P0

Svarbu, Temos

„Klaipėdos vandens” sostų karai (32)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2019-01-17


Konfliktinė situacija uostamiesčio savivaldybės valdomoje AB „Klaipėdos vanduo”, dėl kurios prieš porą mėnesių iš Liberalų sąjūdžio pasitraukė tuometinis įmonės vadovas Leonas Makūnas, įgavo naujų aštrių kampų.

Savivaldybei priklausančių akcijų valdytoju esantis jos administracijos direktorius Saulius Budinas pareikalavo, kad įmonės valdyba ir laikinasis generalinis direktorius nedelsiant sušauktų akcininkų susirinkimą, kuriame būtų svarstomas “Klaipėdos vandens” Stebėtojų tarybos pirmininko, uostamiesčio vicemero Artūro Šulco atšaukimas iš šių pareigų. Toks noras grindžiamas faktu, kad nei įmonės Stebėtojų taryba nepaisė S. Budino reikalavimo atšaukti iš „Klaipėdos vandens” vadybos nepriklausomo nario statuso esą nebeatitinkantį bendrovės „Fortum Klaipėda” vadovą Tomą Eikiną.

 

 

“Klaipėdos vanduo” šiuo metu primena audringą vandenyną. Martyno Vainoriaus nuotr.

„Klaipėdos vandens” valdybos pirmininkas gruodžio 31 d. įmonės vadovo pareigas palikęs L. Makūnas sako, kad S. Budinas prieš rinkimus tikriausiai išprotėjo, kad taip siekia įgyvendinti esą neteisėtus reikalavimus. Jis, kaip ir A. Šulcas, mano, jog tokiais veiksmais siekiama suformuoti tokius įmonės valdymo organus, kurie jos nauju vadovu patvirtintų parankų asmenį.

S. Budinas tokią versiją kategoriškai atmeta ir tikina, kad jo reikalavimai yra teisėti, o kadangi jų nepaisoma, dabar einama būtent tokiu keliu – inicijuojamas akcininkų susirinkimas.

Surado kitą būdą

Atvira Klaipėda” rašė apie pokyčius Liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriuje, L. Makūnas, komentuodamas savo pasitraukimą iš šios partijos, sakė, kad pagrindinis motyvas yra “nelabai pagrįstas, neteisėtas” S. Budino spaudimas, kuris jam įkyrėjo.

L. Makūnas tada dėstė, kad apie 2017-ųjų rudenį prasidėjo spaudimas, jog reikia bendrovės valdyboje pakeisti narius, nes anksčiau ją sudarė įmonės darbuotojai, o Stebėtojų tarybą – vien politikai.

Kai Dangeras Aleksandrovas išėjo dirbti į „Gatvių apšvietimą“, atsirado vienas nepriklausomas valdybos narys – „Fortum Klaipėda“ direktorius Tomas Eikinas, tačiau atsirado spaudimas, kad reikia ir kitus pakeisti. Mano pozicija buvo, kad tai yra Stebėtojų tarybos reikalas – jei ji norės, tai ir pakeis, tačiau Savivaldybės administracijos direktorius ragino atlaisvinti vietą. Bet aš atsisakiau. Po to jau Stebėtojų taryba nusprendė pati pakeisti Valdybos narius, o aš nusprendžiau, kad man jau laikas eiti į pensiją. <…> Galiausiai prieš dvi savaites jis atsiuntė raštą, kad Tomas Eikinas esą pasidarė priklausomas valdybos narys, nes „Fortum“ priima „Klaipėdos vandens“ dumblą deginti. Stebėtojų tarybai pateikiau motyvus, kad nurodoma tvarka galioja kitos kadencijos valdyboms, o nurodomoje Vyriausybės tvarkoje mūsų atveju kalbama apie Stebėtojų tarybą, o ne valdybą“, – tada dėstė L. Makūnas.

Jis, kaip ir buvo žadėjęs, iš įmonės generalinio direktoriaus pareigų pasitraukė nuo gruodžio 31 dienos, bet liko valdybos pirmininku. Nepaisant šių pokyčių įtampa įmonėje neatslūgo – Atvira Klaipėda” gavo prieš porą dienų laikinajam įmonės vadovui Algirdui Špučiui ir valdybos pirmininkui skirtą S. Budino raštą, kuriame dėstomas naujas reikalavimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-22 raštu Nr. (4.29E)-R2-3021, adresuotu AB „Klaipėdos vanduo” stebėtojų tarybos pirmininkui Artūrui Šulcui ir AB „Klaipėdos vanduo” valdybai, buvo nurodyta kuo skubiau, bet ne ilgiau kaip per dešimt darbo dienų, ištaisyti AB „Klaipėdos vanduo” susidariusią situaciją, pakeičiant nepriklausomumo kriterijų neatitinkantį valdybos narį Tomą Eikiną į sekantį atrinktą nepriklausomą kandidatą į valdybos narius. Per nurodytą terminą valdybos nario pakeitimo procedūra nebuvo atlikta. Tokiu būdu kliudoma įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, numatančius savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojui užtikrinti, kad savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo sudėtyje būtų narių, sudarančių ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių skaičiaus, kurie, būdami išrinkti šio kolegialaus organo nariais, atitiktų nepriklausomumo kriterijus.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, įpareigojančiu sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininko reikalavimu, taip pat Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 31 straipsnio 11 dalimi, suteikiančiais išimtinę teisę visuotiniam akcininkų susirinkimui atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, prašome inicijuoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Įstatymo nustatytą terminą, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo procedūras dėl Įstatyme įtvirtintos išimtinės visuotinio akcininkų susirinkimo teisės – atšaukti stebėtojų tarybos pirmininką – įgyvendinimo”, – rašoma šiame rašte. 

Ką darys?

A. Špučys, kurio žmona, beje, yra S. Budino pavaldinė – dirba Savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento direktore, patvirtino gavęs tokį pagrindinio akcijų paketo valdytojo (86,07 proc.) raštą.

Laikinasis įmonės vadovas Algirdas Špučys tikina jokio spaudimo nejaučiantis. Martyno Vainoriaus nuotr.

Bus matyti, kada šauksime, apsvarstysime. Terminai yra standartiniai. Mūsų teisininkai pasakys ir kaip yra, taip. Arba valdybos turi būti sprendimas. Nenoriu dabar filosofuoti – raštą gavome tik antradienį, tai išanalizuosim ir padarysim sprendimą”, – sakė laikinasis vadovas.

Paklaustas gal irgi patiria tokį spaudimą, apie kurį kalbėjo L. Makūnas, jis sakė kol nieko tokio nejaučiantis, su juo esą niekas nebendrauja ir nespaudžia.

A. Špučys taip pat tikino negalvojantis apie galimybę bandyti tapti nuolatiniu “Klaipėdos vandens” vadovu.

Galvoju, kad jis prieš rinkimus išprotėjo”, – taip S. Budino raštą apibūdino L. Makūnas.

Pasak jo, tai yra jau daugiau nei metus trunkančio Savivaldybės administracijos direktoriaus bandymo pakeisti įmonės Stebėtojų tarybą, o vėliau ir valdybą, tęsinys.

L. Makūnas tikino, kad ir naujajame S. Budino rašte dėstomi motyvai bei argumentai yra neteisėti.

Nėra jokio teisės reikalavimo, pagal kurį iš valdybos turi būti atšaukiamas Tomas Eikinas, nes Klaipėdos vandens” atveju minimi nepriklausomumo reikalavimai taikomi ne valdybai, o Stebėtojų tarybai. Toks reikalavimas yra taikomas įmonėms, neturinčioms stebėtojų tarybos. Taip pat rašo, kad nori atšaukti Stebėtojų tarybos pirmininką. Bet akcininkų susirinkimas gali atšaukti tik narį, o pirmininką renka pati taryba. Taigi, ta frazė irgi rodo, kad tie motyvai yra kreivi, šlykštūs. Jo elgesys neatitinka protingumo kriterijų ir akivaizdžiai matyti, kad jo tikslas yra pakeisti valdybą į tokią, kurią jis galėtų valdyti, nes dabar vyksta naujo įmonės vadovo konkursas. Tada jis turėtų galimybę savo žmogų įkišti. Kitokio motyvo aš nematau. Visgi šių tikslų jis dabar gali pasiekti, jei miesto Taryba jo nesustabdys”, – sakė valdybos pirmininkas.

Akcinių bendrovių įstatymas numato, kad tuo atveju, jei bendrovės valdyba jos vadovas per 10 dienų nuo akcininkų paraiškos gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinio jų susirinkimo, jis gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Jie turi pateikti paraišką su nurodytomis susirinkimo sušaukimo priežastimis ir tikslais, pasiūlymais dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos bei siūlomais sprendimų projektais. Toks susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Tačiau tokio susirinkimo sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų įstatyme nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

Turėtų domėtis ir STT”

A. Šulcas tikino, kad S. Budino reikalavimai buvo svarstomi įmonės Stebėtojų taryboje.

Buvo reikalavimas ne tik atšaukti Eikiną, bet ir Makūną iš valdybos pirmininkų,”visokių vėjų” buvo, bet Stebėtojų taryba vienbalsiai nutarė, kad nėra jokio pagrindo”, – sakė Stebėtojų tarybos pirmininkas.

Šį įmonės valdymo organą be jo dar sudaro mero komandos žmonės Arvydas Cesiulis, Artūras Razbadauskas, Rusų aljanso atstovas Andrej Kugmerov, su S. Budinu ir Liberalų sąjūdžiu pasilikę Audrius Vaišvila ir Vygantas Vareikis bei Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas.

„Klaipėdos vandens“ valdybą šiuo metu sudaro jos pirmininku esantis L. Makūnas, įmonės Teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė Jūratė Spudulienė, T. Eikinas, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė ir Dainius Budrys.

Artūras Šulcas (kairėje) ir Leonas Makūnas, neslepiantys savo porą dešimtmečių trunkančių draugiškų santykių, mano, kad Savivaldybės administracijos direktorius neteisėtais būdais siekia, jog naujuoju įmonės direktoriumi taptų jam artimas žmogus. Martyno Vainoriaus nuotr.

“Manau, kad šokis su kardais vyksta dėl naujojo generalinio direktoriaus skyrimo. Akivaizdžiai tiek aš asmeniškai, tiek įmonės valdyba neteisėtą spaudimą dėl šio dalyko patiria gerą pusę metų. Man asmeniški visiškai dzin, ar aš būsiu tuo pirmininku ar ne, nes tai tik papildomas darbas, o aš jau dembelyje. Bet jei dar kam nors šitame mieste rūpi tvarka ir teisingumas, šitoje vietoje turėtų susižiūrėti. Čia turėtų domėtis ir STT, ir merija, nes, mano nuomone, raginama ir kviečiama daryti neteisėtus veiksmus dėl labai merkantilių tikslų”, – sakė A. Šulcas.

Paklaustas, ar esant dabartiniam jėgų santykiui miesto Taryba gali imtis kokių nors veiksmų dėl tokios situacijos, vicemeras išreiškė nuomonę, kad visiems dabar rūpi tik rinkimai.

“O šitoje šviesoje galima visus tamsius reikaliukus pasidaryti. Ir aš nenustebčiau, jei direktoriumi bus paskirtas artimas Budinui žmogus. Mano nuomone, į tai einama. Galėčiau pavardinti ir pavardes, bet tiek to”, – sakė A. Šulcas.

Pašalinis draugystės poveikis

Artūras Šulcas ne kartą viešumoje yra pripažinęs, kad jį su L. Makūnu sieja bičiulystė jau apie dvidešimt metų. Dėl jos ir pareigų “Klaipėdos vandens” Stebėtojų taryboje jam jau ne kartą teko aiškintis etikos sargams.

2017 m.  į Klaipėdos savivaldybės Etikos komisiją buvo kreipusis buvusi miesto Tarybos narė Ligita Girskienė, prašiusi išsiaiškinti, ar vicemeras, priimdamas paramą Seimo rinkimams iš „Klaipėdos vandens“ vadovo L. Makūno, nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų bei nepažeidė Valstybės politikų etikos kodekso. Tačiau įvertinę tai, jog nuo minimo atvejo buvo suėjusi svarstymo senatis, komisijos nariai tada nusprendė tyrimo nepradėti.

Aiškindamas šią situaciją A. Šulcas žurnalistams buvo sakęs, kad jei būtų buvęs noras ką nors ne taip padaryti, L. Makūnas jam būtų davęs pinigus į rankas, o vėliau pats asmeniškai būtų galėjęs juos persivesti sau į rinkiminę sąskaitą, bet viską darė sąžiningai, pagal įstatymą.

Visgi pernai gruodį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė grįžti prie šios istorijos, nes buvo gautas naujas pranešimas.

„VTEK aiškinsis, ar minėtosios paramos A. Šulcas neturėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje“, – buvo rašoma pranešime spaudai.

Pats A. Šulcas šią situaciją komentavo nevyniodamas žodžių į vatą – anot jo, tai yra „korumpuotų liberalų kerštas“.

Dar prieš tai VTEK buvo davusi pavedimą Klaipėdos miesto tarybos Etikos komisijai ištirti skundą, kodėl A. Šulcas esą nedeklaravo, jog yra „Klaipėdos vanduo“ Stebėtojų tarybos narys. Tada komisija konstatavo, kad vicemeras pažeidimo nepadarė.

KOMENTARAS

Saulius Budinas, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius

Tai yra teisėti reikalavimai. Yra labai aiškios nuostatos, kokie yra nepriklausomumo kriterijai, taikomi vadybos nariams ir jie juos turi atitikti. Kadangi buvo prašymas ir pavedimas Stebėtojų tarybai užtikrinti valdybos nario nepriklausomumą, pakeisti valdybos narį ir ji šio įpareigojimų neįvykdė, dėl to imamės kitokių priemonių. Šiuo atveju pirmininkas atstovauja akcininką, o akcijų valdytojas yra administracijos direktorius. 

Naujojo vadovo atranką organizuoja nepriklausoma įmonė, kuri buvo parinkta konkurso būdu. Manau, kad jie savo darbą atliks kvalifikuotai ir atrinks kompetentingus žmonės, kurie galėtų kandidatuoti į šias pareigas. Be abejo, vadovą tvirtins valdyba, bet kandidatus jai pateiks nepriklausoma įmonė. Teiginiai apie norą paskirti savą žmogų neturi jokio pagrindo. 


  2019-01-17

  32 komentarai “„Klaipėdos vandens” sostų karai”

  1. AvatarKlaipedietis (IP: 195.14.178.54)

   Žiūriu žiūriu ir matau, kad smagu yra gyventi iš mokesčių mokėtojų pinigų…galima skirti sau arba per atitinkamus asmenis dideles algas, prisidaryti pavaduotojų-skyrių vadovų pozicijų su dideliai atlyginimais, žaisti įvairius užkulisinius – interesais susietus žaidimus ir t.t. Visas šitas š…vyksta ne tik Klaipėdos vanduo, bet ir KRATC, Klaipėdos autobusų parkas ir t.t, ir t.t. Smagu kas dedasi Klaipėdoje…ir STT ir FNTT niekaip pas mus Klaipėdoje netiria ir neardo šių voratinklių…KODĖL ???

  2. AvatarPensininke (IP: 86.38.157.247)

   Skaitai ir plaukai šiaušiasi ant galvos, kokį gyvenimą susikūrė usuoti bebrai Klaipedoje, be jokios atsakomybės už mokesčių mokėtojų pinigus per dešimtmečius, visos valstybinės įmonės apimtios vezio-korupcijos

  3. AvatarPovilas (IP: 78.57.193.166)

   Bet dar pažiūrėkite , Makūnas ne tik pats gerai gyveno, bet dar 8 veltėdžiams (departamentų direktoriams) parūpino sotų gyvenimą. Pažiųrėkite jū algą internetiniame tinklapyje (3400 eurų). Kur tai matyta? Makūno nebėra, o veltėdžiai sėdi toliau ir minta mūsų pinigais. Negi miesto valdžia neįgali sutvarkyti Makūno privirto jovalo?

   • AvatarKlysta (IP: 78.57.250.51)

    Klystate. Tebėra. Straipsnyje rašoma, kad Makūnas liko įmonės valdyboje, nors direktoriumi nebedirba.

  4. AvatarGĖDA (IP: 86.100.53.185)

   Kl. savivaldybei ,pirmiausiai buvusiems merams kurie 20 m . nesugebėjo nutraukti korupcijos “Klaipėdos vanduo”. LIberalų partijos nariai pralobo iš iš šios įmonės. Kodėl Makūnas mėgavosi ar ne 10 m? Per tą laiką ir namas išdygo ..Ir dabar dar nerimsta pensininkas,vėl diriguoja …Neįtikėtina, kad visi merai beveik, net Gentvilas. ir dabar Grubliausaks matė,žinojo viską, bet tylėjo,skyrė savus žmones į steb. tarybą ir kt. pareigas. Įsivaizduokit kad dabar pareigas eina A.Špučys,o jo žmona Špučienė jau 20 metų yra svarbiausia miesto biudžeto- finansų valdytoja savivaldybėje. Klaipėdiečiai suneša mokesčius už vandenį, nuotekas į “Kl. vanduo” o jie švaistė,švaisto MŪSŲ pinigus. Savivaldybės tarybos nariai tyli. Kas čia darosi Klaipėdoje ?

  5. AvatarPagarba (IP: 188.69.207.36)

   Didžiausia pagarba ir padėka p. S. Budinui už pažangios vadybos taikymą savivaldybės įmonėse. Tokiam žygdarbiui reikia stiprių nervų ir valios, ryžto kovoti, nes kaip žinia kai kurie yra linkę priešintis pažangai ir naujovėms. Šaunuolis!

  6. AvatarChi chi (IP: 88.119.39.225)

   ..dar atsimenu kaip prieš daug metų kilus rezonansui visuomenėje dėl Makūno 10 000 algos į mėn., ponas per TV(tuo laiku dar daug-maž besilaikančios nešališkumo Balticum) pasakė,,tai aš neprašiau tokios algos – čia savivaldybė taip nusprendė..”.Suprask – žmogų privertė imti tokį didelį atlygį.Pats nu visai, visai nenorėjo..:D)

  7. AvatarUršulė (IP: 90.131.37.254)

   Viskas vyks taip kaip jau vyksta trečią dešimtmetį. Darbotvarkę formuoja interesų grupės. Nei Budinas, nei Šulcas, nei visi kiti buvę administracijos vadovai savarankiškai sprendimų negali primti. Pabandytų – visos medijos būtų užkištos kompromituojančiais faktais.

  8. AvatarGeneralinis direktorius Artūras Šulcas (IP: 51.15.53.83)

   Akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnis aiškiai sako, kad jei įmonės vadovas yra valdybos narys jis atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš valdybos narių. Tačiau įstatymai galioja tik paprastiems mirtingiesiems. Seniesiems bebrams nusipjauti į įstatymus. Ir visas šitas cirkas tik dėl to, kad po pusės metų Artūras Šulcas taptų Klaipėdos vandenų generaliniu direktoriumi. Taip bus užtikrintas valdžios paveldimumas kaip kokiam sovietiniam Turkmėnistane.
   Saulius Budinas per savo kadenciją išleido ilsėtis ne vieną seną įmonės vadovą. Nors kam nors rūpi skaidrumas. Nesustok Sauliau ir toliau krapštyk lauk ūsuotus bebrus. Gaila, kad Budinas neina į merus.

   • AvatarBudinui (IP: 88.119.39.225)

    reikia hemarojaus?:D).Taigi meras nelabai ką gali. Reikia būt žvėrim kad sutvarkyt toki apleista gyvatyną. Ne gyventojus bet lūzerius postuose ir dipukus NXja nedirbančius savo darbo. Kas administracijoj – tas valdo! O kas dabar ateis?Ogi uostininkas kuriam tas uostas – visas gyvenimas..O į tarybą – krūva valstieciu biezdariu su verkaincia mizerija girkiene priešaky:DDD)).Ot kad bus smagu!

  9. AvatarValdžia turi būti paveldima (IP: 185.220.102.4)

   Labiausiai užkliūva Klaipėdos vicemero Artūro Šulco rinkiminės kampanijos rėmėjų sąrašas. Akis bado 600 eurų suma, kurią Artūro Šulco rinkimams paaukojo Leonas Makūnas, kuris yra Klaipėdos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės “Klaipėdos vandenys” generalinis direktorius, o Artūras Šulcas yra šią įmonę turinčios prižiūrėti ir kontroliuoti stebėtojų tarybos pirmininkas. Grubiai tariant, pavaldinys pamalonino savo viršininką, paaukodamas dalį atlyginimo, kurį jis gauna klaipėdiečiams pardavinėdamas vandenį.
   Senokai pensijos sulaukęs Leonas Makūnas pasitraukė iš savo užimamo šilto posto bet dar nespėjo vietos perduoti senam bičiuliui Artūrui Šulcui.

   • AvatarAnonimas (IP: 88.119.39.225)

    Nu tai žmogus ne dėžutėje-gi tuos pinigus pasiėmė?Rodo ir neslepia. O kaip grubliausku šeiminėlė kur visos imones jiems nuolat pila? Džazo festivalis trunka ar ne savaite o alga grublei eina kiekviena metu mėnesį.Ar ne 2000 eu+automobilis savo kap organizatoriaus reikmėm.Gražu a’ne?

  10. AvatarPabaigos pradžia (IP: 86.100.89.119)

   Sostų karas rodo, kad kai kas tvarkėsi įmonėje kaip savo nuosavoje. O dabar nevykdo savininko reikalavimų. Skilimas tarp liberalų dar ne tai parodys. O taip gražiai visos schemos daugiau kaip 4 kadencijas veikė. Visur savi, viskas tylu. O dabar net kad liaudies teatro režisierius vienos svarbiausių miesto įmonių stebėtojų tarybai vadovauja sužinom.

   • AvatarTos stebėtojų tarybos (IP: 88.119.39.225)

    viens juoks yr. Turėtu būti iš bendruomenės ar tikru nevyriausybiniu org. atstovu o surenka iš snobu ir savos hebros statytiniu.Katriems gyventoju nauda iki lempos.Imitacija suvairuota liberastu ir pateikiama kap taisyklė. Gerai kažkada sukciai prasisuko

  11. AvatarZydra (IP: 88.119.138.189)

   Ko čia putojatės?Gal jau pamiršot,kad Leonas Makūnas prieš tai irgi buvo savivaldybės direktorius ir atsiradus progai tepė slides į šiltą vietelę arčiau vandens.Nereikėtų stebėtis jeigu ir Budinas norėtų sekti pirmtako pėdom.O šiaip nemanau,kad ši vandeninga rašliava daug kam įdomi,na nebent keliolikai angažuotų komentatorių….

  12. AvatarGal ? (IP: 193.219.12.33)

   O ar ne pats Budinas labiausiai ir nori to posto? Administracijos direktoriumi po rinkimų jis galėtų išlikti tik vienu atveju – jeigu Gentviliuką išrinktų meru. O to tikrai nebus. Žino, kad nei Vaitkui, nei Grubliauskui jis nereikalingas. Na, matyt ir krapštėsi šią vietą pats sau, negi eis darbo dirbti, jeigu nieko nemoka? Gal nesitikėjo tokio pasipriešinimo iš Makūno, tad dabar pyksta ir yra pasiruošęs keršyti ir vietą atiduoti bet kam ?

   • AvatarAnonimas (IP: 195.182.76.3)

    Kokia prasmė Budinui ar bet kam kitam iš politikų eiti į Klaipėdos vandenų direktorius, jei po rinkimų naują valdžia gali per labai trumpą laiką atleisti? Vadovą atleisti labai lengva šiais laikais, darbo kodekso nuostatos negalioja, valdyba pareiškia nepasitikėjimą ir – viso geriausio!

   • AvatarTaigi kas (IP: 88.119.39.225)

    administracijoje sėdi, tas Klaipėdoje ir daro ką nori.Čia tikroji miesto valdžia.Taryba tik patvirtina.Ką jai pakiša. O ir ko daugiau norėt kai išsirenkam tik bekiaušius kaušus?

  13. AvatarNesvarbu (IP: 85.232.136.248)

   turbut, kad patys Budinai ir laukiantys sosto dabar tuos komentarus ir rašo…

  14. Avatar (IP: 193.219.187.59)

   Kiek stebėjau situaciją žiniasklaidoje, tai Budinas nuosekliai siekia, kad savivaldybės įmonių vadovai nebūtų tuo pačiu ir valdybos pirmininkais. Ir tai labai teisingas požiūris. Ko Makūnas pyksta nelabai aišku. Nors kitą vertus, pripratęs vien tik vadovauti ir dar monopolinei įmonei, nori ir toliau nedirbti, t.y. “Vadovauti”. Sėkmės Budinui ir Grubliauskui valant užsidėdėjusius.

   • AvatarNu nu (IP: 79.142.122.126)

    O Grubliauską kada išvalysim>? Šitas nevykėlis, lobsta iš miesto kišenės, o miestas merdi.

  15. AvatarVoras (IP: 88.119.156.187)

   Nesutikčiau su L.Makūno teiginiu, kad “…Budinas prieš rinkimus išėjo iš proto…”, Norint iš kažko išeiti, tai reikia fiziškai turėti , o biologinė masė (smegenys) dar nėra protas. Šią kūno dalį dar reikia kažkuo užpildyti. Va tuo užpildu Budinas niekada nepasižymėjo, nors šiek tiek pradėjęs dirbti bandė pasipildyti – kažko šiek tiek mokėsi. Atsikasti kasnį sau, tą jis moka. Bėda tame, kad iki šiol jis buvo “geras” ir patys makūnai, šulcai ir grubliaukai tokį bulterjerą atsivedė. Bet tik ir tiek. Skirtingai nuo Budino, kažin ar dabar L.Makūnas(jau nebedirba) ir A.Šulcas beturi kokį interesą tuose vandenyse? Keistoka, kad stebėtojų taryboje nėra vandens vartotojų – bendruomenės :). O KRAC išvalyti žinoma, kad laikas – dar viena liberalų irštva – kiek nori tiek lupa, už kvadratą “būtinoms sanaudoms padengti”. Voratinklis apraizgęs visą liberalizmo dvasių “laisvą” miestą. Kol kas sunku tikėtis, bet gal kas pradės tuos tinklus ardyti, o gal , šiek tiek apirusius vėl sulopys? Nuspręsim patys, nebeilgai laukti. Tik ar to “užpildo” mums pakaks?

   • AvatarAnonimas (IP: 195.182.76.3)

    L. Makūnas įmonėje nebedirba, bet valdyboj tebesėdi, užima pirmininko pareigas ir trauktis tikriausiai neketina iki naujo direktoriaus konkurso. Įdomu kodėl?

   • Avatar... (IP: 88.119.39.225)

    O man Šulcas kaip žmogus visai patinka.Jis kitokiu tokioje aplinkoje negali būti – tarp vilkų pats vilku staugsi.Gaila kad neina į valdžią. Ten dabar ruošiasi vieni buduliai kuriuos vagiai vartys kaip norės

  16. AvatarNuomonė (IP: 195.182.76.3)

   Sakykite, ką norite, bet yra tikrai nenormalu, kai į pensiją išėjęs valstybinės įmonės vadovas lieka valdybos pirmininku ir toliau nori dalyvauti valdyme. Gal ir formaliai “teisėta”, bet labai jau neskanu. Tai panašu į Afrikos, o ne ES valstybę. Yra laikas ateiti, yra laikas garbingai pasitraukti.

   • AvatarJulius (IP: 86.100.76.243)

    Ne Afrikos nebijokite… Viskas čia suplanuota…

  17. Avatarnegi taip sunku (IP: 83.171.17.102)

   palikti postą…nu ir gerai Budinas elgiasi, kad krapšto užsisėdėjusius…

   • Avatarkrapštalas (IP: 193.217.2.221)

    liberalų karai tęsiasi. Sena chėbra iškrapštė Budiną ir “Klaipėdos energijos” valdybos pirmininko krėslo, dabar vyksta keršto akcija – “iškrapštyk Šulcą” ir kitus priešininkus iš vandenų valdovo sosto. Klausimas, kam nuo to geriau. Turbūt valstiečiams 🙂

  18. AvatarRobertas (IP: 86.100.16.151)

   Makūnas nori iki mirties vadovauti. Įsikibęs dabar į valdybos pirmininko postą. O draugelis Šulcas juk negali nepalaikyti savo maitintojo… Šlykštu. Korumpuoti žmonės, ne šiaip sau tiek metų vienas valdžioje trynėsi (Šulcas), kitas stambiom įmonėm vadovavo (Makūnas). Budinas šiuo atveju teisus: ar gali įmonės, kuri yra “Klaipėdos vandenų” partnerė vadovas vadintis nepriklausomu valdybos nariu? Makūnas eina iš proto, nes bijo prarasti dar vieną šiltą vietą.

   • AvatarAnonimas (IP: 78.60.172.45)

    Dar daugiau pajudinkit KRATC, ten kaip suprantu irgi bus ryšių ir giminysčių

   • AvatarSuprantantis (IP: 193.110.36.16)

    Aiškumo dėlei šiek tiek informacijos dėl valdybos narių atrankos ir .t.t.:
    1. Renkamo nepriklausomo valdybos nario nepriklausomumas vertinamas jam kandidatuojant į nepriklausomo valdybos nario pareigas. Atrankos komisija patikrina (tame tarpe ir verslo santykius), o Budinas kaip pagrindinis akcininkas priima sprendimą. Mano žiniomis Budinas darė spaudima minėtam nepriklausomam valdybos nariui, kad jis atsiimtų savo kandidatūrą, bet kadangi nebuvo jokio teisinio pagrindo iš visų atrankoje dalyvavusių kandidatų buvo išrinktas minėtas valdybos narys;
    2. Argumentas, kad nepriklausomas valdybos narys prarado nepriklausomumą, mano manymu, yra nepagrįstas dėl kelių priežasčių:
    a) dumblo tvarkymo (pabrėžtina tvarkymo, o ne deginimo, ar dar kitaip) paslaugos pirkimą skelbia Klaipėdos vandenų pirkimų komisija ir tam valdybos sprendimas nereikalingas. Geriausią kainą pasiūlęs paslaugos teikėjas pasirašo sutartį su Klaipėdos vandenimis ir tam valdybos sprendimas nereiklaingas. Minėtu atveju nėra interesų konflikto dėl minėto valdybos nario verslo interesų.
    b) Jei valdyboje svarstomas klausimas, kuris susijęs su nepriklausomo ar kito valdybos nario verslo ar asmeninias interesais, normali praktika – nusišalinimas. Neteko girdėti, kad pvz. seimo narys atsistatydintų iš seimo nario pareigų, jei seime svarstomas teisės aktas dėl kurio seimo narys turi interesų – normali praktika nusišalinti. Jei nenusišalinama – apkalta.
    3. Jei pasibaigus esamos valdybos kadencijai minėtas valdybos narys norėtų dalyvauti naujoje atrankoje į valdybos narius, tuomet ir tik tuomet jis netenkitų nepriklausomumo kriterijaus.

   • AvatarSuprantančiam (IP: 195.182.76.3)

    Man kyla klausimų, ar vadinamas “nepriklausomas valdybos narys” atrankos metu informavo atrankos komisiją ir akcininką, kad jis yra verslo ryšiais susijęs su įmone. Jei neinformavo ir tai paaiškėjo po laiko, tai visi jūsų argumentai yra niekiniai. Nereikia ieškoti įstatymų spragų ir kabliukų, paprasčiausiai yra toks dalykas kaip etika ir valstybinių įmonių neprieštaringa reputacija, būtų gražu, jei šių dalykų būtų paisoma.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt