2021-ųjų – Archyvų metų – proga Kretingos rajono savivaldybė pradėjo sudaryti Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių registrą, į kurį jau įtrauktos penkios vertybės. Kretingos krašto etninės kultūros puoselėtojams reikšmingas įvykis...