Taip pavadintas Respublikinis tautinių šokių ir muzikos festivalis, skirtas liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė gija“ kūrybinės veiklos jubiliejui. Klaipėdos Žvejų rūmų administruojamų Bendruomenės namų langai žvelgia į įvairiaspalvėmis rudens spalvomis pasipuošusį...