P0

Fotoreportažai, Miestas, Svarbu

Melnragės – Girulių miškuose atrasta Vakarų taiga (12)

Artūras Šulcas

Artūras Šulcas
2023-05-29


Mokslininkai dalį Klaipėdos šiaurėje esančių miškų  – gamtos ir žmonių kūrinį – vadina Vakarų taiga ir siūlo išgryninti Girulių miško apsaugos bei naudojimo prioritetus. Manoma, kad šiuos miškus galima traukti į NATURA 2000 tinklą kaip buveinių apsaugai svarbią teritoriją. 

Tokią įžvalgą Klaipėdos universiteto mokslininkai suformavo, savivaldybės užsakymu parengę ataskaitą apie miesto administracinėse ribose esančių Klaipėdos girininkijos Klaipėdos, Melnragės ir Girulių miškų gamtinių vertybių identifikavimo tyrimus.

Artūro Šulco nuotr.

Ataskaitoje teigiama, kad  šiuos miškus galima traukti ir į NATURA 2000 tinklą, „kaip buveinių apsaugai svarbią teritoriją, tiek dėl medžiais apaugusių pajūrio kopų užimamo ploto, tiek dėl užimamo ploto, kuris sudaro 29,8% visos teritorijos. Išskirtos potencialios saugomos teritorijos dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio, pasižymi ypatingu reljefu susiformavusiu Litorinos jūros laikotarpiu,  o čia aptinkamos lapuočių medžių buveinės sušvelnina ekstremalius temperatūrinius svyravimus.”

Siūlo nežymiai koreguoti draustinio ribas

Klaipėdos universitetas laimėjo pernai skelbtą Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų pirkimų konkursą ir už 15 tūkstančių eurų universiteto Jūros tyrimo instituto mokslininkai parengė dokumentą „Klaipėdos-Melnragės ir Girulių miškų gamtinių vertybių identifikavimo tyrimų ir preliminarių saugotinų teritorijų ribų nustatymas”.

„Čia dar ne taiga”, – sako dr. Robertas Staponkus. Artūro Šulco nuo

Pasak atlikto tyrimo vadovo Dr. Roberto Staponkaus, 1960 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracinėse ribose, Kretingos urėdijos Klaipėdos girininkijos Girulių miško teritorijoje (613 ha plote) įsteigto Girulių botaninis – zoologinis draustinio ribas siūloma šiek tiek pakoreguoti, „paslenkant jas šiek tiek į pietus”.

Draustinio plotas dėl to praktiškai beveik nepakistų. Vakarų taigą R. Staponkus apibrėžia, kaip „gūdumą”, palyginus su šviesiais pušynais. Tokia gūduma pasižymi medžių įvairove: nuo 19 amžiuje pasodintų pušų iki palyginti jaunų medžių ir krūmų, trūnijančios medienos.

Artūro Šulco nuotr.

Kadaise pasodintų pušų liemens apimtis – per 60 cm. O storiausia taigoje auganti pušis – net per 3,3 metro apimties. Jos amžius – per 200 metų.

Artūro Šulco nuotr.

O smėlio pylimas, besidriekiantis miške apie kilometrą, nors yra labai panašus į natūralią kopą, išties yra žmogaus kūrinys. Jo paskirtis buvo apginti ganyklas ir dirbamus laukus nuo vėjo pustomo pajūrio smėlio. Šiandien juo dažnai važinėjamasi kalnų dviračiais, net rengiamos šalies masto šio sporto varžybos. 

Žurnalistai miške pirmadienio rytą geros nuotaikos nestokojo. Artūro Šulco nuotr.
Tinka „miško maudynėms“

Viliodami žurnalistus į nedidelę ekskursiją pirmadienį po šiuos miškus Klaipėdos universiteto mokslininkai dalį jų vadino ne bet kokia, o vienintelėje Lietuvoje miesto ribose esančia Vakarų taiga.

„Iš mokyklinių vadovėlių žinome, jog tokio tipo miškai plyti šiaurės kraštuose, Skandinavijoje, Sibire, bet… <…> atlikę išsamius Girulių miško tyrimus, čia aptikome ne tik Vakarų taigą, bet dar daug įdomių dalykų”, – sakė R. Staponkus.  

Taigoje išlikę ir senieji riboženkliai. Artūro Šulco nuotr.

Mokslininkai tikina, kad dėl susiformavusio mikroklimato ir mažo žmonių srauto, ši vietovė ypatingai tinkama „miško maudynėms“. Todėl vietovė gali būti svarbi išnaudojant ją sveikatinimo tikslais bei siekiant gauti kurortinės teritorijos statusą.

Vakarų taigos tvarkymo tikslas – išlaikyti ar atkurti medyną, kuriame gausu negyvos medienos, didelė natūraliai buveinei būdingų kerpių, grybų, vabzdžių bei dirvožemio organizmų rūšių įvairovė. Palaikyti natūralią Vakarų taigai būdingą vystymosi dinamiką.

Šioje buveinėje siūlomos gamtotvarkos priemonės apima invazinių ir svetimžemių rūšių naikinimą buveinėje ir aplinkiniuose miško kvartaluose užkertant kelią buveinės būklės blogėjimui.

Pasipriešino geležinkelio kelynui

Anksčiau „Atvira Klaipėda” pranešė, kad 2020 metų birželio 22-osios Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti ypatingos valstybinės svarbos projekto vystymo planai, pagal kuriuos Klaipėdoje turėtų būti sudarytos sąlygos naujo geležinkelio terminalo plėtrai ir numatytos tam tinkamos teritorijos. Girulių miškas centrinės valdžios atstovų manymu, galėtų būti viena iš jų, darbams atlikti reikėtų iškirsti 30-50 hektarų miško. Po savaitės buvo priimtas ir pataisytas nutarimas, kuriame atsirado ir Kopūstų kaimo alternatyva, nors Pauostis, kaip galimas krovininių traukinių stoties variantas, irgi neatmestas.

2020-ųjų rudenį Klaipėdos savivaldybė atliko gyventojų apklausą dėl planų Girulių miške įrengti Pauosčio geležinkelio kelyną, savo nuomonę šiuo klausimu pareiškė beveik 15 tūkst. klaipėdiečių, absoliuti dauguma nepritarė Vyriausybės sumanymui. Tiek politinėje erdvėje, tiek miesto bendruomenėje po to vyko diskusijos dėl sumanymo mišką saugoti suteikiant jam draustinio statusą.

INFORMACIJA

Dabartinė Girulių miško biologinė įvairovė ir gamtinės buveinės yra susiformavusios dėl tiesioginio žmogaus poveikio šiai teritorijai. Istorinė medžiaga byloja, kad Klaipėdos šiaurinėje dalyje miškas yra sodintas žmogaus, dėl kelių tikslų: užkardyti pustomo smėlio miestiečių dirbamiems laukams keltą grėsmę ir stabilizuoti įplauką į Klaipėdos uosto sąsiaurį, siekiant apsaugoti ją nuo smėlio sąnašų. 

Dėl to atsirado vadinamosios Miesto plantacijos (dab. parkas ir teritorija į šiaurę nuo P. Lideikio g. iki apsauginio pylimo), o pajūryje formuotas kopagūbris ir sodiniai vadinamosiose Pirklių plantacijose. Miško sodinimo darbai, prie kurių XIX amžiuje prisidėjo Klaipėdos miesto magistratas, Klaipėdos prekybininkų korporacija ir Prūsijos vyriausybė, lygintini su analogiškais darbais, kurie tuo metu buvo atliekami Kuršių nerijoje.

1466 m. privilegija leido miestiečiams laisvai kirsti medžius namų ir laivų statyboms, daug medienos reikėjo karų ir gaisrų naikinamo miesto atstatymui, tad artimiausios Klaipėdos apylinkės dėl nekontroliuojamo miško kirtimo tapo plynos.

Dėl pajūrio zonoje iškirsto miško XVII a. pradžioje laisvai pustomas smėlis pasiekė Klaipėdos ribas, buvo užpustytos šiaurinės miesto ganyklos.)  XVII a. vid. – XVIII a. pr. žemėlapiuose visa pajūrio teritorija pavaizduota kaip smėlio kopų virtinė, tik prie dabartinės Olandų kepurės matomi nedideli miško masyvai (Sembirtzki 1918).

1960 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracinėse ribose, Kretingos urėdijos Klaipėdos girininkijos Girulių miško teritorijoje (613 ha plote) buvo įsteigtas Girulių botaninis – zoologinis draustinis, kurio pagrindinės saugomos vertybės buvo pajūrio miško bendrijos ir gyvūnija. 

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrajame plane valstybinės reikšmės Girulių miškas patenka į rekreacinių (II B grupė) miškų zoną. Šioje zonoje numatoma plėtoti ekosistemų apsaugos ir rekreacinius miškus kaip reikšmingą savivaldybės teritorijos aplinkos oro kokybės regeneracinį potencialą.


  2023-05-29

  12 komentarai “Melnragės – Girulių miškuose atrasta Vakarų taiga”

  1. AvatarRealybei (IP: 188.69.55.101)

   Neverskite kaltės ant tikrų mokslininkų galvų. Geriau pasakykite apie politikierius-savanaudžius, kurie būtent siekia “reorganizacijų”, urbanizacijos ir kurortų.

  2. AvatarREALYBĖ (IP: 77.79.44.48)

   Bijau kad tie vadinami mokslininkai begrynindami miško naudojimo prioritetus nepradangintų paties miško, arba bekoreguodami draustinio ribas nepersistengtų. Besiekdami kurortinės vietovės statuso taip urbanizuos taip pavadintą taigą, kad nebeliks nei medžių nei kerpių nei grybų nei vabzdžių. Kaip rodo faktai Lietuvoje, po visokių gamtotvarkos priemonių, reorganizacijų, žaliūjų kursų ir tt. iš miškų lieka tik plynės.

  3. AvatarTitikaka (IP: 188.69.55.101)

   Skvernas Klaipėdoje visur savo knyslį kaišiojo. Bus baisu, jei ateinant naujiems rinkimams, mūsų balvoniškiausia elektorato dalis nubalsuos už jį, kad tasai taps Premjeru ar net Prezidentu.

  4. AvatarNezabitauskas (IP: 78.61.173.9)

   Pirmiau reikia draustinį atkurti, paskiau plėsti jo ribas. Kol kas draustinio nėra – yra tik paprastas priemiesčio miškas. Kažkaip iš šio straipsnio informacinės dalies iškrito faktas, kad draustinio statusas buvo tylutėliai, be visuomenės žinios, panaikintas pirmaisiais nepriklausomybės metais, berods, apie 1992 ar 1993 metus. Kodėl taip padaryta, nepaaiškinta iki šiol. Spėju, tam, kad netrukdytų naftos terminalo Melnragėje statybos planams {terminalas vėliau pastatytas Būtingėje).

   • AvatarPanaikino (IP: 90.131.42.122)

    Statusą Lansbergis

   • AvatarNezabitauskas (IP: 78.61.173.9)

    Landsbergis sugriovė kolūkius 🙂 O draustinio istorijoje jo vaidmuo priešingas. Jis primygtinai siūlė svarstyti Būtingės variantą, kurio mūsų vietiniai ir sostinės veikėjai kažkodėl nenorėjo. Tuo Landsbergis prisidėjo prie Girulių miško išsaugojimo. Man regis, “Atvira Klaipėda” apie tai visai neseniai rašė.

   • AvatarZabitis (IP: 85.232.138.203)

    Kolūkiai savo ruožtu. Ar tik ne “Respublika” anuomet rašė, kad Landsbergis muilą suėdė :). Visą! Va, čia tai numeris, o jūs – kolūkis, kolūkis.

  5. AvatarJei ne gyventojų protestai ir rezoliucijos (IP: 90.131.35.160)

   Skvernelis su Klaipėdos Tarybos pagalba jau būtų iškirstas Girulių mišką.
   Dėkojame architektui Benečiui už rezoliucijų tekstus vyriausybei.
   Trys protesto akcijos prie seimo.
   Trys prie Klaipėdos savivaldybės.
   Ir tik todėl dar neiškirto Grubliauskas su Skvernelių .

   • AvatarPrasivėdink , pasidomėk (IP: 90.131.40.109)

    ir tik tada komentuok . Dabar pletkini ” dėl iškirtimo ” . Nusibodote , kvailiai . Pradėsiu vadinti realiai .

  6. AvatarGrubliauskas ir miesto Taryba (IP: 90.131.35.160)

   Atstovavo Skver elui ir tiesiog nepavyko staigiai 2019m. IŠKIRSTI.
   TAD PRIEMĖ SPRENDIMA , NUBALSAVO UŽ KIRTIMĄ PAGAL BP. APGAVO VISUOMENĖ

  7. AvatarIr kada nustos meluoti. (IP: 90.131.35.160)

   Klaipėdos Taryba priemė sprendima ir Bendra plana, pagal kuri bet kada galima iškirsti 50ha Girulių miško.
   Gyventojai protestavo, bet Taryba nubalsavo Už BP už miško kirtimą.
   Tik visuomenininkų dėka ir Ninos Puteikėnės buvo organizuota apklausa. 15000 žmonų nubalsavo prieš kirtimus.
   S.Skvernelis norėjo iškirsti 2019 metai. Protestavo žmonės iš Klaipėdos. Tada Skvernelis pareiškė:,,iškirsiu, Heineken ne šiandien tada per Bendra plana.
   Ką ir priemė Grubliausko Taryba.

  8. Avatarse (IP: 78.57.211.224)

   Daugmaž toje vietoje , kur fotografuota yra išskirtinio aukščio eglė. Google sako, jog aukščiausia Lietuvos eglė yra aukštesnė už aukščiausią pušį.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt