Kai 1921 m. kovo 4 d. į Klaipėdos uostą įplaukė pirmasis laivas su Lietuvos vėliava – motorinis burlaivis „Jūratė”, kas šiandien laikoma mūsų šalies laivyno gimimo diena, Vytautui Andžejauskui ėjo ketvirtieji gyvenimo metai. Jis gimė 1917 m. spalio 10 d. tada...