Šilumos ūkio specialusis planas

Sustabdyti Klaipėdos šilumos ūkio specialiojo plano rengimo darbai

Klaipėdos miesto šilumos ūkio specialusis planas turėjo būti parengtas iki šių metų pabaigos, tačiau šiemet rugpjūtį jo rengimo terminas pratęstas 2 mėnesiams, o spalio pabaigoje sutartis dėl jo rengimo sustabdyta. Sutartį dėl šilumos ūkio specialiojo plano...

Rengiamas Klaipėdos šilumos ūkio specialusis planas

Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas bus parengtas iki kitų metų pabaigos. Jo rengimo tikslas –  reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai gyventojų ir kitų vartotojų...

Klaipėda planuoja šilumos gamybos ir tiekimo raidą

Siekdama konkretizuoti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai savivaldybė perka šilumos ūkio specialiojo plano rengimo paslaugas. Norima suderinti valstybės,...

Pin It on Pinterest