P0

Mums rašo

Protestuoja prieš daugiabučio statybą Pievų Take (1)

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2018-05-19


“Atvira Klaipėda” gavo Pievų Tako ir Janonio g. gyventojų skundą dėl daugiabučio gyvenamojo namo Pievų Tako 36A statybos. Pateikiame visą skundo tekstą.

Šis dokumentas adresuojamas:

Klaipėdos miesto merui V. Grubliauskui;
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriui S. Budinui;
Urbanistinės plėtros departamento direktoriui;
Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjui;
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriui;
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos m. agentūrai;
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui;
Seimo nariui N. Puteikiui;
UAB „Progresyvūs projektai“ ir UAB „Saulėgauda“;
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriui;
Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos m. žemėtvarkos skyriui.

Mes, Klaipėdos miesto Pievų Tako g., J. Janonio g. namų gyventojai, kreipiamės į Klaipėdos miesto savivaldybę, tarybos narius, valstybines įstaigas, Klaipėdos miesto viešą interesą atstovaujančius asmenis, privačias bendroves, suinteresuotus asmenis, prašydami užkirsti kelią projektui „Administracines paskirties pastato rekonstravimo į daugiabutį gyvenamąjį namą Klaipėdos m. Pievų Tako g. 36A projektas“ tapti realybe.

Manome, kad 2002 – 07 – 26 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 419 patvirtintas Pievų Tako g. 36A detalusis planas, kurio pagrindu rengėjas UAB „Progresyvūs projektai“ 2018 m. teikiamas viešinimui projektas, neatitinka aktualaus Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento, nėra tinkamai laikomasi įstatymų. Manome, kad pažeidžiami viešo intereso principai, manipuliuojant statybą reglamentuojančiais įstatymais bus pažeidžiami aplinkinių namų, Klaipėdos miesto bendruomenės interesai.

Vertindami Klaipėdos m. savivaldybės svetainėje paskelbtus projektinius pasiūlymus, matome, kad išlieka didelė tikimybė, jog 2002 m. detaliojo plano sprendiniais bus pažeidžiami galiojantys įstatymai. Manome, kad pritarus šiems pasiūlymams, mūsų bendruomenė neturės įtakos tolimesnei projekto eigai, nes projektuotojai visus opius klausimus, manipuliuojant statybą reglamentuojančiais įstatymais, išspręs įvairiais techniniais projektais.

Galime paminėti tik keletą, mūsų nuomone, projektuotojų pateiktuose pasiūlymuose šiurkščių statybos įstatymo reglamentų pažeidimų. Projekte matoma, kad bus pažeidžiami mažiausiai leistini priešgaisriniai atstumai, taip pat pažeidžiami mažiausi leistini atstumai, užtikrinantieji trečiųjų asmenų interesų apsaugą. Tai tik dalis neaiškumų, kurie mums kelia rūpestį.

Manome, kad pritarus 2018 – 05 – 23 viešai svarstomam projektui, visos kitos jo rengimo stadijos taptų realia grėsme, kad sklype projektuojamas gyvenamasis namas taps „30 metrų monstru“ mūsų jaukioje aplinkoje.

Manome, kad UAB „Saulėgauda“, jiems atstovaujantys projekto rengėjai UAB „Progresyvūs projektai“, pateikdami projektinius pasiūlymus, nepakankamai įvertino išskirtinę Klaipėdos miesto centrinę dalį, neatsakingai vertina galimą statybų metu daromą žalą aplinkiniams paveldosaugos objektams, namas, saugomiems medžiams.

Manome, kad šiam projektui ir tolimesnei jo eigai daugiau dėmesio turėtų skirti ne tik Klaipėdos miesto Urbanistinės plėtros departamentas, Nacionalinės žemės tarnybos specialistai, bet ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai.

Norime pabrėžti, kad šiam projektui vystyti yra naudojama Valstybinė žemė. Manome, kad išvardintos institucijos turėtų įdėmiau stebėti ir atsargiau duoti sutikimus projektuoti, įrengti komunikacijas, o labiausia stebėti REKONATRUKCIJOS procesą. Labai mistiškai skamba projektuotojų planas kritinės būklės administracinės paskirties 385 kv. m. pastatą REKONSTRUOTI į gyvenamosios paskirties 4500 kv. m. daugiabutį.

Dešimtmečius narkomanų, benamių prieglobsčiu buvęs, dergiamas ir deginamas, neprižiūrimas statinys su rekonstrukcijos projektu padidėja bene 12 kartų.

Galiojančiame 2002 m. detaliajame plane numatytas senojo pastato griovimas, paliekant sienos ar pamatų fragmentą, kurio sąskaita projektuojamas, patikslinkime, – REKONSTRUOJANT atsiranda 4500 kv. m. daugiabutis. Žemės nuomos įstatyme numatyta, kad nesant statinio, kuris yra žemės nuomos pagrindas, jį nugriovus gali būti nutraukta žemės nuomos sutartis.

Vyraujanti praktika rodo, kad statybininkai paskubėję senuosius statinius nugriauna, o pastatomi nauji (tam užtenka ir pamatų) užregistruojami, suteikiant naują unikalų numerį VĮ Registrų centras. Taip pasistengus Nacionalinė žemės tarnyba pamato, kad sklype registruojamas naujas statinys. Žemės nuomos teisėtumas tik padidėja, tačiau nuo šios akimirkos niekas jau „nemato“ rekonstruojamo pastato ar jo elemento, dalies. Niekas „nepastebi“, kaip REKONSTRUKCIJA tampa NAUJA STATYBA.

Nelabai įmanoma užfiksuoti „griuvėsių“ virsmo naujais statiniais fakto, nebent tai darytų antstolis. Juk pagal galiojančius įstatymus privalu aptverti statybvietę saugia tvora, dėl saugumo ir privataus intereso gynimo neįleisti žmonių.

Manome, kad projekte minimas žodis REKONSTRUKCIJA parinktas specialiai, siekiant išvengti naujos statybos reglamento, detalaus plano keitimo procedūrų. Manome, jog tai labai geras pavyzdys, kaip UAB „Progresyvūs projektai“, išmaniai žongliruodami statybos reglamentų išmanymu, stengiasi įgyvendinti ir sprendžia 2002 m. detalaus plano sumanytojų problemas. Labai norėtųsi, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai atkreiptų dėmesį, kaip ši įmonė su žodžiu REKONSTRUKCIJA mėgina nušauti ir ANTRĄJĮ zuikį.

Pavadinę projektą „rekonstrukcija“, SENĄ administracinį pastatą rekonstruojant išsprendžia NAUJO daugiabučio pastato energetinės klasės problemą. Kai visa Lietuva laikydamasi ES reglamentų stato A+ statinius, Klaipėdos miesto centre planuoja statyti B energetinio naudingumo,ir C akustinio komforto klasės daugiabutį. Tikėkimės, tam bus užkirstas kelias ir projektus laiku pastebės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai, kitos institucijos.

Manome, kad projekte numatyti 58 butai su 40 parkavimo vietų neatitinka šiuolaikinių statybos reikalavimų, visuomenės poreikių ir sprendinių. Turime pastebėti, kad statistinė Lietuvos šeima turi ne vieną automobilį, o dažniausiai du. Įvertinus šią aplinkybę, realus (ne formalus, projektinis) automobilių skaičius šio namo poreikiams viršija 110 vnt. Tuo tarpu UAB „Progresyvūs projektai“ toliau rodo savo gebėjimą manipuliuoti statybą reglamentuojančius įstatymus, sujungti su galiojančiais Klaipėdos m. savivaldybės išleistais įsakymais. Taip atsakomybė perkeliama Klaipėdos miesto savivaldybei, nes privalomųjų automobilių kiekiai naujiems statiniams gali būti koreguojami koeficientais. Pagal galiojančią tvarką, privalomųjų automobilių kiekis gali būti sumažintas statytojui sumokėjus kompensaciją Klaipėdos m. savivaldybei, o tai padarius parkavimo vietų skaičius tampa patenkinamu projektui vystyti.

Tenka sutikti, kad UAB „Progresyvūs projektai“ viską padaro pagal galiojančius įstatymus, tačiau reali situacija užprogramuoja katastrofą. Esamų aplinkinių namų ir naujojo namo gyventojai nuolat kovoja už savo vietą automobiliui, rašo skundus, kviečia policiją aiškintis teisybės. Visi kiti, kuriems vietos neužtenka, už papildomą automobilio pastatymą moka per metus po 72 EUR. rinkliavos mokesčių. Mums net sunku įsivaizduoti, kur šioje aplinkoje bus pėsčiųjų, dviračių takai, vaikų žaidimo aikštelės. Tai reiškia, kad mes nuolat kvėpuosime išmetamomis dujomis, mūsų vaikai neturės nė vieno metro kiemo, būsimo namo gyventojai ir stomatologinės poliklinikos lankytojai nebeturės vietos parkuoti automobilių.

Manome, kad projekte pristatyto pastato aukštis (30 – 33 m.) sumažins saulės, dienos šviesos kiekį mūsų ir aplinkinių gatvių namuose. Tai reiškia, kad mes nebematysime saulės šviesos, vieni iš rytų, kiti iš pietų.

Manome, kad lieka neįvertintos būsimų statybų vibracijų pasekmės prieškarinės statybos namams, jų konstrukcijoms, nes daugumos jų perdangos yra medinės. Mes labai abejojame, kad už galimas pasekmes, kai bus kasami poliai grandiozinio namo su požeminiais garažais pamatams, atsakomybę prisiims projektą teikiantys, jam pritariantys ir statantys juridiniai asmenys.

Manome, kad turėtų būti atnaujinti archeologiniai tyrimai. Projektu planuojant požeminius garažus bus kasamasi į didesnį nei 2 m. gylį. Todėl teigiame, kad nėra tinkamai pasirinkta projekte minima 2006 m. I. Masiulienės vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Čia parašyta, kad tyrinėjimai buvo atlikti 0.5-0.9 m gylyje, nors dviejuose iš šešių buvo fiksuoti istoriniuose šaltiniuose minimi smėlio pustymų pėdsakai.

Taip pat labai abejojame, kad UAB „Progresyvūs projektai“ tinkamai organizuoja projekto viešinimo procedūras. Aiškinamajame rašte minima, kad “ankstesnio visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais įvykusio viešo susirinkimo metu suinteresuotai visuomenei buvo pateikti 2 siūlomo gyvenamojo namo projektiniai pasiūlymai, vienas parengtas pagal galiojančio, suderinto ir patvirtinto, detaliojo plano sprendinius, kitas pagal statytojo ir projektuotojo sumanymą. Gausiai susirinkusi visuomenė pritarė abiem projektiniams pasiūlymams, prioritetu pasirinkdama didesnio užstatymo tankumo projektinį pasiūlymą.”

Kadangi neminima susirinkimo data ir vieta, o pateikiamas faktas, kad “gausiai susirinkusi visuomenė pritarė abiems projektiniams pasiūlymams”, mes spėjame, kad informacija gali būti pateikta netinkamai ar melagingai, nes šiame rašte esantys gyventojai nėra buvę nei viename viešame svarstyme, nes apie tai nežinojo.

Turime pastebėti, kad dar praėjusių metų (2017 m.) gruodžio mėn., prieš Šv. Kalėdas, šalia Pievų tako g. 36 A. esančio pastato griuvenų buvo atremtas informacinis plakatas, kurį matė keletas Pievų tako g. gyventojų. Po dviejų dienų jis dingo. Suprantame, kad už jo dingimą neatsako projektuotojai, tačiau tuomet ant valstybinės žemės buvo numatyta statyti du žemesnius pastatus.

Neaišku kaip ir kodėl, bet 2017 – 12 – 27  buvo pritarta 9 aukštų namo projektiniams pasiūlymams. 9-ių aukštų variantą aplinkinių namų gyventojai pamatė tik dabar, t.y. 2018 m. gegužės mėnesį.

Manome, kad turi būti deramai paaiškintas ir išanalizuotas Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. Liepos 26 d., priimtas sprendimas Nr. 419. (Sprendimas dėl žemės sklypo Pievų tako g. 36A, detaliojo plano patvirtinimo). Juo buvo patvirtintas Pievų tako g. 36A detalusis planas, o punktu Nr. 2. buvo jam pritarta dėl infrastruktūros vystymo projektui tarp Savivaldybės ir planavimo organizatoriaus. Punktas Nr. 3 nurodo, kad sprendimas įsigalioja tik abiems pusėms pasirašius sutartį dėl infrastruktūros plėtojimo. Manome, kad UAB „Progresyvūs projektai“, turi pateikti visus buvusių ir esamų projekto savininkų įsipareigojimų įvykdymą garantuojančius įrodymus minimus sprendimo Nr. 419 punkte Nr. 2. Nes kitaip, galime teigti, kad neįvykdžius infrastruktūros sutarties, 2002 m. detalusis planas negalioja.

Liūdna pripažinti, kad 2002 m. rengtu detaliuoju planu tikima ir 2018 m. Daugelis dar 2002 m. detaliojo plano rengime dalyvavusių, jam pritarusių Klaipėdos miesto merijos, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos, Urbanistinės plėtros departamento, Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Klaipėdos m. tarybos narių bei vadovų dirba ir šiandien.

Net neabejojame, kad tiek projekto rengėjai, tiek būsimi statytojai, tiek Klaipėdos m. savivaldybės pareigūnai bei institucijos, kurios prisidės ir turės derinti tolimesnius projekto etapus, žiūrės ne į 2002 m. detalųjį planą, o dabar, 2018 m., galiojančius teisės aktus, reglamentus ir reikalavimus. Įvertins aplinkybes ir pasiūlys projektuotojams keisti sprendinius, rengti naują detalų planą ir sukurti architektūros kūrinį, dėl kurio nebūtų gėda.

Mes, aplinkinių namų gyventojai, kategoriškai nesutinkame ir skundžiame projektą, prieštaraujame, kad šalia mūsų namų atsirastų „30 metrų aukščio monstras”.

Manome, detalusis planas ir pateikti sprendiniai yra netinkami, pristatomas daugiabutis pastatas labai blogina esamų gyventojų gyvenimo kokybę. Manome, kad šis projektas turi sulaukti platesnio institucijų susidomėjimo, tuo labiau, kad vieną kartą jau daugiaaukščio projekto nepatvirtino, kiek mums žinoma ir dėl dabartinio seimo nario p. N. Puteikio iniciatyvų.

Gyvename XXI a. ir norėtume, kad šalia atsirastų kažkas modernaus ir jaukaus. Pagerintų bendruomenės gyvenimą, papuoštų miestą architektūriniais sprendiniais.

Mūsų bendruomenė tikisi ir imsis priemonių, kad toks projektas nebūtų patvirtintas, nebūtų išduoti projektuoti ir statybą leidžiantys dokumentai. Mes norime  savo vaikams palikti gražesnę aplinką, negu ją radome.

                                                                                                                                  Reda Hennings, Pievų Tako ir Janonio g. gyventojų vardu


  2018-05-19

  Vienas komentaras apie “Protestuoja prieš daugiabučio statybą Pievų Take”

  1. AvatarRūta (IP: 90.131.45.155)

   O košmarėlis…

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt