Lapkričio – gruodžio mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybė įsigijo reprezentacinių dovanų beveik už 20 tūkstančių eurų. Neskaitant, žinoma, Kalėdinio baliaus, saldainių, fotografavimo ir visokių kitokių, paprastam žmogeliui nesuprantamų paslaugų. Viską krūvon...