Rumpiškės kvartalo medžiai: teismai tęsis

Miestas, Svarbu

Daug aistrų dėl kertamų medžių sukėlusi Rumpiškės gyvenamojo kvartalo rekonstrukcijos istorija teismuose suksis toliau – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nurodė pirmai instancijai iš naujo nagrinėti gyventojų ir dviejų organizacijų skundą dėl Klaipėdos savivaldybės administracijos sprendimų.

Regionų apygardos teismo Klaipėdos rūmai praėjusių metų gruodį buvo atmetę Viešojo intereso gynimo fondo, asociacijos „Klaipėdos žalieji” ir Ritos Simanauskienės bei Dmitrijaus Žoludevo skundą kaip nepagrįstą.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Minėtieji pareiškėjai teismo prašė panaikinti Savivaldybės administracijos  Aplinkos kokybės skyriaus išduotus leidimus kirsti medžius Rumpiškės kvartalo teritorijoje bei administracijos sprendimą netenkinti Viešojo intereso gynimo fondo prašymų. Teismo taip pat buvo prašoma įpareigoti Savivaldybės administraciją atlikti želdinių būklės ekspertizę ir koreguoti projektą nemažinant želdynų ploto.

Bylą išnagrinėjusi kolegija, kurią sudarė teisėjai Remigijus Arminas, Eglė Kiaurakytė ir Laimutė Jokubauskaitė, konstatavo, kad toks skundas yra nepagrįstas ir netenkino nė vieno iš reikalavimų.

Pareiškėjai tikino, kad visuomenė nebuvo tinkamai informuota apie projektą, tačiau teismas pabrėžė, jog viešinimo procedūros buvo atliktos tinkamai – projektiniai pasiūlymai buvo patalpinti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, 2018 m. gruodžio 19 d. vyko projekto viešinimas Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje. Jo metu buvo atsakyta į visuomenės atstovų klausimus. Tada klausimų ir pastabų dėl medžių šalinimo nebuvo.

Vienas iš skundo atmetimo motyvų buvo ir tai, kad esą nėra teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis tokie pareiškėjai galėtų ginti viešąjį interesą teisme. 

Fondas, asociacija ir minėtieji klaipėdiečiai pasinaudojo galimybe apskųsti tokį pirmos instancijos sprendimą LVAT. Jie prašė arba patenkinti skundą, arba kreiptis į Konstitucinį Teismą prašant išaiškinti, ar Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos nepažeidžia Konstitucijos bei Orhuso konvencijos.

Skundą išnagrinėjusi LVAT kolegija, kurią sudarė teisėjai Laimutis Alechnavičius, Arūnas Dirvonas ir Veslava Ruskan, konstatavo, kad tiek asociacija, tiek fondas yra laikytini juridiniais asmenimis, kurie skatina aplinkos apsaugą, tad jie turi Aplinkos apsaugos įstatyme nustatytą teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimus, susijusius su aplinkosauga.

„Pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjų skundą dėl to, kad pareiškėjai neturi subjektinės teisės ginčyti leidimų teisėtumo ir pagrįstumą, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl šioje byloje ginčijamo leidimo esmės, nenagrinėjo pareiškėjų skundo argumentų dėl leidimo pagrįstumo ir teisėtumo, administracinė byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo”, – rašoma neskundžiamame sprendime.

Šiame teisiniame ginče LVAT buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – buvo sustabdytas leidimas kirsti medžius vadinamojoje III kvartalo teritorijoje. Liepos pabaigoje savivaldybė buvo išplatinusi pranešimą spaudai, kuriame rašė, kad „nelaukdami, kol teismai priims galutinius sprendimus (šiuo metu bylos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamos iki pusantrų metų), gyventojai ir savivaldybė sėdo prie derybų stalo”.

„Susitarta, kad savivaldybė atsisakys dalies projekte numatytų sumanymų (paliks kai kuriuos saugotinus medžius; neįrengs 3 vaikų žaidimų aikštelių; neįrengs projekte numatytų naujų automobilių statymo vietų, tik atliks senų dangų remontą prie gyvenamojo namo Taikos pr. 7; perkels kai kuriuos medžius į kitą vietą ir užtikrins jų prigijimą bei trejų metų priežiūrą), o gyventojai atsiims ieškinį. Liepos 20 d. ginčo šalys sudarė taikos sutartį, o trečiadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino reikalavimo užtikrinimo priemones, taip atverdamas galimybę tęsti pernai pradėtus Rumpiškės kvartalo tvarkymo darbus”, – rašė savivaldybė. 

Reaguodama į tokią savivaldybės raišką viešojoje erdvėje Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė, informavo, kad miesto valdžia klaidino rašydama apie atsiimtą skundą. 

„Taikos sutartyje, sudarytoje šių metų liepos 20  d., skelbiama, kad „šalys pripažįsta, kad šia Sutartimi siekia išspręsti reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikinimą byloje, todėl ši sutartis negali būti aiškinama ar suprantama kaip ginčo išsprendimas pagal byloje keliamus reikalavimus ar toks susitarimas, dėl kurio bylos išsprendimas prarastų teisinę prasmę ar panaikintų teisines pasekmes, kurios galėtų kilti, jeigu Teismas patenkintų pareiškėjų apeliacinį skundą bei patenkintų skundo reikalavimus byloje. Todėl ši taikos sutartis tik atveria galimybę tęsti pradėtus Rumpiškės III kvartalo tvarkymo darbus, nors, neslėpsiu, savivaldybės atstovai siekė, kad mes dar ir atsiimtume ieškinį“, – rašė L. Kuzminčiūtė.

16 Comments

 1. Saulius Dambrauskas, advokatas

  Labai daug informacijos siekiant apginti viešąjį interesą galite surasti internetiniame Viešojo intereso gynimo fondo puslapyje (www.vigfondas.lt). Šiuo metu ten yra gana daug koncentruotų teisminių ginčų (bylų) aprašymų ir surinkti aktualūs video pasisakymai šia tema. Tačiau jau labai greitai čia galėsite tiesiog matyti taip pat visus minimų bylų svarbiausius ir įdomiausius procesinius dokumentus, o taip pat teismų nutartis bei sprendimus. Parengtais teisiniais motyvais bei teisinių santykių analize galėsite pasinaudoti tiesiogiai. Taip pat per šį puslapį galite finansiškai paremti tiesioginę bylą, pavyzdžiui, pareiškėjų pastangas Rumpišlių kvartalo byloje 🙂 Saulius Dambrauskas (Viešojo intereso gynimo fondo vadovas, advokatas)

  Reply
 2. Youtube

  Juokas pro ašaras su Gintautu Labanausku. Svečiuose – žinomas advokatas Saulius Dambrauskas
  1,3 tūkst. peržiūrų · prieš 5 mėnesius

  Reply
 3. Nukritus

  1 medį, vietoj jo turi būti pasodinti bent 2. Ar merui ir jo komandai rūpi medžiai, miškas, uostas? Jam rūpi pinigai, krintantysį jo kišenę, o ne kažkokie Rumpiškės kvartalai (nors pats kažkada gyveno prie Trinyčių prūdo).

  Reply
  • Anonimas

   Patys muša, patys rėkia. Prieš tai bliovė, kad nesprendžia automobilių parkavimo daugiabučių kiemuose klausimo. Tie medžiai susodinti bele kaip – neišlaikyti atstumai iki pastatų, inžinerinių sistemų. Suprantu, kad geriausia iš vis nieko nedarytų ir visi būtų laimingi.

 4. Eduardas Kriščiūnas

  Pasidalinkite teismo bylų numeriais, nes LVAT praktika bus naudinga ir kitoms bendruomenėms, kurių Orhuso konvencijoje numatytos teisės kreiptis į teismus iki šiol būdavo ignoruojamos.
  Ačiū.

  Reply
  • Martynas Vainorius

   Administracinė byla Nr. eA-2757-602/2021

  • Saulius

   Labai daug informacijos siekiant apginti viešąjį interesą galite surasti internetiniame Viešojo intereso gynimo fondo puslapyje (www.vigfondas.lt). Šiuo metu Jums gali padėti pateikti koncentruoti teisminių ginčų (bylų) aprašymai ir surinktos nuorodos į video pasisakymus bei straipsnius. Tačiau jau labai greitai čia galėsite tiesiog matyti ir nusikrauti tiek visus Advokato rengtus svarbiausius ir įdomiausius procesinius dokumentus, tiek ir teismų nutartis bei sprendimus. Pateiktais išsamiais teisiniais motyvais bei teisinių santykių analize galėsite pasinaudoti tiesiogiai. Saulius Dambrauskas (Viešojo intereso gynimo fondo vadovas, advokatas)

 5. Liudvika, Asociacija "Klaipėdos žalieji"

  Na, Martynas aplenkė mane, o norėjau pati parašyti straipsnelį šia tema. Taigi Vyr.administracinio teismo nutarimas grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti bylą iš naujo, (žinoma įvertinus tai, kad VIG fondas ir Asociacija Klaipėdos žalieji turi teisę ginti viešą interesą) yra pergalė, kolkas tik maža, bet pergalė. Apmaudu kai teismas tiki savivaldybės klaidinančiais teiginiais jog VIG fondas, kurį atstovauja advokatas Saulius Dambrauskas ir Asociacija „Klaipėdos žalieji” dar neįrodė jog dirba aplinkosaugos srityje. Bet juk nesunku išsiaiškinti, kad viešoji įstaiga „Viešojo intereso gynimo fondas“ įregistruotas 2003 metų spalio 1 d., jo tikslai: kultūros ir gamtos išsaugojimas; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio
  indentiteto vystymas; pilietinis ugdymas, profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė pagalba; vietos bendruomenių vystymas; aplinkos,
  žmogaus ir pilietinių teisių apsauga bei viešojo intereso gynimas, o savivaldybei žinoma Asociacija „Klaipėdos žalieji“ įregistruota 2015 metų vasario 9 d., jos tikslai: saugoti Klaipėdos regiono bei Lietuvos gamtą, žmogaus ir žemės sąveikos darną, padėti išsaugoti ir ginti tokią aplinką, kurioje žmogui būtų saugu ir gera gyventi. Aš ir dabar dar nesuvokiu kaip taip galima elgtis. Perėjus visą 1,5 metų teismų maratoną, supranti, kad Klaipėdos teismai atstovauja galios interesus. Skaitant skundus, atsakymus galiu prognozuoti tolimesnę eigą – nėra medžių , nėra problemos, o jų jau ir nėra, jie iškirsti, taikos sutartis yra… . Mes dar neatsipalaidavome, nes puikiai suprantame kas mūsų laukia. Gerbiamieji, atminkite mes taip pat mokame dėlioti pasjansą.
  Šioje situacijoje jaučiu didelę pagarbą ir padėką Viešo intereso gynimo fondo vadovui advokatui Sauliui Dambrauskui, kuris ne dėl piaro visa tai darė, kaip viename susitikime bandė teigti savivaldybės teisės skyriaus vedėjas A.Kačalinas, o dėl ko aplamai ir įkūrė fondą – aplinkosauginių, bendruomenių, miesto želdynų ir kitų viešojo intereso gynimo bylų. Kaikam to nesuprasti.

  Reply
  • Tiesiog

   piktina kad žmonės turi patys ginti savo namus nuo valdžios ,,geradarių” kurie turėtų dirbti tik jiems. Ir klausyti tik jų nuomonės. Taip pas mus ir yra – ,,rinkit -mane-rinkit..”o kai išrenki – ŠTAI! Ne pirmas kartas taip elgiamasi, bet turbūt pirmas kartas kai pavyko nueit net iki teismo. Kad ir šlubo, kad ir pusaklio ir puskurčio :D)) Ačiū fondui, šaunuoliai nepasiduodantys! Visi žino kad reikia turėt pinigų kad galėtum nors pirmą pareiškimą parašyt, reikia turėt ryžto ir kantrybės kad iškęsti tą daug laiko užimantį tampymąsi po teismų posėdžius..O valdžiukai irgi tą puikiai žino.Žino kad galimybės nevienodos. Todėl daro ką nori :D)

 6. Jau daug

  metų piktina ciniškas savivaldybės elgesys kai nepaisoma gyventojų nuomonės, galimai specialiai nedaromos rimtos apklausos ir ,,buldozeriu” vykdomi projektai, kurie toli gražu nėra būtini ar net naudingi žmonėms gyvenantiems miesto teritorijose . Jūsų žiniai, Lietuva 2001 metais yra ratifikavusi Europos sąjungos lygiu Orchuso konvenciją, kuri tarp kitko sako: ,,…Informacijos apie aplinką pavyzdžiai, patvirtinti Orhuso konvencijos Atitikties komiteto praktikoje:
  sprendimai dėl ūkinės veiklos, kuri turi ar gali turėti poveikį aplinkai, leistinumo (pvz., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV), taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai);
  informacija, susijusi su planavimu transporto, turizmo sektoriuose;
  sprendimai, susiję su žemės naudojimu, teritorijų planavimu;
  finansiniai susitarimai, kurie priimti nebūtinai išimtinai aplinkos srityje, bet gali turėti poveikį aplinkai (pvz., nustato specifines natūralių buveinių apsaugos finansines priemones);
  galimybių studija, parengta siekiant pagrįsti teisinį reguliavimą (pvz., dėl radioaktyvių atliekų importo ir šalinimo). ..”
  Kviečiu atkreipti dėmesį į punktą ,,SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU ŽEMĖS NAUDOJIMU, TERITORIJŲ PLANAVIMU”!!!Rumpiškės kvartalo teismų pavyzdys yra tik vienas iš jau įprastos savivaldybės valdžiukų elgesio su gyventojais, praktikos. Tik kažkokiu-tai stebuklu šiems šaunuoliams pavyko pasipriešinti – patraukti nesiskaitančius su gyventojais ,,darytojus” į teismą. Aš asmeniškai labai pasigendu šioje istorijoje mūsų miesto seimo narių pagalbos, o ir kitų atitinkamų institucijų, turinčių ginti viešą interesą, dėmesio. Ar gal vėl reikia kad kaip Grigėjo smarvių atveju, 3000 žmonių eitynių tik ne Šilutės pl. o Sausio 15 g.? Kiek-gi galima ponai tyčiotis iš savo rinkėjų?

  Reply
 7. Rumpimpiškis

  Taisomas sovietinio planavimo brokas. Užtenka verkšlenti dėl medžių. Užaugs nauji.

  Reply
  • Iš savivaldybės

   Parašė rumpimškinis. Apmaudu ….

  • klausimas

   Tik jūs jų užaugusių jau nepamatysit, ar ne?

  • Liudvika

   Kokie nauji medžiai?

  • Ar kalba savivaldybė

   Apie keleta nudžiūvusiu pušu ir 7 kalnapušės, kurios nepastebėjo šienpjoviai ir vasara išpjovė. Tai kas užaugs?‽??????

  • Ši VLAT nutartis parodo

   Kaip yra sulipe šie Klaipėdos teisėjai su Klaipėdos savivaldybė ir verslo str.kaip Kelprojektas.
   Klaipėdos savivaldybės advokatas Aleknavičius ir Kelprojektas prašė teisėju , nepripažintu Žalijų associjacijos ir Fig fondo galinčius ginti vieša interesa. Dėl to ir medžiai iškirsti. Teisybės atstatymas užtruko 1.5 metu.
   Kam dirba šie teisėjai?Ar tokie nekompetetingi ar taip uoliai padėda savivaldybei kai milioniai projektai?
   Kur tie kas turi ginti vieša interesa ir gauna po 5 tūk . algos? Tai prokuratūros ir kt.???Ar ten tik alga gauna ir sedi????
   Ar nesupuvo mūsų strukturos??????

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Aplinkosauga, Svarbu

Leido iškirsti 45 medžius

„Želdiniai trukdys saulės elektrinės modulių pastatymui, taip pat mes šešėlį saulės elektrinės moduliams, kas ženkliai sumažins elektros gamybos pajėgumus, – ...
2024-04-12
Skaityti daugiau

Regionas, Svarbu

Verslininkai vėl įrodė Neringos valdžios savivaliavimą  

Juodkrantėje įsikūrusi UAB poilsio namai „Ąžuolynas“ dar kartą teisme įrodė, kad Neringos valdžia nepagrįstai jai nesuteikia mokesčių lengvatų. „Atvira Klaipėda“ ...
2024-04-11
Skaityti daugiau

Regionas, Svarbu

Neringoje lengvatas politikai taiko tik saviems? 

Juodkrantėje įsikūrusi UAB poilsio namai „Ąžuolynas“ antrus metus iš eilės teismuose bando įrodyti, kad Neringos valdžia nepagrįstai jai nesuteikia mokesčių ...
2024-04-04
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This