Sakoma, prastas karys, kuris nesvajoja tapti generolu. Pastaraisiais metais stebimos įdomios tendencijos – karininkais tampa baigusieji istorijos studijas. Pasirodo, istorijos studijas yra baigęs ir dabartinis Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas....