Mieste nėra tvarkdarių ir sargų, todėl jo gatvės, šaligatviai ir kiemai yra nevalomi, „o toliau antihigieniška padėtis gali privesti prie ligų plitimo”, skelbė vienas pirmųjų naujosios pokarinės Klaipėdos valdžios sprendimų – 1945 m. kovo 10 d. miesto Vykdomojo...