P0

Svarbu, Temos

„Klaipėdos vandens” trileris tęsiasi (atnaujinta komentaru ir pareiškimu) (31)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2019-01-31


Uostamiesčio savivaldybės kontroliuojamos AB „Klaipėdos vanduo” valdyba nepakluso Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino reikalavimui sušaukti akcininkų susirinkimą, kuriame būtų svarstomas įmonės Stebėtojų tarybos pirmininko, uostamiesčio vicemero Artūro Šulco atšaukimas iš šių pareigų.

Pozicijos, kad toks reikalavimas yra neteisėtas besilaikantis buvęs įmonės vadovas, valdybos pirmininkas Leonas Makūnas ketvirtadienį ryte prieš miesto Tarybos posėdį kreipėsi į politikus iš „Klaipėdiečių tribūnos” ir išdėstė jiems savo poziciją apie esą neteisėtus S. Budino veiksmus.

Pastarasis savo ruožtu kartoja, jog siekia, kad būtų laikomasi įstatymų ir toliau reiklaus sušaukti akcininkų susirinkimą –  bus pateiktas naujas patikslintas prašymas.

Martyno Vainoriaus nuotr.
Pritrūko balsų

„Atvira Klaipėda” beveik prieš porą savaičių aprašė „Klaipėdos vandenyje” vykstančius „sostų karus”, kurių nauju aštriu kampu tapo minėtasis S. Budino reikalavimas laikinajam įmonės vadovui Algirdui Špučiui ir valdybos pirmininkui sušaukti įmonės akcininkų susirinkimą.

Trečiadienį „Atvira Klaipėda” pasiteiravo A. Špučio, ar jau yra priimtas sprendimas. Jis sakė, kad valdyba kol kas nepriėmė jokio sprendimo ir detalių pasiūlė teirautis jos narių.

„Atviros Klaipėdos” gautame sausio 23 d. vykusio įmonės valdybos posėdžio protokole matyti, kad jo metu L. Makūnas kalbėjo, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus raštas neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 5 dalyje numatytų reikalavimų. Jis pasiūlė pavesti bendrovės generaliniam direktoriui apie tai informuoti S. Budiną.

Priešingos nuomonės laikėsi nepriklausomas valdybos narys Dainius Budrys – esą S. Budino raštas atitinka visus reikalavimus ir siūlė sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bei pasiūlyti akcininkui priimti sprendimą dėl pavienių stebėtojų tarybos narių atšaukimo pagal pavardes.

Stebėtojų tarybą be A. Šulco dar sudaro mero komandos žmonės Arvydas Cesiulis, Artūras Razbadauskas, Rusų aljanso atstovas Andrej Kugmerov, su S. Budinu ir Liberalų sąjūdžiu pasilikę Audrius Vaišvila ir Vygantas Vareikis bei Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas.

Vykstant balsavimui dėl abiejų pasiūlymų balsai pasiskirstė po lygiai ir sprendimas nebuvo priimtas.

Už D. Budrio pasiūlymą balsavo jis pats ir Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė, prieš – L. Makūnas ir nepriklausomas valdybos narys, „Fortum Klaipėda” vadovas Tomas Eikinas. Balsuojant dėl L. Makūno pasiūlymo balsai pasiskirstė priešingai.

Šiame posėdyje nedalyvavo valdybos nare esanti įmonės Teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė Jūratė Spudulienė. Paklausta, kodėl taip nutiko, moteris teigė, kad tuo metu sirgo, turėjo aukštą temperatūrą. Ji tikino, kad tikrai nepatyrė jokio spaudimo nedalyvauti posėdyje, bet nesiėmė sakyti, kaip būtų balsavusi šiais klausimais, nes tai jau teorinės aplinkybės.

Straipsnio vidus 10 pastraipa kompas

Pats L. Makūnas „Atvirai Klaipėdai” sakė, jog toliau laikosi pozicijos, kad S. Budino reikalavimai yra neteisėti.

Aiškinamosios publikacijos nepirko?

Trečiadienį dienraštyje”„Vakarų ekspresas” skelbiamoje dviejų puslapių dydžio publikacijoje Reformos rezultatai džiugina, tačiau lubos dar nepasiektos”, pažymėtoje, kad tai – „Vakarų ekspreso” informacija”, cituojami vien Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis ir S. Budinas. Pastarasis čia tvirtina, kad „akcinėje bendrovėje „Klaipėdos vanduo” kilo nesklandumų dėl valdybos nario Tomo Eikino, kuris nebeatitinka nepriklausomumo kriterijaus”.

Taip pat tvirtinama, kad Klaipėdos savivaldybės administracijai į bendrovės stebėtojų tarybą teko kreiptis ir dėl L. Makūno, kuris liko įmonės valdybos gretose.

„Buvęs „Klaipėdos vandens” generalinis direktorius likti valdyboje negali, nes įmonėje jau nebedirba. Dėl to kyla klausimų, kieno interesus asmuo gina valdyboje. Jis nėra nepriklausomas valdybos narys. Klaipėdos savivaldybės administracija asmens į valdybą taip pat nedelegavo. Norime visiško įmonių valdymo skaidrumo“, – cituojamas S. Budinas.

„Atvira Klaipėda” pabandė išsiaiškinti, ar ši publikacija buvo užsakyta Savivaldybės administracijos, tačiau niekas iš kalbintų asmenų iškart negalėjo atsakyti į šį klausimą.Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vedėja Vilija Venckutė-Palaitienė teigė, kad apmokamos informacijos skelbimas yra jos skyriaus darbuotojų funkcija ir pažadėjo pasiaiškinti. Skyriaus viešųjų ryšių specialistas Vitalijus Čiapas teigė neprisimenantis, kad būtų duotas užsakymas skelbti tokią publikaciją ir taip pat žadėjo pasitikslinti informaciją. „Vakarų ekspreso” direktorius ir vyr. redaktorius Gintaras Tomkus teigė nelabai žinantis šios publikacijos atsiradimo niuansų ir patarė kreiptis į vykdomąją direktorę Loretą Latakienę. Pastaroji irgi sakė, kad iš karto negali atsakyti apie šios publikacijos kilmę ir pažadėjo suteikti informaciją grįžusi iš pietų. Vėliau ji patikino, kad publikacija buvo rengta redakcijos iniciatyva ir nebuvo užsakyta Savivaldybės.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Žurnalistui perskambino ir Vilija Venckutė-Palaitienė, tikinusi, kad tai nėra Savivaldybės užsakyta informacija, už ją nebus mokama – esą administracijos darbuotojai tik ruošė informaciją pagal gautą „Vakarų ekspreso” žurnalisto užklausą. Tą patį vėliau sakė ir V. Čiapas.

Tuo metu L. Makūnas tvirtina, kad S. Budino teiginiai dėl jo buvimo „Klaipėdos vandens” valdyboje irgi neturi jokio pagrindo.

„Valdybą formuoja Stebėtojų taryba. Valdybos nariu negali būti tie asmenys, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų. Aš nesu toks, kuris negali būti valdybos nariu. Aš kaip ir visi kiti valdybos nariai atstovauju tą organą, kuris juos paskyrė – Stebėtojų tarybą. O iš kur yra kilę valdybos nariai – čia jau kitas dalykas”, – sakė L. Makūnas.

Popiet perskambinęs S. Budinas sakė, kad sušaukti akcininkų susirinkimą bus reikalaujama ir toliau – bus pateiktas naujas patikslintas prašymas. Jis taip pat tvirtino, kad Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. įpareigoja L. Makūną atsistatydinti ir iš įmonės valdybos.

Minėtojo įstatymo 37 str. 1-ajame papunktyje, skirtame bendrovėms, kurių kontrolinis akcijų paketas priklauso valstybei ar savivaldybei, rašoma, kad jeigu tokios bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės (grupės) „vadovas buvo išrinktas grupės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš grupės valdybos narių”.

„Įstatymų turi būti laikomasi. To ir sieksime”, – sakė Saulius Budinas.

Jis taip pat tikino, kad Savivaldybės administracija publikacijos „Vakarų eksprese” neužsakinėjo – esą tik atsakinėjo į žurnalisto klausimus.

Tuo metu L. Makūnas akcentuoja, kad minimame įstatyme naudojamos skirtingos sąvokos „atšaukti” ir „atleisti iš pareigų”.

„Aš nebuvau atšauktas iš vadovo pareigų, aš buvau atleistas šalių susitarimu, todėl abejoju, ar šiuo atveju privaloma taikyti šią įstatymo nuostatą. Mano atleidimo iš vadybos klausimą Stebėtojų taryba numato svarstyti vasario 13 dieną ir aš gerbsiu bet kokį jos sprendimą, nes valdybos narių rinkimas ir atšaukimas teisės aktais priskirtas būtent Stebėtojų tarybai, o ne Savivaldybės administracijos direktoriui”, – sakė L. Makūnas.

Ką pasakė politikams?

„Nekalbėsiu apie spaudimą, prasidėjusį dar prieš gerus metus dėl valdybos sudėties keitimo ir dėl mano teisės dirbti bendrovės vadovo pareigose iki kadencijos pabaigos. Atsibodo įrodinėti savo tiesas ir būtent dėl šio spaudimo 2018 metų rugpjūčio mėnesį apsisprendžiau nebedirbti iki kadencijos pabaigos ir paprašiau valdybos pradėti naujo vadovo parinkimo procedūrą. Netrukus prasidėjo procedūrinis spaudimas įvairiais raštais”, – sakė L. Makūnas.

Jis politikams priminė „Atvirai Klaipėdai” jau išsakytą poziciją, kodėl esą buvo neteisėtas S. Budino reikalavimas stabdyti naujo bendrovės vadovo išrinkimo procedūros, taip pat reikalavimai atšaukti T. Eikiną iš valdybos, pasitraukti jam pačiam iš valdybos pirmininko pareigų.

„Toks elgesys yra akivaizdus Sauliaus Budino piktnaudžiavimas valstybės tarnyba”, – sakė L. Makūnas, perdavęs merui visų dokumentų, susijusių su juo pasisakymu, kopijas.

Taip pat jis pasiūlė miesto Tarybos nariams, turintiems klausimų dėl šios istorijos, rašyti jam el. paštu ir jis į visus juos atsakys.

Su visu L. Makūno pasisakymo tekstu galima susipažinti čia.

KOMENTARAS

Tomas Eikinas, „Klaipėdos vandens” vadybos narys, „Fortum Klaipėda” vadovas

Visą situaciją vertinu neigiamai, nes Savivaldybės administracijos direktorius bando interpretuoti teisės aktus, ignoruojant faktus. Jau man kandidatuojant, kai net nebuvo jokios “Klaipėdos vandens” ir „Fortum Klaipėda” sutarties Saulius Budinas darė spaudimą nekelti savo kandidatūros. Pats pripažinęs, kad tokiam reikalavimui nėra jokio teisinio pagrindo ar kitų aplinkybių, jis bandė paveikti „Fortum Klaipėda” vadybos pirmininką, kad jis priverstų mane atsistatydinti, bet irgi sulaukė atsakymo, kad tai nėra neteisėta. 

Viskas vėl prasidėjo, kai buvo sudaryta sutartis tarp „Klaipėdos vandens” ir „Fortum Klaipėda” dėl sukaupto šlapio dumblo deginimo. Tačiau šis klausimas niekada valdyboje nebuvo svarstomas, o jei tai būtų daroma, žinoma, kad būčiau nusišalinęs. „Fortum Klaipėda” tik buvo atlikusi eksperimentą, ar įmanomas toks dumblo tvarkymo būdas – ar įmonės kranai pakeltų tokią atlieką. Buvo skelbiamas dumblo apdorojimo, o ne konkrečiai deginimo konkursas – jame savo siūlomus variantus galėjo pateikti bet kas. Pavyzdžiui, sauso dumblo utilizavimu dabar užsiima „Branda”. 

Jei „Klaipėdos vanduo” norėtų, būtų galima paviešinti ir sudarytą sutartį. Galiu pasakyti, kad kalba eina apie tokį kiekį, kurį jėgainė sudegina per dvi dienas. O per visus metus mes sudeginame apie 255 tūkstančius tonų atliekų. Be to, šis dumblas priimamas už mažesnę kainą. Tai yra lyg prisisėjimas prie kvapų problemos sprendimo. 

Neatsistatydinu iš valdybos vien dėl to, kad toks reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Taip mato ir įmonės Stebėtojų taryba. Kartu siekiu, kad naujas įmonės vadovas būtų išrinktas skaidriai, nepolitizuotai. O dabar akivaizdu, kad Saulius Budinas siekia turėti jam parankius įmonės valdymo organus, kad galėtų įtakoti vadovo išrinkimo procesą. Be to, valdybos kadencija baigsis sulig naujos miesto valdžios išrinkimu. Iš naujo į ją nekandidatuosiu, nes dabar jau yra atsiradęs reikalavimas, kad nepriklausomas valdybos narys prieš tai trejus metus negalėjo turėti bet kokių komercinių ryšių su įmone. 


  2019-01-31

  31 komentarai “„Klaipėdos vandens” trileris tęsiasi (atnaujinta komentaru ir pareiškimu)”

  1. AvatarSąmokslo teorija (IP: 37.187.180.18)

   Kaip suprantama iš straipsnio – valdyba yra neteisėta. O neteisėta valdyba- negali išrinkti teisėto vadovo. Tai bet kuris išrinktas vadovas- bus neteisėtas. Paprasta. Tai kad Makūnas ir Eikinas savo veiksmais kenkia įmonei irgi neginčijama. Tai jie ir turės padengti nuostolius, kuriuos Klaipėdos vandenys patirs dėl teismų ir neteisėtų valdybos sprendimų.

   • Avatar- (IP: 78.62.146.244)

    Tikrai nekenkia. Apsaugos nuo Sauliau zmoniu.
    Issirinks pilieciai naujus tarybos narius. Jie ir sudelios viska is naujo.

   • AvatarTikėtina (IP: 195.182.76.3)

    Mano nuomone, nenormalu, kad Makūnas laikosi įsikibęs valdybos pirmininko kėdės ir tai gali reikšti tik vieną – jis (galimai) nori paskirti sau palankų kandidatą, labiausiai tikėtina, tą Petrošių iš Grubliausko komiteto, kuris veržiasi į vadovus. Jei žmogus neturėtų jokių interesų ramiai ir garbingai būtų išėjęs į pensiją. O dabar tikras cirkas vyksta, visas miestas stebisi ir juokiasi.

  2. AvatarPerspaustas Makunas (IP: 78.109.23.2)

   Vargšas Leonas Makūnas, jaučia spaudimą. O viskas yra paprasta ir banalu. Baigiasi vicemero Šulco kadencija. Į politiką jis neina. Jam reikia šiltos darbo vietos. Baigiasi ir Simonavičiūtės kadencija- taip pat būt gerai gauti šiltą vietelę. Žvikienei atsilaisvins net dvi vicemerų kėdės- galės rinktis. Taip pat gal pačiam Makūnui sukurs kokia patarėjo vietelę, negi iš pensijos gyvens? Tai va ir reikia vandenyse savo generalinį pastatyti. Kadangi Špučys su Valantinu netiko- reikia ieškoti kitų savų kandidatų. Ir juos surado gudruoliai. Tai Baltrėnas iš Kauno vandenų, socdemas, Kauno rajono mero Valerijaus Makūno bendrapartietis (Leono Makūno brolis). Birgėla- Makūno marionetė, jei Baltrėno nepraleis. O jau jei visai nesisektų- lieka Lukauskas- Šulco draugelis. O Budinas neleidžia sukurti senelių pensionato vandenyse. Todėl ir kaltina spaudimu ir kitomis nesąmonėmis. Kaip gali sau leisti įmonės vadovas sakyti , kad akcininko atstovas jį juodai užkniso? Jokios kultūros ir savigarbos. Visa ta šaika tokia. Varyk Sauliau, neleisk daryti iš mūsų įmonės senelių prieglaudos.

  3. AvatarIr aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau (IP: 78.57.156.165)

   Nebukint naivus, tiek Budinas ir co, tiek Makunas ir co nori pastatyti savo statitini. Visas purvo pilimas vieni ant kitu, tai tik delto, kad tureti dauduma valdyboje kuri isrinks nauja direktoriu. Nors ir firma pasamdyta ir meras skelbia kad rinkimai bus skaidrus, isrinks ta ka reikia.
   Cia ne zirgu lenktnes, atbegai pirmas ir laimejai, cia laimes tas, kuriam sis postas jau pazadetas. Gali buti Harvard univera ar pan baiges, dirbes panasiose pareigose Berlyne ar pan, jokiu sansu, bus tas, kuriu tai zmogus, Budino saikos ar Makuno su Sulciu saikos.
   Jau sausio men ar net anksciau tuos kandidatus jie zino. Vieni nori Aleksandrova grazinti, kiti nori Smiltynes perkelos direktoriu ikisti nes kadencija baigiasi ir pan. O tada bus matyti ar jis atsves daugiau poltiku ar giminaiciu. Siai dienai ginimaisiu ir draugu buvo dauguma :), valdo vadybininkai, nebe specialistai 🙁
   Ir nebukit naivus :), tol kol politikai rinks, visada nores pasistatyti sau tinkama ir vargu ar tai bus geriausias os galimu kandidatu.

  4. AvatarAntanas (IP: 86.100.89.111)

   Visi žino, kad tai valstybė valstybėje, kaip buvo su Lietuvos geležinkliais. Visi tada šnibždėjosi, jog ten reikia šlubo vokiečio, negalėčiau pasakyti kodėl šlubo ir būtinai vokiečio. Atėjo ten vadovauti lietuvis, kiek pamenu visai ne šlubas ir tą genties lizdą pradėjo demontuoti. Manau, kad ir čia reikia tą grupuotę demontuoti, nukapoti santuokinius ryšius su savivaldybe ir įmonės pavaldume, giminaičiams pasiūlyti išsiskirstyti , manau, kad tada vanduo atpigtų ir ten mažesnis spiečius medaus laižytojų burtusi..

  5. AvatarVandenis (IP: 86.100.53.185)

   2/2 nerašykit to ko nežinote. TIesiog bjauru skaityti.. Taigi : nebuvo dar Budino savivaldybėje, o liberalai savivaliavo ,formavo korupcijos liūną jau nuo Gentvilo mero laikų . Ir dar ankščiau. Jų žmonės buvo ir “KL. energija”, “Gatvių apšvietimas” Soc. rūpybos centras” “Nakvynės namai” ir t.t.t Kas buvo ne su liberalas tą nušluodavo.Taip buvo su “KL. Vanduo” direktorių Nausėda. Tai p buvo paruošta vieta Makūnui. Ne tiesą rašo 2/2 kad jis nepriima politikų. Šis dir, sugebėjo geriausia įvardyti nepotizmo principus. Ar žinote kiek jo artimų giminaičių dirba “Kl.V.”? Dabar laukia Grubliauskas kt liberalai šios vietos… Labi įdomu, kad dar iki šiol turime svarbioje įmonėje -gyventojų išlaikomą tokią betvarkę.
   Paskaitykit Makūno Pareiškimo tekstą . Jis yra straipsnyje pažymėta “ČIA” Tokio analfabetiško straipsnio ir dar direktoriaus pareigas ėjusio žodžio GĖDA per mažai…

   • Avatardirbantis (IP: 78.57.193.166)

    Visiška tiesa. Prie jo gerai gyveno tik giminaičiai, artimieji ir tie 9 pateptieji, arčiausiai jo, kurie ne tik nerealų atlyginimą gaudavo, bet naudojosi visomis privilegijomis (automobiliai, naujausi telefonai, kompiuteriai į namus, komandiruotės ir t.t. Visus kitus darbuotojus buvo pavertęs vergais, kurie dirbo nežmoniškais darbo krūviais už grašius. Algų nekėlė, teigdamas , kad nėra pinigų galybę metų. Tik ,,savus” į pensiją išleisdavo su solidžiomis išeitinėmis, kitus nusmaugdavo kaip galėdamas. Ir tik ordinus sau ant krūtinės kabinosi….Na toks buvo gyvenimas. Laukėme jo išėjimo kaip saulei patekant.

  6. Avatar2 x 2 (IP: 193.217.2.221)

   Ko nori Budinas, aišku kaip 2 x 2. Politiko karjera nepatikima ir trumpa, todėl reikia sukurti stiprų užnugarį, kad netekus posto būtų kur saugiai ir pelningai pasitraukti. Nuo pat kadencijos pradžios Budinas kašioja savo žmones į savivaldybių įmones. Ir pats bandė būti tų įmonių valdybų nariu Kl. energijoje, autobusų parke, kol etikos sargai napasakė kad tai neteisėta ir neliepė iš ten pasitraukti. O “Gatvių apšvietime” direktoriauja jo bičiulis, Kl. vandenyse su jo pagalba atsirado Budrys, autobusų parke ir energijoje – savivaldyės administracijos klapčiukai, pavaldūs Budinui. Tai jei politinė korta nesukris, gal kažkas priglaus geradarį į vadovaujančias pareigas. Makūnas garsėjo tuo, kad pas jį partinė priklausomybė niekada nebuvo svarbus kriterijus. jeigu tu geras specialistas – dirbk. Puikiai suprantu jo veiksmus – bando apsaugoti savo daug metų kurtą įmonę ir kolektyvą nuo diletantų bei politinių perėjūnų.

   • AvatarJoking (IP: 188.69.215.21)

    O savo šeimos nariams ir artimiesiems, kurie buvo įdarbinti įmonėje Makūnas irgi tikriausiai taikė “nepartiškumo ir gero darbo” principus? Ir gal kas galėtų priminti, kiek asmenų dalyvavo konkurse, kai direktoriauti jis buvo priimtas prieš n metų? Ar buvo iš viso konkursas tada, a?

  7. AvatarSakyčiau (IP: 78.57.250.51)

   Įdomus p. Eikino pasisakymas – į naujos kadencijos valdybą nepretenduosiu, nes negaliu – turiu verslo ryšių su Klaipėdos vandenimis. Bet dabar tai būsiu, nors verslo ryšiai dabar būtent ir yra kaip matyti iš straipsnio. Tai kaip čia suprast? Priklausomas jis ar nepriklausomas dabar ar paskui tik taps priklausomas?

  8. AvatarTo Petrikas (IP: 86.100.53.185)

   Tikra teisybė, kad pajudinta pekla-velnynas-gili bjauri pelkė… Smirdanti, kurioje gali paskęsti ne vienas. P. Budinas drąsiai veikia, bet kodėl daug metų tylėjo?
   Jaunas vaikis “Fortum Klaipėda” dir. Eikinas dar nesupranta į kokį pavojingą dumblą jis lenda? Tegul pasidomi, kad to dumblo negali sutvarkyti ne vieną dešimtmetį.
   Kas gali pasakyti kiek jau investuota milijonų į tariamą dumblo tvarkymą? Gal Makūno draugelis paliktas jo vietoje kartus su savo žmona Špučiene kuri yra Savivald. Finansų depart. direktore galėtų paskaičiuoti? Gal p. Budinas su savo bendraminčiais susiras dar padėjėjų ir vieną katą tą peklą pajudins kaip reikint.

   • Avatartikriausiai (IP: 78.57.250.51)

    Budinas savivaldybės direktoriumi dirba tik 4 pastaruosius metus, tai ir pertvarkas atitinkamai pradėjo8

  9. AvatarPetrikas (IP: 86.100.16.151)

   Šiaip labai įdomu, kokia tam Eikinui nauda būti “Klaipėdos vandenų” valdyboje? Kas atsakys? Ar jam mažai darbo “Fortume”? Kažkas čia ne taip. Išjudino Budinas tikrą peklą. Balsuosiu už Budiną ir kitus raginsiu. Gal apsivalys savivaldybės įmonės, gal kainos mažėti pradės.

  10. AvatarModestas (IP: 86.100.53.185)

   Melo – trumpos kojos… galime pridurti – bet stiprios. Jos (kojos) keliavo,ieškojo vis sau užuovėjos,norėjo pabėgti nuo atsakomybės 20 metų.
   Klaipėda mažas miestas..Juk gyventojai girdėjo, kad “KL. vanduo” klesti korupcija. Ją globojo liberalų valdžia ir jiems prijaučiantys. Bandė ir pačios bendrovės darbuotojai protestuoti. Esant merui E.Gentvilui prie savivaldybės susirinko geras pusšimtis darbuotojų – protestavo už tada einančio dir. pareigas Nausėdos atleidimą. Jie skandavo ant visos Liepų gatvės : UŽ NAUSĖDA GENTVILUI GĖDA..”. Atleido jį nepaklusus liberalų savanaudiškai priespaudai. O milijonus pelno “Kl. vanduo” juk suneša gyventojai !! Visi buvę direktoriai iš kur pasistatė namus? Net Makūnas, visą gyvenimą lakstęs per kelias įmones, tik “KL. vanduo ” d direktoriaudamas sugebėjo namą taURALAUKYJE PaSISTATYTI.. 20 metų, bet kažkodėl leidžiama šiai bendrovei kuri gyvena iš klaipėdiečių mokesčių. savivaliauti…. Jei ne ATVIRAKLAIPĖDA ko gero ir toliau būtume nesužinoję tiesos…

  11. AvatarCha (IP: 86.100.16.151)

   Juokinga, kai Makūnas kabinasi dėl įstatymų formuluočių. Iš Budino pusės viskas aišku: negali valdybos nepriklausomu nariu būti žmogus, kurio vadovaujamos įmoės veikla susijusi su Klaipėdos vandenimis. Makūnas akivaizdžiai manipuliuoja ir vedžioja už nosies tarybos narius.

  12. AvatarVirginijus Partaukas (IP: 107.167.107.119)

   Klanas yra klanas.Abu labu tokie patys.Tiek vieni ,tiek kiti su jų pakalikais 03.03 turi dingti iš mūsų akiračio.Vienintelis klausimas-kuo juos pakeisti?

   • Avatareik pats (IP: 86.100.24.175)

    juk viską išmanai, esi kietas, tai pakelsi miestą į neregėtas aukštumas…

  13. AvatarPetras (IP: 90.131.39.216)

   Nebūna dūmų be ugnies. Ne šiaip Makūnas laikosi dantimis įsikibęs valdyboje kol įvyks generolo rinkimai. Makūno sūnus specializuojasi vandentiekio ir nuotekų projektavime, klientų srautai garantuoti kai derinanti projektus bendrovė valdoma tėčio ar tėčiui lojalaus būsimo direktoriaus. Užsakymų iš vandenų ir savivaldybių sočiai. Nebūna dūmų be ugnies. Nesilaiko žmonės kėdės, jei ši nėra piniginga.

  14. AvatarGintaras (IP: 78.62.146.244)

   Jeigu savivaldybes bendroviu visi nepriklausomi valdybu nariai butu kaip D. Budrys, tai visos sios bendroves butu nepriklausomos savivaldybei. Sauliau ir co. sekmes virskinant, kad nepastriktu. Taip istatymu besilaikant galima ir i kaleimu miesteli isvaziuoti.

   • AvatarKlausimas (IP: 78.57.250.51)

    Paaiškinkite plačiau, nesupratome, ką norėjote tuo pasakyti.

  15. AvatarLinkiu (IP: 188.69.207.36)

   Sveikatos ir stiprybės gerb. S. Budinui, šaunuolis jis yra, įstatymų privalu laikytis visiems piliečiams, net jei du asmenis – stebėtojų tarybos pirmininką ir buvusį generalinį direktorių sieja artima draugystė.

  16. AvatarKeisti sutapimai (IP: 86.100.89.119)

   Informaciją apie valdybos posėdžius ir protokolus “Atvirai Klaipėdai” pateikia tokia informacija suinteresuoti asmenys nemokamai? Ar tai reklamos išskirtinėje vietoje davėjų interesas, kad neišdžiūtų pajamų upeliai iš “Klaipėdos vandens”? Martynai, jei kažkas paslaugiai pateikia ir valdybos protokolus, vadinasi, to kažkam reikia…

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 78.61.50.37)

    Galite būti ramus – man svarbiausia, kad iš “Atviros Klaipėdos” skaitytojų niekas neatimtų teisės žinoti. O šaltinių interesai – čia jau jų sąžinės reikalas, tik tiek, kad kaip ir bet kuriam kitam aš garantuoju anonimiškumą, kaip tai numato žiniasklaidos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Turite kitos vertingos informacijos – pasidalinkite, lygiai taip pat saugosiu ir Jūsų tapatybę. Na ir nejuokinkit Jūs su ta reklama “išskirtinėje vietoje” – juk politinės reklamos įkainiai paskelbti viešai, pasižiūrėkit, kiek tas baneris kainavo. Jei nerasit – galiu ir čia parašyti. Ir Jums, ir visiems kitiems galiu n-tąjį kartą pakartoti – jei prireiks uždarysiu “Atvirą Klaipėdą”, bet čia niekada nė už jokius pinigus nebus nupirktas nė vienas žurnalisto straipsnis ar pasiekta, kad kuris nors nepasirodytų.

  17. AvatarSuprantantis (IP: 193.110.36.16)

   Martynai, jau kelintą paties straipsnį šią tema skaitant pastebėjau, kad nėra minėto valdybos nario komentaro ar pasisakymo, nors kiti tavo straipsnio dalyviai gan aktyviai ta tema pasisako. Man tai kvepia paties šališkumu…

   • AvatarNikulinas (IP: 86.100.16.151)

    Makūno komentaras tekste yra… O Eikino nuomonę būtų įdomu sužinoti, kodėl taip įsikibęs į valdybos nario kėdę ir visaip Makūną gina. Čia turėtų ir STT pasidomėti.

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 78.61.50.37)

    Kurio konkrečiai valdybos nario nuomonės pasigedote? Tomo Eikino? Jei turite omenyje jį, man tikrai nesunku pakalbinti – nekalbinau, nes kai pirmą kartą pradėjau rašyti šia tema, Leonas Makūnas išdėstė argumentus dėl jo priklausomumo/nepriklausomumo.

  18. AvatarAnonimas (IP: 86.100.16.151)

   Makūnas elgiasi negarbingai. O balsavimas valdyboje, kai Eikinas palaikė Makūną, akivaizdžiai rodo, kad šie du veikėjai turi bendrų interesų, o patys artimiausi interesai visad susiję su pinigais. Argi galima tikėti Grubliausko rinkiminiu šūkiu, kad jis už Klaipėdą, kuria didžiuojamės, jeigu jį tenkina neskaidrumas monopolinėje įmonėje, jeigu jam nerūpi, kad šioje įmonėje per daug vadovų ir milžiniškos algos, o klaipėdiečiams vanduo nuolat brangsta?

  19. AvatarOrganas (IP: 199.249.230.65)

   Na organas atstovauja organą. Vsio zakonno.

  20. AvatarMarazmas (IP: 192.162.244.26)

   Aš kaip ir visi kiti valdybos nariai atstovauju tą organą, kuris juos paskyrė – Stebėtojų tarybą. O iš kur yra kilę valdybos nariai – čia jau kitas dalykas“, – sakė L. Makūnas. Kas per marazmas. Kaip galima atstovauti stebėtojų tarybą, kai ji yra kolegialus valdymo organas kair ir valdyba? Atstovauti galima įmonę, savivaldybę ar būti nepriklausomu valdybos nariu. Leonai, nusišnekėjai. Atstovauji save patį ir savo švoblos interesus.

  21. AvatarJūratė (IP: 86.100.115.25)

   Grubliausko rinkiminę komandą skandina informacija apie šlapio dumblo deginimą. Privatus verslas susitaria su savivaldybės įmonę, kaip plauti miestiečių pinigus. Šlapias dumblas turi didelį svorį ir nemaži pinigai iš “Klaipėdos vanduo”, iš klaipėdiečių kišenės įplaukia privačiai įmonei „Fortum Klaipėda“, kuri apsiima deginti šlapią dumblą. „Tos privačios įmonės „Fortum Klaipėda“ direktorius yra Klaipėdos vandens“ valdybos narys Tomas Eikinas. „Fortum Klaipėda“ yra susijusi komerciniais ryšiais su “Klaipėdos vanduo”, tačiau T. Eikinas nurodomas, kaip nepriklausomas valdybos narys. Ką daryti administracijai, kai yra aiškus GRUBLIAUSKO komandos nurodymas nieko nekeisti?

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt