindines pajamas gauna iš butų nuomos poilsiautojams. Todėl „nesusiprantančio“ vadovo reikalavimas, kad pirmiausia reikia dirbti pagrindinį darbą, o poilsiautojais rūpintis vėliau, iššaukė kai kurių darbuotojų pasipriešinimą, skundus ir apkalbas.

Beje, kiekvienas toks darbuotojas turėjo jį ginantį valdžios atstovą. Todėl vykdyti įmonės atstatymo darbą buvo ypatingai sunku. Niekada negalėjau žinoti, kad vienu ar kitu sprendimu kam perbėgsiu kelią.

Tęsdamas poilsiautojų temą turiu paminėti, kad „paveldėjau“ keturis įmonės tarnybinius butus. Dviejuose gyveno įmonės darbuotojai, o kiti buvo išnuomoti su įmone nesusijusiais asmenims.

Keisčiausia, kad pradėjus dirbti liepos mėnesį susipažinau su prieš pusmetį vykusio nepriklausomo audito išvadomis, kurios teigė, kad tarnybiniai butai negali būti nuomojami tretiesiems asmenims už mažesnę nei rinkos kainą. Pradėjus domėtis tuo klausimu, taip ir negavau jokių atsakymų, bet gavau užuominų, kad nesigilinčiau į tuos klausimus.

Daugiausia klausimų sukėlė vienas butas, kuriame nuolat gyveno poilsiautojai ir kuris buvo išnuomotas vieno politiko sutuoktiniui. Butas buvo nuomojamas jau daug metų, nors turėjau visą bylą esančių darbuotojų su ilgamečiais prašymais suteikti tarnybinį būstą, nes jie neturi kur gyventi. Niekaip negalėjau jiems paaiškinti, kodėl jiems nesuteikiu tarnybinio būsto, kai įmonės butuose gyvena ir nuomoja poilsiautojams įmonėje nedirbantys asmenys.

Ėmus spręsti šią problemą teko aiškintis ir su aukščiausiais valdžios atstovais.

Didelį administracijos nepasitenkinimą keldavo ir mano klausimai, kodėl UAB „Neringos vanduo“ būdama sunkioje finansinėje situacijoje, privalo savo sąskaitą tvarkyti savivaldybės rangovų broką, kuriems būdavo apmokama už atliktus darbus.

Siekiant išspręsti specialistų trūkumą, teko juos „importuoti“ iš Klaipėdos. Jų pagalbą ir stabilizavome įmonės veiklą. Prasidėjus pokyčiams, „senieji“ bendrovės darbuotojai pradėjo kalbėti ir spręsti problemas, neslėpdami jų, kaip buvo įprasta ankščiau.

Su Neringos miesto savivaldybe buvo svarstoma galimybė sujungti dvi Neringos įmones: UAB „Neringos vanduo“ ir UAB „Neringos energija“, buvo paruošta ir šių įmonių sujungimo studija. Politikai karštai pritarė tam projektui, tačiau 2022 m. liepą Neringos miesto savivaldybė šį sujungimą pradėjo stabdyti ir galutinai jo atsisakė.

Tuo metu žiniasklaidos priemonėse pradėta svarstyti apie UAB „Neringos vanduo“ prijungimą prie AB „Klaipėdos vanduo“. Visas šis faktas nuo manęs buvo kruopščiai slepiamas ir apie  šį projektą sužinau tik iš žiniasklaidos.

Įdomiausia tai, kad žinodami faktą, kad tikrai nebūsiu Nidoje 2022-08-19 – „garsiųjų vestuvių dieną“ – Neringos savivaldybės atstovai atsivežė „delegaciją“ iš AB „Klaipėdos vanduo“, kuriems buvo aprodomas įmonėje esantis turtas. Kodėl ši informacija nepasiekė žiniasklaidos? Matyt todėl ir reikėjo sukelti skandalą apie mano vestuves, nukreipiant dėmesį nuo to, kas vyko.

Galiu pasakyti ir tai, kad apie savo vestuvių tyrimą iš savivaldybės eilinį kartą negavau jokios informacijos. Į mano užklausas net nebuvo atsakyta.

Turbūt tada ir pasidarau nepatogus darbuotojas, kurio reikia atsikratyti. Pradėti netenkinti mano prašymai dėl atostogų, nenurodant jokios priežasties ir netgi visiškai į juos nereaguojant. Taip pat atsirado priekaištai, kad neteikiu kažkokių ataskaitų, bet kokių – netgi neįvardijama. Jau tada man pasidarė aišku, kad reikia žvalgytis naujo darbo.

Didžiausią sumaištį tiek man, tiek įmonės darbuotojams sukėlė 2022-09-06 savivaldybės administracijos raštas, kuriuo reikalauta pateikti beveik visą įmonėje esančią informaciją (taip pat ir konfidencialią) pagal pateiktą sąrašą, kurį sudarė asmuo, neturintis jokio ryšio nei su savivaldybe, nei su „Neringos vandeniu”. Informaciją reikalauta pateikti per penkias darbo dienas, nors tam reikėjo nuskenuoti beveik visą įmonės archyvą. Sąrašą su reikalavimu užpildyti įvairias lenteles sudarė per 80 klausimų. Pažymėtina, kad reikalauta pateikti konfidencialią informaciją apie strateginį objektą be jokio konfidencialumo pasižadėjimo.

Rašto fragmentas

Jei būčiau sutikęs tokiomis sąlygomis pateikti informaciją su įmone nesusijusiems asmenims, mane jau būtų galima iš karto atleisti iš darbo už konfidencialios informacijos atskleidimą. Manau, kad to ir buvo siekiama.

Nuo 2022 m. spalio 10 dienos buvau tėvystės atostogose, kurių administracija jau nebedrįso nesuteikti. Tačiau administracijos direktorius neparuošė įsakymo mano pavadavimui ir nepaskyrė atsakingo asmens, nors apie tai jam pranešiau net kelis kartus.

Per tą laikotarpį iki mano atleidimo dienos – t. y. lapkričio 10 d. – buvau priverstas vykdyti direktoriaus pareigas, vykti į savivaldybę, kur buvau spaudžiamas pasitraukti iš užimamų pareigų, neįvardijant jokių priežasčių.

Nenorėdamas toliau jausti spaudimo ir grasinimų „išeiti geruoju, nes kitaip gali būti bloguoju“, 2022 -11- 07 pasirašau susitarimą dėl mano pasitraukimo. Tiesa, derybų dieną administracijos direktoriui netyčia išsprūsta, kad neturiu politinio pasitikėjimo. Tuo metu net nustebau, nes nežinojau, kad UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus postas yra politinio pasitikėjimo.

Tiesa ta, kad beveik visos Neringos savivaldybės ir savivaldybės įmonių darbo vietos yra „politinio pasitikėjimo“. Todėl jose ir nesudaromos nepriklausomos valdybos.

Dar prieš tai – spalio mėnesio viduryje – informavau merą, kad planuoju dalyvauti savivaldos rinkimuose. Manau, tą dieną per savo liežuvį galutinai praradau „politinį pasitikėjimą“.

2022 -11- 10 buvo paskutinė mano darbo diena. Tądien savivaldybės administracijos direktorius įmonėje surengė šou atsiveždamas visą komisiją ir k4lė sumaištį tarp darbuotojų, nors tuo metu vyko darbų ir turto perdavimas. Tada ir buvo duodamos instrukcijos vyr. finansininkei neruošti jokių vertybių perdavimo aktų.

Lapkričio pabaigoje UAB „Neringos vanduo“ po atliktos inventorizacijos atsiuntė raštą dėl neva iššvaistyto turto. Šios inventorizacijos pagrindu buvo atliekamas auditas ir metami kaltinimai mano atžvilgiu.

Inventorizacijos aprašus sukūrė vyr. finansininkė, kuri pati pasirašė įsakymą, pati save paskyrė inventorizacijos komisijos pirmininke ir pati susitikrino duomenis su buhalterine programa, o tai giežtai draudžia Vyriausybės patvirtintos inventorizavimo taisyklės. Vadinamoji „inventorizacija“ buvo vykdoma neatsižvelgiant į reikalavimus, kad vyr. finansininkas neturi teisės būti komisijos pirmininku, o atsakingas asmuo nebuvo kviečiamas į inventorizaciją.

Inventorizacijos aprašai skiriasi vienas nuo kito, suteiktos naujos buhalterinės sąskaitos, kurios anksčiau nebuvo naudojamos, nepateikti visi inventorizacijos lapai, sumos skiriasi ir neaiškūs įtraukti dokumentai. Todėl paprašiau šiuos neatitikimus paaiškinti, bet, deja, jokio atsako
tradiciškai nesulaukiau. O sulaukiau garsiai iš spaudos perskaitytos audito išvados. „Vyšniuke ant torto“ tampo faktas, kad inventorizacija atlikta tik po mano atleidimo.

Audito išvados

Audito išvadose kaltinama, kad aš nebuvau paruošęs bendrovės strateginių veiklos planų. Tokia išvada mane suglumino, nes Neringos savivaldybės taryba 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ 2019–2022 m. veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ patvirtino bendrovės 2019–2022 m. veiklos ir plėtros planą. Auditorė tikrai turėjo šią informaciją žinoti.

Iki man išeinant iš darbo buvo ruošiamas naujas 2023-2025 m. veiklos planas. Kiek žinau, veiklos planą turėjo tik vienintelė Neringos savivaldybės įmonė – UAB „Neringos vanduo“.

Auditas nustatė, kad neva nebuvo peržiūrėtas pareigybių sąrašas. Nors 2022-04-27 nauja valdymo struktūra buvo patvirtinta kartu su pareigybių sąrašu. Taip pat buvo paruoštos naujos pareiginės instrukcijos ir jos aptartos ir pasirašytos su darbuotojais. Išvadose minima sena personalo inspektorės pareiginė instrukcija yra negaliojanti. Nors toje pačioje ataskaitoje yra minimos ir naujos pareiginės instrukcijos. Kyla logiškas klausimas – tai ar rado auditas naujas instrukcijas ar ne? Panašu, kad rado tik tas, kurių reikėjo.

Pareigybių sąrašas

Kaltinimai, kad buvo ištrinti ar sunaikinti kažkokie duomenys, yra absoliutus melas. Aš asmeniškai paskutinę darbo dieną patikrinau, kad būtų vietoje visi įmonės dokumentai ir duomenys, nes man rūpėjo įmonės veiklos tęstinumas.

Auditas mane kaltina, kad nebuvo peržiūrėta darbo apmokėjimo sistema. Tačiau darbo apmokėjimo sistema buvo paruošta ir patvirtinta 2022-10-06 įsakymu Nr. 2022/V-38. Su šia tvarka buvo supažindinti visi įmonės darbuotojai. Tačiau ji šiuo metu nenaudojama ir darbininkams galimai neteisėtai mokami mažesni atlyginimai.

Išvadose pateikiami apskaičiuoti finansiniai rodikliai, kurie neva liudija prastą įmonės finansinę būklę. Pirmiausia finansiniai rodikliai apskaičiuoti nekorektiškai. Rodikliai yra skaičiuojami už metus, nes nepasibaigus įmonės finansiniams metams skaičiuojami rodikliai yra nepatikimi. Be to, skaičiuojant rodiklį už periodą nuo 2022-01-01 iki 2022-10-31 tyčia neįvertinta, kad dar neapmokėtas darbo užmokestis, generatoriaus įrengimas, sąskaita už elektrą ir komunalines sąnaudas ir pan., kurios buvo apmokėtos 2022 m. lapkričio pradžioje.

Taip pat nutylimas faktas dėl rašto, kur akcininko prašiau leidimo aukciono būdu parduoti įmonėje nenaudojamą objektą už 860 tūkst. eurų. Šie pinigai ne tik būtų padengę apyvartinių lėšų dėl elektros kainos trūkumą, bet ir būtų leidę atnaujinti griūvančią įmonę.

Audito išvadose metami kaltinimai, kad kažkaip ne taip buvo apskaitomas ilgalaikis įmonės turtas. Atėjęs į įmonę radau, kad tos pačios rūšies ilgalaikio turto nusidėvėjimas buvo apskaitomas skirtingai. Nusidėvėjimo periodai nesutapo su Valstybinės energijos reguliavimo tarnybos nustatytais nusidėvėjimo periodais. Todėl buvo peržiūrėta apskaitos politika ir suvienodinti ilgalaikio turto apskaitos duomenys. Vėlgi eilinė melagiena.

Kaltinimai, kad neva įmonei neperdaviau kažkokių darbų ar daiktų irgi yra netiesa, nors buvo daromos didelės pastangos, kad taip atsitiktų.

Man išeinant į vaiko priežiūros atostogas akcininkas neskyrė manęs pavaduojančio asmens, nors tai buvo jo pareiga ir apie tai aš jį asmeniškai netgi kelis kartus informavau. Esant tokiai situacijai, kad įmonė iš viso nebūtų be vadovo, man pačiam per atostogas teko koordinuoti įmonės darbus.

Akcininkui neskyrus vadovo pavaduojančio asmens aš turėjau atlikti einamuosius bendrovės veiklos darbus (tai liudija elektroniniai laiškai ir telefonų skambučių išklotinės), tvirtinti vyr. finansininkės teikiamus banko pavedimus, koordinuoti einamų projektų vykdymą, vykti atstovauti įmonei asociacijos posėdžiuose, vykti atstovauti bendrovei derybose su įmonės tiekėjais ir pan.

Turtiniai reikalavimai

Man išėjus iš darbo prasidėjo turto iššvaistymo scenarijaus įgyvendinimas. Turtiniai reikalavimai keliami, kai aš nuo 2022-10-11 iki 2022-11-09 buvau vaiko priežiūros atostogose, o paskutinė darbo diena buvo 2022-11-10. Lapkričio 10 d. aš neturėjau galimybės perduoti darbų ir materialinių vertybių pavaduojančiam asmeniui, nes šis nebuvo paskirtas. Dėl šių priežasčių perdaviau materialines vertybes ir nurodžiau jų vietą vyr. finansininkei.

Turto perdavimas turėjo būti įformintas turto perdavimo aktu, tačiau vyr. finansininkė vengė tokį aktą surašyti, nes jau turėjo kitokius nurodymus ir nuolat gaudavo instrukcijas kaip elgtis telefonu.

Būdamas vaiko priežiūros atostogose iš principo ir toliau vadovavau įmonei ir tokius veiksmus galima vertinti kaip mano pačio geranoriškumą ir profesionalumą, kuriuo ir pasinaudojo akcininkas. Jokio atlygio už šį darbą iš UAB „Neringos vanduo“ esant vaiko priežiūros atostogose aš negavau.

Mano paskutinė darbo diena buvo 2022-11-10, tačiau inventorizacija pradėta tik 2022-11-14 (vertinant pateiktus dokumentus), t.y. praėjus trims dienoms po darbo santykių pasibaigimo. Vertinant faktą, kad aš nuo 2022-10-11 iki 2022-11-09 buvo vaiko priežiūros atostogose, įmonė turėjo pakankamai laiko pasiruošti ir atlikti inventorizaciją mano paskutinę darbo dieną. Tokiu būdu organizuojami veiksmai rodo, kad inventorizacija turėjo būti vykdoma tada, kai aš jau nebedirbau.

Vadovaujantis Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis, subjekto finansinę apskaitą tvarkantis asmuo negali būti inventorizacijos komisijos pirmininkas. Tačiau situacija tokia, kad vyr. finansininkė, būdama subjekto finansinę apskaitą tvarkančiu asmeniu, pati paruošė inventorizacijos įsakymą, pati susitikrino buhalterinės apskaitos duomenis, pati vadovavo inventorizacijai. Vyr. finansininkė puikiai žinojo inventorizacijos taisyklių reikalavimus ir tyčia jų nesilaikė. Darau prielaidą, kad kiti darbuotojai atsisakė dalyvauti klastojant inventorizacijos dokumentus.

Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis, atsakingas asmuo inventorizacijos apraše turi savo parašu patvirtinti (arba atsisakyti pasirašyti) tokį teiginį: „Visą šiame inventorizacijos apraše išvardytą turtą inventorizacijos komisija man dalyvaujant patikrino ir įrašė į aprašą, todėl inventorizacijos komisijai pretenzijų neturiu“. Inventorizacijos taisyklės numato, kad jeigu atsakingas asmuo turi pretenzijų, inventorizacijos komisija turi perskaičiuoti (persverti, išmatuoti ir pan.) inventorizuojamą turtą. Jeigu ir po pakartotinio patikrinimo atsakingas asmuo atsisako patvirtinti inventorizacijos aprašą, tai nurodoma inventorizacijos apraše, o atsakingas asmuo turi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po inventorizacijos atlikimo pabaigos inventorizacijos komisijai pateikti rašytinį atsisakymo patvirtinti inventorizacijos aprašą paaiškinimą. Šis paaiškinimas pridedamas prie inventorizacijos aprašo.

Inventorizacijos taisyklių 17 punktas numato, kad darant inventorizaciją privalo dalyvauti atsakingas asmuo. Tačiau vyr. finansininkė organizuodama inventorizaciją nekvietė ir netgi neinformavo manęs apie vykstančią inventorizaciją. Beje, įdomus faktas, kad vyr. finansininkė laukė netgi tris dienas po mano darbo santykių pasibaigimo, kad pradėtų inventorizacijos procesą. Kyla natūralūs įtarimai, kam reikia tiek laiko pradėti inventorizaciją? Kokie paruošiamieji veiksmai buvo vykdomi per šias tris dienas?

Inventorizacijos taisyklės numato, kad vykdant inventorizaciją, materialinės vertybės inventorizuojamos visuose objektuose. Aš žinau, kad inventorizacija nebuvo vykdoma visuose objektuose, galimai išvis nebuvo vykdoma, o buvo tik formaliai pasirašyti inventorizacijos aprašai. Visi įvykiai liudija, kad materialinės vertybės tyčia nebuvo ieškomos arba jau iš anksto buvo žinoma, kad jos nebus rastos (per mano nebuvimo įmonėje laikotarpį išgabentos iš įmonės).

Audito ataskaitoje nurodoma, kad aš pirkdamas prekes įmonei nurodau savo namų adresą prekių pristatymui, o ne įmonės buveinę. Įmonėje buvo tokia praktika, kad ne tik aš prekių pristatymo adresą nurodydavau savo namų adresą, bet taip darydavo ir kiti darbuotojai. Taip įmonės darbuotojai elgdavosi, siekdami įmonei sutaupyti prekių pristatymo sąnaudas, nes prekių pristatymas į Neringą yra dešimt ir daugiau kartų didesnis nei į kitus Lietuvos miestus.

Nurodydavau prekių pristatymui savo namų adresą ir savo sąskaitą bei savo transportu atveždavau jas į įmonės buveinę. Pažymėtina, kad už prekių pristatymą man įmonė nemokėdavo.

Tokie kaltinimai, kad aš neva įmonės sąskaita užsisakinėjau prekes sau, yra ne tik neetiški, bet ir melagingi, ypač vertinant faktą, kad apie tokią praktiką visi žinojo.

Ataskaitoje minimos kopėčios už 78 eurus, kurios pristatytos adresu Palangos pl. 16 Sudmantų km. Čia yra prekybos centras „Ermitažas”. Tikrai šiame prekybos centre neturiu savo patalpų, kur galėčiau naudoti šias kopėčias.

Turtiniai reikalavimai reiškiami vadovaujantis 2022-11-16 Inventorizavimo aprašais Nr. 01, 02, 03, 04, kuriuos sudarė vyr. finansininkė. Visus inventorizavimo aprašus patvirtina asmuo juos pasirašydamas kaip įmonės direktorius, nors jo visai kitos pareigos.

Toliau detaliai pateikiu kelis dokumentų klastojimo faktus.

Inventorizacijos apraše Nr.01 turto pavadinimas yra „Mažavertis inventorius“, tačiau nei įmonės apskaitos politikoje, nei buhalterinėje tokios buhalterinės sąskaitos nėra. Mano atsargų nurašymo aktuose numeracija prasideda raidėmis „DA“, o inventorizacijos aprašuose nurodyta „RG“ ir „VB“. Vertinant nurašymo dokumento kodus, aišku, kad į inventorizacijos aprašą įtraukti kiti dokumentai, kurie neturi jokio ryšio su manimi.

Inventorizacijos apraše Nr.01 nurodyta, kad inventorizavimo aprašą sudaro penki lapai. Tačiau šiame apraše yra tik keturi lapai.

Inventorizacijos apraše Nr.01 antrame lape nenurodyta turto buvimo vieta. Trečiame lape paskutinio lape esančio įrašo eilės numeris yra 89, tačiau ketvirtame aprašo puslapyje nurodyta, kad paskutinio įrašo numeris yra 96. Ketvirtame lape nurodyta, kad faktiškai rasta turto ir įrašyta į inventorizavimo aprašo lapus 65,5, nors susumavus visus pažymėtus faktinius likučių kiekius suma gaunasi 59. Taip pat nurodyta, kad faktiškai rasta turto ir įrašyta į inventorizavimo aprašo lapus 13 314,82 Eur, nors susumavus eilutėse esančias vertes gaunasi 13 232,18 Eur.

Inventorizacijos apraše Nr.02 trečiame lape nurodyta visų lape įrašytų turto objektų kiekių suma 3, nors susumavus visus eilutėje esančius skaičius gaunasi 6. Nurodyta visų lape įrašytų turto suma 162,38 Eur, nors susumavus visas stulpelyje esančias sumas gaunasi 324,76 Eur. Ketvirtame lape atsiranda eilutė „Iš viso“, nors Inventorizacijos apraše Nr.01 tokios eilutės nėra. Analogiškai klaidingi skaičių duomenys surašyti ir į penktą lapą.

Inventorizacijos apraše Nr.02 64 ir 65 eilutėje nurodyta atsarga „Pristatymo paslauga“.

Inventorizacijos apraše Nr.02 nurodyta, kad inventorizavimas pradėtas 2022-11-14 ir baigtas 2022-11-15, tačiau sutikrinimo data nurodyta 2022-11-10, nors tuo laikotarpiu dar net nebuvo išleistas inventorizacijos įsakymas. T.y. inventorizacijos aktas buvo pildytas atbuline data.

Inventorizacijos apraše Nr.03 nėra nurodyta likutinė ilgalaikio turto vertė.

Inventorizacijos apraše Nr.04 nenurodyta inventorizuojamo turto rūšis, todėl neaišku koks turtas inventorizuojamas. 9 ir 10 eilutėje nurodytas turtas „permoka“. 18 ir 19 eilutėje neaišku kokios prekės buvo nerastos, nes inventorizuojamo turto rūšis PVM sąskaita faktūra. 20 eilutėje nurodytas projektorius, nors materialiai atsakingas asmuo yra kitas darbuotojas.

Iš inventorizacijos aprašo Nr.04 visiškai neaišku kaip buvo inventorizuojamas kuras, permokos ir pan.

Inventorizacijos taisyklių 49 punkte numatyta, kad atliekant inventorizaciją turtas suskaičiuojamas, pasveriamas, išmatuojamas arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo būdai. Kyla natūralus klausimas, kaip buvo pasvertos ar išmatuotos permokos ar pristatymo paslaugos, t.y. kaip jos buvo iš vis inventorizuotos?

Vertinant atliktos inventorizacijos medžiagą, teismų praktikoje pripažintina, kad pagal Inventorizacijos atlikimo taisykles, materialinės vertybės turi būti surašomos į vieną apyrašą, kai šiuo atveju pateikti atskiri Inventorizuojamo turto apyrašai. Pagal juos negalima spręsti, ar
inventorizacijos metu buvo inventorizuojamas turtas, esantis visose patalpose, nes įmonė turi daug patalpų, automobilių, kur gali būti inventorizuojamas turtas.

Ant visų inventorizacijos aprašų lapų yra buhalterinės programos „Edrana” žyma – neva šie aprašai atspausdinti iš buhalterinės programos. Tačiau spausdinant inventorizacijos aprašus iš buhalterinės programos „Edrana” gaunasi visai kitokie inventorizacijos aprašai.

Vertinant aukščiau išdėstytus inventorizacijos aprašus, akivaizdu, kad inventorizacijos aktai buvo modifikuojami pagalbinių programų pagalba, t.y. buvo sąmoningai klastojami. Reiškiamos turtines pretenzijos 28 584,85 eurų sumai, tačiau niekaip nepagrindžiamas šios sumos apskaičiavimas ir nenurodoma konkrečiai už ką reiškiama pretenzija.

Įmonės veiklos ataskaitose (siųstuose el.pašu), įmonės metinės finansinės ataskaitos 2021-12-31 bei įmonės 2022-06-30 tarpiniame balanse (siųstame el.paštu) VISOS įmonės atsargų likučių sumos yra ženkliai žemesnės, nei man inkriminuojamos sumos. Be to, visos inventorizacijos aprašuose surašytos vertybės yra sunaudotos įmonės veikloje ir seniai nurašytos. Tačiau po mano atleidimo stebuklingai „atgimė”.

Vertinant aukščiau išdėstytus faktus, aišku, kad reikalaujama suma ne tik nėra apskaičiuota, bet ir nėra pagrįsta buhalteriniais įrašais.

Tai tik keletas dokumentų klastojimo atvejų. Norint išvardinti čia visus dokumentų trūkumus, užimtų labai daug vietos.

Siekdamas nuodugniai išsiaiškinti šią situaciją, 2022-12-22 kreipiausi į UAB „Neringos vanduo“ prašydamas pateikti paaiškinimus, tačiau kaip ir įprasta, jokio atsakymo negavau.

Audito ataskaitoje taip pat pateikti kaltinimai, kad ir kiti darbuotojai neperdavė materialinių vertybių. Nors faktai liudija, kad visi atleidžiamų darbuotojų materialinės vertybės ir dokumentai buvo perduoti. Perdavimo dokumentų paruošimą buvau pavedęs vyr. finansininkei, tačiau ji ignoravo mano nurodymą. Ši darbuotoja akivaizdžiai ignoravo visus mano nurodymus paskutinę darbo dieną ir nuolat gaudavo nurodymus telefonu kaip elgtis.

Audito ataskaitoje minima, kad pažeidžiau LR Darbo kodekso 65 straipsnio 5 dalį. Nelabai suprantu ką pažeidžiau, nes tame punkte numatyta: „5. Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama nesant darbuotojo darbe arba kai darbuotojui neleidžiama tą dieną dirbti.“

2022-11-10 UAB „Neringos vanduo“ dirbau visą darbo dieną. Tai gali paliudyti ir 16.58 val. mano patvirtinti paskutiniai iš UAB „Neringos vanduo“ sąskaitos padaryti banko pavedimai. Todėl net nežinau, ką čia daugiau galima pasakyti.

Audito išvadose minimas faktas, kad naudojausi savo asmeniniu automobiliu, kurį buvau išnuomojęs UAB „Neringos vanduo“ darbiniams reikalams. Pažymėtina, kad aš savo asmeninį automobilį išnuomojau UAB „Neringos vanduo“ tik darbo funkcijoms atlikti. Bet to per laikotarpį, kai dirbau UAB „Neringos vanduo“ nebuvo nei vieno nenuotolinio valdybos posėdžio

Audito išvada, kad gavau asmeninės naudos bendrovės sąskaita, vykdamas įmonės automobiliu į valdybos posėdžius yra melagiena.

Audito ataskaitoje nurodoma, kad buvau tendencingai geras tik kai kuriems įmonės darbuotojams išmokėdamas jiems išeitines išmokas. Tačiau auditorė darydama tyrimą „pamiršo“ ataskaitoje paminėti, kad ilgamečiams UAB „Neringos vanduo“ darbuotojams R. P., A. C., V. G., I. J., J. Č. nutraukiant darbo santykius buvo išmokėtos nuo 2 iki 6 mėnesių vidutinės išeitinės išmokos. Ir vėlgi, auditas ištiria tik tai ką reikia.

Audito išvadose yra paminėtos įmonės, kurios neva fiktyviai gaudavo atlygį, o darbų neatliko.  Tai taip pat spekuliacijos. O kad įmonėms buvo sumokėta daugiau, nei numatyta sutartyse, yra visiškas melas.

Pirmiausia, audito išvadose nurodytos įmonėms apmokėtos sumos nesutampa su realiai sumokėtomis sumomis. Kiekvienas atliktas darbas buvo įforminamas atliktų darbų aktu. Darbų vykdymą liudija ir susirašinėjimas el.paštu, kur aptariama darbų eiga. Tai vėlgi eilinis melas, paremtas suklastotais duomenimis.

2022-11-07 tarp Neringos savivaldybės administracijos ir manęs sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Šiame susitarime numatyta, kad abi pusės po darbo santykių nutraukimo neturės jokių pretenzijų viena kitai, įskaitant ir bet kokio pobūdžio turtinius ar neturinius reikalavimus. Vertinant visa įvykių eiga, akivaizdžiai aišku, kad sutartis jau buvo pažeidinėjama, dar net nesudėjus galutinių parašų. Kaip sako mano vienas pažįstamas –  „čia politikai, ko tu iš jų nori?”.

Skandalo priežastys

Šis oponentų suorganizuotas skandalas buvo reikalingas tam, kad atsiimčiau dokumentus ir pasitraukčiau iš rinkimų kovos. Vadinamoji „audito ataskaita“ Martynui Vainoriui buvo perduota ne atsitiktinai, žinant kad mūsų santykiai įtempti ir ši medžiaga tikrai bus paviešinta. Manau, kad M. Vainoriumi, jam to nesuprantant, buvo gudriai pasinaudota, kad šis suformuotų neigiamą visuomenės požiūrį prieš rinkimus.

Partijos „Vardan Lietuvos” nariu buvau trumpai, nes kaip greitai pamatysite ir patys, kad iš pateikto rinkiminio sąrašo asmenų beveik visi bus dirbantys savivaldybės administracijoje, jos įmonėse ir vietiniai verslininkai, kurie tarsi pionieriai visada turi būti pasiruošę vykdyti Vado nurodymus.

Netiesa, kad meras nežinojo, kad aš palikau šią partiją. Prašymą išstoti iš „Vardan Lietuvos” gretų aš pateikiau iš karto po savo darbo santykių nutraukimo.

Sulaukęs kvietimo dalyvauti rinkimuose, nutariau pabandyti jėgas. Nesu jokios partijos narys, nors ir palaikau liberalias idėjas. Dar būdamas studentas pradėjau dirbti liberalų gretose, dalyvavau rinkimuose, buvau Seimo nario padėjėjas ir t.t… Nesitikėjau, kad mano dalyvavimas savivaldos rinkimuose sukels tokią paniką oponentams.

Tiesa ta, kad smūgį mano sąrašo kolegoms buvo lengviausia suduoti per mane, nes sąraše esu vienintelis kandidatas, kuris užėmė Neringos savivaldybės įmonės direktoriaus pareigas, todėl prieš mane lengviausiai fabrikuoti kaltinimus.

Kaltinimų scenarijaus nereikėjo net sukurti, kaip kažkada darė Justo Jankausko advokatų kontora „Gatvių apšvietime”. Buvo nukopijuota UAB „Gatvių apšvietimas“ kaltinimų schema, nors tame skandale aš įrodžiau savo tiesą ir laimėjau visus teismus.

Noriu pasidžiaugti mūsų sąrašu, į kurį pavyko pritraukti tiek daug protingų, kitaip mąstančių drąsių žmonių. Skirtingai nei mūsų oponentai, kurie turi atidirbti savo Vadui, mūsų žmonėms tikrai rūpi Neringos ateitis ir užtenka drąsos pokyčiams. Didelis kandidatų sąrašas kelia didelę konkurenciją juodąsias rinkimų technologijas naudojantiems oponentams.

Sakau ačiū ir atviraklaipeda.lt., kuri leido man sužinoti tai, ko nežinojau.

Vertinu M. Vainoriaus sprendimą viešai rodyti komentuojančių IP adresus. Šio įrankio pagalba pavyko sužinoti, kad kai kurie aršūs komentuotojai, savo „išmintį skleidžia“ iš savivaldybių ir joms priklausančių įmonių IP adresų. Darau netgi prielaidą, gal savivaldybėse yra įsteigti atskiri etatai, komentarams rašyti?

Esu dėkingas Martynui Vainoriui, kad suteikė galimybę jo žiniasklaidos priemonėje išdėstyti mano paaiškinimus, nes tokios progos mano kaltintojai man nesuteikė.

Žymos: | | | | | | |

Komentarai (13):

Atsakymų į “„Neringos vandens” istorija be cenzūros”: 13

 1. Karma is the bitch parašė:

  Bet gi pats ponas negi tikrai galvoja kad darbo vietas savo žavesiu laimi?? Nebejuokina lai, gyvenime nėr nieko užsidirbęs, visur tik per pažįstamus ir proteguojamas politikų! Dabar vaikystės draugas ištiesė pagalbos ranką , tai ir tą nukando ..

 2. Gailestis parašė:

  Paskaitėm ir patikėjom ir vėl nekaltas, vėl mažiuką užpuolė, vėl susitarė, koks vargšelis. Klaipėdoje skriaudžia, Neringoje negerbia, šmeižia. Gelbėkit.

  O greičiausiai, žmogus serga, mėgsta suktis po svetimas kišenes, tai rimta liga ir nepagydoma.

  O gal ne , gal jis tikras didvyris, kovotojas už neteisybę, tik ar ne jis atėmė paskutinius centus iš savo vaikų? Žmoną be nieko išmetė? Vienoje bendrovėje pridirbo, kitoje pritapšnojo.
  Jis tikrai vertas apdovanojimo, vertas būti išrinktas žmonių atstovu. Tik kas liktų iš miesto po jo? Ai , prisiminiau, jis gi vis nekaltas, kažką apkaltintų.

  • Sekme parašė:

   Palikite jus ta zmona jau ramybeje.. moteris pragara praejo tikra ta zodzio prasme, uzsiaugins jin tuos vaikus ir be jo ir laiminga toliau sau gyvens!

 3. Iš šono parašė:

  Manau, kad aitiko grėblys kotą. Na bet nėr to blogo, kas neišeitų į gerą. Gal pagaliau šiek tiek prasivėdins savo sultyse rūgstanti Neringa.

 4. Purvynės gyventojas parašė:

  Cituoju autorių „…..ilgainiui Neringoje nusistovėjo tvarka, kad šias vietas užima valdžiai pritariantys žmonės ir dirba jie iš esmės dėl socialinių garantijų, o pagrindines pajamas gauna iš butų nuomos poilsiautojams. Todėl „nesusiprantančio“ vadovo reikalavimas, kad pirmiausia reikia dirbti pagrindinį darbą, o poilsiautojais rūpintis vėliau, iššaukė kai kurių darbuotojų pasipriešinimą, skundus ir apkalbas. Beje, kiekvienas toks darbuotojas turėjo jį ginantį valdžios atstovą.” Mano supratimu čia ir yra esmė. Mano supratimu Neringoje žmones skirtomi pagal lojalumą vietiniai valdžiai . Mano supratimu kiekvienas „lojalusis” žmogus turi jį cituoju „ginantį valdžios atstovą”. Manau autorius protingas, ambincingas specialistas siekiantis nusausinus ” vietinės valdžios pelkę”, „pelkės dumblą” perdirbti į derlingą dirvą. Toje dirvoje sodinti augalus brandinančius gėrį, džiaugsmą, skaidrumą ir lygiateisiškumą. Linkiu autoriui ryšto, jėgų, sveikatos, sveikų ambicijų ir svarbiausia „nepaskesti valdžios pelkėje”.

 5. 12 parašė:

  100% palaikau Dangerą, šiandieninė Neringa tai ,,Vasiuki” su savo benderiais ir kysomis. P.s. žinau ką rašau, teko susidurti

 6. Ne iš Savivaldybės parašė:

  Dangero Aleksandrovo nuomone, jis nekaltas, vos ne idealus kovotojas, bet visi aplink yra nusistatę prieš jį. Tik neaišku, kodėl kur jis bedirbtų vis skandalai? Šiuo atveju, kalta Neringos savivaldybė, kad priėmė į darbą tokį visur nekaip pasižymėjusį skandalistą. Mano nuomone, jei žmogus iš vienos darbovietės išėjo su triukšmais, tai tas pats bus ir kitur, nes žmogus keičiasi sunkiai.

 7. Pilietis parašė:

  Ponas Dangerai budamas is didziosios raides aferistas kaltinat kitus zmones samokslu pries jus.Kadangi nutrauket automobilio pirkima ir sutaupet imones lesas tai galejote sau asmeniskai leisti pirkti instrumentus,kompiuterius,telefonus,gurmaniskus austriu rinkinius uz 28000 euru kuriu ir negrazinot iseidamas is darbo.Imone visa laika pirkdavo naujus automobilius kadangi jie gerai priziurimi jiems jie tarnauja ilgai ir nereikalauja papildomu islaidu.Ir neklaidinkit su sumom nes automobilis kainavo 20500 su PVM o kadangi PVM susigrazina tai 16900,dabar po metu sito automobilio kaina pardavus situo sunkiu metu 24000 tai imone dar ir butu uzdirbus, o paties direktoriavimo metu pripirkot senu lauzu kuiuos kas menesi reikia tvarkyti ir isleisti nemazas pinigu sumas.Galima butu vardinti dar daug jusu „geru darbu” bet gaila skirti jums laiko.

  • Piliečiui- kas namelyje gyvena? parašė:

   Atrodo, kad Jūs turite daugiau informacijos negu tie kas negali prieiti prie dokumentų. Žinote kiek kainavo automobilis. Galkbūt ir Jūsų tiesa. Užskaitome.
   Bet kaip su tais tarnybiniais butais? Nes žinome kad Neringoje vertę turi gyvenamas plotas ar butas, arba plotas bei galimybė skirstyti, dalintis kaip tai ir daro Neringos valdžia. Tad KAS namelyje gyvena? Kas ta paslaptinga asmenybė, kuri turi „Neringos vandenų” tarnybinį butą jeigu Aleksandrovo informacija teisinga? Čia esminis klausimas.

 8. Klaipėdietė parašė:

  Perskaičiau visą paaiškinimą,nu nėra kvailas žmogus,kaip yra juodinamas.Ir pradedu tikėti visu šudų pylimu ant šito žmogaus.Taip viskas surišta,taip viskas sumalta,kad visą Neringos valdžią reiktų „nušluoti”,kas ten po velniais darosi?Klaipėdoje pradėjo su gatvių apšvietimu prijungiant prie autobusų parko valdomo nenusakytos reaputacijos vadovu ir toliau drabsto purvais.Žodžiu įdomi valdžia ir įdomi nauja valdžia ateis.Buldozerių neužtektų visus nušluojant,manau reiktų galingesnės jėgos pabaigti tam bordakui.Lauksime tęsinio visų šitų įvykių.Kantrybės p.Martynui rašant tik tiesą,stiprybės p.Dangerui kovojant su savo priešais.

 9. Oho parašė:

  Pasirodo velnias ne toks baisus kaip jį piešia, lauksime tęsinio, kas dabar pateiks savo neatremiamus argumentus ?

 10. na čia tai skandalas parašė:

  Iš pateiktos informacijos aiškėja Neringos mero artimos aplinkos lygis ir vietos politikų bei interesų grupių suaugimas. Kokia čia vadyba ir ‘geroji praktika’? . Automobilis už 30 000 bankrutuojančiai įmonei? O svarbiausia butai. Neringoje jų trūksta labai (mokytojams, kitiems specialistams), bet štai kažkokios politikės giminaičiams tarnybiniai „Neringos vandenų” butai nuomojami net už mažesnę negu rinkos kainą? Ką į tai atsakys Skvernelio partijos nariai, kurie valdo Neringą? Kur mero pozicija? Čia rimtas skandalas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Mums rašo

Ar Rytprūsių krašto kriminalinės Tilžės policijos pažyma yra ne Berlyno propaganda?

Martynas Vainorius straipsnio „Neerzinkite klaipėdiškių“ skyriuje „Komisarą apkaltino be rašytinių įrodymų“ parašė, kad knygoje „1923-ieji: Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos. Dalyviai ir ...
2024-07-11
Skaityti daugiau

Politika, Svarbu

Demokratų kandidatų į Seimą sąrašas - su klaipėdietišku siurprizu

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Valdybai po reitingavimo patvirtinus partijos kandidatų į Seimą daugiamandatėje apygardoje sąrašą paaiškėjo, kad joje atsidūrė ir ...
2024-07-08
Skaityti daugiau

Spyglys

Kai vietoje galvos elektros lemputė*

Pasižiūrėjęs ir pasiklausęs trečiadieninio mūsų miestelio politikų posėdžio, kurio metu valdantieji savo gretose rado dezinformatorių, Spyglys išėjo į gatves savo ...
2024-06-12
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This