Artojas

Dangės krantinės – katastrofiškos būklės

Pokario Klaipėdos istorijai pažinti skirtame rašinių cikle „Ką pasakoja archyvas” šįkart – apie 1948-1949 metų miesto valdžios sprendimus, susijusiu su Dange ir jos krantinėmis. Miesto Vykdomojo komiteto (VK) dokumentai, saugomi Klaipėdos regioniniame valstybės...

Į Klaipėdą prašėsi apskrities šulai

1948-ųjų Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto (VK) dokumentai, saugomi Klaipėdos regioniniame valstybės archyve, liudija, jog ir trečiaisiais metais po karo mieste vis dar buvo griaunami senieji pastatai, nors valdžia ir draudė tai daryti. O kai kurie iš jų buvo...

Klaipėdoje pilna infekcinių ligų židinių

Mieste nėra tvarkdarių ir sargų, todėl jo gatvės, šaligatviai ir kiemai yra nevalomi, „o toliau antihigieniška padėtis gali privesti prie ligų plitimo”, skelbė vienas pirmųjų naujosios pokarinės Klaipėdos valdžios sprendimų – 1945 m. kovo 10 d. miesto Vykdomojo...

Pin It on Pinterest